Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 16.04.2014 у справі № 826/17468/13-а
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 826/17468/13-а( у 6-ти томах)

Головуючий у 1-й інстанції: Клочкова Н.В.

Суддя-доповідач: Петрик І.Й.

У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2014 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді Петрика І.Й.

Суддів Ключковича В.Ю., Собківа Я.М.,

При секретарі судового засідання Валяєвій Х.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів м. Києві

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 січня 2014 року

у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « Компанія з управління активами «Енергія-Капітал»

до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів м. Києві, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»

про скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю « Компанія з управління активами «Енергія-Капітал» пред'явило позов до державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва Державної податкової служби, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - публічне акціонерне товариство "Українська біржа» про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 27.05.2013 № 0007352250 та № 0007362250.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 січня 2014 позовні вимоги задоволено.

Не погоджуючись з постановою суду першої інстанції відповідач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нове рішення яким у задоволені позовних вимог позивачу відмовити. В обґрунтування апеляційної скарги апелянт вказує, що судом першої інстанції неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, судове рішення прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду - без змін з таких підстав.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 198, 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, ДПІ у Шевченківському р-ні м. Києва ДПС у період з 04.04.2013 по 17.04.2013 було проведено позапланову виїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, за результатами якої складено акт від 07.05.2013 № 1315/2250/33886613 (далі - Акт перевірки).

Відповідач дійшов до висновку про порушення позивачем пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР та пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України, внаслідок чого згідно з пп. 54.3.2п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України та відповідно до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України на підставі Акта перевірки відповідачем прийнято ППР № 0007352250, відповідно до якого позивачу було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на суму 3 767 814,00 грн. (за основним платежем - 3 257 042,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 510 772,00 грн.).

Підставою для збільшення позивачу суми грошового зобов'язання з податку на прибуток було, за твердженням відповідача, заниження позивачем податку на прибуток на суму 3 257 042,00 грн.

Крім цього, відповідач дійшов до висновку про порушення позивачем пп. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України, внаслідок чого згідно з п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України та п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України на підставі Акта перевірки відповідачем прийнято ППР № 0007362250, відповідно до якого ТОВ «КУА «Енергія-Капітал» завищено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 922 209,00 грн., в т.ч. у ІІ - ІІІ кварталі 2011 року в сумі 508 897,00 грн., у 2012 році в сумі 413 312,00 грн.

Позивач не погоджуючись із вказаними податковим повідомленнями-рішеннями, звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, беручи до уваги ту обставину, що обґрунтованість та законність прийняття податкових повідомлень-рішень відповідачем суду не доведена, суд першої інстанції дійшов висновку про задоволення позовних вимог.

Із такою правовою позицією суду першої інстанції колегія суддів може погодитись із огляду на наступне.

Частиною 2 статті 24 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено, що торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Правила ПАТ «Українська біржа» існують і затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) від 18.11.2008 № 1338 (далі - Правила).

Згідно пункту 20.19 Правил наслідком укладання біржової угоди в ЕТС є формування біржового контракту. Біржовий контракт (договір) є електронним документом, що укладається при посередництві ЕТС. Учасник торгів, підписавши Договір на проведення операцій на ринку цінних паперів, Договір про інформаційно-технічне забезпечення та Угоду про використання аналога власноручного підпису в ЕТС, погоджується з тим, що усі договори укладаються на біржі виключно на умовах, викладених у цих Правилах. Відсутність положень цих Правил у копії електронного договору, у вигляді документа на папері, посилання на ці Правила чи окремі положення цих Правил не свідчить про те, що договір укладений не у відповідності з цими Правилами.

Відповідно до пункту 20.17 Правил на вимогу учасника біржових торгів Біржа може надати йому Виписку з реєстру угод, яка містить інформацію про угоди, укладені цим учасником на біржових торгах. Виписка з реєстру угод оформлюється в паперовому вигляді і затверджується печаткою Біржі та підписом уповноваженої особи Біржі.

Пунктом 20.16 Правил передбачено, що Виписка з реєстру угод містить наступні відомості: ідентифікаційний номер угоди; код цінного паперу; міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (І8ГМ); дата та час реєстрації угоди в Реєстрі угод; сукупність прав та обов'язків по угоді купівлі-продажу цінних паперів (купівля цінних паперів або продаж цінних паперів) ; ціна одного цінного паперу; сума угоди; кількість цінних паперів; дата проведення розрахунків по угоді.

Таким чином, в такому реєстрі містяться всі суттєві умови біржових угод.

Згідно статті 8 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Пунктом 2.3 (абзац 1) Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704, передбачено, що первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Отже, тлумачення вимог щодо первинних документів є припустимим на підставі Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Оскільки за наслідками торгів в ЕТС на біржі складається виписка з реєстру угод, кожний окремо взятий рядок виписки з реєстру угод, укладених на ПАТ "Українська біржа" , є візуалізацією кожної окремо взятої угоди в розумінні статті 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", так як містить всі суттєві умови вказаних угод (назва цінного папера, його емітент, кількість цінних паперів, ціна одного цінного папера, сума угоди, дата виконання, контрагент - сторона договору).

Крім того, вказана виписка свідчить про факт укладання таких угод, оскільки в преамбулі до реєстру угод прямо зазначається: "ПАТ "Українська біржа" підтверджує, що біржові контракти укладені за результатами торгів, проведених з використанням електронної торговельної системи біржі відповідно до Правил ПАТ "Українська біржа" та підписані аналогами власноручних підписів контрагентів за цими біржовими контрактами".

Крім цього, колегія суддів зазначає, що наявність угод доводиться реальним рухом коштів і цінних паперів, що відображені у виписці про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах.

Таким чином, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції, що біржові договори, укладені в електронній формі, є первинними документами, їх доказову силу не можна заперечувати виключно на підставі того, що вони мають електронну форму, як це зазначено в статті 8 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Доказом існування кожної окремо взятої угоди є рядок з Виписки з реєстру угод, який (рядок) відповідає відповідним рядкам з виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах щодо руху коштів та цінних паперів.

Відповідно до абз.3 ч. 3 ст. 8 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» правила та операційні стандарти клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Правила та операційні стандарти грошового клірингу та розрахунків за операціями з цінними паперами затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України і Міністерством фінансів України.

Тобто, з цього визначення, наданого законом, при клірингу гроші ходять по рахунках у депозитарію, а не по рахунках у банку.

Частиною 5 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі.

За змістом ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до умов договору про управління цінними паперами. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їх грошових коштів.

Положенням про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1001 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за № 1198/13072) передбачено, що розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються депозитаріями на підставі, зокрема, інформації, наданої організаторами торгівлі відповідно до укладених на цих організаційно оформлених ринках договорів щодо цінних паперів. Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - одержувача з моменту зарахування цих цінних паперів на його рахунок у цінних паперах у зберігача.

Відповідно до пункту 3.4 Розділу VI Положення № 1001 у разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарію його технічний субрахунок для обліку грошових зобов'язань за договорами щодо цінних паперів зменшується, а його контрагента збільшується на загальну вартість укладеного договору щодо цінних паперів. Одночасно в разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарію його технічний субрахунок для обліку зобов'язань щодо цінних паперів за відповідним випуском (міжнародним ідентифікаційним номером цінних паперів) збільшується, а його контрагента зменшується на загальну кількість цінних паперів відповідно до договору щодо цінних паперів.

Таким чином, по такій схемі відбувається очевидний рух коштів в оплату за отримані (придбані) цінні папери: рахунок цінних паперів збільшується, а рахунок грошових коштів зменшується. Вказане вбачається з виписок про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах, яку надано та засвідчено зберігачем.

При цьому, згідно з п. 153.9 ст. 153 ПК України первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами), що перебувають в обігу на фондовій біржі, можуть бути оригінали: для торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - біржового звіту за звітний період; для платників податку - клієнтів торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - звіту торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.

Відповідно до пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПК України документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для клієнтів - учасників фондової біржі, визнається звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.

Як вбачається з матеріалів справи, що придбання позивачем цінних паперів (акцій) та здійснення відповідних розрахунків оформлено первинними документами, які підтверджують здійснення операцій з цінними паперами, а саме звітами брокера (позивача), біржовими звітами (виписками з реєстру угод) ПАТ «Українська Біржа», а також актами про виконання замовлень за брокерськими договорами

Також здійснення таких операцій та проведення відповідних розрахунків підтверджується платіжними дорученнями та банківськими виписками з відповідними відмітками, які містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову, однак даний обов'язок відповідачем в даній справі не виконано.

З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, дослідив наявні докази, надав їм належну оцінку та прийняв законне і обґрунтоване рішення, з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

Оскільки, доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують, то колегія суддів апеляційної інстанції підстав для його скасування не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 196, 198, 200, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів м. Києві на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 січня 2014 року залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 січня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України в порядку ст. 212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: Петрик І.Й.

Судді: Ключкович В.Ю., Собків Я.М.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
16.04.2014
ПІБ судді:
Петрик І.Й.
Реєстраційний № рішення
826/17468/13-а
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу контролюючого органу  відхилено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Оскарження рішення суду апеляційної інстанції по даній справі у суді касаційної інстанції не здійснювалося.
Замовити персональну презентацію