Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 06.02.2014 у справі № 810/4293/13-а

Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД     

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

                                                                                                                  06 лютого 2014 року Справа: №  810/4293/13-а м. Київ

Колегія  суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого  судді - Троян Н.М.,

суддів- Бужак Н.П., Твердохліб В.А.,

за участю секретаря- Золотоверх І.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в Київській області

на постанову Київського окружного адміністративного суду  від 11 вересня 2013 року

у справі за адміністративним позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

до Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в Київській області

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 11 вересня 2013 року адміністративний позов задоволено.

Відповідач, не погоджуючись із зазначеною постановою, подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить суд скасувати постанову та прийняти нову, якою відмовити у задоволенні позовних вимог.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши матеріали справи та апеляційну скаргу, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як свідчать матеріали спраи, на підставі п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п. 75.1 п. 75.1 ст. 75, п. 76 ПК України посадовими особами податкового органу було проведено камеральну перевірку показників податкової звітності, а саме звітів про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_2 поданої 2011-2012 та необхідністю реєстрації платником податку на додану вартість.

За результати якої складений акт від 25.03.2013 № 6/17/НОМЕР_1 про результати камеральної перевірки податкової звітності ОСОБА_2, яким встановлено наступні порушення позивачем податкового законодавства, а саме: п. 183.1 ст. 183 ПК України, що призвело до заниження податку на додану вартість в період, що перевірявся та в результаті чого донараховано суму в розмірі 39 048 грн 61 коп.; п. 117.1 ст. 117 ПК України, а саме не подання у строк реєстраційної заяви платника податку на додану вартість.

На підставі акту перевірки відповідачем винесено оскаржуване податкове повідомлення - рішення № 00004171710 від 12.04.2013, яким збільшено суб'єкту підприємницької діяльності-фізичній особі ОСОБА_2 суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість в розмірі 48 980 грн 77 коп., з яких за основним платежем 39 048 грн 61 коп., штрафні санкції - 9932 грн 16 коп.

22 квітня 2013 року позивачем подано скаргу на оскаржуване податкове повідомлення - рішення, яке також було залишено без змін.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення є протиправним та належним чином необґрунтованим, оскільки податковим органом не було враховано існування актів від 29.10.2011 та від 11.11.2011 щодо скасування помилково проведеної через реєстраторів розрахункових операцій суми розрахунку, а саме суму 141 грн та 143 грн 40 коп.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції з огляду на таке.

Згідно п.п.1, 2 п.180.1 ст.180 Податкового Кодексу України для цілей оподаткування платником податку є: будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу; будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

Згідно п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/ послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Згідно п. п. 183.2. п. 183 Податкового кодексу України, у разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу.

Відповідно до п. 183.10 ст.183 Податкового кодексу України будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, вважається платником податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподаткованих операцій, визначеного у ст. 181 цього Кодексу, без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації платником податку на додану вартість.

З зазначених норми вбачається, що у разі нарахуваня (сплати) особі протягом останніх 12 календарних місяців загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/ послуг, що підлягають оподаткуванню, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

Судом першої інстанції вірно встановлено, що у перевіряючому періоді у ФОП загальна сума від здійснення своєї господарської діяльності, що підлягає оподаткуванню, сукупно складає 300 208 грн 26 коп. з якої сума ПДВ складає 50036 грн 87 коп.

З акту перевірки вбачається, що його висновки ґрунтуються на тому, що загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) протягом останніх 12 календарних місяців, у перевіряючому періоді, сукупно перевищує 300000 грн, а тому ФОП повинен був надати не пізніше травня 2012 року заяву про реєстрацію платником ПДВ та надати податкову декларацію за базовий звітний (податковий) період.

Разом з тим, при розрахунку загальної суми від здійснення ФОП операцій з поставки товарів (послуг) протягом останніх 12 календарних місяців перевіряючими не було відраховано з цієї суми податок на додану вартість, як того вимагає п.181.1 ст.181 ПК, внаслідок чого відповідач прийшов до помилкового висновку про перевищення позивачем встановленої цією нормою граничної суми у 300000 грн, наявності підстав для реєстрації його платником ПДВ та в подальшому нарахування штрафної санкції у розмірі 170 грн.

Колегія суддів вважає висновки податкової інспекції викладених в акті перевірки необґрунтованими, оскільки податковим органом не було враховано існування актів від 29.10.2011 та від 11.11.2011 щодо скасування помилково проведеної через реєстраторів розрахункових операцій суми розрахунку, а саме суму 141 грн та 143 грн 40 коп. їх помилковість підтверджується зокрема поясненнями продавця магазину ОСОБА_3, яка власне допустила помилку при проведенні розрахункових операцій.

Слід зазначити, що можливість скасування помилково проведеної через реєстраторів розрахункових операцій суми розрахунку, визначено Порядком реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України 01.12.2000 №614 (чинного на момент складання актів).

Відповідно до п. 4.8. цього Порядку якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, то матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити: (Абзац перший пункту 4.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА № 248 (z0654-04) від 28.04.2004) дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги); відомості про товар (послугу); суму виданих коштів; номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).

Такий самий акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми розрахунку, де вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку передаються до бухгалтерії СГ і зберігаються протягом 3 років. У разі відсутності у СГ бухгалтерії зазначені акти підклеюються на останній сторінці відповідної книги обліку розрахункових операцій. (Абзац шостий пункту 4.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 (z0654-04) від 28.04.2004)

Відтак, колегія суддів дійшла до висновку про те, що судом першої інстанції було вірно встановлено фактичні обставини справи, правильно застосовано норми матеріального та процесуального права та ухвалено законне і обґрунтоване рішення у відповідності до вимог ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до статті 200 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Приймаючи до уваги те, що судом першої інстанції правильно встановлені обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, висновки суду доводами апелянта не спростовані, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для задоволення апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 41, 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 254 КАС України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в Київській області - залишити без задоволення, а постанову Київського окружного адміністративного суду  від 11 вересня 2013 року -  без змін.

Ухвала  набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку та строки, передбачені ст. 212 КАС України.

Головуючий суддя Троян Н.М.            

Судді:Бужак Н.П.,Твердохліб В.А.                                                                             

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
05.02.2014
ПІБ судді:
Головенко О.Д.
Реєстраційний № рішення
810/4293/13-а
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційна скарга залишена без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.
Подальше оскарження
Відкрите касаційне провадження у ВАСУ.
Замовити персональну презентацію