Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 02.04.2015 у справі № 826/1255/15

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

У Х В А Л А

Іменем України

Справа: №826/1255/15 02 квітня 2015 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Сорочко Є.О.

Суддів: Горбань Н.І. Межевич М.В.

при секретарі Грисюк Г.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва

від 19 лютого 2015 року у справі

за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик"

до Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників

про скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик" (далі - ТОВ "Баядера Логістик") звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників про скасування податкових повідомлень-рішень від 25.12.2014 р. №0000773920 та №000783920.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 19 лютого 2015 року позов задоволено.

На вказану постанову Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників подало апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та ухвалити нову постанову, якою в задоволенні позову відмовити, посилаючись на порушення судом норм матеріального права.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів справи, Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків відповідно до ст. 76 Податкового кодексу проведено камеральну перевірку податкової звітності по податку на додану вартість ТОВ «Баядера Логістик», за липень 2014 р., за результатами якої складено акт перевірки від 09.12.2014 р. №1445/28/10-39-20/35871504.

Даною перевіркою встановлено несвоєчасне подання ТОВ «Баядера Логістик» податкової звітності з податку на додану вартість за липень 2014 року (реєстраційний номер №9067299181 від 19.11.2014 р.).

На підставі акту перевірки відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення від 25.12.2014 р. №0000773920, яким до ТОВ «Баядера Логістик» застосовано штрафні (фінансові) санкції в розмірі 1020,00 грн. за платежем податок на додану вартість.

Крім того, відповідачем проведено камеральну перевірку податкової звітності зі збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, ТОВ «Баядера Логістик» за липень 2014 р., за результатами якої складено акт перевірки від 09.12.2014 р. №1444/28-10-39-20/35871504.

Даною перевіркою встановлено несвоєчасне подання ТОВ «Баядера Логістик» податкової звітності зі збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

На підставі акту перевірки відповідачем прийнято податкове повідомлення -рішення від 25.12.2014 р. №0000783920, яким до ТОВ «Баядера Логістик» застосовано штрафні (фінансові) санкції в розмірі 1020,00 грн. за платежем збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Відповідно до пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів.

Згідно ст. 46 Податкового кодексу України, податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відповідно до пп. 47.1.1 п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України, відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього акт № 2755-VI від 02.12.2010">Кодексувизначені платниками податків, а також їх посадові особи.

Пунктом 49.2 статті 49 цього Кодексу встановлено, що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексунезалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Згідно пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу, податкові декларації, крім випадків, передбачених цих цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Відповідно до п. 120.1 ст.120 Податкового кодексу України, неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Підпунктом 102.6.4 пункту 102.6 статті 102 Податкового кодексу України, передбачено, що граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків, зокрема,- мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально.

Відповідно до матеріалів справи, позивач звертався до відповідача із заявою від 19.08.2014 р. №88 про продовження граничних строків для подання податкових декларацій та звітності за липень 2014 року, а саме: податкової декларації з ПДВ, розрахунку збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, звіту по єдиному соціальному внеску, на період дії обставин непереборної сили.

За результатами розгляду вказаної заяви Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків листом від 28.08.2014 р. №15852/10/28-10-39-2-11 повідомлено про залишення заяви без розгляду, у зв'язку з відсутністю документального підтвердження та неможливістю встановити період дії обставин непоборної сили.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. №1044 затверджено Порядок застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, яким визначено механізм продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань відповідно до норм Податкового кодексу України.

Відповідно до зазначеного Порядку, документальне підтвердження - подання платником податків разом із заявою про продовження граничних строків документів, що підтверджують його право на таке продовження.

Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) - непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.

Згідно п. 4 цього Положення продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань для фізичної особи здійснюється, якщо такий платник податків був позбавлений можливості у визначений Кодексом строк виконати грошове зобов'язання та/або скористатися податковими правами.

Відповідно до п. 5.4 вказаного Положення відсутність можливостей у платника податків подати у граничний строк податкові декларації, заяви про перегляд рішень органів державної податкової служби, заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань може бути пов'язана, зокрема з обмеженою свободою пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально.

У цьому разі документальним підтвердженням є: підтвердження уповноважених органів іншої держави, легалізованих консульськими установами України, на запит органу державної податкової служби; письмова відповідь Міністерства оборони України на запит органу державної податкової служби; підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України; довідки Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державної інспекції техногенної безпеки України або їх територіальних підрозділів на запит органу державної податкової служби; рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від обставин непереборної сили; рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад - у випадках, встановлених Кодексом; висновки, рішення, повідомлення інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини непереборної сили.

Пунктом 10 цього Положення встановлено, шо штрафні санкції, визначені статтею 120 розділу II Податкового кодексу України, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації.

Як вбачається з матеріалів справи, Торгово-промисловою палатою України видано ТОВ «Баядера-Логістик» сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 03.12.2014р. №5568/05-4, яким засвідчено настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 20.08.2014 р. для ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» при здійсненні господарської діяльності на території Донецької області та дотриманні норм законодавчих актів України, які стосуються продовження граничних строків для подання податкової декларації. На момент видачі сертифікату Торгово-промисловою палатою України форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) тривають, дату закінчення їх терміну встановити неможливо.

При цьому, з 22.04.2008 р. позивач знаходиться на податковому обліку в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління Міндоходів, куди надаються звіти та сплачуються податки та інші обов'язкові платежі.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №236, №160 від 21 травня 2014 року та №311 від 6 серпня 2014 року спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління Міндоходів була реорганізована та приєднана до спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління ДФС.

Указом Президента України від 14.04.2014 р. №405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 р. «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Прийняття вищевказаного Указу Президента зумовило проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

Торгово-промисловою палатою України при розгляді запиту позивача, щодо засвідчення обставин непереборної сили зазначено, що за інформацією Служби безпеки України (листи від 13.06.2014 р. №33/2117. 04.07.2014 р. №16/3105) та Міністерства внутрішніх справ України (лист від 26.06.2014 р. №12/3-2428) 7 квітня 2014 року згідно з вимогами чинного законодавства України (ст. акт № 638-IV від 20.03.2003">10, 11 Закону України «Про боротьбу з тероризмом») прийнято рішення щодо проведення антитерористичної операції (далі - АТО) в Донецькій, Луганській і Харківській областях. У проведенні АТО в установленому законом порядку задіяні сили (особовий склад, спеціалісти) і засоби (зброя, транспортні, спеціальні та інші матеріально-технічні засоби) суб'єктів боротьби з тероризмом та інших суб'єктів, відповідно до законів України. Заходи з проведення АТО тривають.

Колегія суддів зазначає, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

За таких обставин, до позивача не можуть бути застосовані штрафні санкції за несвоєчасне подання податкової звітності, а тому податкові повідомлення-рішення від 25.12.2014 р. №0000773920 та №000783920 є протиправними та підлягають скасуванню.

Доводи апеляційної скарги не спростовують правильності висновків суду першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції щодо задоволення позову, а тому апеляційну скаргу Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників необхідно залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 19 лютого 2015 року - без змін, оскільки вона ухвалена з дотриманням норм матеріального права.

Керуючись ст. ст. 160, 196, 198, 200, 205, 206 КАС України, суд,-

     У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 19 лютого 2015 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в порядку та строки передбачені ст. 212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Сорочко Є.О.

Судді Горбань Н.І. Межевич М.В.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
01.04.2015
ПІБ судді:
Сорочко Є.О.
Реєстраційний № рішення
826/1255/15
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу контролюючого органу без задоволення, а постанову суду першої інстанції, прийняту на користь платника податків, - без змін. 
Подальше оскарження
Вищий адміністративний суд України відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою контролюючого органу. 
Замовити персональну презентацію