Ухвала Харківського окружного адміністративного суду від 30.01.2015 у справі № 820/19280/14
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 30 січня 2015 р. справа № 820/19280/14

Харківський окружний адміністративний суд у складі

головуючого судді - Сагайдак В.В.,

при секретарі судового засідання - Ромащенко М.П.,

за участю:

представника позивача - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративну справу

за позовом ОСОБА_2

до Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області

про скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, гр. ОСОБА_2, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області, в якому просить суд скасувати податкове повідомлення-рішення № 0003091704 від 17.03.2014 р.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що на підставі акту перевірки від 27.01.2014 р. № 263/17.1-06/НОМЕР_2 "Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних сум податків до бюджету гр. ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р." відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення № 0003091704 від 17.03.2014 р. Позивач вважає висновки актів перевірки неправомірними, а вказане податкове повідомлення-рішення таким, що підлягає скасуванню.

Відповідач проти позову заперечував, зазначивши, що порушення, встановлені в ході перевірки позивача, зафіксовані належним чином в акті перевірки, а оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийняте на законних підставах, просив у задоволенні позову відмовити.

Представник позивача в судове засідання прибув, позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив суд задовольнити позов.

Представник відповідача в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки до суду не повідомив, заяви про відкладення розгляду справи чи розгляд справи за його відсутності не надавав. Суд вважає, що неприбуття представника відповідача у судове засідання не перешкоджає розгляду справи за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у справі доказів у їх сукупності, суд встановив наступне.

Гр. ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) перебуває на податковому обліку в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області.

Фахівцями Західній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку гр. ОСОБА_2 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних сум податків до бюджету за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

Результати перевірки оформлені актом від 27.01.2014 р. № 263/17.1-06/НОМЕР_2 (а.с. 5-6). В акті зазначено про порушення позивачем:

- п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України в частині неподання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2012 рік;

- п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу України в частині невиконання обов'язку включення до сукупного оподатковуваного доходу доходів у вигляді спадщини (подарунку) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, та несплати податку на доходи фізичних осіб з таких доходів у сумі 7998,29 грн.

На підставі висновків вказаного акту відповідачем 17.03.2014 р. винесено податкове повідомлення-рішення № 0003091704, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 9998,86 грн., з яких 7998,29 грн. - за основним платежем, 1999,57 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями (а.с. 7).

Підставою для прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення слугував висновок податкового органу про невключення гр. ОСОБА_2 суми доходів у вигляді інвестиційного прибутку до сукупного оподатковуваного доходу за 2012 рік, а також щодо неподання податкової декларації про майновий стан та доходи за вказаний період.

Перевіряючи юридичну та фактичну обґрунтованість вказаного висновку відповідача і винесених на підставі такого висновку спірних правових актів індивідуальної дії на відповідність вимогам ч. 3 ст. 2 КАС України, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що гр. ОСОБА_2 є власником цінних паперів у вигляді облігацій ТОВ «НВО «Світло шахтаря» у кількості 625 штук, що підтверджується даними Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів згаданого підприємства (а.с. 24-38).

Протягом 2012 року ТОВ «НВО «Світло шахтаря» позивачу було нараховано та виплачено дохід у вигляді відсотків за облігаціями у сумі 79982,88 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи документами.

Суд зазначає, що згідно з положеннями п.п. 170.4.1 п.170.4 ст. 170 Податкового кодексу України, податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь доходів, визначених у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату). Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

У п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу України визначено, що ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як: процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок; процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці; дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, відповідно до закону, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості; дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону; дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону; дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів; доходи у вигляді дивідендів; дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти; доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.

На виконання вимог згаданих норм ТОВ «НВО «Світло шахтаря» було утримано з гр. ОСОБА_2 податок на доходи фізичних осіб у сумі 3999,14 грн. (ставка 5%).

Відповідно до п.п. 170.4.2 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу України податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, відображає у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, загальну суму таких нарахованих (сплачених) доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому інформація щодо окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку фізичної особи, суми нарахованих на нього процентів, а також відомостей щодо такої фізичної особи - вкладника не надається.

З метою виконання зазначених положень закону, податковим агентом позивача було подано до податкового органу податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого податку.

Так, судом встановлено, що ТОВ «НВО «Світло шахтаря» були подані до податкового органу наступні податкові розрахунки: № 9024123548 від 05.05.2012 р. за 1 квартал 2012 р.; № 9046110380 від 03.08.2012 р. за 2 квартал 2012 р.; № 9066181738 від 25.10.2012 р. за 3 квартал 2012 р. У перелічених розрахунках відображено, що на користь гр. ОСОБА_2 було нараховано доходів за 2012 р. у сумі 79982,88 грн. за ознакою « 112» - інвестиційний прибуток.

Ознака доходу « 112» була визначена податковим агентом помилково, у зв'язку з чим ТОВ «НВО «Світло шахтаря» до Західної ОДПІ були подані уточнюючі податкові розрахунки стосовно позивача (код НОМЕР_2): за 1 квартал 2012 р. № 9087615184 від 16.04.2013 р. (а.с. 16-17), та за 1 квартал 2012 р. № 9087804343 від 10.11.2014 р. (а.с. 18-19); за 2 квартал 2012 р. № 9087615271 від 16.04.2013 р. (а.с. 20-21); У згаданих податкових розрахунках були відображені скориговані відомості, а саме ознака доходу « 110» - дохід у вигляді процентів.

Крім того, за 3 квартал 2012 р. №9087569148 від 20.03.2013 р. було подано уточнюючий податковий розрахунок стосовно позивача (код НОМЕР_2) за ознакою « 112» - інвестиційний прибуток (а.с. 22-23).

Судом встановлено, що за формою, змістом та порядком подання згадані уточнюючі податкові розрахунки відповідали Наказу ДПА України №1020 від 24.12.2010 р. «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», а також аналогічному Наказу Міністерства доходів і зборів України №49 від 21.01.2014 р.

Але не дивлячись на наявність у податкового органу уточнюючих податкових розрахунків, Західною ОДПІ була проведена перевірка без врахування факту їх наявності в податковому органі, уточнюючі податкові розрахунки взагалі не приймались до уваги.

Суд зауважує, що ані під час перевірки, ані у ході судового розгляду справи податковим органом не були наведені підстави для залишення згаданих уточнюючих розрахунків поза увагою, тобто для подальшої класифікації отриманих позивачем гр. ОСОБА_2, доходів за ознакою « 112» та застосування до них ставки податку у розмірі 15% на вимогу п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Всупереч наведеним вимогам, вимогам ч. 3 ст. 2 КАС України, відповідач, як суб'єкт владних повноважень, не надав суду достатніх беззаперечних доказів в обґрунтування обставин, на яких ґрунтуються його висновки, і не довів правомірності прийнятого ним податкового повідомлення-рішення.

Стосовно поданого уточнюючого податкового розрахунку стосовно позивача (код НОМЕР_2) за 3 квартал 2012 р. № 9087569148 від 20.03.2013 р. (а.с. 22-23), судом встановлено, що цей уточнюючий розрахунок було заповнено на надано до органу ДПІ за ознакою « 112» - інвестиційний прибуток.

Отже, декларація була подана за ознакою « 112» - інвестиційний прибуток, тому висновки органу ДПІ, викладені в акті перевірки, а відтак і сума спірного повідомлення рішення стосовно цієї декларації, визначені відповідачем правомірно та обґрунтовано.

Згідно розрахунку податкового повідомлення - рішення від 17.03.2014 р. № 0003091704, за 1 та 2 квартал 2012 року нараховано самостійно 4674,66 грн. та 28047,95 грн., донараховано ДПІ 467,50 грн. та 2804,80 грн. (в сумі - 3272,30 грн.), та штрафна санкція 25% - 818,08 грн.

Таким чином, оскаржуване позивачем податкове повідомлення-рішення від 17.03.2014 р. № 0003091704 не відповідає вимогам закону, що є підставою для його часткового скасування. Податкове повідомлення-рішення судом скасовується на нараховану ДПІ суму 3272,3 грн. та штрафну санкцію 25% - 818,08 грн., загальна сума - 4090,38 грн.

Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає частковому задоволенню.

Судові витрати розподіляються відповідно до статті 94 КАС України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 158, ст. 159, ст. 160, ст. 163, ст. 185, ст. 186, ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов ОСОБА_2 до Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області про скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити частково.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області від 17.03.2014 р. № 0003091704 в частині збільшення грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у сумі 3272,30 грн. та штрафну санкцію 25% - 818,08 грн., загальна сума - 4090,38 грн. (чотири тисячі дев'яносто гривень тридцять вісім копійок).

Стягнути з ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_2) на користь Державного бюджету України (У ДКСУ у Червонозаводському районі м. Харкова Харківської області, код 37999628, банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, р/р 31217206784011) судові витрати у розмірі 590,73 грн. (п'ятсот дев'яносто гривень сімдесят три копійки).

У задоволенні іншої частини позовних вимог - відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня її проголошення та з дня отримання копії постанови, у разі проголошення постанови суду, яка містить вступну та резолютивну частини, а також прийняття постанови у письмовому провадженні. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.  

Постанова набирає законної сили після закінчення строків для подачі апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

У повному обсязі постанову складено  30.01.2015 р.         

Суддя Сагайдак В.В.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
30.01.2015
ПІБ судді:
Сагайдак В.В.
Реєстраційний № рішення
820/19280/14
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Суд першої інстанції задовольнив частково позовні вимоги платника – скасовано податкове повідомлення-рішення в частині збільшення грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, в задоволенні інших вимог – відмовлено.
Подальше оскарження
Рішення суду першої інстанції в подальшому оскаржувалось. Апеляційну скаргу платника задоволено, контролюючого органу – залишено без задоволення. Рішення суду першої інстанції скасовано в частині відмови у задоволенні позову та прийняти в цій частині нову постанову, якою позов задовольнити у повному обсязі, в іншій частині – залишено без змін.
Замовити персональну презентацію