Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 24.06.2014 у справі № 805/1641/14

Державний герб України

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

24 червня 2014 року справа №805/1641/14

Донецький апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого Сіваченка І.В.

суддів Шишова О.О., Попова В.В.

секретар судового засідання Запорожцева Г.В.

за участі представника позивача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Новоазовської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області

на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 23 квітня 2014 року

у справі № 805/1641/14

за позовом ОСОБА_3

до Новоазовської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області, Управління Державної казначейської служби України в Куйбишевському районі м. Донецька Донецької області, Донецької міської ради, Донецької обласної ради, Донецької обласної державної адміністрації

про стягнення надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб в сумі 2 596,70 грн., -

ВСТАНОВИВ:

4 лютого 2014 року позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Новоазовської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області (далі - Інспекція), Управління Державної казначейської служби України у Куйбишевському районі м. Донецька Донецької області (далі - Управління), Донецької міської ради, Донецької обласної ради, Донецької обласної державної адміністрації про стягнення надміру сплаченого податку на доходи з фізичних осіб. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що із заробітної плати позивача, отриманої в Туркменістані в 2012 році від Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Шляхове будівництво «Альтком», останнім був утриманий податок на доходи фізичних осіб як в Туркменістані, так і в України. Оскільки Податковим кодексом (далі - ПК) України та міжнародним договором, укладеним між Туркменістаном та Україною, не передбачено подвійне оподаткування вказаних доходів, вважав, що відповідачі протиправно відмовили йому у поверненні надміру сплаченого податку. З посиланням на «Конвенцію між Кабінетом Міністрів України і Урядом Туркменістану про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на майно», статті 170, 179 ПК України, просив стягнути з місцевого бюджету м. Донецька надміру сплачений податок на доходи фізичних осіб в сумі 2 593,70 гривень.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 23 квітня 2014 року позов задоволено частково, а саме:

стягнуто з місцевого бюджету м. Донецька на користь ОСОБА_3 надміру сплачений податок на доходи фізичних осіб в сумі 1945 гривень 27 копійок;

стягнуто з місцевого бюджету Донецької області на користь позивача надміру сплачений податок на доходи фізичних осіб в сумі 648 гривень 43 копійки.

В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з таким рішенням, Інспекція подала апеляційну скаргу, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, просить постанову суду першої інстанції скасувати та прийняти нову, якою у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

На обґрунтування апеляційної скарги зазначено, що ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» - резидент України нараховує заробітну плату з джерела її походження в Україні своїм працівникам, які перебувають у відрядженні та є резидентами України, при цьому здійснення діяльності співробітників на території Туркменістану більш ніж 183 днів не позбавляє їх статусу резидента України. Таким чином, за твердженням відповідача, доходи працівників ТОВ "ШБ "Альтком" остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) згідно з нормами ПК України, при цьому вказане підприємство, як податковий агент відповідно до вимог пункту 176.2 статті 176 ПК України зобов'язано нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі. Крім того, податок був утриманий безпосередньо податковим агентом та перерахований до відповідного бюджету і не підпадає під визначення «помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання» в розумінні ПК України, оскільки позивач особисто не нараховував, не утримував та не сплачував податок на доходи фізичних осіб.

В судовому засіданні представник позивача заперечував проти задоволення апеляційної скарги. Інші особи, які беруть участь в справі, до апеляційного суду не прибули.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційної скарги, встановила наступне.

ОСОБА_3 працює в ТОВ "Шляхове будівництво «Альтком» і його дохід у 2012 році у вигляді заробітної плати становив 22 347,09 гривень (а.с.14).

13 вересня 2013 року органом податкової служби Туркменістану була видана довідка №5522/2, якою була підтверджена сплата ОСОБА_3 податку на доходи фізичних осіб в Туркменістані за період з 1 січня по 30 листопада 2012 року в сумі 925,00 манат (а.с.64).

31 жовтня 2013 року до Інспекції позивачем була подана податкова декларація про майновий стан і доходи, згідно якої за межами України останнім був отриманий дохід в сумі 9 268,00 манат і сплачений податок в сумі 925,00 манат (а.с.58-62).

31 жовтня 2013 року позивачем до Інспекції подана заява про повернення надміру сплаченого податку на доход фізичних осіб в 2012 році з додатками (а.с.11, 63).

6 грудня 2013 року Інспекція повідомила позивача про відсутність законодавчих підстав для повернення грошових коштів (а.с.18-20).

Згідно бухгалтерської довідки від 22 лютого 2014 року №407 з доходу позивача був утриманий та перерахований до бюджету Туркменістану податок на доходи в сумі 925,00 манат (а.с.52-54).

За даними «Відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_3 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» згідно з ПК України утримано з позивача податок на доходи фізичних осіб в сумі 3 943,63 гривень (а.с.121).

Згідно паспорту ЕН 701725 в 2012 році ОСОБА_3 знаходився на території Туркменістану більш, ніж 183 дні (а.с.21-26).

При вирішенні справи апеляційний суд виходить з наступних мотивів та керується такими положеннями законодавства.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом України від 17 березня 1999 року № 506-XIV була ратифікована «Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Урядом Туркменістану про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на майно» (далі - Конвенція).

Пунктом 1 статті 15 Конвенції передбачено, що з урахуванням положень статей 16, 18 і 19, платня, заробітна плата і інші подібні винагороди, що отримуються резидентом однієї Договірної Держави в зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, винагорода, отримана в зв'язку з цим, може оподатковуватися в цій другій Державі.

Приписом підпункту "а" пункту 1 статті 23 Конвенції передбачено, що якщо резидент однієї Договірної Держави отримує доход або володіє майном, які, згідно з положеннями цієї Конвенції, можуть оподатковуватися в другій Договірній Державі, перша згадана Держава дозволить вирахувати з податку на доход цього резидента суму, рівну податку на доход, сплаченому в цій другій Державі.

Підпунктом 14.1.115 пункту 14.1 статті 14 ПК України передбачено, що надміру сплачені грошові зобов'язання - це суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 ПК України визначено, що у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

З огляду на вищенаведене, після декларування іноземного доходу та надання документального підтвердження сплати податку на доходи фізичних осіб в Туркменістані, сплачена сума податку за кордоном повинна бути зарахована в Україні, оскільки в Україні ця сума податку також стягнута до місцевого бюджету, а Конвенція передбачає, що податок повинен сплачуватися в іноземній державі, а не в Україні, то фактично сплачена сума податку в Україні набуває статусу надміру сплаченого грошового зобов'язання.

Податковим кодексом Туркменістану передбачено оподаткування заробітної плати позивача в Туркменістані.

Таким чином, оскільки робота ОСОБА_3 за наймом здійснювалася на території Туркменістану, та його перебування на території цієї держави склало більш ніж 183 днів протягом дванадцятимісячного періоду, то суми податку, сплачені в Туркменістані, повинні бути вирахувані з сум податку, сплаченого в України.

Згідно пункту 179.8. статті 179 ПК України сума податку має бути повернута платнику податку, зарахована на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надіслана поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Пунктом 5 «Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань», затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21.12.2010 р. № 974/1597/499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за N 1386/18681 (далі - Порядок) передбачено, що повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань у випадках, передбачених податковим законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) , яка може бути подана протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Пунктом 7 Порядку передбачено, що орган державної податкової служби на підставі даних особових рахунків платників готує висновок за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, два примірники Реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та три примірники Реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Згідно із зазначеними реєстрами орган державної податкової служби України, відповідний місцевий фінансовий орган та орган Державного казначейства України проводять приймання-передавання висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань.

Як вбачається з пункту 8 Порядку, орган державної податкової служби несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі територіальному органу Державного казначейства України для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів із бюджету.

Відповідно до пункту 10 Порядку на підставі отриманих висновків органи Державного казначейства України здійснюють повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань відповідно до «Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України» від 10.12.2002 №226 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за №1000/7288 (в редакції наказу Державного казначейства України від 29.05.2008 N 181).

Пунктом 12 Порядку передбачено, що надміру утримані (сплачені) суми податку на доходи фізичних осіб підлягають поверненню платнику податку протягом 60 календарних днів від дня отримання органом державної податкової служби податкової декларації на поточний рахунок, вказаний у податковій декларації, у разі його наявності у платника податку, або на рахунок банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою, або на рахунок підприємства поштового зв'язку за податковою адресою платника податку, зазначеною в податковій декларації.

Якщо останній день строку виплати зазначеної суми надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку такої виплати є перший за ним робочий день.

Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на поточний рахунок платника податку здійснюється органом Державного казначейства України на підставі висновку, поданого органом державної податкової служби до відповідного органу Державного казначейства України не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органами державної податкової служби податкової декларації.

Таким чином, судом встановлено, що Інспекція всупереч положенням Конвенції та Порядку не підготувала відповідний висновок, не включила його до реєстру висновків та не передала їх до органу Державної казначейської служби України.

Місцезнаходження податкового агента в Україні ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» є Куйбишевський район м. Донецька, внаслідок чого податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати ОСОБА_3 сплачувався до місцевого бюджету м. Донецька.

Статтею 64 Бюджетного кодексу (далі - БК) України встановлено, що до доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належить, зокрема, податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній статтею 65 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 65 БК України до доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно зПодатковим кодексом України на території цих міст.

Пунктом 1 частини 1 статті 66 БК України для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм Автономної Республіки Крим, територіальних громад до доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території.

Предметом позову є вимоги про стягнення податку на доходи з фізичних осіб, сплаченого на території міста Донецька та Донецької області, а відтак позов підлягає частковому задоволенню.

З місцевого бюджету м. Донецька на користь позивача слід стягнути 75 % надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб в сумі 1945,27 гривень 27 копійок, з місцевого бюджету Донецької області - 25% надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб в сумі 648,43 гривень.

Колегія суддів вважає висновки суду першої інстанції обґрунтованими, постанова місцевого суду ухвалена з додержанням норм матеріального та процесуального права, зміні або скасуванню не підлягає, а апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення.

В повному обсязі ухвала виготовлена 25 червня 2014 року.

Керуючись ст.ст. 195-196, п. 1 ч.1 ст. 198, ст. 200, ст. 205, ст. 206 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Новоазовської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області - залишити без задоволення.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 23 квітня 2014 року у справі № 805/1641/14 за позовом ОСОБА_3 до Новоазовської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області, Управління Державної казначейської служби України в Куйбишевському районі м. Донецька Донецької області, Донецької міської ради, Донецької обласної ради, Донецької обласної державної адміністрації про стягнення надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб в сумі 2 596,70 грн. - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня складення її в повному обсязі.

Головуючий: І.В.Сіваченко

Судді: О.О.Шишов В.В.Попов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
24.06.2014
ПІБ судді:
Сіваченко І.В.
Реєстраційний № рішення
805/1641/14
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу контролюючого органу залишити без задовлення Рішення суду першої інстанції залишити без змін.
Подальше оскарження
Касаційну скаргу контролюючого органу – залишено без задоволення.
Замовити персональну презентацію