Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 29.04.2015 у справі № 804/9303/14

Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" квітня 2015 р. справа № 804/9303/14

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Мельника В.В.

суддів: Юхименка О.В. Нагорної Л.М.

за участю секретаря судового засідання: Лащенка Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську апеляційну скаргу

Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду

від 18 липня 2014 року

у справі №804/9303/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІКА»

до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

про визнання декларації податковою звітністю та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОРІКА» (далі по тексту - Позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (далі по тексту – Відповідач), в якому просило:

- скасувати рішення ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області від 23 червня 2014 року № 22372/10/04-63-18-03;

- визнати декларацію товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІКА» з податку на додану вартість звітну за травень 2014 року такою, що подана у момент фактичного її отримання, тобто 20 червня 2014 року;

- зобов'язати ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області відобразити показники (дані) податкової декларації Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІКА» з податку на додану вартість звітної за травень 2014 року з додатками в електронних базах даних податкової звітності, у тому числі в картці особового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІКА». (а.с.3-7)

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07 липня 2014 року відкрито провадження в адміністративній справі №804/9303/14. (а.с.1)

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відмова Відповідача у прийнятті податкової декларації є безпідставною, адже за наявності всіх необхідних реквізитів прийняття податкової декларації є обов'язком податкового органу. Позивач вважає, що подана ними декларація з ПДВ за травень 2014 року містила всі необхідні реквізити, визначені ст.48 ПК України.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 липня 2014 року у справі №804/9303/14 адміністративний позов задоволено. (суддя – Ільков В.В.) (а.с.56-59)

Відповідач – Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, не погодившись з вищезазначеною постановою суду першої інстанції у даній адміністративній справі, подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 липня 2014 року у справі №804/9303/14 та відмовити у задоволені адміністративного позову.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги Відповідач зазначає, що подана Позивачем податкова декларація не відповідає приписамст.48 ПК України щодо правильності заповнення всіх необхідних реквізитів, а саме: у декларації з податку на додану вартість «дата подання» платником зазначена « 18.06.2014», тоді як фактично «звітна» декларація надана 20.06.2014 року.

Позивач заперечень на апеляційну скаргу не подавав.

Позивач та Відповідач про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому порядку, своїх представників для участі у її розгляді не направили.

За таких обставин, колегія суддів ухвалила розглянути справу без участі представників сторін по справі.

У судовому засіданні, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду даної адміністративної справи судом встановлено, що Позивача у справі у встановлений чинним законодавством спосіб зареєстровано, як юридичну особу та як платник податків, у тому числі ПДВ, Позивач у справі перебуває на податковому обліку в ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська (а.с.12-15)

Судом встановлено, матеріалами справи підтверджено, що 20.06.2014 року Позивачем було подано до ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області податкову декларацію з ПДВ за травень 2014 року, про що свідчить відповідна відмітка про отримання на копіїї декларації.(а.с.33-39)

Як вбачається з матеріалів справи, Відповідачем вручено позивачу лист від 23.06.2014 року №22372/10/04-63-18-03 «Про те, що звітність не вважається податковою декларацією» за підписом заступника начальника ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська.

В обґрунтування свого рішення Відповідач зазначив, що податкова декларація з ПДВ за травень 2014 року заповнена з порушеннями вимог п.48.3 ст. 48 Податкового кодексу України, а саме на декларації невірно зазначено обов'язковий реквізит – «дата подання декларації (або дата заповнення)». (а.с.40-42)

Предметом спору є незгода Позивача з діями контролюючого органу щодо не прийняття податкової декларації та зобов'язання податкового органу її прийняти з дати фактичного отримання з відображенням показників в електронних базах даних податкової звітності.

Задовольняючи позовні вимоги ТОВ «НОРІКА», суд першої інстанції виходив з того, що порушень відносно дотримання обов'язкових реквізитів, визначених ст.48 ПК України, Позивачем допущено не було, у зв'язку з чим відмова податкового органу у прийнятті належним чином оформленої декларації є протиправною.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо задоволення заявлених вимог та вважає за необхідне зазначити наступне.

Пунктом 48.3 статті 48 Податкового кодексу України визначено, що податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку) ; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків; підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

У разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови, зокрема, у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання. ( п.49.11 та 49.11.1 ПК)

Судом встановлено, що 20.06.2014 року Позивачем подано до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська податкову декларацію з податку на додану вартість за травень 2014 року, що податковим органом не спростовано.

Відповідач не вважає подану декларацію податковою лише з тих підстав, що у поданій Позивачем декларації з ПДВ за травень 2014 року у полі «дата подання декларації (або дата заповнення» зазначено « 18.06.2014 року», тоді як фактично «звітна» декларація з додатками надана 20.06.2014 року.

Так, у відповідності з пунктом 48.7 Податкового кодексу України податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією.

Однак, основне призначення звітності - надати користувачам достовірну інформацію щодо майнового та фінансового стану, результатів господарської та фінансової діяльності за звітний період.

Згідно з пунктом 48.2 Податкового кодексу України обов'язкові реквізити - це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Відповідно до п. 49.13 ст. 49 Податкового кодексу України у разі якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірної відмови контролюючим органом (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання контролюючим органом.

Приймаючи рішення по суді заявлених апеляційних вимог колегія суддів, приходить до висновку, що податкова декларація з податку на додану вартість за травень 2014 року містить всі необхідні реквізити передбачені п.48.3 та п.48.4 ст. 48 ПК України, зокрема і заповнену графу «дата подання» платником зазначена « 18.06.2014 року», тоді як фактично «звітна» декларація надана 20.06.2014 року, таким чином подана декларація датованої « 18.06.2014 року» 20.06.2014 року не мало наслідком зміни необхідних реквізитів, встановлених Податковим законодавством і не може вважатися недостовірною інформацією, та мати наслідки втрати визначеного кодексом статусу документа.

Отже приймаючи до уваги вищенаведені обставини, які були встановлені судом під час розгляду справи, колегія суддів погоджується з позицією суду першої інстанції стосовного зобов'язання ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області відобразити показники (дані) податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2014 року з додатками в електронних базах даних податкової звітності, у тому числі в картці особового рахунку ТОВ “НОРІКА”.

Крім того, вимога контролюючого органу мала б бути належним чином сформульованою потребою, загальнозрозумілою і обов'язковою, та доведеною особі щодо недоліків декларації та способу їх усунення.

За даних обставин суд апеляційної інстанції вважає, що суд першої інстанції під час розгляду даної справи об'єктивно, повно, всебічно дослідив обставини, які мають суттєве значення для вирішення справи, застосував до правовідносин, які виникли між сторонами у справі, норми права які регулюють саме ці правовідносини, зроблені судом першої інстанції висновки відповідають фактичним обставинам справи та підтверджуються належними письмовими доказами, які зібрані та досліджені судом під час розгляду даної адміністративної справи, рішення суду першої інстанції у даній справі про задоволення адміністративного позову прийнято без порушення норм процесуального та матеріального права, і тому постанову суду першої інстанції у даній адміністративній справі від 18 липня 2014 року необхідно залишити без змін.

Доводи апеляційної скарги Відповідача спростовуються дослідженими у справі доказами і не можуть бути підставою для скасування постанови суду, а тому апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ч.3 ст. 160, ст.195,196,198,200,205,206 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.ДніпропетровськаГоловного управління Міндоходів у Дніпропетровській області - залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 липня 2014 року у справі №804/9303/14 - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, а в разі складання рішення в повному обсязі відповідно до ст. 160 зазначеного кодексу – з дня складання рішення в повному обсязі.

Повний текст виготовлено – 19 травня 2015 року.

Головуючий: В.В. Мельник

Суддя: О.В. Юхименко
Суддя: Л.М. Нагорна

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
28.04.2015
ПІБ судді:
Мельник В.В.
Реєстраційний № рішення
№ 804/9303/14
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу контролюючого органу залишити без задоволення. Рішення суду першої інстанції залишити без змін.
Подальше оскарження
Суд касаційної інстанції залишив без задоволення скаргу контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.
Замовити персональну презентацію