Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 22.10.2014 у справі № 808/6184/13-а
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 жовтня 2014 року справа № 808/6184/13-а

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Чабаненко С.В.

суддів: Іванова С.М. Шлай А.В.

за участю секретаря судового засідання: Кязимової Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпропетровську апеляційну скаргу Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області

на постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 11 грудня 2013 року

по справі № 808/6184/13-а

за позовом Закритого акціонерного товариства «Бердянськбуд»

до Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області

про визнання дій протиправними та скасування рішення № 7 від 27.06.2013р.

про анулювання свідоцтва платника єдиного податку, –

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство «Бердянськбуд» звернулося з адміністративним позовом до Запорізького окружного адміністративного суду 12 липня 2013 року, в якому просить визнати протиправним та скасувати рішення №7 від 27.06.2013р. № 1038/10/15-129 «про анулювання свідоцтва платника єдиного податку», яким було анульовано свідоцтво платника єдиного податку серії Б № 542750 видане ЗАТ «Бердянськбуд».

Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 11 грудня 2013 року по справі №808/6184/13 – адміністративний позов було задоволено. Визнано протиправним та скасовано рішення Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області № 7 від 27.06.2013 року (№1038/10/15-129 від 01.07.2013) «Про анулювання свідоцтва платника єдиного податку», яким анульоване Свідоцтво платника єдиного податку серія Б №542750 від 22.03.2013р., видане ЗАТ «Бердянськбуд».

Мотивуючи постанову, суд першої інстанції послався на судове рішення від 14.08.2012 року по справі № 0870/6703/12, що набрало законної сили, яким встановлено відсутність податкового боргу у позивача зі сплати земельного податку у 2010-2011р. Враховуючи встановлену судовим рішенням обставину відсутності податкового боргу з орендної плати за землю станом на 15.03.2013, оскаржуване рішення відповідача за висновком суду є безпідставним, оскільки останнє прийнято з підстав наявності у позивача податкового боргу по платі за землю, що відображено у акті перевірки від 27.06.2013року № 000121/0151/01239826

Постанову суду мотивовано тим, що є рішення суду, яке набрало законної сили, і посилання податкового органу, як на підставу для анулювання свідоцтва платника єдиного податку на те, що за ЗАТ «Бердянськбуд» рахувався податковий борг, суперечить, встановленим судом обставинам. В свою чергу це свідчить про відсутність причин у Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області анулювати свідоцтво платника єдиного податку серія Б №542750 від 22.03.2013р., видане ЗАТ «Бердянськбуд».

Не погодившись, з постановою суду, Бердянською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Запорізькій області подано апеляційну скаргу, згідно якої скаржник просить скасувати постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 11 грудня 2013 року по справі № 808/6184/13-а, як таку, що винесена з порушенням норм матеріального, та процесуального права, та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову. Свої вимоги обґрунтовує тим, що судом не надано належної оцінки нормам чинного законодавства, висновки суду не відповідають обставинам справи, що призвело до прийняття невірного рішення.

На думку апелянта, судом при прийнятті постанови, порушено норми матеріального права, а саме - посилаючись на рішення по справі № 0870/6703/12 судом не було враховано, що вказаним рішенням було скасовано податкові повідомлення-рішення, винесені на підставі того, що платник несвоєчасно сплатив земельний податок, і що дане судове рішення, на думку апелянта, не підтверджує відсутність податкового боргу ЗАТ «Бердянськбуд».

Сторони, про час і місце апеляційного розгляду справи повідомлені належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення, в судове засідання не з'явились.

Представник відповідача в судове засідання не прибув, але в свою чергу надіслав клопотання, яким просить суд розглянути справу без його участі і зазначив, що на задоволенні апеляційного скарги наполягає в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 196 КАС України, нез'явлення в судове засідання представників сторін апеляційної скарги не перешкоджає розгляду справи.

Колегія суддів, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги, виходячи з наступного.

Як встановлено судом першої інстанції, та підтверджується матеріалами справи, 27.06.2013 року фахівцями відповідача була проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ЗАТ «Бердянськбуд», з питань правомірності переходу та перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за період з 01.04.2013р. по 05.06.2013р.

За результатами перевірки складено Акт від 27.06.2013 за №000121/0151/01239826. Відповідно до Акту перевірки, перевіряючими встановлено, що позивач знаходиться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. Так, на підставі заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, вхідний №5404/10 від 15.03.2013р. ЗАТ «Бердянськбуд» було видано Свідоцтво платника єдиного податку серія Б № 542750 від 22.03.2013р. Також перевіряючи зазначили, що в п.11 заяви ЗАТ «Бердянськбуд» вказано, що у нього відсутній податковий борг.

Однак, при проведенні перевірки виявлено, що станом на 15.03.2013р., тобто на дату подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, по КОР Структурного підрозділу управління виробничо-технологічної комплектації ЗАТ “Бердянськбуд” рахувався податковий борг по сплаті за землю на загальну суму 12682,67 гри., в тому числі по основному платежу 11447,48 грн., по штрафним санкціям 948,90 грн., несплачена пеня 286,29 грн. Станом на 05.06.2013р. податковий борг по платі за землю рахується на загальну суму 14324,66 грн., в тому числі по основному платежу 12447,80 грн., по штрафним санкціям 1477,83 грн., несплачена пеня 399,03 грн. Зазначений податковий борг на час проведення перевірки платником не погашено.

З урахуванням вищевикладеного та враховуючі вимоги пункту 291.3 та підпункту 291.5.8. пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України, в Акті перевірки зроблено висновок, що ЗАТ “Бердянськбуд” не має право застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

На підставі висновків Акту перевірки, 27 червня 2013 року БОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області прийнято рішення №7 (від 01.07.2013 №№1038/10/15-129) “Про анулювання свідоцтва платника єдиного податку”. Вказане рішення разом з повідомленням про анулювання свідоцтва платника єдиного податку від 01.07.2013 №1038/10/15-129 були направлені на адресу позивача.

У повідомленні про анулювання свідоцтва платника єдиного податку від 01.07.2013 №1038/10/15-129 відповідачем зазначено, що свідоцтво платника єдиного податку серія Б № 542750 від 22.03.2013р. анульовано 30.06.2013р. З 01.07.2013р. підприємство ЗАТ “Бердянськбуд” знаходиться на загальній системі оподаткування. Також повідомлено, що згідно п. 299.15.1. анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання (тобто до 10.07.2013р.)”.

В матеріалах справи наявна копія постанови Запорізького окружного адміністративного суду по справі №0870/6703/12 від 14.08.2012року, якою визнано протиправними дії відповідача щодо самовільного змінення призначення платежів Управління виробничо-технологічної комплектації ЗАТ «Бердянськбуд» про сплату щомісячного податку на землю у 2010 році.

Також, в матеріалах справи наявна ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 17.10.2013 року, якою постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 14.08.2012 року у справі №0870/6703/12 залишено без змін та яка, відповідно, набрала законної сили.

Колегія суддів зазначає, що суд першої інстанції вірно посилався на наявність вищевказаних судових рішень як на доказову базу у справі, а тому погоджується з доводами позивача та висновками суду першої інстанції, що станом на 15.03.2013р. у ЗАТ «Бердянськбуд» був відсутній податковий борг з земельного податку.

Варто зазначити, що відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. Рішенням Конституційного суду України від 13.12.2012 року № 18-рп 2012 визначено, що обов'язковість рішень суду є однією з основних засад судочинства.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Колегія суддів звертає увагу на те, що Податковим кодексом України визначений перелік підстав, при яких може бути анульована реєстрація платника єдиного податку за рішенням податкового органу.

Так, відповідно до п. 299.10 ст.299 ПК України, реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.

В свою чергу підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПК України, крім іншого, встановлено, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у випадку наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Згідно з пп. 299.11 ст.299 Податкового кодексу України, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Інших підстав для анулювання свідоцтва платника єдиного податку чинне законодавство не передбачає.

Колегія суддів звертає увагу, на те що підстава податкового органу, за якою було прийнято рішення № 7 (від 01.07.2013 № 1038/10/15-129) «Про анулювання свідоцтва платника єдиного податку», спростовується, наявними у матеріалах справи рішеннями судів, про які відповідачу було відомо на період, прийняття вищезазначеного рішення щодо скасування свідоцтва платника єдиного податку серії Б № 572750 від 22.03.2013р.

Таким чином, постанова суду першої інстанції про задоволення позову ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні усіх обставин справи в їх сукупності. Судом вірно встановлено відсутність підстав у Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області щодо анулювання свідоцтва платника єдиного податку серії Б № 542750 від 22.03.2013р., видане ЗАТ «Бердянськбуд». Порушень норм матеріального і процесуального закону, які б могли призвести до прийняття невірного рішення, не встановлено.

Отже, доводи апеляційної скарги не спростовують правового обґрунтування, покладеного в основу судового рішення, тому не можуть бути підставою для скасування постанови суду першої інстанції та застосування ст. 202 КАС України.

Керуючись ст.ст. 160,196, 198, 200, 205, 206 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області на постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 11 грудня 2013 року по справі № 808/6184/13-а – залишити без задоволення.

Постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 11 грудня 2013 року по справі № 808/6184/13-а - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 254 КАС України та може бути оскаржена відповідно до ст.212 КАС України
Головуючий: С.В. Чабаненко
Суддя: С.М. Іванов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
21.10.2014
ПІБ судді:
Чабаненко С.В.
Реєстраційний № рішення
808/6184/13-а
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу контролюючого органу відхилено, рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Контролюючий орган оскаржив рішення суду апеляційної інстанції до Вищого адміністративного суду України.
Замовити персональну презентацію