Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.04.2018 у справі № 826/17841/17

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року 12:03 м. Київ № 826/17841/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів:

головуючого судді Васильченко І.П.,

суддів: Вєкуа Н.Г., Головань О.В.,

при секретарі судового засідання Ксендзові А.С.

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Публічного акціонерного товариства «Азот»

до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби  

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 16.08.2017 р. № 0005971403, № 0005981403

за участю представників сторін:

від позивача: Козовий О.Д., Катькало В.П.

від відповідача: Голілей І.І.

На підставі ч. 1 ст. 250 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 26 квітня 2018 року проголошено скорочене (вступна та резолютивна частини) судове рішення.

Виготовлення рішення у повному обсязі відкладено, про що повідомлено осіб, які брали участь у розгляді справи, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 243 названого Кодексу.

Під час проголошення скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення сторонам роз'яснено зміст судового рішення, порядок і строк його оскарження, а також порядок отримання повного тексту рішення.

В С Т А Н О В И В :

Публічне акціонерне товариство «Азот» звернулось до Окружного адміністративного суду м.Києва з позовом до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 16.08.2017 р. № 0005971403, № 0005981403.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Офісом великих платників податків на підставі необґрунтованих висновків акту перевірки від 31.05.2017 р. № 1208/28-10-14-03/203826 щодо порушення позивачем приписів податкового законодавства винесено оскаржувані податкові повідомлення-рішення, якими позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств та зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

В судовому засіданні представники позивача позовні вимоги підтримали та просили суд їх задовольнити. Вважають, що обрані ними методи визначення звичайної ціни по контрольованим операціям відповідають вимогам чинного законодавства.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позовних вимог заперечував та просив суд відмовити в їх задоволенні, оскільки позивачем невірно було обрано методи визначення звичайної ціни по контрольованим операціям, що стало підставою для їх коригування.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Офісом великих платників податків ДФС проведено перевірку Публічного акціонерного товариства «Азот» з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій щодо імпорту природного газу від Ostchem Holdi№g Limited (Республіка Кіпр) за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. та 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. та експорту мінеральних добрив на користь №F Tradi№g AG (Швейцарська Конфедерація) за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. та 01. 01.2014 р. по 31.12.2014 р.

За результатами перевірки складено акт від 31.05.2017 р. № 1208/28-10-14-03/203826, яким встановлено порушення ПАТ «Азот» вимог п. 135.1-135.2 та пп. 135.5.11 п. 135.5, п. 153.2 ст. 153, п. 138.3, п. 138.4, п. 138.5, п. 138.6-138.9, пп.138.10.2-138.10.4, п.п. 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, п. 138.11, 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140, ст. 141, п. 140.2-140.5 ст. 140, ст. 142 і 143, пп. 39.3.3.7, пп. 39.3.3.8, пп. 39.3.6.5, пп. 39.3.6.6 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.), внаслідок чого: занижено податок на прибуток підприємств у періоді, що перевірявся, на загальну суму 43 633 392 грн., в тому числі по періодах: за 2013 рік на суму 43 633 392,00 грн.; завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у періоді, що перевірявся, на загальну суму 397 018 323,00 грн., у тому числі по періодах: за 2014 рік на суму 397 018 323,00 грн.

За результатами розгляду заперечень на акт перевірки, Офісом великих платників податків ДФС надано відповідь від 14.08.2017 р. № 42693/10/28-10-14-03-08, яким зроблено наступні висновки.

1. За результатами розгляду заперечень ПАТ «Азот» № 303-1-21/211 від 29.06.2017 р. абзац 4 на сторінці 17 розділу 2 акту перевірки від 31.05.2017 р. № 1208/28-10-14-03/203826 викладено в наступній редакції:

Перевіркою встановлено, що підприємством в періоді з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. та з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. було сформовано витрати в сумі 1 833 085 568,3 грн., в тому числі за період 01.09.2013 по 31.12.2013 в сумі 741 909 917,86 грн., за період 01.01.2014 по 31.12.2014 в сумі 1 091 175 650,44 грн., з урахуванням залишків природного газу, отриманого ПАТ «Азот» від «Ostchem Holdi№g Limited», який станом на 01.09.2013 р. обліковувався на рах. 201), з яких:

витрати в сумі 1 075 761 956,74 грн. сформовано по газу отриманому від нерезидента «Ostchem Holdi№g Limited» в періоді з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. в тому числі:

за період 01.09.2013 по 31.12.2013 в сумі 741 909 917,86 грн.;

за період 01.01.2014 по 31.12.2014 в сумі 333 852 038,88 грн.

2. Абзац 11 на сторінці 30 розділу 2 акту перевірки від 31.05.2017 р. № 1208/28-10-14-03/203826 викладено в наступній редакції:

Перевіркою первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та показників податкових декларацій з податку на прибуток ПАТ «Азот» встановлено, що підприємством в перевіряємому періоді від «Ostchem Holdi№g Limited», всього в сумі 1 833 085 568 грн., в тому числі

за період 01.09.2013 по 31.12.2013 в сумі 741 909 917,86 грн.,

за період 01.01.2014 по 31.12.2014 в сумі 1 091 175 650,44 грн. наступним чином: (з урахуванням залишків природного газу, отриманого ПАТ «Азот» від «Ostchem Holdi№g Limited», який станом на 01.09.2013 р. обліковувався на рах. 201), з яких: витрати в сумі 1 075 761 956,74 грн. сформовано по газу отриманому від нерезидента «Ostchem Holdi№g Limited» в періоді з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. в тому числі:

за період 01.09.2013 по 31.12.2013 у сумі 741 909 917,86 грн.;

за період 01.01.2014 по 31.12.2014 у сумі 333 852 038,88 грн.

3. Абзац 6 на сторінці 33 розділу 2 акту перевірки від 31.05.2017 р. № 1208/28-10-14-03/203826 викласти в наступній редакції:

Проведеним розрахунком відхилення рентабельності контрольованої операції з імпорту природного газу у пов'язаної особи «Ostchem Holdi№g Limited» від ринкового діапазону чистої рентабельності зіставних компаній в періоді з 01.09.2013 по 21.12.2013 встановлено порушення ПАТ «Азот» вимог п. 138.4, п. 138.5, п. 138.6-138.9, пп. 138.10.2-138.10.4 пп. 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, п. 138.11, 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140, ст. 141, п. 140.2 і 143, пп. 39.3.3.8, пп. 39.3.6.6 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла на час здійснення контрольованих операцій) , що призвело до завищення витрат платника податків, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на суму 326 386 177,67 грн., у визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на суму 326 386 177,67 грн., в тому числі за період:

01.09.2013 по 31.12.2013 на суму 225 095 469,08 грн.;

01.01.2014 по 31.12.2014 на суму 225 095 469,08 грн.;

01.01.2014 по 31.12.2014 на суму 101 290 708,59 грн.

5. п. 4.3 розділу ІІ «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток» викладено в наступній редакції:

Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з 01.09.2013 р. по 21.12.2014 р. встановлено його заниження на суму 43 633 392,00 грн., в тому числі по періодах:

за 2013 рік на суму 43 633 392,00 грн. та завищення від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток на суму 192 374 851,00 грн., в тому числі по періодах:

за 2014 рік на суму 192 374 851,00 грн.

в результаті допущених порушень податкового законодавства, які відображено в п. 4.3.1, 4.3.2 розділу ІІ акту перевірки.

6. Розділ ІІ «Висновки» викладено в наступній редакції:

Перевіркою встановлено:

Порушення ПАТ «Азот» вимог п. 135.1-135.2 та пп. 135.5.11 п. 135.5 ст. 135, п. 153.2 ст. 153, п. 138.3, п. 138.4, п. 138.5, п. 138.6-138.9, пп. 138.10.2-138.10.4, пп. 138.10.5, 138.10.6, п. 138.10, п. 138.11, п. 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140, ст. 141, п. 140.2-140.5 ст. 140, ст. 142 і ст.143, пп. 39.3.3.7, пп. 39.3.3.8, пп. 39.3.6.5, пп. 39.3.6.6 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.), внаслідок чого:

занижено податок на прибуток підприємств, в періоді, що перевірявся, на загальну суму 43 633 392 грн., в тому числі по періодах: за 2013 рік на суму 43 633 392,00 грн.;

завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств в періоді, що перевірявся, на загальну суму 192 374 851,00 грн., в тому числі по періодах: за 2014 рік на суму 192 374 851,00 грн.

Інші пункти висновку акту перевірки від 31.05.2017 р. № 1208/28-10-14-03/203826 про результати перевірки ПАТ «Азот» з питань повноти, нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій щодо імпорту природного газу Ostchem Holdi№g Limited (Республіка Кіпр) за період з 01.09.2013 по 31.12.2013 та 01.01.2014 по 31.12.2014 та експорту мінеральних добрив на користь №F Tradi№g AG (Швейцарська Конфедерація) за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. та 01. 01.2014 р. по 31.12.2014 р. залишено без змін, а скаргу - без задоволення.

За результатами перевірки винесено податкові повідомлення-рішення:

- від 16.08.2017 р. № 0005971403, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 43 633 392,00 грн., в тому числі за податковим зобов'язанням в сумі 43 633 392,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 1 гривня;

- від 16.08.2017 р. № 0005981403, яким позивачу зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2014 рік на суму 192 374 851 грн.

За результатами адміністративного оскарження, Державною фіскальною службою України прийнято рішення від 02.11.2017 р. № 24976/6/99-99-11-01-02-25, яким залишено без змін податкові повідомлення-рішення Офісу ВПП ДФС від 16.08.2017 р. № 0005971403, № 0005981403, а скаргу - без задоволення.

Не погоджуючись із винесеними податковими повідомленнями-рішеннями, позивач звернувся до суду із позовом про їх скасування.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

Пунктом 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України визначено, що контрольованими операціями є, зокрема, господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року.

Згідно з абз. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України господарські операції, передбачені у абзацах 39.2.1.1 і 39.2.1.2 цієї статті, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний звітний календарний рік.

Відповідно до абз. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. Цей перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.

У відповідності, до додатку Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013 року №669 код 030 означає «Операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або операції, однією зі сторін яких є нерезидент, який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні».

Як вбачається з матеріалів справи, фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Азот» щодо імпорту природного газу від «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. та 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. та експорту мінеральних добрив на користь №F Tradi№g AG (Швейцарська Конфедерація) за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. та 01. 01.2014 р. по 31.12.2014 р. підпадають під визначення контрольованих операцій в розумінні абз. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України.

Щодо висновків податкового органу про завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток під час здійснення контрольованих операцій з імпорту природного газу від «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр), суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до абз. 39.2.2.1, абз. 39.2.2.2, абз. 39.2.2.3 пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України для визначення обсягу отриманих доходів та/або понесених витрат під час здійснення контрольованої операції платники податків і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, проводять зіставлення такої контрольованої операції з іншими операціями, сторони яких не є пов'язаними особами.

Для цілей цього Кодексу операції визнаються зіставними, якщо вони здійснюються в однакових комерційних та/або фінансових умовах з контрольованою операцією. Такі умови можуть бути визнані зіставними лише у разі, якщо відмінності між ними не мають істотного впливу на результати операції або можуть бути усунені шляхом коригування умов та/або результатів зіставних чи контрольованих операцій.

Згідно з абз. 39.2.2.4, абз. 39.2.2.5 пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України під час визначення зіставності операцій, а також для коригування їх комерційних та/або фінансових умов аналізуються такі елементи контрольованої та зіставних операцій: товари (роботи, послуги), які є предметом операції; функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції (далі - функціональний аналіз); стала практика відносин та умови договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг); економічні умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг); бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг).

Визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється за результатами аналізу: характеристик товарів (робіт, послуг); кількості товарів, обсягу виконаних робіт (наданих послуг); строків виконання господарських зобов'язань; умов здійснення платежів під час проведення операції; офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, у разі використання такої валюти у розрахунках під час проведення операції, зміни цього курсу; розміру звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (робіт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів; розподілу прав та обов'язків між сторонами операції, визначених за результатами функціонального аналізу.

Відповідно до абз. «в» пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України пов'язаними особами для цілей трансфертного ціноутворення визнаються юридичні особи - у разі, якщо одна і та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами таких юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у кожній юридичній особі становить 20 і більше відсотків.

Як вбачається з матеріалів справи, в ході перевірки встановлено, що в період з 01.09.2013 по 31.12.2013 та з 01.01.2014 по 31.12.2014 ПАТ «Азот» здійснювало господарські операції із пов'язаною особою - нерезидентом «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) з імпорту товарів «газ природний у газоподібному стані», що відображено у поданих звітах про КО за 2013 та 2014 роки щодо КО з імпорту товарів «газ природний у газоподібному стані» (код УКТ ЗЕД 2711210000).

Як метод визначення ціни у КО зазначено метод ціноутворення «порівняльна неконтрольована ціна» (код методу « 301»). У межах КО, які перевірялись, позивач отримав від «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) природний газ.

Відповідно до пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України порівняння ціни контрольованої операції з ціною (діапазоном цін) співставних неконтрольованих операцій проводиться на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, або інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.

Згідно із пп. 39.3.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни порівняння ціни контрольованої операції проводиться з ціною співставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами.

Отже, контрольованими є насамперед операції з пов'язаними особами - нерезидентами. В той же час Податковий кодекс України містить інші підстави віднесення зовнішньоекономічних операцій до контрольованих, зокрема, приналежність контрагентів до юрисдикції з низькими ставками податку за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України. Умови операцій можуть відрізнятися від тих, які могли б мати місце у аналогічних операціях між незалежними сторонами. В такому випадку, законодавцем вимагається, щоб податкові наслідки операції визначалися за принципом «витягнутої руки», тобто не відрізнялися від податкових наслідків ідентичних операцій між непов'язаними особами (неконтрольованих операцій).

Положеннями статті п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України визначено методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Так, п. 39.3.1 вказаної статті визначено, що встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" здійснюється за одним із таких методів:

- порівняльної неконтрольованої ціни;

- ціни перепродажу;

- "витрати плюс";

- чистого прибутку;

- розподілення прибутку.

Положеннями пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України визначено критерії використання методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Так, згідно із пп. 39.3.2.1 вказаної статті відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин випадку.

Найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення обирається з числа методів, наведених у підпункті 39.3.1 цього пункту, з урахуванням таких критеріїв:

доцільності обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, що визначається, зокрема, на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції (з урахуванням виконуваних функцій, використовуваних активів і понесених ризиків);

наявності повної та достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу та/або методів трансфертного ціноутворення;

ступеня порівнюваності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань порівнюваності, якщо такі застосовують, які можуть використовуватися для усунення розбіжностей між такими операціями.

Платник податку, з урахуванням зазначених критеріїв, використовує будь-який метод, який він вважає найбільш доцільним, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.

У разі коли з урахуванням таких критеріїв метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподілення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надійністю, слід застосовувати метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс".

Платник податку може не застосовувати більше одного методу для визначення того, чи відповідають умови контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Якщо платник податків використав метод, що відповідає положенням цієї статті, або вибрав метод трансфертного ціноутворення, зазначений у договорі про попереднє узгодження цін у контрольованих операціях, встановлення контролюючим органом відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" базується на тому методі трансфертного ціноутворення, який застосовується платником податків, за винятком випадків, коли контролюючий орган обґрунтує, що метод, який застосовується платником податків, не є найбільш доцільним.

Відповідно до пп. 39.3.2.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або фінансового показника контрольованої операції проводиться з цінами або фінансовими показниками кількох співставних неконтрольованих операцій, використовується діапазон цін (рентабельності).

У разі наявності кількох співставних неконтрольованих операцій використання діапазону цін (рентабельності) є обов'язковим.

Підпунктом 39.3.2.3 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України визначено, що якщо ціна в контрольованій операції або відповідний показник рентабельності контрольованої операції перебуває:

в межах діапазону, вважається, що така ціна відповідає принципу "витягнутої руки";

поза межами діапазону цін (рентабельності), використовується медіана діапазону цін (рентабельності).

Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани діапазону цін (рентабельності) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Застосування для цілей оподаткування медіани діапазону цін (рентабельності) здійснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Відповідно до пп. 39.3.2.4, 39.3.2.5, 39.3.2.6, 39.3.2.7

Вибір показника рентабельності може здійснюватися з урахуванням, зокрема, але не виключно, таких факторів: виду діяльності сторони контрольованої операції; розподілу функцій, ризиків, активів сторін; економічної обґрунтованості обраного показника; незалежності показника від доходів та/або витрат, визнаних в операціях між пов'язаними сторонами.

Під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій можуть бути використані фінансові показники, які забезпечують встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", зокрема, але не виключно: характеристики товарів (робіт, послуг); кількість товарів, обсяг виконаних робіт (наданих послуг); строк виконання господарських зобов'язань; умови проведення платежів під час здійснення операції; офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, у разі використання такої валюти у розрахунках під час здійснення операції, зміни такого курсу; розмір звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (робіт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів; розподіл прав та обов'язків між сторонами операції, визначених за результатами функціонального аналізу.

Показники рентабельності для цілей цієї статті визначаються на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображених за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що використовуються в Україні, з відповідним коригуванням для забезпечення співставності показників.

У разі застосування методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.4 підпункту 39.3.1 пункту 39.1 цієї статті, здійснюється вибір сторони, для якої перевіряється показник відповідно до обраного методу трансфертного ціноутворення (далі - сторона, що досліджується).

Вибір сторони, що досліджується, повинен здійснюватися відповідно до виконаних кожною стороною контрольованої операції функцій, використаних під час здійснення контрольованих операцій активів та прийнятих економічних (комерційних) ризиків, пов'язаних із здійсненням такої операції.

Під час вибору сторони, що досліджується, аналізується застосовність обраного методу (комбінації методів) до кожної із сторін контрольованої операції. Стороною, що досліджується, обирається сторона: щодо якої застосування такого методу (комбінації методів) є найбільш обґрунтованим; для якої можна знайти найбільш зіставні операції та/або зіставні особи; яка: виконує найменш складні функції щодо контрольованої операції; приймає найменші економічні (комерційні) ризики стосовно контрольованої операції; не володіє об'єктами нематеріальних активів, які мають значний вплив на рівень рентабельності.

У разі здійснення зовнішньоекономічних операцій сторона, для якої перевіряється показник відповідно до обраного методу трансфертного ціноутворення, не обов'язково повинна бути резидентом.

Аналізуючи вищенаведені положення, суд приходить до висновку, що на ціну операції між сторонами впливають ряд факторів, до яких належать: характеристики товарів або послуг, що є предметом операції; функції, виконувані сторонами операції, з урахуванням активів, які використовує кожна сторона з сторін, та ризиків, які кожна із сторін операції приймає; умови економічного середовища, у якому мають місце операції між сторонами; комерційні стратегії сторін операції.

Втім, на думку суду, не всі фактори можуть мати однаковий вплив на ціну або показники прибутковості операції. Відносна важливість факторів залежить від обраного методу трансферного ціноутворення.

Оскільки умови неконтрольованої операції мають порівнюватися з умовами операцій між незалежними сторонами, таке порівняння вимагає проведення функціонального аналізу, який включає: аналіз функцій, виконуваних сторонами операції; аналіз активів, які використовують сторони операції під час її проведення; аналіз ризиків, які приймають на себе сторони операції у ході її проведення.

Окрім того, досягнення повної зіставності операцій може вимагати також аналіз економічного середовища та комерційних стратегій сторін тієї мірою, якою ці чинники впливають на ціноутворення у операціях між незалежними сторонами.

Як вбачається з матеріалів справи, ПАТ «Азот» у поданих звітах про КО за 2013 та 2014 щодо КО з імпорту товару «газ природний у газоподібному стані» за кодом УКТ ЗЕД 2711210000 як код джерел інформації для визначення звичайної ціни, наведеного у гр. 25 Звіту зазначено « 401», що відповідно до дод. 8 Порядку складання звіту означає «Офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни».

Для обґрунтування операцій з придбання природного газу від «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) у документації трансферного ціноутворення ПАТ «Азот» проведено співставлення із операціями по реалізації нерезидентам «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) природного газу на ПАТ «Одеський припортовий завод» та ПАТ «Сумихімпром», а саме: по операціях поставки природного газу від нерезидента «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) на адресу ПАТ «Сумихімпром» (56,6 млн. куб. м.); по операціях поставки природного газу «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) на адресу ПАТ «Одеський припортовий завод» (1183,2 млн. куб.м.).

«Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) підпадає під критерії, визначені пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, оскільки знаходиться на території, що входить до переліку держав (територій), у яких ставка податку на прибуток на 5 чи більше відсоткових пунктів нижча ніж в Україні. Також природний газ з кодом 271121 входить до переліку товарних позицій, зазначених у п. 21 Перехідних положень Податкового кодексу України, що передбачає необхідність використання спеціальних методів визначення звичайної ціни у контрольованих операціях до 01 січня 2018 р. для операцій з експорту/імпорту товарних позицій за кодами 1001-1008, 1501-1522, 2601-2621, 2701-2716, 2801-2853, 2901-2942, 7201-7229, 7301-7326 згідно УКТ ЗЕД (у тому числі і природний газ 271121) з нерезидентами, які зареєстровані в юрисдикціях з низькими ставками оподаткування.

Відповідно до п. 21 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій за кодами 1001 - 1008, 1501 - 1522, 2601 - 2621, 2701 - 2716, 2801 - 2853, 2901 - 2942, 7201 - 7229, 7301 - 7326 згідно з УКТ ЗЕД з особами, зазначеними у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, звичайна ціна на товари за рішенням платника податків може визначатися за правилами, встановленими цим пунктом, за одним із таких методів:

1) для кожної товарної позиції на рівні ціни:

зменшеної не більше ніж на 5 відсотків - у разі реалізації товарів;

збільшеної не більше ніж на 5 відсотків - у разі придбання товарів;

2) згідно з біржовими котируваннями - у разі якщо товари котируються на біржі, та згідно з довідковими цінами, опублікованими у джерелах інформації (спеціалізованих комерційних виданнях), - у разі якщо товари не котируються на біржі.

Якщо у таких джерелах інформації містяться відомості про діапазон/інтервал цін, для визначення звичайної ціни застосовується максимальне значення діапазону/інтервалу - у разі придбання товарів та/або мінімальне значення діапазону/інтервалу - у разі реалізації товарів.

Кабінет Міністрів України визначає відсотковий діапазон ціни окремо для кожної товарної позиції (в установлених цим пунктом межах), перелік спеціалізованих комерційних видань, а також має право розширити перелік товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Отже, платник податків має право обирати один із наступних методів для визначення звичайної ціни: згідно із біржовими котируваннями або згідно із довідковими цінами, опублікованими в спеціалізованих комерційних виданнях.

Як вбачається з матеріалів справи, ПАТ «Азот» для визначення звичайної ціни було проаналізовано біржові котирування та дані, що містяться в спеціалізованих комерційних виданнях, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 866-р (в редакції чинній в період вересень-грудень 2013 року), а саме:

- Вісник Міністерства доходів та зборів України (№ 9, березень 2014, ст. 98), який надає інформацію щодо біржових котирувань на Європейській енергетичній біржі по основним хабам TTF, Gaspool, №CG на природний газ станом на відповідну дату в період з вересня по грудень 2013 року;

- Інформаційно-аналітичний продукт «Товарний монітор. Україна» (під видавництвом ДП «Держзовнішінформ»; № 15 2014 від 25.04.2014 р., ст. 21-28), що містить аналітичну інформацію щодо особливостей ціноутворення в міжнародній торгівлі природним газом із зазначенням конкретних операцій з реалізації природного газу, а також ключових умов виконання таких операцій;

- Інформаційно-аналітичний продукт «Огляд цін товарів українського та світового ринків» (під видавництвом ДП «Держзовнішінформ»; № 2, лютий 2014, ст. 23, № 5, травень 2014, ст. 11), що публікує інформацію про середній рівень цін, що склався при експорті/імпорті природного газу.

Оскільки у вересні-жовтні 2013 року ціна в Контрольованій операції перевищувала звичайну ціну, яка була визначена згідно п. 21 Перехідних положень для обґрунтування відповідності ціни в контрольованій операції ПАТ «Азот» застосовано основні методи трансферного ціноутворення, зазначені в ст. 39 Податкового кодексу України.

Відповідно до пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).

Метод порівняльної неконтрольованої ціни базується на порівнянні ціни товарів (робіт/послуг), застосованої під час контрольованої операції з ринковим діапазоном цін на ідентичні (а за їх відсутності-однорідні) товари (роботи/послуги) у зіставних операціях ( пп. 39.3.3.1 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України).

З пояснень позивача вбачається, що серед досліджених офіційних джерел, що містять інформацію про ціни на природний газ, найбільш повна інформація, що дає можливість зробити обґрунтований висновок щодо зіставності фінансових та комерційних умов контрольованої та потенційно зіставних операцій була наявна в інформаційно-аналітичному продукті «Товарний монітор. Україна».

ПАТ «Азот» скористалося інформацію з інформаційно-аналітичного продукту «Товарний монітор. Україна» (під видавництвом ДП «Держзовнішінформ»; № 15 2014 від 25.04.2014 р., ст. 21-28 з офіційного джерела, який входить до переліку затвердженою постановою КМУ).

В зазначеному джерелі наводиться аналіз особливостей ціноутворення в міжнародній торгівлі природним газом , а також зазначається ціна та умови здійснення операцій компанії «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) з пов'язаними та непов'язаними особами на території України в 2013 році.

Операції з реалізації природного газу компанією «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) непов'язаним особам, а саме ПАТ «Одеський припортовий завод» та ПАТ «Сумихімпром», з точки зору позивача, є зіставною з контрольованою операцією, оскільки наявна інформація дає змогу проаналізувати зіставність умов, що мають суттєвий вплив на ціноутворення згідно вимог Податкового кодексу України.

Так, в 2013 році компанія «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр), окрім контрольованої операції, здійснювала реалізацію природного газу також іншим українським компаніям - ПАТ «Український припортовий завод» та ПАТ «Сумихіпром», які є незалежними від «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр).

Під час аналізу внутрішніх операцій позивачем було здійснено аналіз умов операцій, характеристик товарів, об'єму поставок газу за період з вересня по грудень 2013 року, функцій та ризиків, притаманних сторонам, строків виконання зобов'язань, географії ринку, умов оплати, умов поставки, перехід права власності, цілі використання газу, відповідальність сторін, ціну.

За результатом аналізу, позивач дійшов висновку, що комерційні та фінансові умови операції «Ostchem Holdi№g Limited» (Республіка Кіпр) та ПАТ «Сумихімпром» є зіставними з умовами контрольованої операції і можуть бути використані для визначення ринкового діапазону цін.

На підставі інформації, зазначеної в офіційно визнаному джерелі «Товарний монітор. Україна» у № 15 від 25.04.2014 р. ДП «Держзовнішінформ» позивачем сформовано ринковий діапазон цін за період з вересня по грудень 2013 року, максимальне та мінімальне значення якого одночасно дорівнює 430 дол. США за 1000 куб.м. Ціна в контрольованих операціях за період з вересня по грудень 2013 року складала також 430 дол. США за 1000 куб.м.

Вищевказане знайшло своє відображення в Документації позивача з трансферного ціноутворення за вересень - грудень 2013 року.

Отже, як метод визначення ціни у контрольованій операції з імпорту природного газу від Компанії «Ostchem Holdi№g Limited» позивачем було обрано метод ціноутворення «порівняльна контрольована ціна».

В той же час, висновки відповідача ґрунтуються на неправомірності застосування платником податку методу «порівняльної неконтрольованої ціни» і відхилення цін у контрольованих операціях з імпорту природного газу від рівня звичайних цін, які призвели до завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток на суму 326 386 177,67 грн.

Наведене обумовлено тим, що операції між ПАТ «Одеський припортовий завод» та Компанією «Ostchem Holdi№g Limited» є контрольованими, а співставлення ПАТ «Азот» цін в контрольованій операції є таким, що не відповідає вимогам ст. 39 Податкового кодексу України. Порівняння ціни в контрольованій операції з цінами в операціях, які відповідно до ст. 39 Кодексу визнані також контрольованими, на думку, відповідача протирічать принципам трансферного ціноутворення, визначеним п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу України, а тому не може бути використано для застосування порівняльної контрольованої ціни.

Разом з тим, суд враховує, що нормами Податкового кодексу України, в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, не було визначено чіткого механізму визначення трансферної ціни. Також положення чинного законодавства не містять чіткої заборони щодо використання зіставлення компанії, чиї операції підпадають під визначення контрольованої.

Відповідач посилається на Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансферного ціноутворення та транснаціональних компаній та податкових адміністрацій (надалі - ОЕСР), відповідно до якої порівняна неконтрольована операція (Comparable u№co№trolled tra№sactio№) - це операція між двома незалежними сторонами, яка є порівняною по відношенню до контрольованої операції, що розглядається. Це може бути або порівняна операція між однією стороною контрольованої операції та незалежною стороною («внутрішні ознаки порівнянності») або між двома незалежними сторонами, жодна з яких не є стороною контрольованої операції («зовнішні ознаки порівнянності»).

Відповідно до п. 3.25 Настанов ОЕСР порівняння контрольованих операцій платників податків з іншими контрольованими операціями, здійснюваних тією самою іншою групою ТНК, недоречні для застосування принципу витягнутої руки і тому повинні використовуватися податковими органами як основа для коригування трансферного ціноутворення.

Також відповідач посилається на лист ДФС України від 15.08.2017 р. № 1615/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, згідно якого Настанови ОЕСР є головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом у сфері регулювання трансферного ціноутворення. Запроваджуючи в Україні правила трансферного ціноутворення до Кодексу було імплементовано рекомендований Настановами ОЕСР принцип «витягнутої руки» (arm?s le№gth pri№ciple), що є всесвітньо визнаним стандартом контролю за трансферним ціноутворенням.

На думку відповідача, загальна методологія контролю за трансферним ціноутворенням, викладена у статті 39 Податкового кодексу України, повністю відповідає методології Настанов ОЕСР, зокрема, в частині застосування методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», проведення функціонального аналізу та аналізу зіставності, підготовки документації, процедур попереднього узгодження ціноутворення тощо.

Однак, суд звертає увагу на те, що Україна не є членом Організації економічного співробітництва та розвитку, а тому Настанови ОЕСР не можуть розглядатися як норми прямої дії в Україні, а можуть бути використані лише як рекомендаційно-методичний документ.

Таким чином, нормами Податкового кодексу України, а саме пп. 39.2.2.1 та пп. 39.2.2.2 п. 39.2 ст. 39, обмежено вибір компаній для зіставлення лише фактором непов'язаності між собою, тобто сторони зіставних операцій не повинні бути пов'язані між собою.

Разом з тим, жодних обмежень щодо підпадання зіставних операцій під ознаки неконтрольованих операцій положеннями чинного законодавства встановлено не було.

Так, компанія «Ostchem Holdi№g Limited» не є пов'язаною особою із ПАТ «Сумихімпром» та ПАТ «Одеський припортовий завод», а, отже, ціни при здійсненні господарських операцій між ними можуть бути використані для зіставлення з контрольованими операціями позивача по придбанню газу у Компанії «Ostchem Holdi№g Limited».

Також, відповідач обґрунтовуючи неможливість застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) посилається на відсутність інформації по тарифам на транспортування газу європейських операторів, що вказує на необхідність проведення коригування на ціну транспортування природного газу від європейського хабу до території України.

З метою отримання інформації щодо вартості транспортування природного газу від основних хабів Європи Офісом великих платників податків ДФС направлено запит від 14.11.2016 р. № 4072/10/28-10-14-03-08 до ПАТ «Укртрансгаз».

Листом-відповіддю від 08.12.2016 р. № 16753/2-004 ПАТ «Укртрансгаз» повідомило, що не володіє достовірною інформацією стосовно тарифів на послуги транспортування природного газу європейських операторів до кордонів України.

Таким чином, на думку відповідача, проведення коригування на ціну транспортування природного газу від європейського хабу до території України для забезпечення належного рівня зіставності ціни в контрольованій операції є неможливим.

Згідно листа Федеральної митної служби Росії від 11.12.2015 р. № 07-286/6949 щодо надання інформації на запити Державної фіскальної служби України від 15.07.2015 р. № 17144/5/99-99-26-03-03-16 та від 26.10.2015 р. № 24809/5/99-99-26-03-03-16 повідомлено, що згідно актів технічного приймання газу (укладеним між компаніями «Ostchem Gas Tradi№g AG», НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртансгаз»), що надані до митних органів України, природний газ в об'ємі 7 893 597 863 куб.м., переміщений на територію України в рамках виконання зобов'язань по зовнішньоторговому договору від 07.02.2013 р. № 03-13-01, укладений між ТОВ «Газпром Експорт» та компанією «Ostchem Gas Tradi№g AG» (Швейцарія) був реалізований останньому по договору від 11.02.2015 р. компанії «Ostchem Holdi№g Limited» (Кіпр). Фактів порушень вимог митного законодавства не було.

Разом з тим, відповідачем не надано жодних пояснень та доказів стосовно порядку поставки природного газу на територію України, не досліджено умови договору, тобто не встановлено чи існує потреба в коригуванні вартості транспортування природного газу від основних хабів Європи до кордонів України, чи можливо фінансові зобов'язання щодо транспортування останнього були виконані постачальником та включені у ціну газу.

Суд зауважує, що запит відповідача від 14.11.2016 р. № 4072/10/28-10-14-03-08 до ПАТ «Укртрансгаз» носить загальний характер та жодним чином не стосується поставки щодо конкретного договору на поставку природного газу компанією «Ostchem Holdi№g Limited» (Кіпр).

В контексті наведеного слід дійти висновку, що публічні джерела використані позивачем є достатніми для використання пріоритетного методу «неконтрольованої порівняльної ціни» (аналогів продажу), з урахуванням визначеного ринкового діапазону цін щодо інформації про ціни на природний газ, а тому суд вважає висновки відповідача щодо неможливості його використання помилковими.

Щодо висновку податкового органу про заниження доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток під час здійснення контрольованих операцій з експорту товару «аміаку безводного» та «карбаміду» на користь №F Tradi№g AG (Швейцарська Конфедерація) за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. ПАТ «Азот» було проведено експортні господарські операції з пов'язаною особою-нерезидентом №F Tradi№g AG (Швейцарська Конфедерація):

- з аміаку рідкого в кількості 63 696,651 тон по контрактам № 50М-401 від 04.02.2014 р., № 103М-401 від 17.03.2014 р., № 125М-401 від 02.04.2014 р., № 291М-401 від 29.09.2014 р., № 401М-40 від 10.12.2014 р. на загальну суму в еквіваленті 379 491 670,53 грн.;

- з карбоміду (насипом) в кількості 313810,734 тон по контрактам № 173М-401 від 26.05.2014 р., № 18М-401 від 22.01.2014 р., №19М-401 від 22.01.2014 р., № 202М-401 від 19.06.2014 р., № 231М-401 від 31.07.2014 р., № 279М-401 від 11.09.2014 р., № 368М-401 від 21.11.2014 р., № 65М-401 від 17.02.2014 р., № 68М-401 від 18.02.2014 р. на загальну суму 1 140 423 704,92 грн., які відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України визнавалися контрольованими.

№F Tradi№g AG (Швейцарська Конфедерація) підпадає під критерії, встановлені пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, оскільки знаходиться на території, що входить до переліку держав (територій), у яких ставка податку на прибуток на 5 чи більше відсоткових пунктів нижча ніж в Україні. Також аміак рідкий з кодом 2814 входить до переліку товарних позицій, зазначених у п. 21 Перехідних положень Податкового кодексу України, що передбачає необхідність використання спеціальних методів визначення звичайної ціни у контрольованих операціях до 01 січня 2018 року для операцій з експорту/імпорту товарних позицій за кодами 1001-1008, 1501-1522, 2601-2621, 2701-2716, 2801-2853, 2901-2942, 7201-7229, 7301-7326 згідно УКТ ЗЕД (у тому числі аміак з кодом 2814) з нерезидентами, які зареєстровані в юрисдикціях з низькими ставками оподаткування.

Як вбачається з матеріалів справи, ПАТ «Азот» для визначення звичайної ціни в рамках Перехідних положень було проаналізовано біржові котирування та дані, що містяться у спеціалізованих комерційних виданнях, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Оскільки серед переліку спеціальних видань були відсутні довідкові ціни, а зазначено лише експортні ціни на мінеральні добрива, зокрема, аміак, які були опубліковані у наступних виданнях: щомісячному інформаційному бюлетені «Огляд цін українського та світового товарних ринків» (видавництво ДП «Держзовнішінформ»); інформаційно-аналітичному продукті «Товарний монітор. Україна» (видавництво ДП «Держзовнішінформ»); інформаційно-аналітичному продукті «Дайджест цін товарів на світових ринках» (видавництво ДП «Держзовнішінформ»); «Віснику Міністерства доходів і зборів», - ПАТ «Азот» прийшов до висновку, що наявна інформація не давала можливості достатньо зіставити комерційні та фінансові умови операцій, що мають суттєвий вплив на ціноутворення, а тому використання опублікованих в спеціальних комерційних виданнях цін для визначення звичайної ціни з метою порівняння з ціною контрольованої операції, на його думку, було недоцільним в силу пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України.

Проаналізувавши використання «основних методів» трансферного ціноутворення для цілей визначення звичайної ціни контрольованих операцій ПАТ «Азот» у звіті про контрольовані операції за 2014 рік щодо контрольованих операцій з експорту товару «аміак безводний» та «карбамід» (насипом) позивачем було обрано метод «чистого прибутку» (показник чистої рентабельності) під кодом « 304», який дозволяє найбільш обґрунтовано зробити висновок про відповідність ціни контрольованої операції вимогам податкового законодавства.

Так, застосування методу «чистого прибутку» вимагає вибору сторони контрольованої операції, яка має менш складний набір функцій та ризиків, для якої визначається фінансовий показник. Згідно із положеннями Податкового кодексу України, обирається та сторона операції, для якої застосування такого методу є найдоцільнішим, що дозволяє робити найбільш обґрунтований висновок про зіставність знайдених компаній та відповідної контрольованої операції. Вибір досліджуваної сторони залежить від результатів проведеного функціонального аналізу операції.

Відповідно до проведеного аналізу, ПАТ «Азот» було обрано досліджуваною стороною №F Tradi№g AG, яка виконує менше функцій і несе менше ризиків, ніж ПАТ «Азот», що пов'язано з меншою кількістю невизначеностей і дозволить з більшим ступенем надійності говорити про те, що знайдені компанії зіставні зі стороною операції.

Втім, відповідач дійшов висновку про необхідність застосування методу «порівняльної неконтрольованої ціни» (аналогів продажу), оскільки ціни в контрольованих операціях ПАТ «Азот» при експорті аміаку та карбаміду в адресу №F Tradi№g AG за контрактами, дати яких не зазначені в акті перевірки, не відповідали рівню звичайних цін, які складалися на найближчу дату до здійснення контрольованих операцій на підставі даних, опублікованих у офіційних джерелах інформації: «Вісник Міністерства доходів та зборів України», «Дайджест цін товарів на світових ринках», «Товарний монітор».

Разом з тим, суд вважає помилковими висновки відповідача щодо неможливості застосування методу чистого прибутку через неможливість виділення операційного прибутку по кожній контрольованій операції з огляду на наступне.

Згідно із пп. 39.3.6.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України розрахунок найбільш прийнятного показника рентабельності у контрольованій операції (або в сукупності контрольованих операцій у разі, коли окремі операції є настільки взаємопов'язаними або безперервними, що не можуть бути адекватно оцінені окремо) здійснюється платником податку згідно з підпунктом 39.3.2 цієї статті.

Так, адміністративні витрати №F Tradi№g AG є загальними для всіх операцій і не можуть бути виділені для кожної операції окремо. Відповідно показник рентабельності був розрахований в цілому по компанії, що відповідає вимогам п. 39.3.6.2 ст. 39 Податкового кодексу України.

Суд не може погодитися і твердженнями відповідача про необхідність проведення коригування ціни продажу на №F Tradi№g AG у зв'язку із тим, що його рентабельність є від'ємною (-2,09%) і нижчою за ринковий діапазон (0,54%-4,54%), оскільки рентабельність досліджуваної компанії №F Tradi№g AG нижча за ринкову.

Для приведення рентабельності до ринкового діапазону закупки аміаку та карбаміду, необхідне коригування в сторону зменшення, тоді як в силу приписів пп. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу України коригування проводилося лише у випадку, якщо воно не приведе до зменшення податкових зобов'язань платника.

Отже, оскільки коригування призведе до зменшення податкових зобов'язань ПАТ «Азот», - твердження податкового органу про необхідність коригування суперечить пп. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу України.

Також суд зауважує, що обрані податковим органом компанії для порівняння з ПАТ «Азот» не є співставними, що порушує пп. 39.2.2.5 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, оскільки з опису даних компаній, наведених у додатку 7 до акту перевірки вбачається, що з 6 обраних компаній лише Fertilsud SLD (Італія) виробником саме азотних добрив. Видами продукції інших компаній є мінеральні добрива, виробництво та структура витрат яких значно відрізняється від виробництва азотних добрив, а тому не можливо зробити співставлення таких даних. Обсяги виконуваних ними функцій в рази менші за обсяги виконуваних функцій ПАТ «Азот», що видно шляхом порівняння обсягів реалізації даних компаній. Під час відбору зіставних компаній відповідачем не було проведено порівняння обсягів реалізації даних компаній, їх функції, структуру, ризиків та активів.

Таким чином, ринковий діапазон складений на основі даних неспівставних компаній, а тому не може бути застосований для цілей коригування цін у відповідності з вимогами ст. 39 Податкового кодексу України.

Також суд враховує те, що ПАТ «Азот» не може бути досліджуваною стороною за методом чистого прибутку, оскільки в нього наявні контрольовані операції як на етапі закупки газу так і на етапі реалізації продукції, що свідчить про необґрунтоване завищення відповідачем оподаткованого прибутку.

Окрім того, для розрахунку ринкового діапазону цін контролюючим органом використано довідкові ціни, опубліковані в офіційних джерелах інформації.

Так, відповідно до Порядку розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей трансферного ціноутворення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 763, контролюючим органом було розраховано ринковий діапазон цін по проведеним операціям між непов'язаними особами, які склалися на найближчу дату до здійснення ПАТ «Азот» контрольованих операцій на адресу №F Tradi№g AG з реалізації товарів «аміак безводний» та «карбамід».

За результатами порівняння відповідності цін контрольованих операцій ПАТ «Азот» при експорті товарів «аміак безводний» та «карбамід» на користь компанії №F Tradi№g AG, рівню звичайних цін, по приведеним операціям між непов'язаними особами, які склалися на найближчу добу до здійснення ПАТ «Азот» контрольованих операцій, встановлено, що ціни контрольованих операцій є меншими ніж мінімальні значення ринкового діапазону цін, визначених відповідно до пп. 39.3.3.4 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.).

Розрахунок відхилення цін ПАТ «Азот» в контрольованих операціях від рівня звичайних цін, які склалися на найближчу дату по здійсненню контрольованих операцій, встановлених за результатами перевірки за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. наведено в Додатках 8.1 та 8.2 до акту перевірки. В додатках також зазначено реквізити контрактів, які підлягали перевірці.

Виходячи із наведеного вище, слід дійти висновку, що проведений відповідачем розрахунок щодо відхилення цін у контрольованих операціях ПАТ «Азот» з експорту «аміаку» та «карбоміду» на користь №F Tradi№g AG за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. на загальну суму 90 344 378,44 грн. є неправомірним.

Щодо висновку контролюючого органу про заниження доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток під час здійснення контрольованих операцій з експорту товару «капролактам», «аміачна селітра з магнезіальною добавкою», «карбамід в м'яких контейнерах», «КС-32» на користь компанії №F Tradi№g AG (Швейцарська Конфедерація) за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. та з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., суд зазначає наступне.

Перевіркою контрольованих операцій щодо експорту капролактаму, аміачної селітри з магнезіальною добавкою, карбаміду (м'який контейнер), КАС-32 на користь №F Tradi№g AG (Швейцарська конфедерація) за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р., з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., відповідачем було встановлено заниження доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток під час здійснення контрольованих операцій з експорту капролактаму, аміачної селітри з магнезіальною добавкою, карбаміду в м'яких контейнерах, КАС-32 за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. на загальну суму 4 553 961,41 грн., за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. на загальну суму 739 764,29 грн.

Як встановлено судом, ПАТ «Азот» було проведено експортні господарські операції з пов'язаною особою-нерезидентом №F Tradi№g AG (Швейцарська конфедерація):

- за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. з капролактамом по контракту №288М- 401 від 09.08.2013р. в кількості 200 тонн на суму в еквіваленті 3 476 955 грн.;

- з аміачної селітри з магнезіальною добавкою за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. в кількості 3117 тонн по контрактам №313М-401 від 04.10.2013 p., №334М-401 від 25.10.2013 р., №224М-401 від 06.06.2013 p., №353М-401 від 11.11.2013 р., № 366М-401 від 26.11.2013 р., № 385М-401 від 09.12.2013 р. на загальну суму в еквіваленті 6 674 722,50 грн.;

- з аміачної селітри з магнезіальною добавкою за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. в кількості 43847 т по контрактам № 101М-401 від 17.03.2014р., № 102М-401 від 17.03.2014р., № 104М-401 від 17.03.2014р., № 105М-401 від 17.03.2014р., № 106М-401 від 17.03.2014 р., № 107М-401 від 18.03.2014р., № 112М-401 від 20.03.2014р., № 122М-401 від 28.03.2014 р., № 124М-401 від 31.03.2014р., № 156М-401 від 28.05.2014р., № 161М-401 від 15.05.2014р., № 170М-401 від 19.05.2014р., № 180М-401 від 29.05.2014р„ № 188М-401 від 04.06.2017р., № 189М-401 від 04.06.2014р., № 190М-401 від 04.06.2014р., № 191М-401 від 02.06.2014р., № 192М-401 від 03.06.2014р., № 193М-401 від 05.06.2014р., № 196М-401 від 11.06.2014р., № 208М-401 від 26.06.2014р., № 209М-401 від 03.07.2014р., № 214М-401 від 11.07.2014р., № 232М-401 від 07.08.2014р., № 260М-401 від 04.09.2014р., № 333М-401 від 24.10.2014р., № 356М-401 від 10.11.2014р., № 382М-401 від 01.12.2014р., №400М-401 від 24.12.2014р., №67М-401 від 18.02.2014р„ №77М-401 від 25.02.2014р., № 90М-401 від 07.03.2014р., № 92М-401 від 11.03.2014р. на загальну суму в еквіваленті 139 862 298,60 грн.;

- з карбаміду (м'який контейнер) за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. в кількості 98 т по контракту № 296М-401 від 28.03.2013р. на суму в еквіваленті 242 827,34 грн.;

- з карбаміду (м'який контейнер) за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. в кількості 764,4 т по контрактам №48М-401 від 03.02.2014р., №195M-401 від 06.06.2014 р. на загальну суму в еквіваленті 2 554 587,46 грн.;

- з КАС-32 за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. в кількості 128,2т по контракту №388М-401 від 10.12.2013р. на суму в еквіваленті 271 546,19 грн.;

- з КАС-32 за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. в кількості 268,1 т по контрактам №89М-401 від 07.03.2014р., №88М-401 від 07.03.2014р. на загальну суму в еквіваленті 823 684,93 грн.

З метою визначення ціни контрольованих операцій ПАТ «Азот» було обрано метод чистого прибутку (показник чистої рентабельності) про що зазначено в звіті про контрольовані операції за 2013 р., 2014 р. під кодом «304». На думку позивача вказаний метод дозволяє найбільш обґрунтовано зробити висновок про відповідність ціни контрольованої операції вимогам податкового законодавства.

Відповідно до проведеного аналізу, позивачем було обрано досліджуваною стороною компанію №F Tradi№g AG, яка виконує менше функцій та несе менше ризиків ніж ПАТ «Азот», що повязано з меншою кількістю невизначеностей та дозволить з більшим ступенем надійності говорити про те, що знайдені компанії зіставні зі стороною операції.

Як вбачається за акту перевірки, контролюючим органом було проведено власне дослідження цін в контрольованих операціях з експорту капролактаму, аміачної селітри з магнезіальною добавкою, карбаміду в м'яких контейнерах, КАСу. Контролюючий орган погодився з методом, обраним ПАТ «Азот», щодо визначення ціни у KO з експорту капролактаму, аміачної селітри з магнезіальною добавкою, карбаміду в м'яких контейнерах, КАСу. Однак з вибором сторони, що досліджується, для якої простіше знайти зіставні операції, так як вона виконує менш складні функції і приймає менші комерційні ризики стосовно контрольованої операції, не погодився. Контролюючим органом було обрано стороною для дослідження ПАТ «Азот», що на думку суду, є помилковим, оскільки №F Tradi№g AG виконує менш складні функції і приймає менші комерційні ризики стосовно контрольованої операції, а, отже, пошук зіставних компаній для неї пов'язаний з меншою кількістю невизначеностей і дозволяє знайти більш співставні компанії зі стороною операції ніж для ПАТ «Азот», враховуючи його виробничу, географічну та організаційну специфіку.

В ході проведення перевірки контролюючим органом було здійснено розрахунок прибутку від операційної діяльності та чистої рентабельності №F Tradi№g AG, на підставі фінансових показників, які наведені в документації з трансфертного ціноутворення за 2014 рік контрольованих операцій з експорту «копролактаму», «аміачної селітри з магнезіальною добавкою», «карбаміду (м'який контейнер)», та «КАС - 32» та встановлено, що прибуток від операційної діяльності Покупця за 2014 рік має від'ємне значення показника та чиста рентабельність становить (-2,09%).

Відповідно до пп. 39.2.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України для визначення обсягу отриманих доходів та/або понесених витрат під час здійснення контрольованої операції платники податків і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, проводять зіставлення такої контрольованої операції з іншими операціями, сторони яких не є пов'язаними особами.

Відповідно до пп. 39.3.6.1 п. 39.3 ст. 39 Кодексу метод чистого прибутку ґрунтується на порівнянні рентабельності контрольованої операції з ринковим діапазоном рентабельності у зіставних операціях, визначеним у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цієї статті.

Відповідач зазначає, що в документації з трансфертного ціноутворення ПАТ «Азот» наведено показник чистої рентабельності, розрахований по всій діяльності Покупця №F Tradi№g AG, що не відповідає нормам податкового законодавства.

У зв'язку з тим, що в базі даних системи професійного аналізу компаній «Amadeus» не міститься інформація про фінансові показники нерезидента №F Tradi№g AG (Швейцарська Конфедерація), з метою проведення розрахунку показників рентабельності по кожному виду контрольованої операції з експорту мінеральних добрив, Офісом в ході проведення перевірки було направлено лист від 09.02.2017 № 7843/10/28-10-14-03-08 на адресу ПАТ «Азот» та запропоновано платнику податків надати фінансову звітність №F Tradi№g AG за 2013 та 2014 роки; інформацію про отриманий прибуток від операційної діяльності та чистий дохід по кожному виду контрольованої операції, які отримано стороною, що досліджується (№F Tradi№g AG) при здійснені реалізації мінеральних добрив, а саме: капролактаму, аміачної селітри з магнезіальною добавкою та карбаміду (у разі наявності).

ПАТ «Азот» листом від 06.03.2017 №303-1-21/103-533 повідомив, що ринковий діапазон рентабельності №F Tradi№g AG не визначався по кожному виду контрольованої операції. Чистий прибуток №F Tradi№g AG розраховувався в цілому по всіх операціях за 2013 та 2014 роки та не визначався по кожному контрагенту.

У зв'язку з вищенаведеним, з урахуванням того, що у вільному доступі відсутня інформація про нерезидента №F Tradi№g AG, якого відібрано ПАТ «Азот» для дослідження, а саме: щодо фактичних видів діяльності, функцій, які здійснюються компанією, інформація, про види реалізованої продукції нерезидента за галузевим напрямком та яку частку займає реалізація мінеральних добрив в загальному обсязі реалізації продукції, інформація щодо наявності необхідного для виконання діяльності компанії приміщення за адресою реєстрації, кількості працівників, які працюють в компанії, фінансові показники отриманого прибутку від операційної діяльності та чистий дохід (виручка від реалізації), які отримано №F Tradi№g AG при здійснені реалізації капролактаму, аміачної селітри з магнезіальною добавкою та карбаміду, в рамках контрольованої операції, відповідач дійшов висновку про неможливість проведення розрахунку чистої рентабельності по кожній контрольованій операції, як того вимагають норми Податкового кодексу України.

Враховуючи вищенаведене, в ході проведення позапланової перевірки Офісом відібрано стороною для дослідження резидента України - ПАТ «Азот», оскільки ПАТ «Азот» є виробником мінеральних добрив та має основний код діяльності 2015 (виробництво добрив та азотних сполук). За допомогою бази даних «Amadeus» було здійснено пошук потенційно співставних компаній, які мають код діяльності за №ACE code Rev.2 2015 - «Виробництво добрив і азотовмісних сумішей».

В ході проведеного аналізу за допомогою бази даних Amadeus було здійснено пошук європейських компаній, які не входять в фінансово - промислові групи та є незалежні.

При пошуку компаній, які проводять господарську діяльність співставну з ПАТ «Азот», одним із головних критеріїв відбору були функції, які здійснюються компаніями.

Для порівняння було відібрано компанії, які мають категорію - «Дуже великі» та «Великі», таким чином, на думку відповідача, є зіставними зі стороною, яка тестується.

Враховуючи вищенаведене відповідач дійшов висновку, що функції, які виконують співставні компанії повністю співпадають з функціями ПАТ «Азот».

Також відповідач зазначає, що ПАТ «Азот» до перевірки надано Оборотну відомість по рахунку 26 «Готова продукція» (сводна) за період з 01.09.2013 по 31.12.2014 року в розрізі місяців по всім видам реалізованої продукції.

Крім того, ПАТ «Азот» надано до перевірки щомісячні калькуляції по повній фактичної собівартості виробленої продукції за період 01.09.2013 - 31.12.2014, в яких не наведена інформація щодо понесених підприємством адміністративних витрат (рахунок 92), витрат на збут (рахунок 93), інших операційних витрат(рахунок 94), тощо.

З метою правильності визначення чистої рентабельності контрольованої операції з №F Tradi№g AG в ході перевірки Офіс ВПП ДФС звернувся до ПАТ «Азот» листом від 28.02.2017 №12038/10/28-10-14-03-08 з проханням надати до перевірки інформацію та документи з наступних питань.

З урахуванням Положень (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» інформацію про витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, які не включено до собівартості реалізованої продукції (п.17 Стандарту) за період 01.09.2013 - 31.12.2014, а саме:

- Інформацію щодо адміністративних витрат (п.18 Стандарту), які понесені підприємством за кожен місяць в розрізі видів мінеральних добрив при реалізації продукції покупцю №F Tradi№g AG;

Інформацію щодо вартості витрат на збут (п.19 Стандарту), які понесені підприємством за кожен місяць в розрізі видів мінеральних добрив при реалізації про продукції покупцю №F Tradi№g AG;

- Розмір втрат від операційних курсових різниць (тобто зміни курсу валюти), які включено до інших операційних витрат (п.20 Стандарту) за кожен місяць, в розрізі видів мінеральних добрив при реалізації продукції покупцю №F Tradi№g AG;

Щомісячні обороти по рахункам 70; 71; 90; 92; 93; 94 в розрізі субрахунків;

Інформацію, щодо бази розподілу адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат та інших доходів операційної діяльності на 2013 рік та 2014 рік, відповідно до Облікової політики ПАТ «Азот».

ПАТ «Азот» не надано до перевірки вищенаведену інформацію.

Таким чином, податковим органом розраховано операційний дохід ПАТ «Азот» по контрольованим операціям без урахування адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Відповідно до пп. 39.3.6.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України показник рентабельності для методу чистого прибутку може розраховуватися для сукупності контрольованих операцій у разі, коли окремі операції є настільки взаємопов'язаними або безперервними, що не можуть бути адекватно оцінено окремо.

Враховуючи, що адміністративні витрати №F Tradi№g AG є загальними для всіх операцій і не могли бути виділені для кожної операції окремо, відповідно показник рентабельності був розрахований позивачем в цілому по компанії, що, на думку суду, узгоджується з вимогами закону.

He відповідає вимогам п.п.39.3.6.7 п.39.3 ст.39 Податкового кодексу України висновок відповідача щодо проведення коригування ціни продажу на №F Tradi№g AG у зв'язку з тим, що його рентабельність є від'ємною (- 2,09%) і нижчою за ринковий діапазон (0,54%-4,54%).

Так, рентабельність досліджуваної компанії №F Tradi№g AG нижча за ринкову, але при веденні рентабельності до ринкового діапазону ціни закупки капролактаму, аміачної селітри з магнезіальною добавкою, карбаміду в м'яких контейнерах, КАСу, необхідно зробити коригування в сторону зменшення, що призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, - тоді як відповідно п. 39.1.4 ст. 39 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла в період здійснення операцій, що перевірялися), коригування проводиться лише у випадку, якщо воно не приведе до зменшення податкових зобов'язань платника.

Отже, висновок відповідача про необхідність коригування суперечить п. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу України.

Також необхідно зазначити, що контролюючим органом порушено пп. 39.3.6 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України щодо порівняння неспівставних показників рентабельності при застосуванні методу чистого прибутку. Контролюючий орган щодо ПАТ «Азот» розрахував показник валової рентабельності контрольованої операції, а по компаніям, які зрівнювалися з ПАТ «Азот», визначався показник операційної рентабельності операційної діяльності.

В порушення п. 39.3.6 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України відповідач порівнював валову рентабельність окремих продуктів ПАТ «Азот» з загальною операційною рентабельністю порівнюваних компаній.

Таким чином, висновки відповідача щодо коригування цін зроблені на основі порівняння різних за економічною сутністю показників.

В контексті наведеного слід дійти висновку, що застосування відповідачем методу порівняльної «неконтрольованої ціни» для аналізу цін в контрольованій операції є необґрунтованим, а, отже, твердження відповідача про те, що метод «чистого прибутку» не може бути застосовано по відношенню до №F Tradi№g AG через неможливість виділення операційного прибутку по кожній контрольованій операції не можна вважати таким, що узгоджується із нормами законодавства та встановленими судом обставинами.

Виходячи із системного аналізу фактичних обставин справи та норм чинного законодавства у їх взаємному та достатньому зв'язку, суд приходить до висновку про те, що висновки акту перевірки від 31.05.2017 р. № 1208/28-10-14-03/203826, якими встановлено порушення ПАТ «Азот» вимог п. 135.1-135.2 та пп. 135.5.11 п. 135.5 ст. 135, п. 153.2 ст. 153, п. 138.3, п. 138.4, п. 138.5, п. 138.6-138.9, пп. 138.10.2-138.10.4, пп. 138.10.5, 138.10.6, п. 138.10, п. 138.11, п. 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140, ст. 141, п. 140.2-140.5 ст. 140, ст. 142 і ст.143, пп. 39.3.3.7, пп. 39.3.3.8, пп. 39.3.6.5, пп. 39.3.6.6 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.), внаслідок чого занижено податок на прибуток підприємств, в періоді, що перевірявся, на загальну суму 43 633 392 грн., в тому числі по періодах: за 2013 рік на суму 43 633 392,00 грн.; завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств в періоді, що перевірявся, на загальну суму 192 374 851,00 грн., в тому числі по періодах: за 2014 рік на суму 192 374 851,00 грн. суд вважає неправомірними, а податкові повідомлення-рішення від 16.08.2017 р. № 0005971403, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 43 633 392,00 грн., в тому числі за податковим зобов'язанням в сумі 43 633 392,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 1 гривня та від 16.08.2017 р. № 0005981403, яким позивачу зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2014 рік на суму 192 374 851 грн., винесені на підставі його висновків, протиправними та такими, що підлягають скасуванню.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин (ч. 2 цієї статті).

Відповідно до ч. 2 ст. 2 названого Кодексу у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Оцінюючи наявні в справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про обґрунтованість доводів позивача. Разом з тим, відповідач як суб'єкт владних повноважень в ході судового розгляду не довів обґрунтованість своїх висновків і правомірності прийнятих на їх підставі рішень.

Відповідно до ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати у зв'язку із задоволенням позову підлягають відшкодуванню за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень.

Керуючись ст. ст. 72-77, 139, 242- 243, 245-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «Азот» (18014, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72, код ЄДРПОУ 00203826) задовольнити повністю.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДФС від 16.08.2017 р. № 0005971403, № 0005981403.

Присудити на користь Публічного акціонерного товариства «Азот» (18014, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72, код ЄДРПОУ 00203826) судові витрати в сумі 560 000,00 гривень за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків ДФС (04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, 11 Г, код ЄДРПОУ 39440996).

Рішення суду відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст. 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя І.П. Васильченко

Судді: Н.Г. Вєкуа О.В. Головань

Повний текст рішення складено та підписано 14.05.2018 р.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
26.04.2018
ПІБ судді:
Васильченко І.П.
Реєстраційний № рішення
826/17841/17
Інстанція
Перша
Ключові статті:
  • [>>>] 39
  • Резолютивна частина
    Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги.
    Подальше оскарження
    Контролюючий орган подав апеляційну скаргу.
    Замовити персональну презентацію