Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 27.03.2019 у справі № 520/11455/18

Харківський окружний адміністративний суд

61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Харків

27.03.2019 р. справа №520/11455/18

Харківський окружний адміністративний суд у складі

головуючого судді - Старосєльцевої О.В.,

за участю секретаря судового засідання - Кіт С.В.,

представника позивача - Кутового Г.І.,

представника відповідача - Зекової С.П,

розглянувши у порядку загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Науково-виробничого підприємства "Хартрон-Експрес ЛТД" (Товариство з обмеженою відповідальністю)

до Головного управління ДФС у Харківській області

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,-

Встановив:

Ухвалою суду від 19.12.2018р. прийнято позов до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. 12.02.2019р. продовжено проведення підготовчого провадження на 30 днів. Ухвалою від 06.03.2019р. закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 27.03.2019р.

Позивач, Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Експрес ЛТД» (Товариство з обмеженою відповідальністю), в порядку адміністративного судочинства заявив вимогу про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №00000251413 від 03.10.2018 року.

Підставами позову є доводи про вигаданість і надуманість викладених в акті перевірки висновків про порушення закону з питань оподаткування. Заявник наполягав, що податкового правопорушення не вчиняв. Зазначив, що правильно не утримував податок з виплат резиденту Сполученого Королівства Великобританія, так як саме такий порядок дій передбачений міжнародним договором. Довідка про підтвердження статусу податкового резидента від 14.05.2015 р. була складена належним чином, переклад здійсненний з англійської мови на російську мову, що відповідає ч.3 ст. 10 Конституції України, ст. 7 "Про засади державної мовної політики" та ст.4 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах Гаазької конвенції.

Відповідач, Головне управління ДФС у Харківській області з поданим позовом не погодився.

Підставами заперечень проти позову є доводи про те, що підставою для неутримання податку з виплат резиденту Сполученого Королівства (Великобританія) має бути відповідна довідка. Довідка яка була надана позивачем під час перевірки не відповідає вимогам ст.103 Податкового кодексу України, оскільки не легалізована у відповідності до вимог чинного законодавства (переклад довідки здійснено з англійської на російську, а не на державну мову) та видана не компетентним органом у розумінні Конвенції.

Суд, вивчивши доводи позову і заперечень проти позову, повно виконавши процесуальний обов'язок із збору доказів, перевіривши доводи сторін добутими доказами, з'ясувавши обставини фактичної дійсності, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні правовідносини, виходить з таких підстав та мотивів.

За матеріалами справи судом установлено, що з 09.07.2018р. по 17.07.2018р. працівниками контролюючого органу - ГУ ДФС у Харківській області була проведена документальна планова виїзна перевірка Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Експрес ЛТД» (Товариство з обмеженою відповідальністю) з питань дотримання податкового законодавства за період 01.01.2015р. по 31.03.2018р., валютного законодавства за період 01.01.2015р.-31.03.2018р., законодавства з справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період 01.01.2015р.-31.03.2018р.

Результати проведеної перевірки оформлені актом від 27.08.2018р. №3593/20-40-14-03-07/30430120.

В тексті Акту викладені судження контролюючого органу про вчинення особою податкового правопорушення, (у співвідношенні з предметом спору) зокрема: п.103.4 ст.103, п.103.5 , п.103.10 ст.103, п.137.3 ст137, п.п.141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України за рахунок неутримання та неперерахування до бюджету податку з доходів нерезидентів.

03.10.2018р. з посиланням на Акт владним суб'єктом - ГУ ДФС у Харківській області було прийнято податкове повідомлення-рішення №00000251413 про збільшення грошового зобов'язання з податку на прибуток у загальному розмірі 778.119,00грн. за виплаченими нерезиденту доходами.

Як з'ясовано судом, юридичною підставою для прийняття оскарженого рішення владним органом обрано положення п.103.4 ст.103, п.103.5 , п.103.10 ст.103, п.137.3 ст137, п.п.141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України, а фактичною підставою послугувало судження про заниження (недоплату) грошового зобов'язання з податку на прибуток за виплаченими нерезиденту доходами у зв'язку із неподанням до перевірки довідки про підтвердження статусу податкового резидента Сполученого Королівства стосовно Мінекон Лімітед (MINEKON LIMITED).

Вирішуючи спір по суті, суд зазначає, що положення чинного міжнародного правового акту мають безумовний пріоритет над національним законом України.

Разом із тим, якщо міжнародним актом права не встановлено інших правил, то мають застосовуватись положення національного закону України.

Так, правила оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України визначені ст.141 Податкового кодексу України.

Відповідно до п.141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Згідно з п.103.2 ст.103 Податкового кодексу України особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

За правилами п.103.4 ст.103 Податкового кодексу України підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Водночас пунктом 103.5 ст.103 Податкового кодексу України довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

З матеріалів справи судом встановлено, що між НВП «Хартрон-Експрес ЛТД» (у якості продавця) та Мінікон Лімітед (MINEKON LIMITED, Сполучене Королівство; у якості покупця) було укладено контракт №01/13 від 07.05.2013р. на поставку обладнання (матеріали) для магістральних електровозів серії ВЛ11m/6.

У зв'язку із невиконанням покупцем, контрагентом - нерезидентом Мінікон Лімітед (MINEKON LIMITED, Сполучене Королівство) своїх зобов'язань за вищезазначеним контрактом, позивач звернувся до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України про стягнення заборгованості у сумі 490.120 доларів США.

Рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 25.09.2014р. по справі АС №174в/2014 та від 25.09.2014р. по справі АС №210в/2014 позовні вимоги НВП «Хартрон-Експрес ЛТД» (Товариство з обмеженою відповідальністю) задоволено у повному обсязі. Загальні сума заборгованості за даними рішеннями склала 506.368,58 доларів США (за сукупною сумою елементів = заборгованість за контрактом + витрати на юридичні послуги + арбітражний збір).

23.11.2015р. між позивачем, НВП «Хартрон-Експрес ЛТД» та Мінікон Лімітед (MINEKON LIMITED, Сполучене Королівство) укладено Угоду про погашення заборгованості, відповідно до п.п.2, 3, 4 якої: «Сторони дійшли згоди про те, що в порядку та на умовах, визначених Угодою, Боржник зобов'язується частково погасити до 15.12.2015р. заборгованість в сумі 278.502,72 доларів США, в тому числі : заборгованість за Контрактом на поставку №01/13 від 07.05.2013р. 266.266,0 доларів США, відшкодування витрат з арбітражного збору та витрати на юридичні послуги - 12.236,72 доларів США» (п.2). Після зарахування зазначених в п.2 даної Угоди грошових коштів на рахунок Кредитора, заборгованість Боржника, зазначена в п.1 даної Угоди в розмірі 506.368,58 грн. США, буде вважатися погашеною повністю (п.3). Кредитор підтверджує, що у випадку належного виконання Боржником п.2 даної Угоди, він не буде вживати ніяких заходів для стягнення з Покупця залишку суми заборгованості в розмірі 227.865,86 доларів США.

Як з'ясовано судом, Мінікон Лімітед (MINEKON LIMITED, Сполучене Королівство) фактично сплачено на користь позивача, НВП «Хартрон-Експрес ЛТД» заборгованість у сумі 272.266,00 доларів США.

Решта суми у власність позивача не надходила, а відтак ці невиконані зобов'язання за своєю правовою природою та суттю у розумінні ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" є доходом нерезидента.

Ці обставини учасниками справи не заперечуються.

Отже, позивачем НВП «Хартрон-Експрес ЛТД» у розумінні п.п.141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України, здійснено на користь Мінікон Лімітед (MINEKON LIMITED, Сполучене Королівство) виплату доходу із джерелом його походження з України у розмірі 217.854,00 доларів США, отриманого даним резидентом від провадження господарської діяльності в Україні.

Судом з'ясовано, що між учасниками справи відсутній спір в частині ідентифікації сторін правочину з нерезидентом та кваліфікації проведених на користь нерезидента виплат як доходу з джерелом походження з України.

За таких обставин, попередньо до перерахування доходу без утримання податку резидент повинен мати у своєму розпорядженні офіційний письмовий документ про правовий статус контрагента нерезидента.

Як з'ясовано судом та визнано сторонами в ході розгляду справи спір виник у зв'язку з не врахуванням податковим органом довідки про підтвердження статусу податкового резидента Сполученого Королівства стосовно Мінекон Лімітед (MINEKON LIMITED) від 14.05.2015р.

Досліджуючи спірну довідку суд встановив, що цей документ відповідно до перекладу виданий "Департаментом по регистрации компаний".

Переклад довідки з англійської мови на російську був зроблений перекладачем Седовою Н.А., якою підтверджено ідентичність перекладу. Нотаріусом м.Єкатеренбургу Свердловської області Російської Федерації засвідчено достовірність підпису перекладача.

Між тим, відповідно до ст.21 (інші доходи) Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна (дата підписання: 10.02.1993, дата набуття чинності: 11.08.1993) (далі за текстом - Конвенція) види доходу, справжнім власником яких є резидент Договірної Держави, незалежно від джерела їх виникнення, про які не йде мова в попередніх статтях цієї Конвенції, інші, ніж доходи, сплачувані із трасту або із майна особи, яка померла, в ході розподілу, оподатковуються тільки в цій Державі (п.1). Положення пункту 1 цієї статті не застосовуються до доходів, інших ніж доходи від нерухомого майна, визначеного в пункті 2 статі 6, якщо одержувач таких доходів, який є резидентом однієї Договірної Держави, здійснює комерційну діяльність у другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво і надає в цій другій Державі незалежні індивідуальні послуги через розташовану там постійну базу, і право або майно, у зв'язку з яким одержано доход, дійсно пов'язані з таким постійним представництвом або постійною базою. У такому випадку застосовуються положення статті 7 або статті 14 цієї Конвенції, залежно від обставин (п.2).

Згідно з п.п.(а) п.1 ст. 22 (усунення подвійного оподаткування) Конвенції з урахуванням положень законодавства Сполученого Королівства, що стосується звільнення від податку, сплаченого на території за межами Сполученого Королівства, у вигляді кредиту проти податку Сполученого Королівства (які не будуть суперечити головним принципам такого): на податок України, сплачуваний за законодавством України і відповідно до цієї Конвенції прямо або шляхом вирахування з прибутку, доходів або доходів від приросту вартості майна із джерел в Україні, що підлягають оподаткуванню, (за виключенням випадку дивідендів, коли податок в Україні сплачується у відношенні яких підраховується податок України).

Згідно з п.п.(і) ст. 3 Конвенції термін " компетентний орган" означає, у відношенні Сполученого Королівства, Управління внутрішніх доходів або його повноважного представника, і, у відношенні України, Міністерство фінансів України або його повноважного представника.

У той же час позивачем подано до суду довідку видану іншим органом - "Департаментом по регистрации компаний" (відповідно до перекладу).

Отже, документ виданий компетентним суб'єктом права, а саме: Управлінням внутрішніх доходів Сполученого Королівства або його повноважним представником позивач у своєму розпорядженні в момент виплати доходу нерезиденту не мав.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає правомірним висновок відповідача про те, що спірна довідка не відповідає вимогам ст.103 Податкового кодексу України та не може бути підставою для застосування до правовідносин із виплати доходів нерезиденту відповідних положень Конвенції.

Відтак, висновок контролюючого органу слід визнати фактично обґрунтованим та юридично правильним.

Згідно з ч.1 ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Оцінивши добуті по справі докази в їх сукупності за правилами ст.ст. 72-77, 90, 211 КАС України, суд доходить висновку, що у спірних правовідносинах владний суб'єкт забезпечив реалізацію управлінської функції відповідно до ч.2 ст.19 Конституції Українипри винесенні оскарженого рішення.

Факт порушення прав та інтересів позивача у спірних правовідносинах у галузі податкової справи не знайшов підтвердження проведеним судовим розглядом, що є визначеною процесуальним законом обставиною для залишення без задоволення вимог про скасування оскарженого рішення владного суб'єкта про визначення податкових зобов'язань платника податків.

Розподіл судових витрат належить провести за правилами ст.ст. 139, 143 КАС України та Закону України "Про судовий збір".

Керуючись ст.ст. 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 6-9, ст.ст. 72-77, 211, 241-243, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

Вирішив:

Адміністративний позов - залишити без задоволення

Роз'яснити, що рішення підлягає оскарженню шляхом подання апеляційної скарги у строк згідно з ч. 1 ст. 295 КАС України, тобто протягом 30 днів з дати складення повного судового рішення, а набирає законної сили відповідно ст. 255 КАС України після закінчення строку подання скарги усіма учасниками справи або за наслідками процедури апеляційного перегляду.

Роз'яснити, що скарга може бути подана у порядку ч.1 ст.297 КАС України безпосередньо до Другого апеляційного адміністративного суду або у порядку п.15.5 Розділу VII КАС України до Другого апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд.

Судове рішення у повному обсязі виготовлено у порядку ч. 3 ст. 243 КАС України 02.04.2019р.

Суддя О.В. Старосєльцева

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
27.03.2019
Реєстраційний № рішення
520/11455/18
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Адміністративний позов залишено без розгляду
Подальше оскарження
Рішення підлягає оскарженню шляхом подання апеляційної скарги у строк згідно з ч. 1 ст. 295 КАС України, тобто протягом 30 днів з дати складення повного судового рішення, а набирає законної сили відповідно ст. 255 КАС України після закінчення строку подання скарги усіма учасниками справи або за наслідками процедури апеляційного перегляду.
Замовити персональну презентацію