Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику донараховано податкове зобов’язання з податку на прибуток та фінансових санкцій  у зв’язку з невключенням до валового доходу суми безповоротної фінансової допомоги у вигляді заборгованості платника податку перед іншою особою, що залишається нестягнутою після закінчення строку позовної давності, що у свою чергу призвело до заниження валового доходу на суму кредиторської заборгованості по виданих векселях. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги задоволено частково.

 Правова позиція 

У покупця не виникатиме валових доходів у періоді трансформації заборгованості з "товарної" у "вексельну". Чинне законодавство не встановлює жодних обмежень щодо строку, на який видається вексель. При цьому, оскільки зобов'язання за договором вважаються виконаними, з дати видачі векселя почнуть рахуватися нові строки позовної давності - вексельної позовної давності. В свою чергу строки вексельної позовної давності не мають нічого спільного зі строками позовної давності відповідно до норм Цивільного законодавства, оскільки відносини учасників вексельного обігу регулюються нормами вексельного законодавства. початок перебігу позовної давності у три роки щодо погашення грошових зобов'язань за простим векселем пов'язується з настанням строку платежу за таким векселем. І тільки після закінчення такого строку позовної давності непогашена заборгованість відноситься до безповоротної фінансової допомоги, а у платника податку виникає обов'язок збільшити валовий доход на суму такої допомоги вексель як платіжний засіб може використовуватись для погашення заборгованості між ринковими суб'єктами, запобігаючи платіжній кризі. Водночас вексель є інструментом комерційного кредиту, що виступає у вигляді відстрочення платежу за надані товари та послуги. вексель як актив не втрачає своєї правової сили внаслідок ліквідації держателя та може і надалі використовуватися в обігу. Отже, припинення державної реєстрації контрагентів жодним чином не свідчить про сплив терміну позовної давності за виданими векселями, оскільки до моменту припинення або в процесі ліквідації юридичної особи векселя могли бути передані шляхом індосаменту іншим юридичним чи фізичним особам. Даних про припинення чи анулювання вказаних векселів представниками відповідача не надано.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію