Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з вимогою про припинення юридичної особи. Податковий орган як на підставу обгрунтування позовних вимог, які до закінчення судового розгляду були уточнені, послався на те, що при створенні юридичної особи були порушені вимоги закону, які не можна усунути, а саме - згідно пояснень, наданих третьою особою працівникам податкової міліції, відповідно до реєстраційних документів товариства є директором, проте господарською діяльністю не займався. Постановою суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Апеляційний адміністративний суд своєю постановою судове рішення першої інстанції скасував та адміністративний позов задовольнив частково: припинив державну реєстрацію товариства з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру, в частині позовних вимог про визнання недійсним статуту товариства з моменту державної реєстрації та визнання свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість товариства з моменту внесення в реєстр платників податку на додану вартість провадження у справі закрив.

 Правова позиція 

Компетенція контролюючих органів поширюється саме на відносини в сфері оподаткування. Контролюючі органи можуть звертатися з вимогами про припинення суб'єктів господарювання не в усіх випадках, визначених ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а лише в тих, коли контролюючі органи діють на реалізацію своєї владної компетенції. Тому контролюючі органи вправі звертатися з вимогою про припинення суб'єктів господарювання лише в разі, якщо підставою позову є неподання таким суб'єктом протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності згідно з законодавством та здійснення юридичною особою діяльності, що заборонена законом. Даний перелік підстав скасування державної реєстрації є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.

Перелік підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є вичерпним, розширеному тлумаченню не підлягає та будь-якого обов'язку державного реєстратора засвідчуватися у справжності наміру засновників займатися підприємницькою діяльністю та сплачувати податки не містить. Запис про проведення державної реєстрації юридичної особи може бути визнаний недійсним у випадках наступного усування обставин, що згідно зі ст. 27 Закону були підставою для відмови у державній реєстрації, тобто підстави, які унеможливлюють засвідчення факту створення юридичної особи.  

До компетенції органів державної податкової служби не віднесено контроль за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців, а звернення до суду з вимогою припинення юридичної особи у зв'язку з провадженням нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом, виходить за межі повноважень органів державної податкової служби, оскільки позивач має право ініціювати припинення юридичної особи у випадку неподанні податкової звітності протягом року.

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію