Постанова Вищого господарського суду України від 25.04.2013 у справі № 5009/3430/12
Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року Справа № 5009/3430/12

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого суддів:С.Могил Є.Борденюк, Н.Капацин,розглянувши у відкритому судовому засіданнікасаційну скаргуЗаступника Дніпровського екологічного прокурорана постановувід 06.02.2013Донецького апеляційного господарського судуу справі№ 5009/3430/12за позовомЗапорізького міжрайонного екологічного прокурора в інтересах держави в особі Запорізької міської радидопублічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат"простягнення заборгованості у розмірі 2107877,31 грн.

В судове засідання прибули представники сторін:прокурорЛук'яненко В.В. (старший прокурор відділу Генеральної прокуратури України)відповідачаМартиновська Л.В. (дов. від 03.07.2012), Чанишев А.Р. (дов. від 17.07.2012)Заслухавши суддю-доповідача - Є. Борденюк, пояснення представників сторін та перевіривши матеріали справи, Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Запорізький міжрайонний екологічний прокурор звернувся з позовом в інтересах територіальної громади Запоріжжя в особі Запорізької міської ради до публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат" про стягнення заборгованості з орендної плати за землю у сумі 2 107 877,31 грн.

Позовна заява обґрунтована наступним.

28.12.2005 між Запорізькою міською радою (орендодавець) та ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" (орендар) укладений договір оренди земельної ділянки площею 2,8511 га, який зареєстровано у Запорізькій регіональній філії ДП "Центр ДЗК при Державному комітеті України по земельним ресурсам" за №040626100094 від 10.02.2006.

Відповідно до умов цього договору Запорізькою міською радою передано ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" в оренду земельну ділянку для розташування фільтро-очищувальних споруд на 10 років, загальною площею 2,8511 га та з нормативною грошовою оцінкою у 1 264 462,85 грн.

Також, між позивачем та відповідачем 04.05.2005 укладений договір оренди земельної ділянки площею 2,4284 га, який зареєстровано у Запорізькій регіональній філії ДП "Центр ДЗК при Державному комітеті України по земельним ресурсам" за №040526100264 від 04.05.2005.

Відповідно до умов цього договору Запорізькою міською радою передано ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" в оренду земельну ділянку для розташування будинку культури з парком на 10 років, загальною площею 2,4284 га та з нормативною грошовою оцінкою у 1 271 510,24 грн.

Крім того, між позивачем та відповідачем 29.05.2003 укладений договір оренди земельної ділянки площею 9,9337 га, який зареєстровано у Запорізькій регіональній філії ДП "Центр ДЗК при Державному комітеті України по земельним ресурсам" за №286 від 02.06.2003.

Відповідно до умов цього договору Запорізькою міською радою передано ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" в оренду земельну ділянку для розташування проммайданчику по виробництву шліфувальної шкурки з енергозабезпеченням на 10 років, загальною площею 9,9337 га та з нормативною грошовою оцінкою у 9115485 грн.

Згідно з частиною першою ст.21 Закону України "Про оренду землі" (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) орендна плата за землю це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України "Про плату за землю" / Податкового кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" (частина 4 в редакції чинній на момент укладення договорів оренди і до 02.12.2010).

Згідно ст.ст. 271, 274, 288 Податкового кодексу України (чинний з 02.12.2010 по т/ч) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом.

Пунктом 2 ст. 286 Податкового кодексу України визначено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Отже, у разі зміни нормативної грошової оцінки землі, яка є базою оподаткування для плати за землю, змінюється річна сума податкового зобов'язання по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону України "Про плату за землю" ставки земельного податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із середніх ставок податку, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не вище ніж у два рази від середніх ставок податку з урахуванням коефіцієнтів.

Згідно з п. 35 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад є затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад.

Так, рішенням Запорізької міської ради від 03.03.2008 № 79 "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя" затверджена базова вартість 1 кв. м. землі у розмірі 190,18 грн. із врахуванням індексації нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя станом на 01.01.2008, нові коефіцієнти місця розташування та коефіцієнти впливу локальних факторів. Згідно п. 8 цього рішення визнано таким, що втратило чинність з моменту впровадження нової грошової оцінки рішення Запорізької міської ради від 15.06.2001 №17 "Про затвердження грошової оцінки земель міста Запоріжжя".  

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, переданих в оренду за Договорами № 1, № 2, № 3 була проведена Управлінням Держкомзему у м. Запоріжжі у 2008 році на замовлення ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" та видано останньому 19.05.2008, 24.06.2008 за № 619ш, № 669ш.

Проте, всупереч зазначеним вимогам законодавства та рішення Запорізької міської ради від 03.03.2008 №79 ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" обраховує та сплачує орендну плату за договорами оренди земельних ділянок відповідно до нормативної грошової оцінки землі, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 15.06.2001 №17, яке втратило чинність з прийняттям рішення Запорізької міської ради від 03.03.2008 №79. Зазначене підтверджується і Актом Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків №287/25-0/00222226 від 10.08.2012, яким встановлено, що ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" за період з 01.07.2009 по 01.07.2012 занижено орендну плату за землі державної та комунальної власності за договорами від 29.05.2003, від 04.05.2005 та від 28.12.2005 на загальну суму 2107877,31 грн.

Найменування ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" 19.05.2011 змінено на ПАТ "Запорізький абразивний комбінат".

Рішенням господарського суду Запорізької області від 07.11.2012 (суддя В.Хуторной), яке залишене без зміни постановою Донецького апеляційного господарського суду від 06.02.2013 (колегія суддів: С.Малашкевич, З.Азарова, О.Радіонова), відмовлено у задоволенні позову з посиланням на таке.

Статтею 30 Закону України "Про оренду землі", а також пунктом 7.1 спірного договору від 29.05.2003, пунктами 32 спірних договорів від 04.05.2005 та від 28.12.2005, укладених між сторонами, встановлено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Таким чином, діючим законодавством України, у т.ч. ст. 188 ГК України, передбачено, що сторона за договором може звернутися до іншої сторони або до суду, з вимогою щодо внесення змін до діючого договору, за умови, якщо сторони не дійшли згоди про внесення відповідних змін у договірному порядку.

Як з'ясовано місцевим господарським судом, змін до спірних договорів оренди землі щодо розміру орендної плати у встановленому законодавством України порядку внесено не було.

На час розгляду справи та прийняття рішення розміри орендної плати чи нормативно-грошова оцінка земельних ділянок, орендованих позивачем, в договорах оренди не змінювалися і залишаються в первісній узгодженій сторонами редакції.

Крім того, відповідно до ст. 24 Закону України "Про плату за землю" грошова оцінка землі застосовується для економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, тобто передує укладанню цивільно-правових угод, у тому числі договорів оренди землі. Отже, для сторін за даними договорами грошова оцінка залишається незмінною та чинною.

Звертаючись до суду з касаційною скаргою, заступник Дніпровського екологічного прокурора посилається на неправильне застосування судами попередніх інстанцій при ухвалені оскаржуваних судових рішень норм права, просить рішення та постанову у справі скасувати, прийняти нове рішення про задоволення позову.

Перевіряючи юридичну оцінку встановлених судом фактичних обставин справи та їх повноту, Вищий господарський суд України дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає до задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до положень частини першої статті 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Положеннями статті 632 Цивільного кодексу України визначено, що ціна у договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Як на час укладання договорів оренди земельних ділянок, так і на час виникнення спору, обов'язковим елементом визначення розміру орендних платежів є нормативна грошова оцінка земельних ділянок (ст. 5 Закону України "Про оцінку земель"), яка у відповідності до положень статті 18 цього закону, проводиться не рідше ніж на 5-10 років. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок не залежить від волевиявлення сторін договору оренди землі, а є способом регулювання державою плати за користування землею. Зміна нормативної грошової оцінки земельних ділянок не може ототожнюватися як зміна розміру орендної плати, а є лише її передумовою. Не внесення сторонами договору оренди землі змін до його умов в частині, що встановлюються у законодавчому порядку, не звільняє сторін від обов'язку їх виконання, оскільки відповідно до положень статті 11 Цивільного кодексу України у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.

Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності (ст.5 ЦК України). Так як зміна нормативної грошової оцінки землі проведена у межах правових норм, що діяли на момент укладення договорів оренди землі, не може оцінюватися як зміна правових норм, що регулюють відносини з орендної плати землі, а тому розповсюджуються як на відносини, що склалися, так і на відносини, що виникають у майбутньому.

Ініціатива щодо приведення у відповідність умов договору обов'язковим умовам, встановлених у визначеному законом порядку, може виходити як від орендодавця, так і від орендаря.

Вплив зміни нормативної грошової оцінки землі на розмір орендної плати може біти обставиною для ініціювання орендарем припинення договору оренди за домовленістю сторін або у судовому порядку.

Виходячи з наведеного, судами попередніх інстанцій помилково відмовлено у позові про стягнення боргу з орендних платежів за землю з підстав невнесення відповідних змін до договору та не розповсюдження зміненою нормативної грошової оцінки землі на відносини оренди, що виникли раніше, а тому рішення та постанова підлягають до скасування; позовні вимоги слід задовольнити.  

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Заступника Дніпровського екологічного прокурора задовольнити.

Рішення господарського суду Запорізької області від 07.11.2012, постанову Донецького апеляційного господарського суду від 06.02.2013 у справі №5009/3430/12 скасувати.

Прийняти нове рішення. Позовні вимоги задовольнити. Стягнути з ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" на користь Запорізької міської ради 2107877,31грн. заборгованості з орендної плати.

Стягнути з ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" у доход державного бюджету України судовий збір у сумі 42157,54 грн. за розгляд позовної заяви, 21078,77 грн. за розгляд апеляційної скарги, 21078,77 грн. за розгляд касаційної скарги.

Доручити господарському суду Запорізької області видати відповідні накази на виконання даної постанови.

Судді:                                                                                                  С. Могил

                                                                                                             Є. Борденюк

                                                                                                             Н. Капацин

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
25.04.2013
ПІБ судді:
Могил С. К.
Реєстраційний № рішення
5009/3430/12
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу екологічного прокурора було задоволено, рішення судів попередніх інстанцій - скасовано.
Подальше оскарження
В подальшому рішення суду не оскаржувалося. 
Замовити персональну презентацію