Постанова Вищого господарського суду України від 04.11.2004 у справі № 911/322/14

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2014 року Справа № 911/322/14

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Дроботової Т.Б. - головуючого, Волковицької Н.О., Рогач Л.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195"

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.06.2014

у справі № 911/322/14 Господарського суду Київської областіз

а позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода"

до Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195"

про визнання укладеним договору

за участю представників: позивача Горобченко В.В., дов. від 23.01.2014

відповідача Зіменко О.В, гол.правління, Федоренко А.І., дов. від 10.02.2014

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода" звернулося до господарського суду з позовом про визнання укладеним договору № 6053 про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення між Товариством з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода" та Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" від 03.12.2013 у редакції, зазначеній позивачем в прохальній частині позовної заяви.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався на приписи статей 179, 187 Господарського кодексу України, статті 19, 24, 29 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статтю 19 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", оскільки відповідач, як балансоутримувач житлового будинку, наділений повноваженнями та відповідно до норм чинного законодавства зобов'язаний укласти договір про надання послуг з водопостачання та водовідведення з позивачем як виробником таких послуг.

Відповідач відхилив позов, зазначивши, що мета та предмет його діяльності не передбачають провадження господарської діяльності, а тому він не може бути виробником або виконавцем послуг по водопостачанню та водовідведенню, в той час як і не може бути споживачем таких послуг; Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" не має на своєму балансі житлового будинку, а тому підписання запропонованого позивачем проекту договору № 6053 про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення не є обов'язковим для нього та буде суперечити нормам чинного законодавства України.

Рішенням Господарського суду Київської області від 22.04.2014 (суддя Лутак Т.В.) позовні вимоги задоволено повністю. Визнано укладеним договір №6053 про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення між Товариством з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода" та Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" від 03.12.2013 в редакції, зазначеній позивачем.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.06.2014 (судді: Пашкіна С.А. - головуючий, Калатай Н.Ф., Коршун Н.М.) рішення місцевого господарського суду залишено без змін як законне та обгрунтоване.

Не погоджуючись з висновками господарських судів попередніх інстанцій, Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" подало до Вищого господарського суду України касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення та постанову в даній справі, та прийняти нове рішення про відмову в позові.

Касаційну скаргу вмотивовано доводами про неповне з'ясування обставин справи та порушення судами норм матеріального та процесуального права, а саме, статей 1, 7, 14, 19, 22, 24, 25, 29 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статтю 22 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", статей 1, 19 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", якими передбачено, що власник квартири є споживачем послуг, у багатоквартирному будинку договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцем цих послуг. Скаржник послався на те, що у позивача відсутній обов'язок укладати договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, члени об'єднання можуть оплачувати і на даний час самостійно оплачують послуги з водо- тепло постачання на рахунки підприємств, які їх надають, технічна можливість такого підключення існує для позивача; що відповідач не може бути споживачем послуг з центрального постачання холодної води та водовідведення, оскільки безпосередньо вказану воду не споживає і водовідведення не використовує; не може надавати (бути виконавцем) послуги з центрального постачання холодної води та водовідведення субспоживачам - мешканцям будинку. Окрім цього скаржник вказав, що відповідач не має на своєму балансі житлового будинку і власники квартир не передавали і не мають наміру передавати на баланс своє майно та його частину (допоміжні приміщення, технічне устаткування), які знаходиться в загальній власності та належать власникам квартир.

Позивач не надав відзив на касаційну скаргу, усно в судовому засіданні вказав на законність та обґрунтованість судових рішень.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення представників сторін, присутніх у судовому засіданні, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в рішенні та постанові, колегія суддів вважає, що касаційна скар га не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 1117 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підстав встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати чи вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду або відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або перевіряти докази.

Як встановлено господарськими судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, 25.03.2013 Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода" укладено концесійний договір, за умовами якого Білоцерківська міська рада надає на 15 років позивачу виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об'єкта концесії з метою задоволення громадських потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території, визначеній в п.2 цього договору, за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов цього договору.

Відповідно до пункту 2 цього договору позивач забезпечує послугами з централізованого водопостачання та водовідведення всі категорії споживачів, що мешкають або знаходяться на території наступних адміністративно-територіальних одиниць: місто Біла Церква; Білоцерківський район, населений пункт Селекційна станція; Білоцерківський район, смт. Терезине; Білоцерківський район, м. Фурси.

Згідно з пунктом 3 договору об'єкт концесії за цим договором є майно комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківводоканал", яке є цілісним майновим комплексом, що надається в концесію, а саме: майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи) , що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.

На виконання концесійного договору від 25.03.2013 Білоцерківська міська рада передала, а позивач прийняв об'єкт концесії, про що вони склали акт приймання-передачі від 01.07.2013.

Рішенням Білоцерківської міської ради № 1009-43-VI від 20.06.2013 визначено виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення у житловому фонді комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква - Товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода".

Відповідно до статуту позивача та Витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом його діяльності є водопостачання, каналізація, поводження з відходами. Позивач має ліцензію № 500099 від 07.06.2013 на здійснення такого виду діяльності як централізоване водопостачання та водовідведення.

Отже позивач є виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а тому є уповноваженою особою на укладання відповідних договорів.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" відповідно до Довідки АБ № 580026 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та свого статуту є юридичною особою, діяльність якого регулюється Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Цивільним, Житловим, Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами та статутом.

Відповідно до пункту 1.5 статуту відповідача, останній може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичним та юридичним особами.

Метою створення об'єднання є забезпечення захисту прав його членів, відповідно до пункту 11.1 Типового статуту, та дотримання ними обов'язків щодо належного утримання та використання неподільного і загального майна житлового комплексу, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Згідно з пунктом 2.2 статуту завданням та предметом діяльності об'єднання є: належне утримання будинку та прибудинкової території; забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на володіння та користування спільним майном членів об'єднання; забезпечення сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання; здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб.

Відповідно до пункту 4.6 статуту до компетенції правління об'єднання належить укладання договорів із суб'єктами підприємництва, які виконують роботи, в тому числі надають житлово-комунальні та інші послуги.

Пунктом 8.1 статуту встановлено, що у разі прийняття на власний баланс об'єднання всього житлового комплексу та вибору форми управління неподільним та загальним майном через статутні органи об'єднання між об'єднанням та кожним власником житлового чи нежитлового приміщення укладається договір на основі Типового договору, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Згідно з протоколом № 6 зборів ОСББ "П.Запорожця, 195" від 23.09.2011 вирішено прийняти будинок по вул. П.Запорожця, 195 з балансу ОСББ "Зоря" та гуртожитку "Салют" на баланс ОСББ "П.Запорожця, 195".

Рішенням господарського суду Київської області від 18.03.2013 у справі №16/164-11/8 зобов'язано Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Зоря" та гуртожитку "Салют" передати на баланс Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" майно, що входить до складу житлового комплексу, розташованого за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, буд. 195, а також план земельної ділянки, технічний паспорт будинку, проектно-кошторисну документацію зі схеми влаштування внутрішньо-будинкових мереж центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, газо-, електропостачання, акти державної комісії про приймання житлового будинку в експлуатацію, акти приймання-передачі житлового будинку в разі зміни його власника чи балансоутримувача, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж.

Відповідно до акта приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс від 05.06.2013 передано від Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Зоря" та гуртожитку "Салют" на баланс Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" все майно, що входить до складу житлового комплексу, розташованого за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. П.Запорожця, буд.195, у відповідності до Порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2012 за № 1521.

Наказом №30 від 05.06.2013 голови правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" зараховано на баланс Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" житловий комплекс вартістю 201200, 42 грн. станом на 01.06.2013 та оформлено інвентарну картку обліку основних засобів житлового комплексу по вул. П. Запорожця, 195.

Наказом №31 від 06.06.2013 голови правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" житловий комплекс по вул. П.Запорожця, 195 переведено з балансового рахунку " Основні засоби" на позабалансовий рахунок "Активи на відповідальному зберіганні" Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195".

Судами попередніх інстанцій досліджено та з матеріалів справи вбачається, що між Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" та власниками квартир у прийнятому на баланс житловому комплексі укладено договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у відповідності до яких ОСББ зобов'язується надавати відповідної якості послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій (в тому числі обслуговування внутрішньобудинкових мереж), здійснювати контроль за технічним станом обладнання будинків, квартир, приміщень та здійснювати підготовку будинків і технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

16.12.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода" як підприємство централізованого водопостачання та водовідведення направило Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця,195", як балансоутримувачу житлового будинку лист №1-04/09-1333 від 16.12.2013 разом із двома примірниками договору № 6053 про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення з додатками для їх розгляду та підписання, що підтверджується описом вкладення у цінний лист від 23.12.2013 та фіскальним чеком від 23.12.2013.

Проте, відповідач договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення не підписав, протокол розбіжностей не склав.

На підставі зазначеного, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода" звернулося до господарського суду з позовом про визнання укладеним договору № 6053 про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення між Товариством з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода" та Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця,195" від 03.12.2013 у редакції, зазначеній позивачем.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про обов'язковість укладення спірного договору в редакції позивача, оскільки зміст даного договору № 6053 про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 03.12.2013 має всі істотні умови, необхідні для договорів даного виду відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України, статті 180 Господарського кодексу України, та умов, передбачених Законом України "Про житлово-комунальні послуги", Законом України "Про питну воду та питне водопостачання" .

З огляду на встановлені обставини справи колегія суддів зазначає наступне.

Приписами статті 187 Господарського кодексу України встановлено, що спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду у разі якщо це передбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору.

Законом України "Про житлово-комунальні послуги" визначено основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки. Зі змісту статті 1 зазначеного Закону вбачається, що

- житлово-комунальні послуги це результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;

- балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

- виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

- виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

- власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку;

-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством;

-споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу;

-управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

Відповідно до статті 19 вказаного закону відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. При цьому, учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків" визначаються правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку. При цьому, діяльність об'єднань і асоціацій регулюється цим Законом, Цивільним, Житловим та Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами та статутом об'єднання, асоціації.

За приписами статті 4 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" об'єднання після набуття статусу юридичної особи може: прийняти на власний баланс весь житловий комплекс; за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини; укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини. Рішення про прийняття на баланс основних фондів приймається відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів та статуту об'єднання. Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом. Передача майна з балансу на баланс відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки) , яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього.

Згідно з частиною 3 статті 179 Господарського кодексу України укладення господарського договору є обов'язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

Статтею 19 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" встановлено, що відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник. Виробник послуг може бути їх виконавцем. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (у редакції, яка була чинною на момент прийняття рішення) договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою. У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем. Процедура погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

Згідно з статтею 19 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" послуги з питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору з: підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо користуються централізованим питним водопостачанням; підприємствами, установами або організаціями, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд і до обов'язків яких належить надання споживачам послуг з питного водопостачання та водовідведення; об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та іншими об'єднаннями власників житла, яким передано право управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення на підставі укладених ними договорів; власниками будинків, що перебувають у приватній власності. Договір про надання послуг з питного водопостачання укладається безпосередньо між підприємством питного водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і споживачем, визначеним у частині першій цієї статті.

Пунктом 2.1 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерство з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190передбачено, що договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення здійснюються виключно на договірних засадах відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про житлово-комунальні послуги".

Відповідно до частини 1 статті 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів. За приписами частини 7 статті 179 цього Кодексу господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Згідно з статтею 181 вказаного Кодексу проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.

Частиною 2 статті 638 Цивільного кодексу України передбачено, що договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Відповідно до частини 1 статті 649 цього Кодексу розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування та в інших випадках, встановлених законом, вирішуються судом.

Пункт 8 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005 встановлює, що послуги надаються споживачеві згідно з договором, що оформляється на основі типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Постановою № 630 від 21.07.2005 Кабінету Міністрів України також затверджено типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Разом з тим, при укладенні господарських договорів, відповідно до частини 4 статті 179 Господарського кодексу України, частини 1 статті 180 зміст договору визначається на основі, зокрема: вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству; типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови, зміст господарського договору становлять умови договору.

Частиною 3 статті 184 вказаного Кодексу передбачено, що укладення господарських договорів на основі примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додержанням умов, передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше як шляхом викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами статті 181 цього Кодексу та відповідно до правил, встановлених нормативно-правовими актами щодо застосування примірного або типового договору.

З вищезазначеного вбачається, що надання послуг з водопостачання та водовідведення, які є одними із різновидів житлово-комунальних послуг, має відбуватися виключно на договірних засадах; умови ж укладеного договору на водопостачання та водовідведення обов'язково мають відповідати умовам типового договору, тобто умови укладеного між сторонами договору за своїм змістом не мають бути абсолютно тотожними умовам типового договору (законодавець дозволяє сторонам конкретизувати ці умови), проте, мають зберігати загальний зміст типового договору.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода" є виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а тому є уповноваженою особою на укладання відповідних договорів.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що відповідно до Порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2012 за № 1521 на підставі акта приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс від 05.06.2013 передано, та наказом №30 від 05.06.2013 голови правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" зараховано від Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Зоря" та гуртожитку "Салют" на баланс відповідача все майно, що входить до складу житлового комплексу, розташованого за адресою: Київська обл., м.Біла Церква, вул.П.Запорожця, буд.195. Відтак, Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" має всі ознаки балансоутримувача, який не змінюється за внутрішнім бухгалтерським обліком відповідача.

Таким чином суди поп

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "П.Запорожця, 195" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.06.2014 у справі № 911/322/14 Господарського суду Київської області та рішення Господарського суду Київської області від 22.04.2014 залишити без змін.

Головуючий Т. Дроботова

Судді Н. Волковицька

Л. Рогач

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.11.2004
ПІБ судді:
Дроботова Т.Б.
Реєстраційний № рішення
№ 911/322/14
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні касаційної скарги відповідача, а рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Ухвала Вищого господарського суду України в подальшому не переглядалася.
Замовити персональну презентацію