Постанова Вищого адміністративного суду України від 27.05.2015 у справі № 2а-11786/12/2670
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2015 року м. Київ К/800/11894/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі

Приходько І.В.

Бухтіярової І.О. Костенка М.І.

при секретарі судового засідання Бовкуні В.В.

за участю представників сторін:

від позивача - Кучова С.О.,

від відповідача - Шкодич Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.11.2012 р.

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013 р.

у справі № 2а-11786/12/2670

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БКФ Європа-Буд»

до Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби

про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И Л А:

У серпні 2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю «БКФ Європа-Буд» (далі - позивач, ТОВ «БКФ Європа-Буд») звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва (далі - відповідач, ДПІ у Печерському районі м. Києва), в якому просило суд (з урахуванням уточнених позовних вимог): - визнати протиправними дії ДПІ у Печерському районі м. Києва по проведенню документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р., за результатами проведення якої було складено Акт від 14.03.2012 р. № 26/22-8/37000996; - визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва Державної податкової служби по складанню Акту № 26/22-8/37000996 від 14.03.2012 р. «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р.»; - заборонити Державній податковій інспекції у Печерському районі міста Києва Державної податкової служби використовувати Акт № 26/22-8/37000996 від 14.03.2012 р. «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р.» при проведенні та оформленні результатів податкових перевірок та податкових звірок.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.11.2012 р., залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013 р., позов задоволено частково: - визнано протиправними дії Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби по проведенню документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р., за результатами проведення якої було складено Акт № 26/22-8/37000996 від 14.03.2012 р.; - визнано протиправними дії Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби по складанню Акту № 26/22-8/37000996 від 14.03.2012 р. «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р.». В решті позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із прийнятими рішеннями судів попередніх інстанцій, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій, з посиланням на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просив скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.11.2012 р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013 р. і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Позивач у судовому засіданні проти доводів касаційної скарги заперечував, вважає оскаржувані судові рішення законними, обґрунтованими та прийнятими у відповідності до норм діючого законодавства, а тому просив суд касаційну скаргу позивача залишити без задоволення, рішення судів першої та апеляційної інстанції залишити без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи касаційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що у період з 29.02.2012 р по 13.03.2012 р. посадовою особою ДПІ у Печерському районі м. Києва, згідно із підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, у зв'язку з надходженням постанови старшого слідчого СВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва, на підставі наказу від 29.02.2012 р. № 226 проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р., за результатами якої складено акт від 14.03.2012 р. № 26/22-8/37000996.

Суди попередніх інстанцій задовольняючи позовні вимоги в частині визнання протиправними дій ДПІ у Печерському районі м. Києва по проведенню документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р., за результатами якої було складено Акт № 26/22-8/37000996 від 14.03.2012 р., з чим погоджується колегія суддів касаційної інстанції, виходили з наступних мотивів.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 та підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Згідно пункту 79.1 статті 79 Податкового кодексу України, документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом. Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Стаття 78 Податкового кодексу України, визначає обставини для проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

Підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України встановлено, що документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності певних обставин, зокрема, якщо отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

Пунктом 78.4 статті 78 Податкового кодексу України визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

У відповідності до вимог пункту 79.2 статті 79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 29.02.2012 року з метою вручення позивачу повідомлення №93/23-10 від 29.02.2012 р. разом з копією Наказу № 226 про дату початку та місце проведення позапланової документальної невиїзної перевірки здійснено вихід на податкову адресу ТОВ «БКФ «Європа-Буд», в результаті чого було встановлено відсутність даного товариства за податковою адресою. За наслідками таких дій відповідачем складено Акт №27/23-10/37000996 від 29.02.2012 р. щодо неможливості вручення повідомлення про початок документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «БКФ Європа-Буд» №93/23-10 від 29.02.2012 р. та вручення копії наказу №226 від 29.02.2011 року.

Разом із тим, статтею 42 Податкового кодексу України визначено порядок листування із платником податків.

Так, згідно із пунктом 42.1 зазначеної статті податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу.

Відповідно до пункту 42.2 статті 42 Податкового кодексу України, документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

Пунктом 45.2 статті 45 Податкового кодексу України встановлено, що податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Таким чином пункт 79.2 статті 79 Податкового кодексу України встановлює додаткове обмеження можливості здійснення органами Державної податкової служби невиїзної перевірки у разі недотримання обов'язкових умов, встановлених цим Кодексом для її проведення, зокрема, перевірка платника податків проводиться виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, а право на проведення такої перевірки надається лише за умови повідомлення платника податку про таку перевірку та вручення копії наказу про проведення перевірки.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, податковою адресою позивача є м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1. Знаходження позивача за вказаною адресою підтверджується договором оренди № 07/06/02 ПЕ-1 від 12.02.2010.

Слід зазначити, що податковим органом не надано доказів надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Таким чином суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку, що дії відповідача по проведенню документальної позапланової невиїзної перевірки позивача з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р. є протиправними.

Щодо вимог позивача про визнання протиправними дій відповідача по складанню Акта № 26/22-8/37000996 від 14.03.2012 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р.» колегія суддів касаційної інстанції не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій щодо задоволенні позовних вимог в цій частині, виходячи з наступного.

Так, згідно пункту 86.1 статті 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності).

Згідно абзацу четвертого пункту 86.1 статті 86 Податкового кодексу України у разі незгоди платника податків з висновками акта такий платник зобов'язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.

З наведеного вбачається, що акт перевірки є носієм доказової інформації, яка в подальшому має використовуватися контролюючим органом для прийняття рішення щодо визначення платникові податків грошових зобов'язань. При цьому акт складається посадовими особами контролюючого органу і не містить волевиявлення самого органу щодо виявлених посадовими особами фактів.

Крім того, висновки акту перевірки не є остаточними, оскільки платник податків вправі надати свої заперечення до відповідного акту, що можуть бути в подальшому враховані контролюючим органом під час вирішення питання про здійснення нарахування грошових зобов'язань за результатами перевірки. Висновки ж посадових осіб, зазначені в акті перевірки, є лише думкою цих осіб щодо поведінки платника податків. Питання щодо визначення грошового зобов'язання платників податків за результатами перевірок, відповідно до статті 58 Податкового кодексу України, вирішує контролюючий орган, а не посадові особи, що здійснювали перевірку.

Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що ані акт перевірки, ані дії посадових осіб із включення до такого акту певних висновків не породжують правових наслідків для платника податків, тобто не змінюють стану його суб'єктивних прав та не створюють жодних додаткових обов'язків для платника податків, тобто не порушують права платника податків.

Таким чином, суди попередніх інстанцій дійшли хибного висновку щодо визнання протиправним дій ДПІ у Печерському районі м. Києва по складанню Акту № 26/22-8/37000996 від 14.03.2012 р. «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженої відповідальністю «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р.»

Відповідно до статті 225 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право змінити судове рішення, якщо у справі немає необхідності досліджувати нові докази або встановлювати обставини, а судове рішення, яке змінюється, є помилковим лише в частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 222, 223, 225, 230, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби задовольнити частково.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.11.2012 р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013 р. у справі № 2а-11786/12/2670 в частині задоволення позову щодо визнання протиправним дій ДПІ у Печерському районі м. Києва по складанню Акту № 26/22-8/37000996 від 14.03.2012 р. «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженої відповідальністю «БКФ Європа-Буд» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.03.2010 р. по 31.07.2011 р.» - скасувати. У позові в цій частині відмовити.

В решті постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.11.2012р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013 р. у справі № 2а-11786/12/2670 - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту оголошення та може бути переглянута з підстав, встановлених статтями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя підпис І.В. Приходько

Судді підпис І.О. Бухтіярова, підпис М.І.Костенко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
27.05.2015
ПІБ судді:
Приходько І.В.
Реєстраційний № рішення
2а-11786/12/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу задоволено частково, рішення першої та апеляційної інстанцій скасовано в частині задоволення позову щодо визнання протиправним дій контролюючого органу по складанню акту про результати перевірки платника податків.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію