Постанова Вищого адміністративного суду України від 20.11.2013 у справі №2а-11429/10/2670
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2013 року м. Київ К-41818/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

за участю секретаря Гончарук І.Ю.

представника відповідача Алексєєнко В.М.

розглянула у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.10.2010

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2010

по справі №2а-11429/10/2670

за позовом Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва

до Товариства з обмеженою відповідальністю «АРК Технолоджи»

про стягнення заборгованості

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., пояснення представника відповідача, перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія:

В С Т А Н О В И Л А :

На розгляд суду передано вимоги Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва (далі-ДПІ у Солом'янському районі міста Києва, позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АРК Технолоджи» (далі-ТОВ «АРК Технолоджи», відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 31652,79грн., у тому числі 1019,00грн. - податок на додану вартість, 6177,16грн. - податок на прибуток підприємств, 24456,63грн. - пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.10.2010, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2010, позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з ТОВ «АРК Технолоджи» на користь Державного бюджету податковий борг у розмірі 30145,26грн. В частині вимог щодо стягнення податкового боргу в розмірі 510,00грн. - з податку на прибуток підприємств, та 997,53грн. - з податку на додану вартість у задоволенні відмовлено, з огляду на те, що зазначені зобов'язання є неузгоджененими, оскільки податкові повідомлення-рішення, якими відповідачеві визначено вказані податкові зобов'язання не були вручені у встановленому п.п. 6.2.4 п.6.2 ст. Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі-Закон України №2181-ІІІ).

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, ДПІ у Солом'янському районі міста Києва 15.12.2010 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який своєю ухвалою від 18.01.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.10.2010 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2010 в частині відмови у задоволенні позовних вимог та прийняти в цій частині нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4, п.п. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5, п.п. 6.2.4 п. 6.2 ст. 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» №2181-ІІІ, п. 4.9 Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 27.05.2003 №247 (зі змінами) (далі-Порядок №247), ст.ст. 76, 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи, наведені у скарзі доводи, колегія суддів, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій було встановлено, що податковий борг у розмірі 510,00грн. - з податку на прибуток підприємств, виник на підставі податкового повідомлення-рішення від 27.05.2010 №0018581501/0, яким відповідно до п.п.17.1.1 п.17.1 ст.17 Закону України №2181-ІІІ до відповідача застосовано штрафні (фінансові санкції) у розмірі 510,0грн. за неподання податкових декларацій за три місяці. Податковий борг у розмірі 997,53грн. - з податку на додану вартість, виник на підставі податкового повідомлення-рішення від 07.12.2009 №0054451504/0. Вказані податкові повідомлення-рішення не було вручено відповідачеві поштою, у зв'язку з чим позивачем складено акт про неможливість вручення рішення від 11.06.2010 №3957/15-1 та від 14.12.2009 №6288/15-2 відповідно.

Відповідно до п.п. 5.2.1. п.5.2 ст.5 Закону України №2181-ІІІ податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього Закону, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком випадків, визначених підпунктом 5.2.2 цього пункту.

За приписами п.п. 5.3.1. п.5.3 ст.5 вказаного Закону у разі визначення податкового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах «а» - «в» підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4, платник податків зобов'язаний погасити нараховану суму податкового зобов'язання протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення, крім випадків коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного узгодження.

Згідно п. 6.1. ст.6 Закону України №2181-ІІІ у разі коли сума податкового зобов'язання розраховується контролюючим органом відповідно до статті 4 цього Закону, такий контролюючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення, в якому зазначаються підстава для такого нарахування, посилання на норму податкового закону, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок податкових зобов'язань, сума податку чи збору (обов'язкового платежу) , належного до сплати, та штрафних санкцій за їх наявності, граничні строки їх погашення, а також попередження про наслідки їх несплати в установлений строк та граничні строки, передбачені законом для оскарження нарахованого податкового зобов'язання (штрафних санкцій за їх наявності).

У разі коли податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення або податкову вимогу, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, податковий орган розміщує податкове повідомлення на дошці податкових оголошень , встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такої податкової вимоги вважається днем її вручення.

Податкові повідомлення або податкові вимоги, розміщені з порушенням правил, установлених цим підпунктом, вважаються такими, що не були врученими (надісланими) платнику податків. (п.п. 6.2.4. п.6.2 ст.6 Закону України №2181-ІІІ).

Відповідно до пункту 4 Порядку №247 якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, то працівник структурного підрозділу, у якому складено таке податкове повідомлення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником податкового органу для виконання таких функцій, у день надходження до податкового органу такої інформації оформляє відповідний акт, у якому вказує причину, яка призвела до неможливості вручення податкового повідомлення. Зазначений акт долучається до справи платника податків. У той самий день структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником податкового органу для виконання таких функцій, розміщує податкове повідомлення на дошці податкових оголошень (повідомлень), установленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такого податкового повідомлення на дошці податкових оголошень (повідомлень), зафіксований в акті про неможливість його вручення платнику податків, вважається днем його вручення.

Відмовляючи у задоволенні вимог суди виходили з того, що актами про неможливість вручення рішення від 11.06.2010 №3957/15-1 та від 14.12.2009 №6288/15-2 не зафіксовано факту розміщення податкових повідомлень-рішень на дошці податкових оголошень, а позивачем не надано будь-яких інших доказів вручення відповідачу податкових повідомлень-рішень від 27.05.2010 №0018581501/0 та від 07.12.2009 №0054451504/0.

Разом з тим, судом залишено поза увагою, що згідно вимог пункту 49 Порядку №247 акт про неможливість вручення складається в день надходження до податкового органу такої інформації та у той самий день податкове повідомлення розміщується на дошці податкових оголошень (повідомлень). З огляду на те, що акти про неможливість вручення податкових повідомлень-рішень містять інформацію щодо дати їх складання, висновок суду попередніх інстанцій щодо відсутності у вказаних актах дати розміщення податкових повідомлень-рішень є помилковим.

Враховуючи вищезазначене, постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.10.2010 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2010 в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення податкового боргу в розмірі 1507,53грн. підлягає скасуванню, з прийняттям в цій частині нового рішення про задоволення позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 210, 220, 221, 223, 225, 230, 232, та ч.5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія -

ПОСТАНОВИЛА :

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва задовольнити частково.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.10.2010 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2010 в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення податкового боргу в розмірі 1507,53грн. скасувати.

Прийняти в цій частині нове рішення про задоволення вимог.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АРК Технолоджи» на користь Державного бюджету України податковий борг у розмірі 510,00грн. з податку на прибуток підприємств та у розмірі 997,53грн. з податку на додану вартість.

В іншій частині рішення судів залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ Л.І. Бившева __________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
20.11.2013
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-11429/10/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу частково задоволено, постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції скасовано в частині відмови у задоволенні позовних вимог.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію