Постанова Вищого адміністративного суду України від 20.11.2013 у справі № 2а/2370/1370/2011
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" листопада 2013 р. м. Київ К/9991/46782/11

Вищий адміністративний суд України у складі:

суддя Костенко М.І. - головуючий,

судді Бухтіярова І.О., Приходько І.В.,

розглянув у письмовому провадженні касаційну скаргу державної податкової інспекції у Чигиринському районі Черкаської області (далі - ДПІ)

на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 11.03.2011

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 07.07.2011

у справі № 2а/2370/1370/2011

за поданням ДПІ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Полюс" (далі - Товариство)

про стягнення коштів.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд України

ВСТАНОВИВ:

09.03.2011 ДПІ звернулася до Черкаського окружного адміністративного суду з поданням, в якому просила стягнути з Товариства податковий борг у сумі 92213,29 грн. за рахунок коштів на рахунках платника у банку та належної йому готівки.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 11.03.2011, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 07.07.2011, позов задоволено частково; з Товариства стягнуто податковий борг у сумі 92213,29 грн. за рахунок коштів на рахунках платника; в іншій частині позову відмовлено з посиланням на те, що вилучення готівки застосовується лише після стягнення коштів на рахунках платника та надання дозволу на реалізацію його майна.

Посилаючись на неправильне застосування судами положень статті 95 Податкового кодексу України, ДПІ звернулася до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить частково скасувати прийняті у справі судові акти та повністю задовольнити вимоги податкової інспекції, викладені у поданні. Зокрема, на обґрунтування касаційних вимог скаржник зазначає, що готівка належить до коштів платника, а відтак вилучення готівки на погашення податкового боргу здійснюється у межах процедури стягнення коштів.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши відповідність висновків судів наявним у матеріалах справи доказам, правильність застосування судами норм матеріального права та дотримання ними процесуальних норм, обговоривши доводи касаційної скарги, Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне задовольнити касаційні вимоги ДПІ з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що у зв'язку з несплатою відповідачем податкових зобов'язань з ПДВ, самостійно визначених Товариством у деклараціях з податку на додану вартість за листопад та грудень 2010 року, у відповідача утворився податковий борг з цього податку в сумі 92213,29 грн.

На адресу Товариства контролюючим органом було надіслано податкову вимогу від 31.12.2010 № 1/03 (яку було отримано уповноваженим представником відповідача 04.01.2011).

Згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (у редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Порядок стягнення податкового боргу платників податків, крім як з фізичних осіб, регулюється статтями 95-99 Податкового кодексу України.

Так, в силу вимог пункту 95.2 статті 95 названого Кодексу стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Пунктом 2 статті 1833 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) передбачено, що подання органу державної податкової служби подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі.

Виходячи із зазначених норм законодавства, орган державної податкової служби має право звернутися до суду з поданням про стягнення коштів за податковим боргом з платника податків протягом двадцяти чотирьох годин після спливу 60 календарних днів з моменту надсилання податкової вимоги такому платнику податків.

У справі, що переглядається, суди встановили, що наявність у Товариства податкового боргу у вказаній сумі підтверджується документально; судами було перевірено і дотримання ДПІ строків звернення до адміністративного суду з розглядуваним поданням. Зазначені обставини учасниками спору не заперечуються.

У той же час суди безпідставно відмовили у задоволенні вимог ДПІ в частині погашення зазначеної суми податкового боргу Товариства за рахунок готівки, наявної у останнього.

Адже поняття коштів у розумінні статті 95 Податкового кодексу України однаково охоплює як безготівкові кошти на рахунках платника, так і готівку.

А відтак відсутні підстави для виключення зі змісту судового рішення про стягнення коштів на погашення податкового боргу платника такого способу погашення цього боргу, як його погашення за рахунок готівки, що належить платнику податків.

Не дають підстави для відповідного висновку і положення пункту 95.4 статті 95 названого Кодексу, за змістом яких орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Адже Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1244, регулює саме процедурний порядок вилучення готівки податковим органом на підставі рішення суду про стягнення коштів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу.

З урахуванням викладеного Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне змінити оскаржувані судові акти та повністю задовольнити вимоги ДПІ, викладені у розглядуваному поданні.

Керуючись статтями 220, 222, 223, 225, 230, 232 КАС, Вищий адміністративний суд України

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу державної податкової інспекції у Чигиринському районі Черкаської області задовольнити.

2. Постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 11.03.2011 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 07.07.2011 у справі № 2а/2370/1370/2011 змінити, виклавши резолютивну частину постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 11.03.2011 у такій редакції:

 «Подання державної податкової інспекції у Чигиринському районі Черкаської області задовольнити.

 Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Полюс" кошти у сумі 92213,29 грн. в рахунок погашення його податкового боргу».

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку статей 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: М.І. Костенко

судді:І.О. Бухтіярова І.В. Приходько

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
20.11.2013
ПІБ судді:
Костенко М.І.
Реєстраційний № рішення
2а/2370/1370/2011
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу задоволено, постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції змінено.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію