Постанова Вищого адміністративного суду України від 19.10.2015 у справі № 2а/2570/1853/2011
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" жовтня 2015 р. м. Київ К/9991/400/12

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:

головуючого Ланченко Л.В.

суддів Пилипчук Н.Г., Цвіркуна Ю.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Чернігові

на постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 21.04.2011 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 13.12.2011

у справі № 2а/2570/1853/2011

за позовом Закритого акціонерного товариства «Культторг»

до Державної податкової інспекції у м. Чернігові

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 21.04.2011, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.12.2011, позов задоволено повністю Визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення ДПІ у м.Чернігові від 25.03.2011 №0001342320 та №0001362320.

У справі відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою відповідача, у якій ставиться питання про скасування рішення суду першої та апеляційної інстанції та прийняття нового про відмову в позові, з підстав невірного застосування норм матеріального права.

Сторони представників у судове засідання касаційної інстанції не направили, про час та місце розгляду справи повідомлені. Відповідно до ст.41 Кодексу адміністративного судочинства України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Перевіривши під час попереднього судового засідання повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в судових рішеннях, в межах доводів касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідачем проведена документальна позапланова невиїзна перевірка з питань дотримання позивачем вимог податкового законодавства при проведенні господарських взаємовідносин з ПП «Чернігів-Марвік» та ТОВ «Північне Агропром Будівництво» за період з 01.07.2007 року по 30.06.2010, за результатами якої складено акт № 181/23/01553161 від 12.03.2011.

За висновками акта перевірки позивачем допущено порушення ст.203, 215, 216, 228, 662; 655, 656 Цивільного кодексу України, п.1.32 ст. 1, п.5 1, п.п.5.2.1 п.5.2, п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5, п.п.8.1.1, п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», п.1.4 ст.1, н.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.2.4 п.7.2, п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п.7.4, пп.7.5.1 п.7.5, пп.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість», а саме завищено валові витрати за рахунок віднесення до їх складу витрат по операціям з TOB «Північне Агропром Будівництво» та ПП «Чернігів-Марвік», що фактично не здійснювались в межах господарської діяльності підприємства, а саме витрати на придбання у TOB «Північне Агропром Будівництво» двигунів ЗИЛ 130 на загальну суму 66114,00 грн., в т.ч. ПДВ - 11019,00 грн., а також витрати на придбання у ПП «Чернігів-Марвік» коробки передач ЗИЛ 130, на загальну суму 4291,20 грн., в т.ч. ПДВ 715,20 грн., в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 4709,00 грн., у тому числі за 1 квартал 2009 року у сумі 917,00 грн., перше півріччя 2009 року у сумі 1776,00 грн., 3 квартал 2009 року у сумі 2582,00 грн., 2009 року у сумі 3337,00 грн., 1 квартал 2010 року у сумі 708,00 грн., перше півріччя 2010 року у сумі 1372,00 грн. Також занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 11734,00 грн., у тому числі за листопад 2008 року у сумі 11734,00 грн.

На підставі акта перевірки прийняті податкові повідомлення - рішення від 25.03.2011 № 0001342320, яким збільшено податкове зобов?язання з податку на прибуток підприємств в розмірі 4709 грн. основного платежу та 1177 грн. штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та № 0001362320, яким збільшено податкове зобов?язання з податку на додану вартість в розмірі 11734 грн. основного платежу та 2934 грн. штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).

Суд першої інстанції, з доводами якого погодився суд апеляційної інстанції, задовольняючи позовні вимоги, виходив з того, що у листопаді 2008 року в бухгалтерському та податковому обліку позивачем було відображено операцію з ТОВ «Північне Агропром Будівництво» щодо придбання двигунів ЗИЛ-130, згідно видаткової накладної № 17-ПБ від 05.11.2008 на загальну суму 666114,00 грн., у т.ч. ПДВ 11019,00 грн.

Сума ПДВ включена позивачем до складу податкового кредиту з ПДВ на підставі податкової накладної № 17-ПБ від 05.11.2008, яка відображена в реєстрах отриманих податкових накладних, податкових деклараціях з податку на додану вартість, розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2008 року.

Витрати на придбання двигунів у сумі 55095,00 грн. віднесено позивачем в рахунок збільшення балансової вартості основних фондів станом па 01.01.2009 року. Протягом 1 кв. 2009 року - 2 кв. 2010 року здійснювалися амортизаційні відрахування, та відображалися в деклараціях з податку на прибуток за період з 01.01.2009 по 30.06.2010.

Розрахунки між підприємствами не проводились, 30.06.2010 проведено списання кредиторської заборгованості по ТОВ «Північне Агропром Будівництво» у сумі 66114,00 грн.

Також перевіркою встановлено, що у листопаді 2008 року в бухгалтерському та податковому обліку позивача відображено операцію з ПП «Чернігів-Марвік» щодо придбання коробки передач ЗИЛ -130, згідно видаткової накладної № 2-ЧМ від 05.11.2008 року на загальну суму 4291,00 грн. в т.ч. ПДВ 715,20 грн.

Сума ПДВ по цій операції включена позивачем до складу податковою кредиту з ПДВ, на підставі податкової накладної 2-ЧМ від 05.11.2008, яка відображена в реєстрах отриманих податкових накладних, податкових деклараціях з податку на додану вартість, розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2008 року.

Витрати на придбання коробки передач у сумі 3576 грн. віднесено позивачем на збільшення балансової вартості основних фондів станом на 01.01.2009 року. Протягом 1 кв. 2009 року - 2 кв. 2010 року здійснювалися амортизаційні відрахування, та відображалися в деклараціях з податку па прибуток за період з 01.01.2009 по 30.06.2010.

На розрахунковий рахунок ПП «Чернігів-Марвік» позивачем перераховано грошові кошти на загальну суму 4291,20 грн., у т.ч. ПДВ 715,20 грн., згідно платіжного доручення №1105 від 30.12.2008.

Таким чином, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що витрати на збільшення балансової вартості основних фондів в загальній сумі 70405,20 грн. позивач у періоді, що перевірявся, правомірно, на підставі актів виконаних робіт по транспортному обслуговуванню та п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2, .п. 8.1.1, 8.1.2 п. 8.1 ст. 8, пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» включив до складу валових витрат підприємства.

Висновки відповідача про завищення валових витрат та заниження податку на прибуток є безпідставними, на підтвердження включення витрат за договорами поставки двигунів ЗИЛ 130 та коробки передач до валових витрат документи оформлені відповідно до вимог, встановлених ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зокрема: документи, що підтверджують факт отримання послуг від іншої особи та документи, що підтверджують зв'язок понесених витрат з господарською діяльністю платника податку.

Також використання двигунів та коробки передач у власній господарській діяльності засвідчує «Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» за 2008-2010 р.р., який доводить, що двигуни ЗИЛ 130 та коробка передач ЗИЛ 130 були встановлені на автомобілі позивача, які виконуючи необхідну роботу, в 2008-2010 рр. наїздили 213565 км., що підтверджено результатами планової перевірки ДПІ в м. Чернігові, за результатами якої складено акт № 808/23/01553161 від 05.11.2010.

Податок на додану вартість в загальній сумі 11734,20 грн., сплачений (нарахований) у зв'язку з придбанням товарів у TOB «Північне Агропром Будівництво» та ПП «Чернігів-Марвік» з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях, на підставі належним чином оформлених податкових накладних, позивачем правомірно на підставі податкових накладних, керуючись пп. 7.2.6 п. 7.2, пп. 7.4.1 п. 7.4, пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» включено до складу свого податкового кредиту.

При цьому судами попередніх інстанцій зазначено, що вироком Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.08.2010 по справі № 1-172/2010, яким директора ТОВ «Північне Агропром Будівництво» Черніцову Н.В. визнано винною та засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, заступника директора ПП «Чернігів-Марвік» Репалюка А.І. визнано винним та засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 1 ст.366 КК України, не встановлено нікчемність чи недійсність угод укладених між позивачем та вищезазначеними контрагентами, а також що складені ними документи є підробленими, в судовому порядку договори недійсними не визнавались, а тому відсутні підстави для позбавлення позивача права на валові витрати та податковий кредит за цими операціями.

Однак, з такими висновками судів погодитись не можна з огляду на таке.

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальні господарські операції, які є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Господарська операція має бути не тільки документально оформленою, а й повинна об'єктивно призвести до зміни складу активів платника податків. В основі будь-якої реальної господарської операції має лежати економічна мета, тобто бажання платника податків приростити активи за допомогою досягнення господарського ефекту.

Вироком Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.08.2010 по справі №1-172/2010 директора ТОВ «Північне Агропром Будівництво» Черніцову Н.В. визнано винною та засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, заступника директора ПП «Чернігів-Марвік» Репалюка А.І. визнано винним та засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 1 ст.366 КК України, при цьому вироком встановлено, що метою створення ТОВ «Північне Агропром Будівництво» та ПП «Чернігів-Марвік» було прикриття незаконної діяльності по назаконному формуванню сум податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку, шляхом складання та використання завідомо неправдивих і підроблених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній, або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Відповідно до ч. 4 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України вирок суду в кримінальній справі або постанова суду у справі про адміністративний проступок, які набрали законної сили, є обов'язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою.

З огляду на викладене, суд касаційної інстанції погоджується із доводами відповідача, що надані позивачем первинні документи, видані ТОВ «Північне Агропром Будівництво» та ПП «Чернігів-Марвік», не доводять реальності господарських операцій та не можуть бути підставою для формування валових витрат та податкового кредиту.

Враховуючи, що обставини справи судами попередніх інстанцій встановлені повно і правильно, але їм надана неправильна юридична оцінка внаслідок неправильного застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права, судова колегія доходить висновку, що ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню, з прийняттям нового рішення про відмову в позові.

Керуючись ст. ст. 220, 223, 229, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Чернігові задовольнити.

Постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 21.04.2011 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 13.12.2011 скасувати.

Прийняти нову постанову. В позові відмовити.

Постанова вступає в законну силу з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі може бути подана з підстав, в порядку та у строки встановлені ст.ст.236-239№ КАС України безпосередньо до Верховного Суду України.

Головуючий Л.В.Ланченко

Судді Н.Г.Пилипчук, Ю.І.Цвіркун

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
19.10.2015
ПІБ судді:
Ланченко Л.В.
Реєстраційний № рішення
2а/2570/1853/2011
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу задоволено повністю. Постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного скасовано.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію