Постанова Вищого адміністративного суду України від 18.11.2013 у справі №2-а-27/08 (22-а-7578/08)
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2013 року м. Київ К/9991/66717/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючий: Нечитайло О.М.

Судді: Ланченко Л.В. Пилипчук Н.Г.,

розглянувши у порядку письмового провадженнякасаційну скаргу Державної податкової інспекції у Скадовському районі Херсонської області

на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду

від 15.06.2011 р.

у справі №2-а-27/08 (22-а-7578/08)

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4

до Аркаєва Кирила Олександровича - головного державного податкового ревізора -інспектора Державної податкової адміністрації у Херсонській області

та Прокопенка Вячеслава Павловича - головного державного податкового ревізора -інспектора Державної податкової адміністрації у Херсонській області,

за участю третіх осіб - Державної податкової адміністрації у Херсонській області,

та Державної податкової інспекції у Скадовському районі Херсонської області,

про визнання протиправними дій по проведенню перевірки та складанню акта перевірки,

ВСТАНОВИВ :

Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (далі - позивач) звернувся до суду з позовом до Аркаєва Кирила Олександровича - головного державного податкового ревізора-інспектора Державної податкової адміністрації у Херсонській області та Прокопенка Вячеслава Павловича - головного державного податкового ревізора-інспектора Державної податкової адміністрації у Херсонській області (далі - відповідачі) про визнання протиправними дій по проведенню перевірки та складанню акта перевірки.

Постановою Скадовського районного суду Херсонської області від 03.07.2008 р. позовні вимоги задоволено: визнано незаконними дії посадових осіб контролюючого органу при здійсненні перевірки позивача та визнано недійсним акт перевірки від 24.07.2007 р. №21190254/2306/397.

Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 15.06.2011 р. скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято нове, яким позовні вимоги позивача задоволено частково: визнано неправомірними дії посадових осіб контролюючого органу щодо здійснення 24.07.2007 р. перевірки фізичної особи - підприємця, у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Вважаючи, що рішення суду апеляційної інстанції прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права, податкова інспекція звернулася до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, в якій просить його скасувати та прийняти нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Позивач письмових заперечень на касаційну скаргу контролюючого органу до суду касаційної інстанції не надіслав.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

Працівниками податкового органу проведено планову перевірку щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу торговельного майданчика в м. Скадовську, що належить позивачу, про що складено акт від 24.07.2007 р. №21190254/2306/397, яким встановлено порушення позивачем п.п.1, 5, 13 ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Підставою звернення з даним позовом до суду слугували неправомірні, на думку позивача, дії посадових осіб контролюючого органу щодо проведення перевірки та складання за її результатами акту про встановлені порушення.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, судом апеляційної інстанції встановлено неправомірність проведення контролюючим органом планової перевірки позивача, оскільки останнього було перереєстровано у зв'язку зі зміною місця знаходження та взято на облік у Державній податковій інспекції у Скадовському районі Херсонської області лише 24.01.2008 р., а отже у податкового органу не було законних підстав для внесення названого платника податків у графік перевірок на липень 2007 року.

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, скаржник зазначив про помилковість таких висновків суду апеляційної інстанції з огляду на те, що графік перевірок суб'єктів підприємницької діяльності складається на підставі дислокації господарських одиниць на відповідній території, у свою чергу суб'єкти господарювання, в порядку визначеному Законом, мають право здійснювати господарську діяльність незалежно від місця перебування на податковому обліку.

Судова колегія Вищого адміністративного суду України не може погодитися з зазначеними висновками апеляційного суду та вважає їх передчасними, зважаючи на наступне.

Так, відповідно до ст.2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», завданнями органів державної податкової служби є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів) , а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Статтею 9 вказаного Закону передбачено, що державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) виконують функції, передбачені ст.8 цього Закону, крім функцій, зазначених у п.2, п.3, п.8, п.11, п.12, п.13, п.16, а також п.15 цієї статті у частині забезпечення виготовлення марок акцизного збору.

У разі коли зазначені в частині першій цієї статті органи державної податкової служби безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції.

Згідно з ч.1 ст.8 згаданого Закону Державна податкова адміністрація України здійснює безпосередньо функції, пов'язані зі здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) , контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

Правовий аналіз вказаних норм Закону України «Про державну податкову службу в Україні» свідчить про те, що органи державної податкової служби (у т.ч. і Державної податкової інспекції у Скадовському районі Херсонської області) є уповноваженими державою органами для здійснення функцій контролю за додержанням порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

При цьому, підстави, порядок проведення органами державної податкової служби планових і позапланових виїзних перевірок та умови допуску посадових осіб органів державної податкової служби до їх проведення наведені в ст.11 та 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом не допуску посадових осіб до такої перевірки. Якщо ж допуск до проведення перевірки відбувся, у подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється контролюючими органами.

Отже, саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. Водночас допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

Зазначене узгоджується з приписами ст.67 Конституції України, відповідно до яких кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори у розмірі і в порядку, встановленими законом. Тому процедурні порушення, допущені контролюючим органом при призначенні та/або проведенні перевірки не можуть бути обставиною, яка звільняє платника податків від відповідальності за невиконання його податкового обов'язку.

Як вбачається з матеріалів справи, перевірка позивача проводилась у присутності позивача, який не заперечував проти її проведення працівниками відповідача, зауважень до акту перевірки від 24.07.2007 р. №21190254/2306/397 не мав.

Крім того, відповідно до ст.17 КАС України, предметом розгляду справи по суті в порядку адміністративного судочинства є не будь-які рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а лише ті, що породжують права та обов'язки учасників спірних відносин.

У свою чергу, висновки, викладені в акті перевірки, є лише відображенням фактичних дій податкових інспекторів-ревізорів та їх особистої думки, а тому не створюють жодних правових наслідків. Правові наслідки для позивача можуть створювати лише відповідні рішення контролюючого органу, прийняті на підставі вказаного акту перевірки. Відповідно, акт перевірки не порушує права платника податків безвідносно до змісту такого акту, у зв'язку з чим суд апеляційної інстанції дійшов правомірних висновків у частині позовних вимог про неправомірність дій по складанню акту перевірки.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновків щодо необґрунтованості рішення суду у цій частині, оскільки дії податкового органу по проведенню перевірки позивача не порушують суб'єктивних прав та/або інтересів позивача у відповідних правовідносинах.

Відповідно до ст. 229 КАС України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

З огляду на викладене, судова колегія Вищого адміністративного суду України встановивши наявність обставин, що зумовлюють необхідність застосування нормативного припису ст. 229 КАС України, вважає за необхідне скасувати рішення суду попередньої інстанції у частині визнання неправомірними дій посадових осіб контролюючого органу щодо здійснення 24.07.2007 р. перевірки фізичної особи - підприємця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 210-232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Скадовському районі Херсонської області задовольнити.

2. Постанову Скадовського районного суду Херсонської області від 03.07.2008 р. скасувати повністю.

Постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 15.06.2011 р. у справі №2-а-27/08 (22-а-7578/08) у частині задоволення позовних вимог про визнання неправомірними дій посадових осіб контролюючого органу щодо здійснення 24.07.2007 р. перевірки фізичної особи - підприємця скасувати та прийняти у зазначеній частині нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог відмовити.

У решті постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 15.06.2011 р. у справі №2-а-27/08 (22-а-7578/08) залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: Нечитайло О.М.

Судді:Ланченко Л.В. Пилипчук Н.Г.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
18.11.2013
ПІБ судді:
Ланченко Л.В.
Реєстраційний № рішення
2-а-27/08 (22-а-7578/08)
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу задоволено, постанову суду першої інстанції скасовано, постанову суду апеляційної інстанції скасовано та прийнято нову.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію