Постанова Вищого адміністративного суду України від 18.11.2013 у справі № 2а/0470/2001/12
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" листопада 2013 р. м. Київ К/800/16370/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Кошіля В.В.

Суддів Борисенко І.В.,Моторного О.А.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Державного підприємства «Придніпровська залізниця»

на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду

від 05.03.2013

у справі № 2а/0470/2001/12

за позовом Державного підприємства «Придніпровська залізниця»

до Пологівської міжрайонної державної податкової інспекції Запорізької області Державної податкової служби

про визнання нечинним та скасування податкового повідомлення-рішення

ВСТАНОВИВ:

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» звернулось до суду з позовом про визнання нечинним та скасування податкового повідомлення-рішення Пологівської міжрайонної державної податкової інспекції Запорізької області, правонаступником якої є Пологівська міжрайонна державна податкова інспекція Запорізької області Державної податкової служби, № 0000982301 від 10.10.2011.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.03.2012 позов задоволено частково; визнано протиправним та скасовано спірне податкове повідомлення-рішення в частині визначення грошового зобов'язання на суму 530 036,25 грн.; в решті позовних вимог відмовлено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 05.03.2013 постанову суду першої інстанції скасовано; в задоволенні позову відмовлено.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції, як таке, що прийняте з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, ДП «Придніпровська залізниця» зареєстроване 30.12.1991 виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради народних депутатів та 29.05.1992 було взято на облік платника податків Спеціалізованою державною податковою інспекцією по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську.

03.01.1992 зі статусом без права юридичної особи було зареєстровано відокремлений структурний підрозділ «Локомотивне депо Пологи» Державного підприємства «Придніпровська залізниця».

Наказом начальника ДП «Придніпровська залізниця» від 11.08.2006 № 563/н було затверджено Положення про відокремлений структурний підрозділ «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця», яким встановлені мета, основні завдання та напрямки його діяльності.

За результатами проведеної позапланової виїзної перевірки відокремленого структурного підрозділу «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2010 по 30.06.2011, складено акт № 344/2301/010743393 від 20.09.2011, в якому зафіксовані порушення: пп. 2.2.2 п. 2.2 ст. 2, пп. пп. 4.1.1, 4.1.6 п. 4.1, п. 4.3 ст. 4, пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», що призвело до заниження скоригованого валового доходу локомотивним депо, що одержаний не від господарської діяльності залізничного транспорту за перевіряємий період на суму 1 828 905 грн.; п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2, пп. 5.3.9 п. 5.3, пп. 5.6.1 п. 5.6, пп. 5.7.1 п. 5.7, п. 5.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», що призвело до заниження скоригованих валових витрат по оподаткованим операціям від негосподарської діяльності залізничного транспорту за перевіряємий період на суму 12 754 грн.; п. 3.1 ст. 3, п. 10.1 ст. 10, п. п. 16.1, 16.4 ст. 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», чим занижено об'єкт оподаткування у сумі 1 816 151 грн. та занижено суму податку на прибуток у сумі 454 038 грн.; пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», п. 16.4 ст. 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», ст. ст. 46 - 49 Податкового кодексу України в частині неподання до Пологівської МДПІ податкових декларацій з податку на прибуток, отриманого не від основної діяльності залізничного транспорту за періоди: 9 місяців 2010 року, за 2010 рік, за І квартал 2011 року.

На підставі результатів вказаної перевірки, 10.10.2011 відповідачем прийняте податкове повідомлення-рішення № 0000982301 про визначення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток в розмірі 533 377,25 грн., в т.ч.: 454 038 грн. основного платежу та 76 339,25 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Грошове зобов'язання нараховане податковим органом структурному підрозділу залізниці за наступні види діяльності: надання послуг з огляду локомотивів, ремонт швідкістеміра, перевірка знань машиністів, обточка колісних пар, транспортні послуги, розміщення реклами іншим підприємствам на рекламному щиті локомотивного депо, ремонт тепловозу, реалізація товарів у власній їдальні, надання працівникам депо та членам їх сімей в тимчасове користування кімнати відпочинку у бригадному домі № 2, реалізація вугілля літній категорії населення тощо.

Зазначені види діяльності, на думку податкового органу, не є господарською діяльністю залізниці.

Також, судами обох інстанцій встановлено, що згідно Положення про відокремлений структурний підрозділ «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» встановлено, що основними напрямками діяльності депо є, зокрема: надання послуг з обслуговування і ремонту залізничного та іншого транспорту; виконання робіт та надання послуг у сфері ремонтної та реставраційної діяльності, сервісного (гарантійного) обслуговування, громадського харчування, побутового обслуговування та інше; надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; рекламна діяльність; надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг; надання послуг зі зберігання, відпуску, відправлення паливно-мастильних та інших матеріалів; торгівельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами з дозволу залізниці згідно з чинним законодавством; надання послуг та створення умов для відпочинку працівників залізниці на закріпленій базі відпочинку тощо.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що податковим органом не доведено, що діяльність структурного підрозділу не відноситься до господарської діяльності самої залізниці; правомірністю нарахування штрафних санкцій за неподання декларацій з податку на прибуток відокремленим структурним підрозділом «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» до податкового органу.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні позовних вимог, апеляційний адміністративний суд мотивував своє рішення тим, що порядок оподаткування діяльності залізниці передбачає розмежування обов'язку з декларування та сплати податку на прибуток між управлінням залізниці та підприємствами залізничного транспорту і їх структурними підрозділами в залежності від видів діяльності, за якими було отримано дохід; діяльність відкритого структурного підрозділу«Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» не була основною діяльністю залізничного транспорту, яка передбачає діяльність усіх взаємопов'язаних підприємств та структурних підрозділів галузі, спрямовану на виконання єдиного перевізного процесу.

Однак, суд касаційної інстанції з такими висновками судів попередніх інстанцій погодитись не може, з огляду на наступне.

Згідно з п. 2.2 ст. 2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» платниками податку на прибуток, одержаний від господарської діяльності залізничного транспорту, є управління залізниці. Перелік робіт та послуг, що належать до господарської діяльності залізничного транспорту, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пп. 2.2.2 п. 2.2 ст. 2 цього Закону платниками податку на прибуток, що одержаний не від господарської діяльності залізничного транспорту, є підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи.

Згідно з п. 1.32 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

Надання послуг з огляду локомотивів, ремонт швідкістеміра, перевірка знань машиністів, обточка колісних пар, транспортні послуги, розміщення реклами іншим підприємствам на рекламному щиті локомотивного депо, ремонт тепловозу, реалізація товарів у власній їдальні, надання працівникам депо та членам їх сімей в тимчасове користування кімнати відпочинку, реалізація вугілля літній категорії населення відкритим структурним підрозділом «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» є господарською діяльністю залізничного транспорту відповідно до п. 1.32 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

За змістом пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 цього Закону платниками податку є: філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади. Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 № 173 затверджено Перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту та Порядок розподілу доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту, зі змісту яких вбачається, що основним критерієм виокремлення основної діяльності залізничного транспорту від загальної господарської діяльності є мета цієї діяльності - забезпечення виконання єдиного перевізного процесу або одержання прибутку.

Аналіз вищезгаданих норм дає підстави вважати, що визначення в питанні суб'єкта (платника) податку закон пов'язує з отриманням прибутку від господарської чи не від господарської діяльності та організаційної визначеності самого управління залізниці. Відповідно, закон не пов'язує вирішення цього питання з терміном «основна» діяльність залізничного транспорту.

Тобто, надання послуг з огляду локомотивів, ремонт швідкістеміра, перевірка знань машиністів, обточка колісних пар, транспортні послуги, розміщення реклами іншим підприємствам на рекламному щиті локомотивного депо, ремонт тепловозу, реалізація товарів у власній їдальні, надання працівникам депо та членам їх сімей в тимчасове користування кімнати відпочинку, реалізація вугілля літній категорії населення структурним підрозділом позивача, визначених в акті перевірки, є господарською діяльністю залізничного транспорту і платниками податку на прибуток, який одержаний від такої діяльності є управління залізниці.

Викладене дає підстави для висновку, що ДП «Придніпровська залізниця» правомірно прийняла рішення щодо сплати консолідованого податку, тому донарахування структурному підрозділу позивача грошового зобов'язання з податку на прибуток спірним податковим повідомленням-рішенням є неправомірним.

Крім того, стосовно застосування відповідачем штрафних санкцій на підставі пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» до структурного підрозділу позивача, який не є юридичною особою, слід зазначити наступне.

Відповідно до пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 зазначеного Закону платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Зазначена норма встановлює відповідальність лише платників податків за неподання податкових декларацій у строки, встановлені законом. Тобто, для застосування цієї норми до структурного підрозділу позивача, останній повинен мати статус платника податку на прибуток.

Структурний підрозділ позивача, як встановлено матеріалами справи, не має ознак платника податку на прибуток, тому не повинен був подавати декларації з податку на прибуток. Платником такого податку є юридична особа - ДП «Придніпровська залізниця», яка подає податкову звітність з податку на прибуток, в якій, у тому числі, відображаються відомості по операціях, які здійснюються її структурними підрозділами.

Судами попередніх інстанцій вказаного враховано не було, в результаті чого зроблені помилкові висновки.

Згідно ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Враховуючи викладене, суд касаційної інстанції приходить до висновку про скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій, з прийняттям нового судового рішення про задоволення позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 222, 223, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Державного підприємства «Придніпровська залізниця» задовольнити частково.

Постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 05.03.2013 та постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.03.2012 скасувати.

Прийняти нову постанову про задоволення позовних вимог.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Пологівської міжрайонної державної податкової інспекції Запорізької області Державної податкової служби № 0000982301 від 10.10.2011.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Державного підприємства «Придніпровська залізниця» судові витрати в розмірі 4 554,70 грн.

Постанова набирає законної сили через п'ять днів, після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Головуючий (підпис) В.В. Кошіль

Судді (підпис) І.В. Борисенко (підпис) О.А. Моторний

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
18.11.2013
ПІБ судді:
Кошіль В.В.
Реєстраційний № рішення
2а/0470/2001/12
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу платника податків задоволено частково, постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції скасовано.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію