Постанова Вищого адміністративного суду України від 12.03.2013 у справі № к-60014/09-с
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2013 року м. Київ К-60014/09

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі:

Головуючого, судді Горбатюка С.А. (доповідач)

СуддівГашицького О.В. Мороз Л.Л.

провівши у порядку письмового провадження касаційний розгляд адміністративної справи

за позовом ОСОБА_4 в своїх інтересах та інтересах неповнолітньої дитини ОСОБА_5

до Державної податкової адміністрації України, Державної податкової інспекції у м. Черкаси про визнання незаконною відмови вчинити дії за касаційною скаргою ОСОБА_4

на постанову Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 серпня 2008 року

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2009 року,

в с т а н о в и л а :

У січні 2006 року ОСОБА_4 в своїх інтересах та інтересах неповнолітньої дитини ОСОБА_5 пред'явила позов до Державної податкової адміністрації України, Державної податкової інспекції у м. Черкаси про визнання незаконною відмови вчинити дії.

Вимоги обґрунтовувала тим, що вона і її неповнолітня дочка ОСОБА_5 є віруючими людьми і за своїми релігійними переконаннями відмовляються від присвоєного ідентифікаційного номера.

Вона зверталася до відповідачів з заявою про анулювання ідентифікаційного номера, виключення будь-якої інформації про неї та дочку з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів та надати їй і дочці право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Проте, у задоволенні її заяви їй було відмовлено.

Просила зобов'язати Державну податкову адміністрацію України анулювати присвоєний їй та її неповнолітній дочці -ОСОБА_5 ідентифікаційні номера і виключити всю інформацію про неї та дочку з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів, що міститься у базах даних відповідачів, а також зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Черкаси зробити в її паспорті на одній із сторінок та у свідоцтві про народження дочки -ОСОБА_5 відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, завіривши цей запис підписом відповідальної особи та гербовою печаткою Державної податкової інспекції.

Справа розглядалась судами неодноразово.

Останньою постановою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 серпня 2008 року, залишеною без зміни ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2009 року, в задоволені позовних вимог ОСОБА_4 відмовлено.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій

ОСОБА_4 подала касаційну скаргу.

В касаційній скарзі вказала на те, рішення судами постановлені з порушення норм матеріального та процесуального права. Просить їх скасувати та постановити нове рішення про задоволення її позову.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно із частиною першою статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про державний реєстр фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів" особи, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від ідентифікаційного номеру та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, мають право сплачувати податки та інші обов'язкові платежі за раніше встановленою формою обліку, про що робиться відповідна відмітка в паспорті такої особи.

Як видно з матеріалів справи, ОСОБА_4 та її дочка ОСОБА_5 є віруючими людьми і за своїми релігійними переконаннями відмовляються від присвоєних ідентифікаційних номерів, про що повідомляла відповідачів письмово.

Проте, на її звернення відповідачем була надана відповідь, що відмітка в її паспорті про те, що за нею зберігаються раніше встановлені форми обліку платника податку й інших обов'язкових платежів, може бути вчинена відповідно до Порядку унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи -платника податків та інших обов'язкових платежів, а будь-яку інформацію з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів не можливо вилучити, оскільки це не передбачено законом. Також повідомлялося, що у Законі України "Про Державний реєстр фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів" і в Порядку мова йде про внесення відмітки до паспорта особи, внесення відміток до інших документів Порядком не передбачено.

Суди попередніх інстанцій, відмовляючи у задоволенні позовних вимог щодо зобов'язання зробити відмітку на одній із сторінок паспорта ОСОБА_4 та у свідоцтві про народження ОСОБА_5 про наявність у них права проводити будь-які платежі без ідентифікаційного номера, вірно врахували положення Порядку унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи -платника податків та інших обов'язкових платежів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України від 19 жовтня 2004 року № 602/1226 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 року № 1345/9944, який визначає процедуру внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від ідентифікаційного номера.

Цей нормативно-правовий акт у встановленому порядку не був визнаний неправомірним і підлягав застосуванню.

Пунктами 4, 5 цього Порядку визначено, що фізична особа, яка відмовляється від ідентифікаційного номера, подає до органу внутрішніх справ за своїм місцем реєстрації довідку за формою В3 та паспорт громадянина України, а посадова особа органу внутрішніх справ при зверненні громадянина за місцем його реєстрації щодо внесення відмітки до його паспорта розглядає цю довідку щодо повноти і правильності її заповнення та відповідності пред'явленому паспорту і в разі відсутності невідповідностей вносить на 7-9 сторінку паспорта відмітку, зміст та форму якої наведено в додатку 4 до Положення.

Чинним законодавством визначено державний орган, який має вчинити відмітку в паспорті особи про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, це орган внутрішніх справ. На органи державної податкової служби такого обов'язку не покладено.

Як видно з матеріалів справи, позивач у встановленому вказаним нормативно-правовим актом порядку до Державної податкової інспекції в м. Черкаси та органу внутрішніх справ за місцем проживання не зверталася та відповідних документів не надавала.

За таких обставин, у судів не було підстав для зобов'язання відповідача зробити відмітку на одній із сторінок паспорта позивача та у свідоцтві про народження дитини про наявність у них права проводити будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Щодо інших позовних вимог ОСОБА_4 колегія суддів вважає необхідним вказати про таке.

Як видно з матеріалів справи, питання про анулювання ідентифікаційного номера та про виключення будь-яких інших даних про ОСОБА_4 та її неповнолітню дочку ОСОБА_5 за її заявою з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів вирішено не було.

Між тим, внесення до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів інформації про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, заборонено частиною другоюстатті 5 Закону України "Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" . А у випадку, коли ідентифікаційний номер громадянину вже присвоєний і відповідна інформація про таку особу вже внесена до Державного реєстру -то він підлягає негайному анулюванню, а інформація -безумовному виключенню.

Така позиція сприяє дотриманню конституційного принципу верховенства права.

Таким чином, Державна податкова адміністрація та Державна податкова інспекція в м. Черкаси неправомірно відмовили ОСОБА_4 в анулюванні ідентифікаційних номерів та у виключенні з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів всієї інформації про неї та її неповнолітню дочку ОСОБА_5, що призвело до порушення їхніх прав та свобод, а у судів не було підстав для відмови ОСОБА_4 в задоволенні цієї частини позовних вимог, оскільки чинним законодавством вирішення питання про анулювання ідентифікаційного номера, присвоєного громадянинові, та виключення будь-якої інформації про нього з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів не залежить від того, чи внесені чи ні відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від ідентифікаційного номера.

Рішення судів попередніх інстанцій у відповідній частині підлягають скасуванню.

Оскільки судами у цій частині обставини справи встановлені повно та правильно, але невірно застосовані положення чинного законодавства, то колегія суддів вважає можливим постановити нове рішення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 210, 220, 222, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а :

Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити частково.

Постанову Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 серпня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2009 року у справі за позовом ОСОБА_4 в своїх інтересах та інтересах неповнолітньої дитини ОСОБА_5 до Державної податкової адміністрації України, Державної податкової інспекції у м. Черкаси про визнання незаконною відмови вчинити дії в частині відмови у задоволенні позову про анулювання ідентифікаційних номерів та виключення з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів всієї інформації про неї та її неповнолітню дочку -ОСОБА_5, скасувати та ухвалити у цій частині нове рішення про часткове задоволення позову.

Зобов'язати Державну податкову адміністрацію України та Державну податкову інспекцію в м. Черкаси відповідно до передбачених чинним законодавством повноважень кожної виключити з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і будь-які інші відомості про ОСОБА_4 та її неповнолітню дочку -ОСОБА_5 та здійснювати облік ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як платників податків та інших обов'язкових платежів, за раніше встановленими формами обліку, а саме: за прізвищем, іменем та по-батькові без застосування ідентифікаційного номеру.

В решті постанову Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 серпня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2009 року у цій справі залишити без зміни.

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі.

Судді Горбатюк С.А.

Гашицький О.В. Мороз Л.Л.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
11.02.2013
ПІБ судді:
Горбатюк С.А.
Реєстраційний № рішення
к-60014/09-с
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу задоволено частково в частині виключення даних про платника та її дитину із Державного реєстру. В решті позовних вимог відмовлено.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду України не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію