Постанова Вищого адміністративного суду України від 07.11.2013 у справі № 2а-14640/09/12/0170
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" листопада 2013 р. м. Київ К/9991/46163/11

№ К/9991/46163/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді-доповідача:Усенко Є.А.,

суддів: Блажівської Н.Є. Сіроша М.В.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Ялта Автономної Республіки Крим

на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 23.03.2010

та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 23.05.2011

у справі № 2а-14640/09/12/0170

Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим

за позовом Державної податкової інспекції у м. Ялта Автономної Республіки Крим (АР Крим)

до Профспілкової організації працівників малого, середнього бізнесу та плавскладу «Єднання»

про припинення юридичної особи,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 23.03.2010, залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 23.05.2011, у задоволенні позову відмовлено з мотивів відсутності повноважень у податкового органу на звернення до суду з позовом про припинення громадської організації з інших підстав, ніж встановлених ст. 32 Закону України «Про об'єднання громадян» (Закону № 2460-XII).

У касаційній скарзі ДПІ у м. Ялта АР Крим просить скасувати ухвалені у справі судові рішення та постановити нове рішення про задоволення позову, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права.

Відповідач не скористався своїм процесуальним правом надати заперечення проти касаційної скарги

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню.

Відповідно до пункту 5 частини 2 ст. 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори за зверненням суб'єктів владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Статтею 104 цього Кодексу встановлено, що до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб'єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.

Випадки, коли податковий орган вправі звернутися до суду з адміністративним позовом, до 1 січня 2011 року (дата набрання чинності Податковим кодексом України) були встановлені, зокрема статями 10, 11 і 11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» (Закон № 509-XII). В інших, не передбачених законом випадках, підстави для порушення судового провадження у справі по спору з приводу реалізації податковим органом компетенції, ініційованому цим органом, відсутні.

Так, згідно з пунктом 17 ст. 11 Закону № 509-ХІІ органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Це повноваження з врахуванням норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Закон № 755-IV), який є спеціальним законом з питань державної реєстрації, припинення суб'єктів підприємницької діяльності, слід розуміти як повноваження на звернення до адміністративного суду з позовом про припинення юридичної особи чи суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

У судовому процесі встановлено, що підставою для звернення податкового органу до суду з позовом про припинення юридичної особи - відповідача був факт неподання відповідачем податкової звітності більше, ніж один рік: останній податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами і організаціями за формою, затвердженою наказом ДПА України від 03.04.2003 № 153, відповідач подав 01.11.2005, що підтверджується довідкою ДПІ у м. Ялта АР Крим від 07.12.2009 № 8767/9/15-1 (а.с.30).

Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій виходили з того, що ДПІ не входить до переліку органів, які мають право звертатись до суду з позовом про ліквідацію об'єднання громадян згідно зі статтею 32 Закону № 2460-XII, а така підстава припинення (ліквідації) юридичної особи - громадської організації, як неподання податкової звітності, вказаним Законом не передбачена.

Такий висновок суду не відповідає правильному застосуванню норм матеріального права.

Згідно зі статтею 32 Закону № 2460-XII за поданням легалізуючого органу або прокурора рішенням суду об'єднання громадян примусово розпускається (ліквідується) у випадках: 1) вчинення дій, передбачених статтею 4 цього Закону; 2) систематичного або грубого порушення вимог статті 22 цього Закону;3) продовження протиправної діяльності після накладення стягнень, передбачених цим Законом;4) зменшення кількості членів політичної партії до числа, коли вона не визнається як така.

Ця норма, однак, не виключає застосування норм Закону № 755-IV, який прийнятий пізніше, ніж Закон № 2460-ХІІ і є спеціальним з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності. Будь-яких виключень для юридичних осіб - громадських організацій цей Закон не встановив.

Відповідно до частини 2 ст. 38 вказаного Закону підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути; провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону; неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

У даному випадку при суперечності двох норм однакової юридичної сили, які регулюють припинення юридичної особи, за загальним правилом правозастосування, пріоритетне значення має законодавчий нормативно-правовий акт, який прийнятий по часу пізніше, тобто Закон № 755-IV.

У пункті 2 Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 року № 4-зп у справі за конституційним зверненням ОСОБА_4 щодо офіційного тлумачення частини п'ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституцією України), Конституційний Суд України зробив висновок, згідно з яким конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше.

Крім того, пунктом 3 Закону № 755-IV визначено, що закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону

Враховуючи вищевикладене, при встановленні факту не подання податкової (фінансової) звітності юридичною особою до податкового органу, позовна вимога про припинення юридичної особи підлягає задоволенню незалежно від виду юридичної особи.

На підставі викладеного та відповідно до статті 229 КАС України ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню з прийняттям нового рішення про задоволення позову з наведених вище мотивів.

Керуючись ст.ст. 220, 222, 223, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Ялта Автономної Республіки Крим задовольнити, скасувати постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 23.03.2010 та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 23.05.2011; позов задовольнити: припинити юридичну особу Профспілкову організацію працівників малого, середнього бізнесу та плавскладу «Єднання».

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя:Є.А. Усенко

Судді: Н.Є. Блажівська М.В. Сірош

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
07.11.2013
ПІБ судді:
Усенко Є.А.
Реєстраційний № рішення
2а-14640/09/12/0170
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу задоволено, постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції скасовано.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію