Постанова Вищого адміністративного суду України від 07.11.2013 у справі № 2а-12447/09/2/0170
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" листопада 2013 р. м. Київ К/9991/30463/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Степашка О.І.

Суддів Бившевої Л.І.,Федорова М.О.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим

на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 09.12.2010

та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2011

у справі № 2а-12447/09/2/0170

за позовом Підприємства «Кримфрукт»

до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим

про визнання незаконними дій та скасування рішення

ВСТАНОВИВ:

Підприємство «Кримфрукт» (далі по тексту - позивач, П «Кримфрукт») звернулося до Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим (далі по тексту - відповідач, ДПІ у м. Сімферополі) про визнання протиправними дій та скасування рішення.

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 09.12.2010 залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2011, позов задоволено.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права і прийняти нове рішення про відмову в задоволені позову.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що на підставі направлень на перевірку №4068/23-2 та №4069/23-3 від 07.10.2009 відповідачем була проведена планова перевірка позивача за період 07.10.2009 по 17.10.2009 з питань дотримання ним вимог Законів України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі громадського харчування і послуг», «;Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», «;Про державне регулювання спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Позивач не допустив працівників податкового органу до проведення планової перевірки, в наслідок чого 07.10.2009 був складений акт №1410/01/09/13/25129764 не допуску до проведення перевірки. Відповідачем 12.10.2010 прийнято рішення №68 про застосування адміністративного арешту активів платника податків.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи позов, дійшли хибного висновку щодо належного обґрунтування позивачем своїх позовних вимог і відсутності у відповідача підстав на проведення планової перевірки, згідно вимог чинного законодавства.

Суд касаційної інстанції не може погодитись з висновками судів попередніх інстанцій, з огляду на наступне.

Статус Державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності визначено Законом України «Про державну податкову службу в Україні».

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» плановою виїзною перевіркою вважається перевірка платника податків щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним податків та зборів (обов'язкових платежів) , яка передбачена у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності платника податків за письмовим рішенням керівника відповідного органу державної податкової служби не частіше одного разу на календарний рік.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 11-2 зазначеного Закону посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку: направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби; копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення; ненадання цих документів платнику податків або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслане письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

З матеріалів справи вбачається, що перевірка була проведена згідно плану-графіку проведення перевірок на жовтень 2009 року та направлень від 07.10.2009 №4068/23-2, №4069/23-3, що судами помилково не було взято до уваги.

Згідно з пп. 9.1.1 п. 9.1 ст. 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», адміністративний арешт активів платника податків є виключним способом забезпечення можливості погашення його податкового боргу.

Обставини застосування арешту активів, визначені у пп. 9.1.2 п. 9.1 ст. 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Відповідно до пп. «г» пп. 9.1.2 п. 9.1 ст. 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», арешт активів може бути застосований, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування.

Отже, колегія суддів дійшла висновку, що відповідач діяв відповідно до податкового законодавства і застосував арешт активів за наявних законних підстав, тому позов не підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України, законним вважається рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Виходячи з вищевикладеного, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій і постановлення нового рішення про відмову у задоволенні позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 222, 223, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 09.12.2010 та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2011 скасувати.

Прийняти нову постанову, якою в задоволенні позовних вимог Підприємства «Кримфрукт» відмовити.

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Головуючий (підпис) О.І. Степашко

Судді (підпис) Л.І. Бившева (підпис) М.О. Федоров

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
07.11.2013
ПІБ судді:
Степашко О.І.
Реєстраційний № рішення
2а-12447/09/2/0170
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу задоволено, постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції скасовано.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію