Постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду України від 25.03.2015 у справі № 802/4212/14-а
Державний герб України

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 802/4212/14-а

Головуючий у 1-й інстанції: Дончик В.В.

Суддя-доповідач: Білоус О.В.

25 березня 2015 року

м. Вінниця

Вінницький апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого судді: Білоуса О.В.

суддів: Совгири Д. І. Полотнянка Ю.П.

за участю:

секретаря судового засідання: Марцісь Ю.А.,

предстаника позивача: Федик Ю.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного підприємства "Енергоспецсервіс"

на постанову Вінницького окружного адміністративного суду

від 25 лютого 2015 року

у справі за адміністративним позовом Приватного підприємства "Енергоспецсервіс"

до Козятинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області

про визнання протиправними дій, визнання протиправним наказу та скасування наказу,

В С Т А Н О В И В :

ПП "Енергоспецсервіс" звернулося до Вінницького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Козятинської ОДПІ про визнання протиправними дій, визнання протиправним та скасування наказу. Позовні вимоги мотивовано тим, що 28.11.2014р. Козятинською ОДПІ прийнято наказ № 66 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Енергоспецсервіс" з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій із ТОВ БВП "Строитель-плюс", ПП "Ротонда Торг", ТОВ "Бренд Строй", ПП "Скрипер", ПП "Комманд", ПП "Кримторг", ПП "Базис Торг", ПП "Укрторгпартнер", ПП "Кримспецтехнолоджи", ПП "Пан Буд", ПП "Севелітстрой", ПП "Гарант-груп", фірмою "Капітель Плюс" за період з 01.01.2009 року по 31.03.2012 року, ТОВ "Стройбетон Україна" за період з 01.11.2011 року по 30.04.2012 року. Вважаючи, що дії щодо призначення перевірки та сам наказ про її призначення є незаконними, необґрунтованими та безпідставними, просили визнати такі дії протиправними, визнати протиправним та скасувати наказ Козятинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області від 28.11.2014р. № 66 ".

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 25.02.2015 року у задоволенні позову відмовлено. Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить суд скасувати постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 25.02.2015 року, та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити, посилаючись при цьому на неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи та порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення спору.

В судовому засіданні представник позивача (апелянта) апеляційну скаргу підтримала у повному обсязі за обставин, викладених у ній, просила постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 25.02.2015 року скасувати, дала пояснення, аналогічні доводам, викладеним в апеляційній скарзі.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися своєчасно та належним чином. Про причини неявки в судове засідання не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не направляв.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Частиною 3 статті 2 КАС України визначено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку. При цьому в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову (ч. 2 ст. 71 КАС України).

Частиною 1 ст. 195 КАС України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, 29.10.2014 року заступником начальника Козятинської ОДПІ, на підставі п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20, п. 73.3 ст. 73, п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, сформовано та направлено на адресу ПП "Енергоспецсервіс" запит № 3278/22-01-18 про надання інформації та її документального підтвердження для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях результатів операцій по взаємовідносинах з ТОВ БВП "Строитель-плюс", ПП "Ротонда Торг", ТОВ "Бренд Строй", ПП "Скрипер", ПП "Комманд", ПП "Кримторг", ПП "Базис Торг", ПП "Укрторгпартнер", ПП "Кримспецтехнолоджи", ПП "Пан Буд", ПП "Севелітстрой", ПП "Гарант-груп", фірмою "Капітель Плюс" за період з 01.01.2009 року по 31.03.2012 року. ПП "Енергоспецсервіс", листом від 11.11.2014р. (вих.№ 1085) надано відповідь Козятинської ОДПІ про відсутність підстав для надання зазначеної у запиті інформації та її документального підтвердження.

30.10.2014 року заступником начальника Козятинської ОДПІ, на підставі п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20, п. 73.3 ст. 73, п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, сформовано та направлено на адресу ПП "Енергоспецсервіс" запит № 3281/22-01-18 про надання інформації та її документального підтвердження для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях результатів операцій по взаємовідносинах з ТОВ "Стройбетон Україна" за період з 01.11.2011 року по 30.04.2012 року. Листом від 11.11.2014р. (вих.№ 1086) позивачем надано відповідь Козятинської ОДПІ про відсутність підстав для надання зазначеної у запиті інформації та її документального підтвердження.

У зв'язку з ненаданням ПП "Енергоспецсервіс" відповіді на вказані запити, в.о. начальника Козятинської ОДПІ 28.11.2014р. видано наказ № 66 про призначення документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Енергоспецсервіс" з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій із ТОВ БВП "Строитель-плюс", ПП "Ротонда Торг", ТОВ "Бренд Строй", ПП "Скрипер", ПП "Комманд", ПП "Кримторг", ПП "Базис Торг", ПП "Укрторгпартнер", ПП "Кримспецтехнолоджи", ПП "Пан Буд", ПП "Севелітстрой", ПП "Гарант-груп", фірмою "Капітель Плюс" за період з 01.01.2009 року по 31.03.2012 року, ТОВ "Стройбетон Україна" за період з 01.11.2011 року по 30.04.2012 року.

Вирішуючи по суті існуючий спір, суд першої інстанції керувався тим, що відповідно до п. 73.3 ст. 73 ПК України, контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує; перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

29 жовтня 2014 року відповідачем сформовано запит № 3278/22-01-18, та 30 жовтня 2014 року - запит № 3281/22-01-18 за підписом заступника начальника Козятинської ОДПІ, про надання інформації та її документального підтвердження. Як слідує з даних запитів, вони сформовані відповідачем в зв'язку з отриманням в установленому законом порядку інформації, на підставі якої виявлено факти, які можуть свідчити про порушення податкового законодавства ПП "Енергоспецсервіс", а саме відкрито кримінальні провадження відносно ряду його контрагентів за фактами фіктивного підприємництва.

Однак, позивачем листами від 11.11.2014р. (вих.№№ 1085, 1086) повідомлено відповідача про неможливість надання запитуваної інформації, та документів в її підтвердження, в зв'язку з відсутністю у контролюючого органу достатніх правових підстав для надіслання запитів.

Колегія суддів апеляційного суду погоджується із висновком суду першої інстанції про те, що ненадання ПП "Енергоспецсервіс" відповіді на вищевказані запити є безпідставним, оскільки зі змісту запитів вбачається, що вони складені відповідно до вимог абзацу першого та другого п. 73.3 ст. 73 ПК України, а тому у позивача відсутні правові підстави для ненадання вичерпної відповіді на такі запити.

Статтею 20 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 ПК України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 ст. 75 ПК України визначено, що документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків..

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

В пункті 78.1 статті 78 ПК України визначені обставини за яких здійснюється документальна позапланова перевірка. Зокрема, п.п. 78.1.1 ст. 78 ПК України визначено, що документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту

Пунктом 78.4 ст. 78 ПК України встановлено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Так, 28.11.2014р. в.о. начальника Козятинської ОДПІ, керуючись п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, видано наказ № 66 "Про призначення документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Енергоспецсервіс". Даний наказ було прийнято в зв'язку з не наданням ПП "Енергоспецсервіс" відповіді на обов'язкові письмові запити Козятинської ОДПІ № 3278/22-01-18 від 29.10.2014р. та № 3281/22-01-18 від 30.10.2014р.

Враховуючи те, що вищевказані обставини відповідно до норм Податкового кодексу України є підставою для призначення проведення документальної позапланової перевірки, суд першої інстанції дійшов висновку, що наказ Козятинської ОДПІ від 28.11.2014р. № 66 "Про призначення документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Енергоспецсервіс" прийнято, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачений законодавством України. Колегія суддів апеляційного суду частково не погоджується із таким висновком, зважаючи на наступне.

Пунктом 102.1 ст. 102 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Оскільки граничним періодом визначення грошового зобов'язання в розумінні зазначеної статті є 1095-денний строк, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, колегія суддів вважає, що у податкового органу не було правових підстав для призначення згідно з оскаржуваним наказом 28.11.2014 року позапланової перевірки у період, що перевищує вказаний строк - до 28.11.2011 року. Тому позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими і підлягають задоволенню. Аналогічна правова позиція висловлена Вищим адміністративним судом України в ухвалі від 25.04.2013 року у справі №К/9991/89344/11.

Доводи апеляційної скарги дають підстави для висновку про часткове порушення судом першої інстанції норм права, які призвели до неправильного вирішення справи, тобто прийнята постанова не відповідає матеріалам справи та вимогам закону, і підлягає скасуванню.

Відповідно до статті 202 КАС України, підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є порушення судом норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання, а так само неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; невідповідність висновків суду обставинам справи.

Враховуючи порушення судом першої інстанції норм права та невідповідність висновків суду обставинам справи, колегія суддів вбачає підстави для скасування оскаржуваної постанови суду першої інстанції та прийняття нової постанови, якою адміністративний позов необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 160, 167, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства "Енергоспецсервіс" задовольнити частково.

Постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 25 лютого 2015 року у справі за адміністративним позовом Приватного підприємства "Енергоспецсервіс" до Козятинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області про визнання протиправними дій, визнання протиправним наказу та скасування наказу скасувати.

Прийняти нову постанову, якою позов задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Козятинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області щодо призначення документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Енергоспецсервіс" з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій із ТОВ БВП "Строитель-плюс", ПП "Ротонда Торг", ТОВ "Бренд Строй", ПП "Скрипер", ПП "Комманд", ПП "Кримторг", ПП "Базис Торг", ПП "Укрторгпартнер", ПП "Кримспецтехнолоджи", ПП "Пан Буд", ПП "Севелітстрой", ПП "Гарант-груп", фірмою "Капітель Плюс" в частині періоду з 01.01.2009 року по 28.11.2011 року, з ТОВ "Стройбетон Україна" в частині періоду з 01.11.2011 року по 28.11.2011 року.

Визнати протиправним та скасувати наказ Козятинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області від 28.11.2014р. № 66 "Про призначення документальної позапланової виїзної перевірки" в частині періоду перевірки із ТОВ БВП "Строитель-плюс", ПП "Ротонда Торг", ТОВ "Бренд Строй", ПП "Скрипер", ПП "Комманд", ПП "Кримторг", ПП "Базис Торг", ПП "Укрторгпартнер", ПП "Кримспецтехнолоджи", ПП "Пан Буд", ПП "Севелітстрой", ПП "Гарант-груп", фірмою "Капітель Плюс" - з 01.01.2009 року по 28.11.2011 року, а ТОВ "Стройбетон Україна" - з 01.11.2011 року по 28.11.2011 року.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку згідно зі ст. 212 КАС України.

Постанова суду складена в повному обсязі 30 березня 2015 року.

Головуючий Білоус О.В.

Судді Полотнянко Ю.П., Совгира Д. І.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.01.2015
ПІБ судді:
Білоус О.В.
Реєстраційний № рішення
802/4212/14-а
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційна скарга платника податків була частково задоволена, рішення суду попередньої інстанцій – скасовано.
Подальше оскарження
21.04.2014 було відкрито провадження у Вищому адміністративному суді за касаційною скаргою платника податків.
Замовити персональну презентацію