Постанова Верховного Суду від 30.10.2018 у справі № 826/18737/16

ПОСТАНОВА

Іменем України

30 жовтня 2018 року Київ справа № 826/18737/16

адміністративне провадження № К/9901/52250/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Олендера І.Я.,

суддів: Гончарової І.А., Ханової Р.Ф.,

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська аграрно-хімічна компанія"

на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.03.2018 (суддя Добрівська Н.А.)

та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21.05.2018 (судді: Мєзєнцев Є.І. (головуючий), Файдюк В.В., Чаку Є.В.)

у справі №826/18737/16

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська аграрно-хімічна компанія"

до Офісу великих платників податків ДФС про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

У С Т А Н О В И В:

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська аграрно-хімічна компанія" (далі – позивач, Товариство) звернулось до суду з позовом до Офісу великих платників податків ДФС (далі – відповідач, контролюючий орган) про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення від 14.09.2016 №0002591403, яким до позивача застосовано штрафу (фінансова санкція) у сумі 365 400,00 грн.

2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуване податкове повідомлення - рішення контролюючим органом прийнято безпідставно з огляду на те, що позивач дотримувався положень пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, отже зобов'язання подавати звіт про контрольні операції товариства за 2015 рік з контрагентом Dow AgroSciences Switzerland S.A. (Швейцарська Конфедерація) у позивача не виникало. Позивач вказує, що ставка податку на прибуток в Хорген, кантоні Цюріх Швейцарської Конфедерації є більшою ніж в Україні, а не меншою на 5 відсоткових пунктів, як то передбачено пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України. Таким чином, на думку позивача, висновки акту перевірки суперечать положенням чинного податкового законодавства України та є безпідставними, а тому, винесене відповідачем оскаржуване податкове повідомлення-рішення є незаконним та таким, що підлягає скасуванню. Крім того, позивач зазначає про те, що розпорядження Кабінету Міністрів України №1042-р від 25.12.2013 та №449-р від 14.05.2015 прямо суперечать нормам пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, тому на думку позивача застосуванню підлягають норми, які мають вищу юридичну силу.

Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

3. Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.03.2018, залишеним без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 21.05.2018, у задоволенні позову відмовлено.

4. Суди дійшли висновку, що позивач має обов'язок щодо надання звіту про контрольовані операції за 2015 рік з контрагентом Dow AgroSciences Switzerland S.A. (Швейцарська Конфедерація) чого Товариством зроблено не було, що є порушенням податкового законодавства, відповідальність за яке передбачено статтею 120 Податкового кодексу України, а відповідно контролюючим органом правомірно застосовано фінансові санкції, згідно оскаржуваного податкового повідомлення – рішення.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

5. Не погодившись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Товариство подало касаційну скаргу, де посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.03.2018, постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21.05.2018 та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог Товариства.

6. Касаційний розгляд справи проведено в попередньому судовому засіданні, відповідно до ст. 343 Кодексу адміністративного судочинства України.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

7. Судами попередніх інстанцій встановлено, що фактичною підставою для застосування фінансових санкцій, згідно оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, з приводу правомірності якого виник спір у цій справі, стали висновки контролюючого органу, викладені в акті перевірки №1302/28-10-14-03/31109157 від 29.08.2016, оформленого за результатами проведеної позапланової невиїзної перевірки Товариства з питання неподання Звіту про контрольовані операції за 2015 рік, під час якої було виявлено порушення позивачем вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України в частині неподання звіту про контрольовані операції за 2015 рік.

Висновки фахівців контролюючого органу про порушення позивачем вимог податкового законодавства вмотивовано тим, що річний дохід ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» за 2015 звітний рік становить 715 048 400,00 грн, а обсяг господарських операцій з контрагентом нерезидентом Dow AgroSciences Switzerland S.A. (Швейцарська Конфедерація), яка була включена до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, у період з 01.01.2015 по 15.09.2015 склав понад 5 млн.грн Згідно даних бухгалтерського обліку такі операції вплинули на об'єкт оподаткування податком на прибуток позивача у 2015 році, тому на думку податкового органу, позивач зобов'язаний був подати звіт про контрольовані операції за 2015 рік центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну і митну політику, проте позивачем такої декларації подано не було.

На підставі акту перевірки, вказаних висновків та результатів адміністративного оскарження контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення від 14.09.2016 №0002591403.

Судами встановлено, що відповідно до податкової декларації з податку на прибуток за 2015 рік річний дохід ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія», визначений за правилами бухгалтерського обліку, складає 715 048 400,00 грн, що перевищує 50 мільйонів гривень за відповідний податковий (звітний) рік.

У 2015 році позивачем здійснено імпортні операції з нерезидентом Dow AgroSciences Switzerland S.A. (Швейцарська Конфедерація) на підставі контракту №UAKC UA 2014 від 27.10.2014. На виконання умов вказаного контракту позивачем у період з 01.01.2015 по 15.09.2015 здійснено імпортні операції з нерезидентом Dow AgroSciences Switzerland S.A. (Швейцарська Конфедерація) на суму більш ніж 5 млн. грн (за вирахуванням непрямих податків), а саме на суму 8 371 357,81 грн.

Судами встановлено, що суми надходжень і розрахунків за 2015 рік сторонами не оспорюються.

Суди також встановили, що у період з 01.01.2015 по 15.09.2015 Швейцарська Конфедерація була включена до переліку держав (територій), резиденти яких підпадають під податковий контроль за трансферним ціноутворенням, згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 за №1042-р (термін дії з 01.09.2013 по 13.05.2015) та від 14.05.2015 №449-р (термін дії з 14.05.2015 по 15.09.2015).

Звіт про контрольовані операції за 2015 рік ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» до контролюючого органу не подано.

ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

8. У доводах касаційної скарги позивач цитує норми матеріального права, вказує на порушення норм процесуального права, що полягає у неповному з'ясуванні та врахуванні всіх обставин, що мають значення для справи, зазначає, що судами безпідставно не досліджено обставину щодо невідповідності Швейцарської Конфедерації критеріям установленим пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України, зокрема щодо ставки оподаткування податку на прибуток, який є вищий ніж в Україні, а отже операції проведені позивачем з резидентом Швейцарської Конфедерації не підпадають під критерії контрольованості, що виключає обов'язок Товариства подавати відповідну звітність. Крім того, скаржник вказує, що на кінець 2015 року Швейцарська Конфедерація не входить до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України.

9. Контролюючий орган надав відзив на касаційну скаргу, в якому вказує на правильність висновків судів попередніх інстанцій про правомірність застосування до позивача фінансових санкцій за не подачу звітності по контрольованим операціям за 2015 рік та просить залишити касаційну скаргу Товариства без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій просить залишити без змін.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

10. Податковий кодекс України (у редакції на час виникнення спірних правовідносин):

10.1. Підпункт 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.

10.2. Підпункт 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Під час визначення переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:

держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;

держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією.

Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни.

10.3. Підпункт 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39.

Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

10.4. Підпункт 39.4.1 пункту 39.4 статті 39.

Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

10.5. Підпункт 39.4.2 пункту 39.4 статті 39.

Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

10.6. Пункт 120.3 статті 120.

Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;

1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;

3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.12.2013 №1042-р "Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні" (термін дії до 13.05.2015).

Швейцарська Конфедерація включена до Переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні.

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №449-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України" (термін дії з 14.05.2015 до 15.09.2015).

Швейцарська Конфедерація включена до Переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

13. Для платника податків, річний дохід якого від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, в цілому за 2015 рік перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), контрольованими операціями згідно з пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України будуть визнаватись виключно господарські операції, здійснені з нерезидентом в період, коли відповідна держава (територія) була включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, і за умови, що обсяг таких операцій перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків).

14. Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

15. Інформація про контрольовані операції має бути відображена у звіті про контрольовані операції.

Оцінка доводів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанції

16. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права (частина перша ст. 341 Кодексу адміністративного судочинства України).

17. Враховуючи встановлені обставини справи, зокрема, що позивач за 2015 рік задекларував річний дохід в розмірі 715 048 400,00 грн, тобто понад 50 мільйонів гривень, а також те, що Товариством у період з 01.01.2015 по 15.09.2015 здійснено імпортні операції з нерезидентом Dow AgroSciences Switzerland S.A. (Швейцарська Конфедерація) на суму 8 371 357,81 грн, тобто понад 5 млн. гривень, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій щодо необхідності подання позивачем звіту про контрольовані операції за звітний 2015 рік та включення до нього інформації про операції з нерезидентом Dow AgroSciences Switzerland S.A. (Швейцарська Конфедерація).

18. Суди правильно зазначили, що розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.12.2013 №1042-р та від 14.05.2015 №449-р, якими затверджено перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, до якого зокрема було включено і Швейцарську Конфедерацію, не були скасовані чи визнані нечинними у судовому порядку, обставини відповідності Швейцарської Конфедерації критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України та правомірність включення такої до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, не є предметом доказування і у цій справі, а отже посилання Товариства на безпідставне включення Кабінетом Міністрів України до відповідного переліку Швейцарської Конфедерації не заслуговує на увагу та не спростовує факту наявності вказаної держави у такому Переліку, що є однією з визначальних умов для кваліфікації операції як контрольованої.

19. Посилання позивача на виключення з 16 вересня 2015 року Швейцарської Конфедерації з Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 977-р, також не заслуговує на увагу та не є підставою для звільнення платника податку від обов'язку подати звіт про контрольовані операції за звітний 2015 рік, оскільки такий обов'язок виник у платника податку у зв'язку з вчиненням у 2015 році зазначених контрольованих операцій (в незалежності від дати оплати товару в повному обсязі – грудень 2015 року), які не перестають такими вважатися з настанням вказаної обставини, і такий обов'язок мав бути виконаний за закінченням звітного 2015 року. Крім того, як встановлено судами господарські операції позивачем з нерезидентом Dow AgroSciences Switzerland S.A. (Швейцарська Конфедерація) було проведено у період з 01.01.2015 по 15.09.2015.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

20. Згідно зі ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

21. Розв'язуючи спір та відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суди першої та апеляційної інстанцій, враховуючи встановлені контролюючим органом під час проведення перевірки обставини щодо неподання звітності по контрольованим операціям за 2015 рік, надали належну оцінку зібраним у справі доказам у їх сукупності з дотриманням норм статей 70-78, 90 Кодексу адміністративного судочинства України (у редакції на час прийняття рішень судами першої та апеляційної інстанцій) щодо оцінки доказів та дійшли правильного висновку про обґрунтованість застосування до позивача штрафу (фінансова санкція) у сумі 365 400,00 грн за неподання звіту про контрольовані операції.

22. Переглянувши судові рішення в межах касаційної скарги, перевіривши повноту встановлення судами фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального права, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, враховуючи норми Податкового кодексу України, дійшов висновку, що при ухваленні оскаржуваних судових рішень, суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права, які могли б бути підставою для скасування судових рішень, а тому касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська аграрно-хімічна компанія" на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.03.2018 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21.05.2018 слід залишити без задоволення.

23. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 349 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій без змін, а скаргу без задоволення.

24. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій (частина перша статті 350 Кодексу адміністративного судочинства України).

Керуючись статтями 341, 343, 349, 350, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Суд,

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська аграрно-хімічна компанія" залишити без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.03.2018 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21.05.2018 у справі № 826/18737/16 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді Верховного Суду: І.Я.Олендер

І.А. Гончарова, Р.Ф. Ханова.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
30.10.2018
ПІБ судді:
Олендер І.Я.
Реєстраційний № рішення
826/18737/16
Інстанція
Касаційна
Ключові статті:
  • [>>>] 39
  • Резолютивна частина
    Касаційну скаргу платника податку  залишено без задоволення.
    Подальше оскарження
    Відповідно до ч.5 ст.355 КАСУ постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.