Постанова Верховного Суду від 26.02.2019 у справі № 804/12212/14

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 лютого 2019 року Київ справа № 804/12212/14

касаційне провадження № К/9901/9224/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого судді - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Хохуляка В.В.

розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.09.2014 (суддя Турова О.М.)

та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24.03.2015 (головуючий суддя - Шлай А.В., СУДДІ: Іванов С.М., Чабаненко С.В.)

у справі № 804/12212/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд»

до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» звернулося до суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, в якому просило:

визнати протиправними дії відповідача щодо проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд», за результатами якої складено акт від 17.03.2014 №159/2205/38374414 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» за період діяльності з 01.07.2013 по 31.01.2014»;

визнати протиправними дії відповідача щодо визнання правочинів, укладених позивачем з контрагентами, вказаними у цьому акті від 17.03.2014 №159/2205/38374414, нікчемними в силу припису закону;

визнати протиправними дії відповідача щодо коригування показників податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту позивача в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» в підсистемі «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», здійснені на підставі акту від 17.03.2014 №159/2205/38374414;

зобов'язати відповідача вилучити з вказаних автоматизованих інформаційних систем інформацію, внесену на підставі вищеозначеного акту, та відобразити в цих системах показники податкової звітності позивача, а саме податкові зобов'язання з податку на додану вартість та суми податкового кредиту за період з 01.07.2013 по 31.01.2014.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд постановою від 15.09.2014 позов задовольнив частково. Визнав протиправними дії Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у місті Києві щодо проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд», за результатами якої складено акт від 17.03.2014 №159/2205/38374414 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» за період діяльності з 01.07.2013 по 31.01.2014». Визнав протиправними дії Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у місті Києві щодо коригування показників податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» в підсистемі «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», здійснені на підставі акту від 17.03.2014 №159/2205/38374414 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» за період діяльності з 01.07.2013 по 31.01.2014». Зобов'язав Державну податкову інспекцію у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у місті Києві відновити в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» в підсистемі «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» показники податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд», які були визначені позивачем у податковій звітності та відкориговані на підставі акту від 17.03.2014 №159/2205/38374414 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» за період діяльності з 01.07.2013 по 31.01.2014». У задоволенні іншої частини позову відмовив.

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 24.03.2015 залишив постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.09.2014 без змін.

Не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій, Державна податкова інспекція у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві оскаржила їх у касаційному порядку.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.09.2014 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24.03.2015 та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні адміністративного позову.

В обґрунтування своїх вимог Державна податкова інспекція у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Переглядаючи оскаржувані судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, перевіряючи дотримання судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права при встановленні фактичних обставин у справі та правильність застосування ними норм матеріального права, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до пункту 61.1 статті 61 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) податковим контролем є система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів (підпункт 62.1.2 пункту 62.1 статті 62 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин)).

Згідно із статтею 71 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів - комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

За правилами підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема: від платників податків та податкових агентів, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах; що міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; про фінансово-господарські операції платників податків.

Відповідно до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) з метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Механізм проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок визначено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1232 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

З метою впровадження єдиного порядку направлення запитів на проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами державної податкової служби наказом Державної податкової адміністрації України від 22.04.2011 № 236 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) затверджено Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок.

Згідно з пунктом 4.4 розділу 4 зазначених Методичних рекомендацій у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання (далі - Акт) (додаток 3), реєструє його у Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання Довідки про результати проведення зустрічної звірки) (далі - Журнал реєстрації довідок/актів) (додаток 4) та вживає відповідних заходів, передбачених актами ДПС України.

При подальшому залученні суб'єкта господарювання (посадових осіб суб'єкта господарювання) до проведення зустрічної звірки відповідальний підрозділ органу ДПС забезпечує проведення такої звірки.

Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку про те, що акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, який є відображенням дій працівників контролюючих органів, не породжує правових наслідків для платника податків і, відповідно, не порушує його прав.

Внесена до інформаційних систем на підставі такого акту інформація використовується органами доходів і зборів для інформаційно-аналітичного забезпечення їх діяльності та не зумовлює для платника податків змін у структурі податкових зобов'язань та податкового кредиту.

Таке правозастосування відповідає висновку Верховного Суду України, викладеному в постановах від 17.11.2015 у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Грандзембуд» до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії, а також у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Латустрейд» до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії, який має враховуватись при застосуванні норм права у подібних правовідносинах відповідно до підпункту 8 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частин першої, третьої статті 351 Кодексу адміністративного судочинства України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення або зміни рішення у відповідній частині є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права; неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Отже, оскільки суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували (тлумачили) норми матеріального права щодо розглядуваних правовідносин в частині задоволення позову, постановлені у справі рішення підлягають скасуванню в цій частині, з прийняттям нового - про відмову в позові.

У частині відмови в задоволенні позовних вимог постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.09.2014 та ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24.03.2015 у справі № 804/12212/14 учасниками справи не оскаржується, а тому підстави для надання правової оцінки висновкам судів в цій частині вирішення справи відсутні.

Керуючись статтями 341, 345, 351, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві задовольнити частково.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.09.2014 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24.03.2015 у справі № 804/12212/14 в частині задоволення позову: 1) про визнання протиправними дій Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у місті Києві щодо проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд», за результатами якої складено акт від 17.03.2014 №159/2205/38374414 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» за період діяльності з 01.07.2013 по 31.01.2014»; 2) про визнання протиправними дій Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у місті Києві щодо коригування показників податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» в підсистемі «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», здійснені на підставі акту від 17.03.2014 №159/2205/38374414 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» за період діяльності з 01.07.2013 по 31.01.2014»; 3) про зобов'язання Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у місті Києві відновити в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» в підсистемі «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» показники податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд», які були визначені позивачем у податковій звітності та відкориговані на підставі акту від 17.03.2014 №159/2205/38374414 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера-Трейд» за період діяльності з 01.07.2013 по 31.01.2014» - скасувати.

Ухвалити в цій частині нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

У іншій частині постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.09.2014 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24.03.2015 у справі № 804/12212/14 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Судді Верховного Суду Т.М.Шипуліна Л.І.Бившева В.В.Хохуляк

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
26.02.2019
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
804/12212/14
Інстанція
Касаційна
Ключові статті:
  • [>>>] 72
  • [>>>] 73
  • Резолютивна частина
    Касаційну скаргу контролюючого органу задоволено частково. Рішення попередньої інстанції у частині визнання протиправними дій органу щодо проведення зустрічної звірки та коригувань показників – скасовано.
    Подальше оскарження
    Відповідно до ч.5 ст.355 КАСУ постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.