Постанова Верховного Суду від 23.11.2018 у справі № 815/1559/16

ПОСТАНОВА

Іменем України

23 листопада 2018 року Київ справа № 815/1559/16

адміністративне провадження № К/9901/19531/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача Пасічник С.С.,

суддів: Васильєвої І.А., Юрченко В.П.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Креін Юкреін»

на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду

у складі колегії суддів: головуючого судді Федусика А.Г.,

суддів: Шевчук О.А., Зуєвої Л.Є. від 20 липня 2016 року у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Креін Юкреін»

до Іллічівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області про скасування наказу,

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Креін Юкреін» (далі - позивач/Товариство) звернулось до суду з адміністративним позовом до Іллічівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (далі - відповідач/Інспекція), в якому просило скасувати наказ Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління ДФС в Одеській області від 24 березня 2016 року №115 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Креін Юкреін», код ЄДРПОУ 37389561».

Обґрунтовуючи позовну заяву, зазначало про відсутність у відповідача правових підстав для прийняття наказу про призначення документальної позапланової виїзної перевірки відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (далі - ПК України), оскільки Інспекцією не дотримано алгоритму дій, визначених ПК України, що передують її проведенню, а саме: направлення платнику податків належно оформленого запиту про надання інформації та її документального підтвердження.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 22 квітня 2016 року позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано наказ Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління ДФС в Одеській області від 24 березня 2016 року №115 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Креін Юкреін», код ЄДРПОУ 37389561».

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку, що підстав для проведення перевірки відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України у контролюючого органу не було, оскільки відповідачем у запиті про надання інформації, надісланому позивачу, відсутнє посилання на порушення ним податкового, валютного та іншого законодавства, як того вимагає ПК України.

Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 20 липня 2016 року рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нову постанову, якою позов залишено без задоволення.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд апеляційної інстанції виходив з того, що оскаржуваний наказ прийнято обґрунтовано та у спосіб, передбачений законом, оскільки відповідачем виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а Товариство не надало пояснень та їх документальних підтверджень на письмовий запит контролюючого органу.

Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, позивач подав касаційну скаргу, в якій просив його скасувати та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, посилався на помилковість висновків суду апеляційної інстанції про наявність підстав для призначення та проведення перевірки, оскільки отриманий Товариством лист про надання інформації не відповідав вимогам, встановленим ПК України для запитів, ненадання відповіді на які тягне за собою право контролюючого органу на призначення перевірки в порядку, встановленому підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 15 серпня 2016 року відкрито касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою.

В подальшому справа передана до Верховного Суду як суду касаційної інстанції в адміністративних справах відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу VІІ «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України й протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду визначено колегію суддів для розгляду касаційної скарги у складі судді-доповідача Пасічник С.С., суддів Васильєвої І.А., Юрченко В.П.

Переглянувши судові рішення в межах доводів і вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про задоволення касаційної скарги.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Інспекцією на адресу Товариства направлений письмовий запит від 19 серпня 2015 року №8657/10/15-21-22-01, відповідно до якого на підставі підпункту 20.1.6 пункту 20.1. статті 20 ПК України позивача зобов'язано у 10-денний строк надати копії документів: договір з нерезидентом №CURBK-150323 від 23 березня 2015 року; банківські виписки по валютних рахунках по вказаному договору; вантажно-митні декларації або акти виконаних послуг по вказаному договору; оборотно-сальдова відомість по рахунку 362 або 632 за період з 01 квітня 2015 року по день надання документів.

Вказаний запит, який позивачем отримано 27 серпня 2015 року, містить посилання на лист Філії ПАТ «Державний Експортно-імпортний банк України» м.Одеса від 07 серпня 2015 року №263/11-07/2430 (вхідний до ДПІ №2153/10 від 11 серпня 2015 року).

24 березня 2016 року відповідачем на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України та листа Філії ПАТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» від 07 серпня 2015 року №263/11-07/2430 про факти порушення законодавчо встановлених строків розрахунків в іноземній валют видано наказ №115 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Креін Юкреін» код ЄДРПОУ 3738956».

За результатами виходу фахівців контролюючого органу за адресою: Одеська обл., смт.Авангард, вул. Теплична 1, з метою проведення перевірки ТОВ «Креін Юкреін» до проведення перевірки зазначених службових осіб позивач не допустив, про що складений акт про неможливість проведення позапланової виїзної документальної перевірки від 24 березня 2016 року №11/15-21-14-00/37389561.

Касаційний суд не погоджується із висновками суду апеляційної інстанції про наявність у відповідача підстав для призначення та проведення документальної позапланової виїзної перевірки позивача з огляду на таке.

Відповідно до статті 62 ПК України (тут і надалі в редакції, чинній на момент прийняття оскаржуваного наказу) податковий контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників податків; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Абзацом першим пункту 75.1 статті 75 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

В силу підпункту 75.1.2. пункту 75.1 статті 75 ПК України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Пункт 78.1 статті 78 ПК України визначає вичерпний перелік підстав для здійснення документальної позапланової перевірки.

Відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно пункту 78.4 статті 78 ПК України Про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Таким чином, документальна позапланова перевірка проводиться на підставі наказу керівника контролюючого органу та за наявності підстав для її проведення; у свою чергу можливість для прийняття наказу про проведення документальної позапланової перевірки на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України виникає за наявності таких умов: виявлення фактів, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; ненадання платником пояснень та їх документального підтвердження на запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства.

Отже, лише дотримання цих вимог може бути належною підставою для призначення та проведення перевірки.

Судом першої інстанції встановлено, що зазначений запит містить лише посилання на лист ФПАТ «Державний Експортно-імпортний банк України», при цьому порушень з боку позивача податкового, валютного та іншого законодавства у ньому не зазначено.

Верховний Суд не може погодитися із позицією суду апеляційної інстанції про те, що наявність/відсутність порушення з боку платника податків податкового, валютного та іншого законодавства повинна бути встановлена саме за наслідками проведення перевірки, а запит має містити інформацію лише можливого їх порушення, оскільки, вирішуючи справу, апеляційним судом застосовано редакцію підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України, що діяла до 01 січня 2015 року, тобто до настання періоду, у якому виникли спірні правовідносини у даній справі.

За встановлених обставин даної справи Верховний Суд, з дотриманням балансу публічних і приватних інтересів, доходить висновку, що оскаржуваний наказ про призначення перевірки прийнято за відсутності підстав та умов, визначених підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України, із дотриманням яких законодавець пов'язує можливість проведення документальної позапланової перевірки.

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для задоволення позову, а тому безпідставно скасував рішення суду першої інстанції, яке, на думку Верховного Суду, є обґрунтованим та законним.

Відповідно до частин першої та четвертої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Згідно із статтею 352 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.

На підставі викладеного, керуючись статтями 341, 345, 349, 352, 355, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Креін Юкреін» задовольнити.

Постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 20 липня 2016 року у справі №815/1559/16 скасувати.

Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 22 квітня 2016 року у справі №815/1559/16 залишити в силі.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття і оскарженню не підлягає.

Судді Верховного Суду:С.С. Пасічник

В.П. Юрченко, І.А. Васильєва.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
23.11.2018
ПІБ судді:
Пасічник С.С.
Реєстраційний № рішення
815/1559/16
Інстанція
Касаційна
Ключові статті:
  • [>>>] 78
  • Резолютивна частина
    Касаційну скаргу платника податків задоволено повністю.
    Подальше оскарження
    Відповідно до ч.5 ст.355 КАСУ постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.
    Замовити персональну презентацію