Постанова Верховного Суду від 21.11.2018 у справі № 820/3017/16

ПОСТАНОВА

Іменем України

21 листопада 2018 року Київ справа №820/3017/16

адміністративне провадження №К/9901/19484/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача Пасічник С.С.,

суддів: Васильєвої І.А., Юрченко В.П.,

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу

Київської об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області

на постанову Харківського окружного адміністративного суду у складі головуючого судді Панченко О.В. від 07 липня 2016 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду у складі колегії суддів:

головуючого судді Шевцової Н.В., суддів: Макаренко Я.М., Мінаєвої О.М. від 05 жовтня 2016 року

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Моноліт Енерго»

до Київської об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області

про скасування наказу,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Моноліт Енерго» (далі - відповідач/Товариство) звернулось до суду з адміністративним позовом до Київської об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (далі - відповідач/Інспекція), в якому просило скасувати наказ Київської об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області від 24 травня 2016 року №305 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Науково-виробниче підприємство Моноліт Енерго» (податковий номер 33675000).

В обґрунтування позовних вимог посилалось на відсутність законодавчо визначених підстав для призначення та проведення відповідачем перевірки, оскільки наданий Інспекцією запит щодо отримання пояснень та їх документального підтвердження не відповідав вимогам закону.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 07 липня 2016 року, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 05 жовтня 2016 року, позов задоволено повністю.

Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, задовольняючи позовні вимоги, дійшов висновку про відсутність у контролюючого органу підстав для призначення та проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача на підставі підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу, оскільки обставини виявлення фактів, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, відсутні.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, відповідач звернувся з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить рішення судів попередніх інстанцій скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

У касаційній скарзі відповідач посилається на помилковість висновків судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для призначення та проведення перевірки, оскільки запит щодо надання пояснень та їх документального підтвердження був направлений позивачу у зв'язку із отриманням податкової інформації щодо його контрагента, а тому, як вважає відповідач, наказ прийнято законно.

Обґрунтовуючи заперечення на касаційну скаргу, позивач з доводами та вимогами скаржника не погоджується, просить залишити її без задоволення, а судові рішення без змін. При цьому посилається на правильність висновків судів попередніх інстанцій щодо протиправності призначення та проведення перевірки, оскільки у контролюючого органу не було підстав для прийняття оскаржуваного наказу.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 20 грудня 2016 року відкрито касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою.

В подальшому справа передана до Верховного Суду як суду касаційної інстанції в адміністративних справах відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу VІІ «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) й протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду визначено колегію суддів для розгляду касаційної скарги у складі судді-доповідача Пасічник С.С., суддів Васильєвої І.А., Юрченко В.П.

Переглянувши судові рішення в межах доводів і вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про відмову в задоволенні касаційної скарги.

Так, судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідачем направлено Товариству запит від 25 лютого 2016 року №1722/10/20-31/22/02-15 «Про надання інформації (пояснень та їх документального підтвердження) для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку відповідним відображенням у податкових деклараціях результатів операцій по господарських відносинах із контрагентом ТОВ «Лаврон-ДС» у зв'язку із отриманням податкової інформації щодо даного контрагента від 11 листопада 2015 року №810/20-30-22-03/33608353 за період декларування з 01 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року, що свідчить про можливі порушення податкового законодавства та залучення суб'єкта до схеми формування штучного податкового кредиту, яка надійшла від ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

На вказаний запит позивач листом від 09 березня 2016 року №114/И-68-16 повідомив контролюючий орган про відмову надати запитувану інформацію, посилаючись на порушення при складанні суб'єктом владних повноважень отриманого запиту вимог, передбачених Податковим кодексом України.

24 травня 2016 року в.о. начальника Київської об'єднаної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області на підставі підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20, пункту 41.1 статті 41, пунктів 61.1, 61.2 статті 62, підпункту 62.1.3 пункту 62.1 статті 62, підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78, пункту 82.2 статті 82 Податкового кодексу України прийнято наказ №305 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП Моноліт Енерго» з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині формування податкового кредиту по взаємовідносинам з ТОВ «Лаврон-ДС» (податковий номер 33608353) за період з 01 липня 2015 року по 31 липня 2015 року та подальшого ланцюгу постачання.

Підставою прийняття відповідного наказу контролюючий орган вказав - неподання позивачем на письмовий запит контролюючого органу від 25 лютого 2016 року №1722/10/20-31/22/02-15 пояснень та їх документальних підтверджень.

Відповідно до статті 62 Податкового кодексу України (тут і надалі в редакції, чинній на момент прийняття оскаржуваного наказу; далі ПК України) одним із способів здійснення податкового контролю є перевірки та звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Пунктом 75.1 статті 75 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно із підпунктом 75.1.2. пункту 75.1 статті 75 ПК України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Відповідно до пункту 78.4 статті 78 ПК України про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Пункт 78.1 статті 78 ПК України визначає вичерпний перелік підстав для здійснення документальної позапланової перевірки.

Зокрема, відповідно до підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Таким чином, документальна позапланова виїзна перевірка проводиться на підставі наказу керівника контролюючого органу та за наявності підстав для її проведення; у свою чергу можливість для прийняття наказу про проведення документальної позапланової перевірки на підставі підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК України виникає за наявності таких умов: виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; ненадання платником пояснень та їх документального підтвердження на запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Зазначені у підпункті 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК України обставини є юридичним фактом, з настанням якого законодавець пов'язує подальшу реалізацію контролюючим органом свого права на проведення документальної позапланової перевірки.

Встановлено, що постановою Харківського окружного адміністративного суду від 14 грудня 2015 року у справі №820/11444/15, яка набрала законної сили, визнано протиправними дії Державної податкової інспекції у Дзержинському районі міста Харкова Головного управління ДФС у Харківській області щодо здійснення податкового контролю у формі складання «Результатів опрацювання зібраної податкової інформації щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВРОН-ДС», податковий номер 33608353, за звітний період декларування ПДВ липень-вересень 2015 року з питань проведення фінансового-господарських операцій з платниками податків за липень-вересень 2015 року» від 11 листопада 2015 року №810/20-30-22-03/33608353 та включення даних результатів до інформаційних баз даних ДФС. Визнано недійсними складені Державною податковою інспекцією у Дзержинському районі м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області «Результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВРОН-ДС», податковий номер 33608353, за звітний період декларування ПДВ липень - вересень 2015 року з питань проведення фінансового-господарських операцій з платниками податків за липень-вересень 2015 року» від 11 листопада 2015 року №810/20-30-22- 03/33608353. Зобов'язано Державну податкову інспекцію у Дзержинському районі м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області виключити з інформаційних баз даних ДФС інформацію, що міститься в складених Державною податковою інспекцією у Дзержинському районі м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області від 11 листопада 2015 року №810/20-30-22-03/33608353 «Результатах опрацювання зібраної податкової інформації» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВРОН-ДС», податковий номер 33608353, за звітний період декларування ПДВ липень - вересень 2015 року з питань проведення фінансового-господарських операцій з платниками податків за липень-вересень 2015 року».

Таким чином, зазначеним вище судовим рішенням встановлено факт відсутності порушень податкового законодавства ТОВ «Лаврон-ДС», у зв'язку із чим Верховний Суд вважає правильним висновок судів першої та апеляційної інстанцій про незаконність наказу Інспекції від 24 травня 2016 року №305 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково - виробниче підприємство «Моноліт Енерго».

Згідно з частиною першою статті 350 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права при ухваленні судових рішень.

Керуючись статтями 3, 341, 345, 349, 350, 355, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Київської об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області залишити без задоволення, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 07 липня 2016 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05 жовтня 2016 року у справі №820/3017/16 - без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя С.С. Пасічник

Судді Верховного Суду І.А. Васильєва В.П. Юрченко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
21.11.2018
ПІБ судді:
Пасічник С.С.
Реєстраційний № рішення
820/3017/16
Інстанція
Касаційна
Ключові статті:
  • [>>>] 78
  • Резолютивна частина
    Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення.
    Подальше оскарження
    Відповідно до ч.5 ст.355 КАСУ постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
    Замовити персональну презентацію