Постанова Верховного Суду від 20.06.2019 у справі № 813/1232/16

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 червня 2019 року

Київ

справа №813/1232/16

адміністративне провадження №К/9901/19555/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Пасічник С.С.,

суддів: Васильєвої І.А., Юрченко В.П.,

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Залізничної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області

на постанову Львівського окружного адміністративного суду у складі судді Кравців О. Р. від 14.06.2016

та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду у складі колегії суддів: головуючого судді Ільчишин Н. В., суддів Курильця А. Р., Довгополова О. М. від 25.07.2016

у справі за позовом Залізничної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області

до Спільного Українсько-Польського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Астра"

про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна відповідача, що перебуває у податковій заставі,

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2016 року Залізнична об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Львівській області (далі - позивач, Інспекція, податковий, контролюючий орган) звернулася з позовом до Спільного Українсько-Польського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Астра" (далі - відповідач, Товариство), в якому просило надати дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Обґрунтовуючи позовну заяву, податковий орган зазначає, що за відповідачем обліковується податковий борг у розмірі 78314,30 гривень за узгодженими і не сплаченими сумами грошових зобов'язань, з метою погашення якого була направлена податкова вимога, складено акт опису майна Товариства у податкову заставу, однак вказана заборгованість перед бюджетом так і не була сплачена.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 14.06.2016, яка залишена без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 25.07.2016, відмовлено у задоволенні позову.

Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, виходив з того, що звернення з даним адміністративним позовом є передчасним, оскільки податковий орган не ініціював процедуру стягнення коштів з рахунках відповідача у банках, які його обслуговують, в той час як у розумінні пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України (далі - ПК України в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) це є обов'язковою передумовою для вчинення дій щодо погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, при цьому під час вирішення цього спору не доведено відсутності коштів на рахунках Спільного Українсько-Польського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Астра".

На вказані рішення судів першої та апеляційної інстанцій позивачем подано касаційну скаргу, в якій Інспекція, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та порушення норм процесуального права, просила їх скасувати та задовольнити позов.

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, позивач посилається на помилковість позиції судів попередніх інстанцій у даній справі з підстав, аналогічних тим, які зазначались у позовній заяві.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 07.09.2016 року відкрито касаційне провадження у справі за вказаним позовом.

Відповідач своїм правом на подання заперечень на касаційну скаргу не скористався.

В подальшому справа передана до Верховного Суду, як суду касаційної інстанції в адміністративних справах відповідно до підпункту 4 пункту 1 Розділу VІІ "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Переглянувши судові рішення в межах доводів і вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права і дотримання норм процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про таке.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Спільного Українсько-Польського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Астра" зареєстроване як юридична особа 20.09.1994 з присвоєнням коду ЄДРПОУ 20842675.

Відповідно довідки форми від 22.03.2016 4-ОПП №1613031400852 відповідач взятий на податковий облік 05.01.1999 (податковий №20842675) та станом на момент видачі довідки перебуває на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Залізничному районі м. Львова Головного управління ДФС у Львівській області.

Згідно з довідкою про заборгованість по платежах до бюджету від 25.03.2016 №3529/9/13-03-07-10-16/128 відповідач згідно з поданою звітністю та відомостями про сплату, має податковий борг в сумі 78314,30 гривень, який складається з сум грошових зобов'язань за платежами: податок на додану вартість - 12877,51 гривень (недоїмка - 8627,79 гривень; пеня - 4249,72 гривень); податок на прибуток - 47521,34 гривень (недоїмка - 34745,73 гривень, пеня - 12775,61 гривень); земельний податок з юридичних осіб - 17915,45 гривень (недоїмка - 17406,96 гривень, пеня - 508,49 гривень).

21.02.2014 контролюючим органом сформовано податкову вимогу №273-25 відповідно до якої станом на 20.02.2014 сума податкового боргу Товариства за узгодженими грошовими зобов'язаннями становить 15596,65 гривень.

Вказана податкова вимога була направлена на адресу відповідача й ним отримана.

18.11.2014 податковим керуючим складено акт опису майна у податкову заставу, яким описано майно платника податків вартістю 175500 гривень.

Також Львівським окружним адміністративним судом прийнято постанову від 04.06.2015 у справі № 813/2264/15 за позовом Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова Головного управління ДФС у Львівській області до Спільного українсько-польського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Астра» про стягнення заборгованості, якою адміністративний позов задоволено повністю та стягнуто з рахунків відповідача в користь Державного бюджету України 33877,74 гривень та в користь місцевого бюджету Залізничного району м. Львова 15680,47 гривень податкового боргу.

Ухвалою Львівського окружного адміністративного суду 02.07.2015, постановленою у справі №813/2264/15 за заявою Спільного українсько-польського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Астра» розстрочено виконання постанови Львівського окружного адміністративного суду від 04.06.2015 терміном на 12 місяців шляхом здійснення щомісячних платежів у розмірі 4129,85 гривень починаючи з липня 2015 року.

Інкасові доручення від 26.01.2016 №1 та від 02.02.2016 №23 з призначенням платежу - стягнення коштів в рахунок погашення боргу згідно постанови Львівського окружного адміністративного суду від 04.06.2015 року у справі № 813/2264/15, були повернуті банківською установою із відміткою  про неможливість виконання у зв'язку з  відсутністю коштів.

Так, відповідно з підпунктом 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з положеннями підпункту 14.1.175 пункту 14.1 цієї ж статті ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 ПК України встановлено обов'язок платника податків сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

За приписами пункту 87.2 статті 87 ПК України джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

В свою чергу пунктом 88.1 статті 88 ПК України передбачено, що з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.

Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису. До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу (пункт 88.1 статті 88 ПК України).

Відповідно ж до пункту 95.1 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Водночас пунктом 95.3 статті 95 ПК України встановлено, що контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення контролюючого органу підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою контролюючого органу. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Отже умовою для звернення до суду, за якою можливе надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, є наявність у платника податкового боргу та відсутність на розрахункових рахунках такого платника грошових коштів, достатніх для його погашення.

В той же час нормами ПК України встановлено загальний порядок погашення заборгованості платника податків перед бюджетом та визначено перелік заходів, які повинен здійснити контролюючий орган у певній послідовності для примусового стягнення податкового боргу, а саме: стягнення коштів, які перебувають у власності боржника, а в разі їх відсутності - шляхом продажу майна боржника, яке перебуває у податковій заставі.

Положення статей 87, 88, 95 ПК України свідчать, що лише сукупність відповідних обставин є підставою для контролюючого органу звернутися до суду із позовом про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, а саме: наявність податкового боргу; наявність майна платника податків, описаного у податкову заставу; відсутність коштів на рахунках платника податків в обслуговуючих банках.

Одночасно пунктом 89.8 статті 89 ПК України визначено обов'язок контролюючого органу безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному державному реєстрі.

Верховний Суд звертає увагу на те, що у справах за зверненням контролюючого органу одночасно з перевіркою дій чи бездіяльності платників податків, обставин, що стали підставою для втручання контролюючого органу, суд перевіряє на відповідність чинному законодавству рішення, дії чи бездіяльності самих контролюючих органів.

Разом з тим суди попередніх інстанцій, встановивши, що податковим органом вчинялись дії щодо погашення заборгованості відповідача у сумі 49558,21 гривень й така була стягнута за відповідним позовом контролюючого органу в судовому порядку постановою Львівського окружного адміністративного суду від 04.06.2015, прийнятій у справі №813/2264/15, однак не сплачена Товариством, а інкасові доручення повернено без виконання з підстав відсутності коштів на рахунках останнього, не навели обґрунтувань щодо того, чому такі обставини унеможливлюють реалізацію Інспекцією наданих їй законом повноважень погашення цієї суми податкового боргу за рахунок майна Спільного Українсько-Польського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Астра", що перебуває у податковій заставі.

В контексті зазначеного суди попередніх інстанцій дійшли передчасного висновку про необґрунтованість заявленого Інспекцією позову, однак для повного і всебічного встановлення обставин у цій справі необхідно з'ясувати й наявність факту реєстрації публічного обтяження - податкової застави у відповідному державному реєстрі, як це передбачено пунктом 89.8 статті 89 ПК України, а також перевірити це належними, допустимими, достовірними й достатніми доказами.

Не дослідили суди й обставин справи стосовно обсягу сплачених відповідачем коштів на виконання судового рішення, яким розстрочене виконання постанови про стягнення податкового боргу, а також того чи погашався такий борг взагалі, обмежившись лише посиланням на відсутність у матеріалах справи доказів, які б свідчили про неналежну сплату вказаної заборгованості, не вживши, при цьому визначених частиною третьою статті 77 КАС України заходів, спрямованих на витребування таких доказів з власної ініціативи для з'ясування всіх обставин у справі, як це визначено частиною четвертою статті 9 цього ж кодексу.

Статтею 341 КАС України встановлено, що суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Враховуючи, що допущені судами першої та апеляційної інстанції порушення норм процесуального права не можуть бути усунуті судом касаційної інстанції, який процесуальним законом позбавлений можливості досліджувати докази і встановлювати нові обставини, судові рішення на підставі статті 353 КАС України підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи необхідно врахувати викладене, всебічно і повно з'ясувати всі фактичні обставини справи з перевіркою їх належними та допустимими доказами та прийняти обґрунтоване і законне судове рішення.

Керуючись статтями 341, 345, 349, 353, 355, 359 КАС України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Залізничної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області задовольнити частково.

Постанову Львівського окружного адміністративного суду від 14.06.2016 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 25.07.2016 скасувати, а справу направити до суду першої інстанції на новий розгляд.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття і оскарженню не підлягає.

Судді Верховного Суду

С.С. Пасічник

І.А. Васильєва, В.П. Юрченко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
20.06.2019
ПІБ судді:
Пасічник С.С.
Реєстраційний № рішення
813/1232/16
Інстанція
Касаційна
Ключові статті:
 • [>>>] Стаття 87 ПКУ
 • [>>>] Стаття 88 ПКУ
 • Резолютивна частина
  Касаційну скаргу податкового органу задоволено частково. Постанову суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду скасувати, а справу направити до суду першої інстанції на новий розгляд.
  Подальше оскарження
  Постанова набирає законної сили з дати її прийняття і оскарженню не підлягає.
  Замовити персональну презентацію