Постанова Верховного Суду від 06.06.2019 у справі № 820/8199/15

ПОСТАНОВА

Іменем України

06 червня 2019 року

Київ

справа №820/8199/15

адміністративне провадження №К/9901/9430/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Пасічник С.С.,

суддів: Васильєвої І.А.,  Юрченко В.П.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Опттехноконсалтинг»

на постанову Харківського окружного адміністративного суду у складі судді Кучми Ю.В. від 28 жовтня 2015 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду у складі колегії суддів: головуючого судді Мельнікової Л.В., суддів Лях О.П., Бартош Н.С. від 08 грудня 2015 року 

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Опттехноконсалтинг»

до Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області

про зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

У серпні 2015 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Опттехноконсалтинг» (далі - позивач, Товариство) звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (далі - відповідач, Інспекція), в якому просило зобов'язати відповідача поновити свідоцтво платника податку на додану вартість (далі - ПДВ) Товариства з моменту анулювання шляхом внесення відомостей до Реєстру платників ПДВ.

Обґрунтовуючи позовну заяву, зазначило, що відповідачем протиправно не здійснюється поновлення Товариству свідоцтва платника ПДВ, незважаючи на наявність відповідного рішення суду, яким зобов'язано вчинити такі дії.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 28 жовтня 2015 року, яка залишена без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2015 року, у задоволенні позову відмовлено.

Ухвалюючи таке рішення, суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, виходив з того, що постановою Харківського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2012 року у справі №2а-967/12/2070 зобов'язано Державну податкову інспекцію у Жовтневому районі м. Харкова вчинити дії щодо поновлення реєстрації Товариства платником ПДВ та внесення до Реєстру платників ПДВ запису про відміну анулювання такої реєстрації, а тому у спірних правовідносинах у відповідача (ДПІ у Київському районі м. Харкова) відсутній обов'язок для внесення змін до Реєстру платників ПДВ за вказаним рішенням суду.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, позивач подав касаційну скаргу, в якій просив їх скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, посилався на помилковість позиції судів попередніх інстанцій про необґрунтованість позовних вимог, прийняття ними рішень без повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи. По суті зазначає, що оскільки рішення суду, яке набрало законної сили, є обов'язковим до виконання для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб на всій території України, а підставою для внесення до Реєстру запису про відміну анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою податкового органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, то Інспекція, в якій на даний час знаходиться на обліку Товариство, зобов'язана виконати постанову Харківського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2012 року у справі №2а-967/12/2070.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 29 грудня 2015 року відкрито касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою.

У визначені ухвалою строки заперечення на касаційну скаргу не надходили.

В подальшому справа передана до Верховного Суду, як суду касаційної інстанції в адміністративних справах відповідно до підпункту 4 пункту 1 Розділу VІІ «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Переглянувши судові рішення в межах доводів і вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши правильність застосування судами норм матеріального права і дотримання норм процесуального права, касаційний суд виходить з наступного.

Так, судами попередніх інстанцій встановлено, що 25 січня 2012 року ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова (правонаступником на час розгляду справи якої була Західна ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області) прийнято рішення №3/15-02-36 про анулювання реєстрації Товариства платником ПДВ.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2012 року по справі №2а-967/12/2070, яка набрала законної сили 17 квітня 2012 року, визнано дії ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова (щодо анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ «Опттехноконсалтинг» (код ЄДПРОУ 36815629) неправомірними; скасовано рішення від 25 січня 2012 року №3/15-02-36 про анулювання свідоцтва платника ПДВ №100268113; зобов'язано ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова вчинити дії щодо поновлення реєстрації Товариства платником ПДВ з дня скасування реєстрації, тобто з 25 січня 2012 року; зобов'язано ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова вчинити дії щодо внесення до Реєстру платників ПДВ запис про відміну анулювання реєстрації платника Товариства.

На виконання вказаного судового рішення Харківським окружним адміністративним судом 02 липня 2012 року видано виконавчі листи про зобов'язання Західної МДПІ вчинити дії щодо поновлення реєстрації Товариства платником ПДВ з дня скасування реєстрації та вчинення дій щодо внесення до Реєстру платників ПДВ запису про відміну анулювання реєстрації.

Вказані виконавчі листи повернуто до Харківського окружного адміністративного суду 16 жовтня 2012 року без їх виконання.

У листах від 25 жовтня 2012 року №8436/10/18-317, від 13 листопада 2012 року №9226/10/18-137 та від 06 грудня 2012 року №10156/10/1/18-317 Західною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області запропоновано Товариству надати нову реєстраційну заяву з огляду на наявність невідповідностей даних.

У зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариство з 20 лютого 2013 року перебуває на обліку в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

У подальшому за результатами розгляду реєстраційних заяв Товариства відповідачем неодноразово повідомлено позивача про відсутність законодавчих підстав для виконання рішення суду, оскільки постановою Харківського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2012 року зобов'язано поновити реєстрацію Товариства ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова.

В аспекті заявлених вимог, з огляду на фактичні обставини, установлені судами, Верховний Суд вказує на таке.

Питання процедури анулювання реєстрації платника ПДВ визначено у розділі V Податкового кодексу України (далі - ПК України) та Положенні про реєстрацію платників ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року №1130(чинним на момент виникнення спірних відносин; далі - Положення №1130).

Відповідно до пункту 184.1 статті 184 ПК України реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку.

За змістом пункту 5.5 розділу V Положення №1130 контролюючі органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних підстав, які у відповідності до абзацу другого пункту 5.6 цього Положення оформляються за формою №6-РПДВ.

Як визначено пунктом 5.10 Положення №1130, рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою контролюючого органу може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Кодексу або до суду.

Підставою для внесення до Реєстру змін щодо скасування анулювання реєстрації, що відбулось за ініціативою контролюючого органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Рішення із копіями відповідних документів направляється до Державної фіскальної служби України для внесення відповідних змін до Реєстру.

У разі скасування рішення про анулювання реєстрації, якщо інше не визначено судовим рішенням, контролюючий орган вносить до Реєстру запис про реєстрацію платника ПДВ із урахуванням особливостей, визначених Положенням.

Отже за змістом наведених положень у разі скасування судом рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, обов'язок по внесенню до Реєстру змін щодо скасування анулювання реєстрації, що відбулось за ініціативою контролюючого органу, покладається на Державну фіскальну службу України.

У зв'язку із наведеним слід зазначити, що згідно частини другої статті 14 КАС України (в редакції, чинній до 15 грудня 2017 року) постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до статті 255 КАС України постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Тобто законна сила судового рішення - це така його властивість, яка робить рішення загальнообов'язковим для виконання, однак ця обов'язковість має різні наслідки для осіб, які брали участь у справі, і тих, які участі в справі не брали. Законна сила постанови суду проявляється в тому, що наявність чи відсутність прав і фактів, що лежать в його основі, встановлюються остаточно, і в тому, що встановлені постановою суду права підлягають беззаперечному здійсненню на вимогу уповноважених осіб.

За встановлених обставин зобов'язання судом у справі №2а-967/12/2070 вчинення дій щодо поновлення реєстрації Товариства платником ПДВ та внесення до Реєстру платників ПДВ запису про відміну анулювання такої реєстрації саме Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Харкова суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, дійшов правильного висновку про те, що у відповідача (ДПІ у Київському районі м. Харкова) відсутній обов'язок для внесення змін до Реєстру платників ПДВ за вказаним рішенням суду й, як наслідок, наявність відповідного порушення цим суб'єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів позивача не вбачається.

Доводи ж касаційної скарги за наведеного не дають підстав для висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій допустили неправильне застосування норм матеріального права чи порушення процесуальних норм, а тому підстави для скасування ухвалених судових рішень та задоволення касаційної скарги відсутні.

За правилами частини першої статті 341 КАС України (в редакції, чинній на момент ухвалення даної постанови) суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Згідно з частиною першою статті 350 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права при ухваленні судових рішень.

Керуючись статтями 341, 345, 349, 350, 355, 359 КАС України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Опттехноконсалтинг» залишити без задоволення, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 28 жовтня 2015 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2015 року - без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття і оскарженню не підлягає.

Судді Верховного Суду С.С. Пасічник

І.А. Васильєва, В.П. Юрченко.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
06.06.2019
ПІБ судді:
Пасічник С.С.
Реєстраційний № рішення
820/8199/15
Інстанція
Касаційна
Ключові статті:
 • [>>>] 184
 • [>>>] 5
 • Резолютивна частина
  Касаційну скаргу платника податку залишено без задоволення.  
  Подальше оскарження
  Відповідно до ч.5 ст.355 КАСУ постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.  
  Замовити персональну презентацію