Постанова Верховного Суду від 04.04.2019 у справі № 822/2333/17

ПОСТАНОВА

Іменем України

04 квітня 2019 року

Київ

справа №822/2333/17

адміністративне провадження №К/9901/3346/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Пасічник С.С.,

суддів: Васильєвої І.А., Юрченко В.П.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Головного управління ДФС у Хмельницькій області

на постанову Хмельницького окружного адміністративного суду у складі судді Шевчука О.П. від 05 вересня 2017 року

та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду у складі колегії суддів: головуючого судді Білої Л.М., суддів Гонтарука В.М., Граб Л.С.

від 26 жовтня 2017 року

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський рай»

до Головного управління ДФС у Хмельницькій області

про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

У серпні 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський рай» (далі - позивач, Товариство) звернулось до суду з позовом до Головного управління ДФС у Хмельницькій області (далі - відповідач, ГУ ДФС), в якому просило: 1) визнати протиправною бездіяльність ГУ ДФС стосовно невнесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування даних щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування Товариства по податковим деклараціям з податку на додану вартість (далі - ПДВ) від 19 квітня 2016 року №9060197673 із заявленою до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку сумою 324917,00 грн.; від 23 червня 2016 року №9105221928 із заявленою до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку сумою 357747,00 грн.; 2) зобов'язати ГУ ДФС внести електронним повідомленням до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ інформацію про узгоджені суми бюджетного відшкодування по деклараціям за березень та квітень 2016 року (заяви №9060197673 від 19 квітня 2016 року, №9105221928 від 23 червня 2016 року), з одночасним внесенням інформації щодо платіжних реквізитів, необхідних для перерахування сум бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок Товариства в обслуговуючому банку.

Обґрунтовуючи позовну заяву, зазначало, що внаслідок набрання 22 червня 2017 року законної сили постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 02 лютого 2017 року у справі №822/2432/16, якою визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області від 30 листопада 2016 року, №0008501401/1412, №0008511401/1413, №0001841402/1414, мав правомірні очікування, що відповідач на наступний робочий день після отримання судового рішення внесе до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування Товариства по податковим деклараціям з ПДВ від 19 квітня 2016 року №9060197673 та від 23 червня 2016 року №9105221928, однак вказаних дій відповідач не виконав, чим порушив право позивача на своєчасне отримання бюджетного відшкодування.

Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 05 вересня 2017 року, яка залишена без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 26 жовтня 2017 року, позов задоволено повністю.

Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, задовольняючи позовні вимоги, дійшов висновку, що відповідачем протиправно не внесено на наступний робочий день після отримання відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, таузгодження суми податку, визначеної у деклараціях від 19 квітня 2016 року №9060197673 та від 23 червня 2016 року №9105221928 та заявленої до відшкодування, до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування даних щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платнику податку, у зв'язку з чим допущено порушення прав позивача на отримання такого бюджетного відшкодування.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, ГУ ДФС подало касаційну скаргу, в якій просило їх скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, відповідач зазначив про ненадання судами попередніх інстанцій належної правової оцінки обставинам оскарження судових рішень у справі №822/2432/16 в касаційному порядку та відкриття Вищим адміністративним судом України 02 серпня 2017 року касаційного провадження, що, на думку ГУ ДФС, свідчить про неузгодження суми податку, заявленої до відшкодування, й, як наслідок, відсутність підстав для внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування даних щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування Товариства. Також посилається на проведення повторної позапланової перевірки позивача, оформленої актом перевірки від 18 жовтня 2017 року №2287/22-01-14-06/39617940, за результатами якої встановлено завищення вказаних сум бюджетного відшкодування, у зв'язку з чим в подальшому будуть прийняті відповідні податкові повідомлення-рішення про зменшення таких сум.

Ухвалою Верховного Суду від 04 січня 2018 року відкрито касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою.

Позивач у відзиві на касаційну скаргу проти доводів та вимог останньої заперечив, вважаючи їх безпідставними, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які просить залишити без змін, - обґрунтованими та законними. Зазначив, що касаційна скарга мотивована обставинами, які не входять до предмету доказування у даній справі.

Переглянувши судові рішення в межах доводів і вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права і дотримання норм процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про відмову в задоволенні касаційної скарги, з огляду на таке.

Так, відповідно до підпункту 14.1.18 пункту 14.1 статті 14 ПК України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин у цій справі) бюджетне відшкодування - це відшкодування від'ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника.

Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків встановлені статтею 200 ПК України.

Відповідно до пункту 200.7 статті 200 ПК України платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

За змістом пункту 200.10 статті 200 ПК України у строк, передбачений абзацом першим пункту 76.3 статті 76 цього Кодексу, контролюючий орган проводить камеральну перевірку даних податкової декларації або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання). Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 цієї статті, - за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до цього Кодексу.

Пунктом 200.12 статті 200 ПК України визначено, що зазначена у заяві сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, зокрема, з дня визнання протиправним та/або скасування податкового повідомлення-рішення (підпункт «ґ» цієї статті). У випадках, передбачених цим підпунктом цього пункту, інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму відображається в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування контролюючим органом на наступний робочий день після виникнення такого випадку.

На підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, після дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного відшкодування перераховує таку суму з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, протягом п'яти операційних днів ( пункт 200.13 цієї статті Кодексу ).

У відповідності до пункту 200.14 статті 200 ПК України, якщо за результатами камеральної або документальної перевірки, контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган: у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування; у разі з'ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Як передбачено положеннями пункту 200.15 цієї статті, у разі коли за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення провадження у справі зобов'язаний внести відповідні дані до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Після закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання законної сили рішенням суду контролюючий орган на наступний робочий день після отримання відповідного рішення зобов'язаний внести до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника ( абзац другий пункту 200.15 статті 200 ПК України ).

Аналогічні за правовим регулюванням положення містить і Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року №26 (далі - Порядок), яка набрала чинності 01 лютого 2017 року.

Зокрема, згідно пункту 6 Порядку інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму відображається в Реєстрі органом ДФС на наступний робочий день після виникнення такого випадку.

За змістом абзацу другого пункту 7 Порядку після закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання законної сили рішенням суду орган ДФС на наступний робочий день після отримання відповідного рішення зобов'язаний внести до Реєстру дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника податку.

У зв'язку з наведеним слід зазначити, що відповідно до статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Статтею 255 КАС України (в редакції, чинній на момент розгляду справи у судах попередніх інстанцій) встановлено, що постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. Обставини, які були встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі не можуть оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.

Відповідно до частини другої статті 257 КАС України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.

Таким чином законна сила судового рішення - це така його властивість, яка робить рішення загальнообов'язковим для виконання та поширюється на всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадових чи службових осіб та громадян. При цьому одним із основних елементів права є принцип правової впевненості, який, серед іншого, передбачає, що рішення суду, яке набрало законної сили, не може бути поставлено під сумнів.

У справі, яка розглядається, судами встановлено, що відповідачем за результатами проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку за лютий 2016 року, березень 2016 року та квітень 2016 року складено акт від 16 листопада 2016 року №3492/14-02/396179, в якому встановлено завищення суми заявленого бюджетного відшкодування з ПДВ за лютий - квітень 2016 року, заниження позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, яке сплачується до бюджету за відповідні періоди, завищення суми від'ємного значення за квітень 2016 року, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного і податкового періоду.

На підставі висновків акту перевірки Державною податковою інспекцією у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області прийняті податкові повідомлення-рішення від 30 листопада 2016 року: №0008501401/1412, яким зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ на 1090420 грн., а також збільшено податкове зобов'язання з ПДВ у розмірі 407756 грн. та застосовані штрафні (фінансові) санкції - 272605 грн.; №0008511401/1413, яким зменшено розмір від'ємного значення суми ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, на 37908 грн.; №0001841402/1414, яким збільшено суму грошового зобов'язання з ПДВ на 3583159 грн., з яких за основним зобов'язанням - 2866527 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 716632 грн.

Позивач не погодився із згаданими податковими повідомленнями-рішеннями і оскаржив їх у судовому порядку. Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 02 лютого 2017 року у справі №822/2432/16, залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 22 червня 2017 року, визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення від 30 листопада 2016 року №0008501401/1412, №0008511401/1413, №0001841402/1414. Рішення суду набрало законної сили.

13 липня 2017 року позивачем подано до ГУ ДФС заяву №1/13-07/2017 про внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування даних щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника по податковим деклараціям з ПДВ від 19 квітня 2016 року №9060197673 із заявленою до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку сумою 324917,00 грн.; від 23 червня 2016 року №9105221928 із заявленою до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку сумою 357747,00 грн., а також додано копію ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду від 22 червня 2017 року у справі №822/2432/16.

За таких обставин, на думку Верховного Суду, оскільки в силу вимог абзацу другого пункту 200.15 статті 200 ПК України після набрання законної сили рішенням суду контролюючий орган на наступний робочий день після отримання відповідного рішення зобов'язаний внести до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника, та у зв'язку із тим, що рішенням суду, яке набрало законної сили, визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення, яким зменшено суму бюджетного відшкодування ПДВ за лютий - квітень 2016 року, то у податкового органу, як правильно зазначили суди попередніх інстанцій у цій справі, не було підстав для невнесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника.

Обставини ж відкриття касаційного провадження за скаргою на згадані судові рішення у справі №822/2432/16, а також проведення повторної позапланової перевірки позивача не зумовлюють втрату останніми законної сили й не є підставою для зупинення (припинення) процедури відшкодування ПДВ. До того ж, згідно відомостей із Єдиного державного реєстру судових рішень постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 02 лютого 2017 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 22 червня 2017 року у справі №822/2432/16 залишено без змін постановою Верховного Суду від 26 березня 2019 року.

Враховуючи наведене, зміст встановлених фактичних обставин, описаних вище, зважаючи на їх зміст та юридичну природу, а також відсутність заперечень з боку контролюючого органу щодо обраного позивачем способу судового захисту порушеного права, висновок судів першої та апеляційної інстанцій про наявність підстав для задоволення позовних вимог Товариства ґрунтується на правильному застосуванні згаданих вище норм матеріального права.

За змістом частини третьої статті 3 КАС України (в редакції, чинній на момент прийняття даної постанови) провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Частиною першою статті 341 КАС України встановлено, що суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Згідно з частиною першою статті 350 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Доводи ж касаційної скарги за наведеного не дають підстав для висновку, що суди попередніх інстанцій допустили неправильне застосування норм матеріального права чи порушення процесуальних норм при ухваленні рішень, а тому підстави для їх скасування та задоволення касаційної скарги відсутні.

Керуючись статтями 341, 343, 349, 350, 355, 360 КАС України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Головного управління ДФС у Хмельницькій області залишити без задоволення, а постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 05 вересня 2017 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 26 жовтня 2017 року - без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття і оскарженню не підлягає.

Судді Верховного Суду

С.С. Пасічник

І.А. Васильєва, В.П. Юрченко ,

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
04.04.2019
ПІБ судді:
Пасічник С.С.
Реєстраційний № рішення
822/2333/17
Інстанція
Касаційна
Ключові статті:
 • [>>>] 200
 • [>>>] 257
 • Резолютивна частина
  Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення.
  Подальше оскарження
  Відповідно до ч.5 ст.355 КАСУ постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
  Замовити персональну презентацію