Постанова Верховного Суду від 03.04.2019 у справі № 662/1626/17

Постанова

Іменем України

03 квітня 2019 року

м. Київ

справа №662/1626/17

провадження №61-41732св18

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Висоцької В. С. (суддя-доповідач),

суддів: Лесько А. О., Мартєва С. Ю., Сімоненко В. М., Фаловської І. М.,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом ОСОБА_1

до фермерського господарства «Світанок»

про стягнення компенсації за невикористану відпустку та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні,за касаційною скаргою фермерського господарства «Світанок»

на рішення Новотроїцького районного суду Херсонської області від 10 квітня 2018 року у складі судді Тимченко О. В.

та постанову апеляційного суду Херсонської області від 17 липня 2018 року у складі колегії суддів: Кутурланової О.В., Майданіка В. В., Орловської Н. В.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1,

відповідач - фермерське господарство «Світанок»,

представник відповідача - Бєрьозка Юрій Володимирович,

ОПИСОВА ЧАСТИНА

Короткий зміст позовних вимог

1. У вересні 2017 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до фермерського господарства «Світанок» (далі - ФГ «Світанок»), у якому просив стягнути з відповідача на свою користь компенсацію за невикористані щорічні відпустки в сумі 4 300 грн, а також середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні з роботи.

2. Позовна заява мотивована тим, що в період з 01 липня 2014 року

по 16 червня 2017 року позивач працював водієм автотранспортних засобів у ФГ «Світанок». За весь час роботи у ФГ «Світанок» позивач жодного разу не був у щорічній відпустці. При звільненні з роботи відповідач не виплатив йому вказану компенсацію. Після звільнення він направив відповідачу лист з вимогою виплатити компенсацію за невикористану відпустку, однак відповідь не отримав.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

3. Рішенням Новотроїцького районного суду Херсонської області

від 10 квітня 2018 року позов задоволено частково.

4. Стягнуто з ФГ «Світанок» на користь ОСОБА_1 заборгованість у сумі

1 366,59 грн та середній заробіток за весь час затримки 16 673,60 грн. Вирішено питання судових витрат.

5. Рішення суду першої інстанції мотивоване доведеностю факту неповного розрахунку з позивачем на день звільнення та наявність боргу підприємства перед позивачем у сумі 1 366,59 грн, а тому наявні підстави для стягнення цих коштів та застосування до спірних правовідносин положень статті 117 КЗпП України стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції

6. Постановою апеляційного суду Херсонської області від 17 липня 2018 року апеляційну скаргу ФГ «Світанок» залишено без задоволення, рішення Новотроїцького районного суду Херсонської області від 10 квітня 2018 року залишено без змін.

7. Постанова апеляційного суду мотивована тим, що суд першої інстанції повно з'ясував дійсні обставини справи, перевірив доводи і заперечення сторін, дослідив надані сторонами докази, яким дав правильну оцінку, ухвалив рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для його скасування немає.

8. Доводи апеляційної скарги відхилив, оскільки висновки суду місцевого суду не спростували, не містять посилання на нові факти чи засоби доказування, які б вказували на незаконність ухваленого в справі рішення.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

9. У касаційній скарзі, поданій у липні 2018 року, ФГ «Світанок» просить скасувати ухвалені в справі судові рішення в частині задоволення вимог та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити в повному обсязі, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Аргументи учасників справи

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

10. Касаційна скарга мотивована тим, що висновок суду про ухилення

ФГ «Світанок» від проведення експертизи є невірним, оскільки ані ухвали про призначення експертизи, ані інших документів про витребування матеріалів для проведення експертизи ФГ «Світанок» не отримувало.

11. Аргументом касаційної скарги також указано те, що суди безпідставно не застосували співмірність, стягуючи у повному обсязі середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні, оскільки при частковому задоволенні позову працівника про стягнення заробітної плати у зв'язку із затримкою розрахунку при звільненні суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.

Доводи інших учасників справи

12. Інші учасники справи не скористалися правом подання до суду відзиву на касаційну скаргу, письмових заперечень щодо її вимог і змісту до суду не направили.

Фактичні обставини справи, встановлені судами

13. У період з 01 липня 2014 року по 16 червня 2017 року ОСОБА_1 перебував у трудових відносинах з ФГ «Світанок», працював водієм автотранспортних засобів. Звільнений із займаної посади згідно зі статтею 38 КЗпП України.

14. Згідно витягу про історію по картковому рахунку від 18 серпня 2017 року ОСОБА_1 отримував середньомісячну заробітну плату в розмірі

2 576 грн. Середньоденна заробітна плата складає 122,60 грн.

15. ОСОБА_1 надавалася відпустка і проводилися розрахунки за використану відпустку, за виключення суми за січень 2017 року 1 366,59 грн.

16. Відповідач не довів, що у відомості за січень 2017 року на виплату 1 366,59 грн підпис належить саме позивачу ОСОБА_1

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

Позиція Верховного Суду

17. Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

18. Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Мотиви, з яких виходив Верховний Суд, та застосовані норми права

19. Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду вирішення справи.

20. Відповідно до вимог частин першої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

21. Частиною першою статті 402 ЦПК України встановлено, що у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.

22. Відповідно до вимог статті 47 КЗпП Українивласник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 КЗпП України.

23. Згідно зі статтею 116 КЗпП Українипри звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пiзнiше наступного дня пiсля пред'явлення звільненим працiвником вимоги про розрахунок. В разi спору про розмiр сум, належних працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цiй статтi строк виплатити не оспорювану ним суму.

24. Статтею 117 КЗпП Українипередбачено, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

25. Аналіз зазначених норм свідчить про те, що всі суми (заробітна плата, вихідна допомога, компенсація за невикористану відпустку, оплата за час тимчасової непрацездатності тощо), належні до сплати працівникові, мають бути виплачені у день звільнення цього працівника. Закон прямо покладає на підприємство, установу, організацію обов'язок провести зі звільненим працівником повний розрахунок, виплатити всі суми, що йому належать; при невиконанні такого обов'язку з вини власника або уповноваженого ним органу наступає передбачена статтею 117 КЗпП Українивідповідальність.

26. Установивши, що при звільненні працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, організації суми в день звільнення, суд на підставі статті 117 КЗпП Українистягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при не проведенні його до розгляду справи - по день постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому свої вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

27. Частково задовольняючи позов, суди на підставі доказів, поданих сторонами, що належним чином оцінені, дійшли правильного висновку про те, що при звільненні позивача з ним відповідачем не був проведений повний розрахунок та не виплачено усі належні йому суми, а тому в порядку статті 117 КЗпП України відповідач має обов'язок щодо виплати середнього заробітку по день постановлення судом рішення. При цьому доказів відсутності своєї вини у такій невиплаті відповідач не надав.

28. Доводи касаційної скарги про ухилення ФГ «Світанок» від проведення експертизи є безпідставними, оскільки зазначене спростовується обставинами, встановленими судом та матеріалами справи.

29. Так, у ході судового розгляду позивач заперечував факт отримання коштів у розмірі 1 366,59 грн, зазначених у наданій відповідачем відомості на виплату грошей за січень 2017 року.

30. Ухвалою Новотроїцького районного суду Херсонської області

від 08 лютого 2018 року було призначено почеркознавчу експертизу.

31. У призначені судові засідання для надання відповідачем оригіналів документів, зазначених у клопотанні експерта, представник ФГ «Світанок» не з'явився.

32. 13 березня 2018 року на адресу ФГ «Світанок» був направлений лист-попередження, у якому роз'яснено положення статті 109 ЦПК України, яка передбачає наслідки ухилення від подання необхідних матеріалів для проведення експертизи.

33. З матеріалів справи слідує, що наведений лист-попередження

ФГ отримало 15 березня 2018 року( а. с.118).

34. У зв'язку з ненаданням оригіналів документів, які запитував експерт для проведення експертизи, судом установлено, що у відомості на заробітну плату ФГ «Світанок» за січень 2017 року про отримання ОСОБА_1

1 366,59 грн підпис виконано не ОСОБА_1

35. Разом із тим, обґрунтованими є доводи касаційної скарги в частині не застосування судами принципу співмірності при розгляді цього спору.

36. Відповідно до частини другої статті 117 КЗпП України при наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

37. У разі непроведення розрахунку у зв'язку із виникненням спору про розмір належних до виплати сум вимоги про відповідальність за затримку розрахунку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача або такого висновку дійде суд, що розглядає справу. При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.

38. Отже, право суду зменшити розмір середнього заробітку, що має сплатити роботодавець працівникові за час затримки виплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП України, залежить від таких чинників: наявність спору між працівником та роботодавцем з приводу розміру належних до виплати працівникові сум за трудовим договором на день звільнення; виникнення спору між роботодавцем та працівником після того, коли належні до виплати працівникові суми за трудовим договором у зв'язку з його звільненням повинні бути сплачені роботодавцем; прийняття судом рішення щодо часткового задоволення вимог працівника про виплату належних йому при звільненні сум у строки, визначені статтею 116 цього Кодексу.

39. Установивши, що між сторонами у справі виник спір про розмір належних звільненому працівникові сум, що частково вирішений на користь ОСОБА_1, суди не врахували частковість задоволення вимог працівника про виплату належних при його звільненні сум в розумінні статті 117 КЗпП України, що дає підстави для застосування принципу співмірності у визначенні розміру середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

40. З обставин справи, встановлених судом, убачається, що ОСОБА_1 невчасно виплачена заробітна плата у розмірі 1 366,59 грн, що складає

31,78% від заробітної плати, яку позивач просив стягнути у розмірі

16 673,60 грн.

41. Ураховуючи конкретні обставини обставин та часткове задоволення вимог ОСОБА_1 щодо розміру належних йому при звільненні сум, а також необхідності застосування вимог розумності і справедливості, принципу співмірності розміру середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні із розміром належних звільненому працівникові сум, колегія суддів дійшла висновку про необхідність зменшення розміру середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні з

16 673,60 грн до 5 298,87 грн.

42. Таким чином доводи касаційної скарги про неправильне застосування судами норм матеріального права, зокрема в частині не застосування частини другої статті 117 КЗпП України, є обґрунтованими.

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ

43. Відповідно до частини першої статті 412 ЦПК України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

44. Зважаючи на те, що у справі не вимагається збирання або додаткової перевірки чи оцінки доказів, обставини справи встановлені судами повно, але допущено неправильне застосування норм матеріального права, судові рішення першої та апеляційної інстанцій не відповідають вимогам статті 263 ЦПК України щодо законності й обґрунтованості та підлягають зміні в частині розміру стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

ЩОДО РОЗПОДІЛУ СУДОВИХ ВИТРАТ

45. Згідно із положеннями статті 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

46. Враховуючи те, що понесені відповідачем витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної та касаційної скарг становлять 2 337,20 грн

(1 057,20 грн + 1 280 грн), судовий збір у розмірі 742,76 грн, визначений пропорційно до задоволеної частини вимог, слід стягнути з позивача на користь відповідача.

Керуючись статтями 400, 409, 412, 416, 418, 419 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу фермерського господарства «Світанок» задовольнити частково.

Рішення Новотроїцького районного суду Херсонської області від 10 квітня 2018 року та постанову апеляційного суду Херсонської області від 17 липня 2018 року змінити в частині стягнення розміру середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Стягнути з фермерського господарства «Світанок» на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні в розмірі 5 298,87 грн.

В іншій частині рішення Новотроїцького районного суду Херсонської області від 10 квітня 2018 року та постанову апеляційного суду Херсонської області від 17 липня 2018 року залишити в силі.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь фермерського господарства «Світанок» судовий збір у сумі 742,76 грн.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий В. С. Висоцька

Судді А. О. Лесько С. Ю. Мартєв В. М. Сімоненко І. М. Фаловська

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.04.2019
ПІБ судді:
Висоцька В. С.
Реєстраційний № рішення
662/1626/17
Інстанція
Касаційна
Ключові статті:
 • [>>>] 40
 • [>>>] 49-2
 • Резолютивна частина
  Касаційну скаргу особи задовольнити частково.
  Подальше оскарження
  Відповідно до ч.5 ст.355 КАСУ постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
  Замовити персональну презентацію