Постанова Верховного Суду України від 07.05.2012 у справі № 21-300а11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 травня 2012 року м. Київ

Верховний Суд України у складі:

головуючого Терлецького О.О.,

суддів: Балюка М.І., Барбари В.П., Берднік І.С., Глоса Л.Ф., Гриціва М.І., Ємця А.А., Жайворонок Т.Є., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., Колесника П.І., Короткевича М.Є., Коротких О.А., Косарєва В.І., Кривенди О.В., Кривенка В.В., Маринченка В.Л., Онопенка В.В., Охрімчук Л.І., Панталієнка П.В., Патрюка М.В., Пивовара В.Ф., Пилипчука П.П., Потильчака О.І., Пошви Б.М., Прокопенка О.Б., Редьки А.І., Романюка Я.М., Скотаря А.М., Таран Т.С., Тітова Ю.Г., Шицького І.Б., Школярова В.Ф., Яреми А.Г., –

розглянувши у порядку письмового провадження справу

за позовом приватного підприємства "Аутпост-1" (далі – Підприємство)

до управління Пенсійного фонду України в Залізничному районі м. Львова (далі – управління ПФУ)

про скасування рішення та вимоги,

в с т а н о в и в:

У листопаді 2006 року Підприємство звернулося до суду з позовом, у якому просило скасувати: рішення управління ПФУ від 29 червня 2006 року № 372, яким донараховано 42 522 грн 4 коп. своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків та застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 11 689 грн 98 коп.; вимогу відповідача про сплату боргу від 3 липня 2006 року № Ю-505, якою визначено сплату недоїмки зі страхових внесків, фінансових санкцій (штрафів) та пені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 27 427 грн 24 коп.

Господарський суд Львівської області постановою від 27 вересня 2007 року, залишеною без змін ухвалами Львівського апеляційного адміністративного суду від 10 квітня 2008 року та Вищого адміністративного суду від 20 січня 2011 року, позовні вимоги задовольнив частково: скасував рішення відповідача від 29 червня 2006 року № 372 в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 9 563 грн 88 коп., у решті позову відмовив.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновком якого погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій виходив із того, що страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не входять до системи оподаткування, на них не поширюється податкове законодавство, в тому числі і Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі – Указ № 727/98), а відтак позивач зобов'язаний сплачувати такі внески, тому вимога відповідача про сплату боргу від 3 липня 2006 року № Ю-505 є правомірною.

Крім того, суди погодились із висновком суду першої інстанції, що штрафна (фінансова) санкція, застосована відповідачем рішенням від 29 червня 2006 року № 372, не відповідає вимогам пункту 4 частини дев'ятої статті 106 Закону від 9 липня 2003 року № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон № 1058-IV), оскільки застосована з наростаючим підсумком. Сума донарахованих страхових внесків складає 42 522 грн 4 коп., тому штрафна санкція повинна становити 2 126 грн 1 коп. тобто 5 відсотків від суми донарахованих внесків.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України, управління ПФУ просить скасувати всі постановлені у справі судові рішення.

На обґрунтування заяви додано ухвалу Вищого адміністративного суду України від 14 жовтня 2009 року (справа № К-16614/08), в якій, на думку управління ПФУ, по-іншому, ніж у справі, що розглядається, застосовано одні й ті самі норми матеріального права у подібних правовідносинах.

Заява про перегляд оскаржуваної ухвали Вищого адміністративного суду України не підлягає задоволенню з таких підстав.

Закон № 1058-IV регулює відносини, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (стаття 5). Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці правовідносини лише у випадках, передбачених зазначеним Законом, або в частині, що йому не суперечить. Виключно цим нормативно-правовим актом визначаються: принципи та структура системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; коло осіб, на яких поширюється його дія; перелік платників страхових внесків, їх права та обов'язки; порядок нарахування, обчислення, сплати цих внесків і стягнення заборгованості за ними.

Пунктом 1 статті 11 Закону № 1058-IV установлено, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях, інших відокремлених підрозділах цих підприємств, організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб, включаючи юридичних та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований чи єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством.

Згідно з пунктом 1 статті 14 зазначеного вище Закону страхувальниками зазначених осіб є їхні роботодавці, які відповідно до частини першої статті 15 цього Закону належать до платників страхових внесків і зобов'язані на підставі пункту 6 частини другої статті 17 цього ж нормативно-правового акта нараховувати, обчислювати та сплачувати в установлені строки й у повному обсязі страхові внески.

У статті 18 Закону № 1058-IV зазначено, що страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій території України у порядку, встановленому цим Законом; вони не включаються до складу податків, інших обов'язкових платежів, з яких складається система оподаткування. На ці внески не поширюється податкове законодавство, а іншим законодавством не можуть встановлюватися пільги з нарахування та сплати страхових внесків або звільнення від їх сплати.

Ставки, механізм справляння та пільги зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлено Законом України від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", де, як і в Законі № 1058-IV, не передбачено такої пільги, як звільнення від сплати цього збору для суб'єктів підприємницької діяльності, котрі перейшли на спрощену систему оподаткування.

Таким чином, страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не входять до системи оподаткування, на них не поширюється податкове законодавство, а іншим законодавством не встановлені пільги з нарахування та сплати цих внесків або звільнення від їх сплати. Отже, обов'язок сплачувати страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування осіб, які працюють у суб'єктів підприємницької діяльності – платників єдиного податку, не залежить від статусу платника податку.

Згідно з пунктом 16 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону № 1058-IV до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить йому. Положення статті 6 Указу № 727/98 про звільнення суб'єктів малого підприємництва, які сплачують єдиний податок, від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, Закону суперечить, а отже, застосуванню не підлягає.

За таких обставин, висновок касаційного суду у цій справі, про те, що вимога відповідача про сплату боргу від 3 липня 2006 року № Ю-505, якою визначено сплату недоїмки зі страхових внесків, фінансових санкцій (штрафів) та пені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, є правомірною, ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права та практиці Верховного Суду України при вирішенні спорів цієї категорії.

Що стосується рішення суду в частині визнання недійсним та скасування рішення від 29 червня 2006 року № 372, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 11 689 грн 98 коп., то суд обґрунтовано скасував його в частині застосування фінансових санкцій на суму 9 563 грн 88 коп.

Відповідно до пункту 4 частини дев'ятої статті 106 Закону № 1058-IV за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми.

Суди встановили факт наявності не обчислених та не сплачених страхових внесків у сумі 42 522 грн 4 коп., що підтверджено актом перевірки від 14 червня 2006 року № 83.

Згадана норма права не дає підстав для визначення суми штрафу наростаючим підсумком у випадку, коли попередньо борг зі сплати страхових внесків не був визначений.

Отже, сума штрафу не може перевищувати 5 відсотків донарахованих внесків, а саме 2 126 грн 10 коп. (42 522 грн 4 коп.* 5 % = 2 126 грн 10 коп.)

Оскільки при вирішенні справи касаційний суд правильно застосував норми матеріального права, у задоволенні заяви управління ПФУ слід відмовити.

Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України

п о с т а н о в и в:

У задоволенні заяви управління Пенсійного фонду України в Залізничному районі м. Львова відмовити.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий О.О. Терлецький

Судді: Балюка М.І., Барбари В.П., Берднік І.С., Глоса Л.Ф., Гриціва М.І., Ємця А.А., Жайворонок Т.Є., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., Колесника П.І., Короткевича М.Є., Коротких О.А., Косарєва В.І., Кривенди О.В., Кривенка В.В., Маринченка В.Л., Онопенка В.В., Охрімчук Л.І., Панталієнка П.В., Патрюка М.В., Пивовара В.Ф., Пилипчука П.П., Потильчака О.І., Пошви Б.М., Прокопенка О.Б., Редьки А.І., Романюка Я.М., Скотаря А.М., Таран Т.С., Тітова Ю.Г., Шицького І.Б., Школярова В.Ф., Яреми А.Г.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
07.05.2012
ПІБ судді:
Терлецький О.О.
Реєстраційний № рішення
21-300а11
Ключові статті:
  • [>>>] 106
  • Резолютивна частина
    Заяву про перегляд рішення задоволено.
    Замовити персональну презентацію