Постанова Тернопільського окружного адміністративного суду України від 04.11.2014 у справі № 819/2403/14-a

Державний герб України

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 819/2403/14-a 04 листопада 2014 р. м. Тернопіль

Тернопільський окружний адміністративний суд, в складі:

головуючого судді Баб'юка П.М.,

при секретарі судового засідання Шмир Р. І.,

за участю:

представників позивача Орденаса В.М., Процик М.Т.,

представника відповідача Катюк У.Т.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі адміністративну справу

за адміністративною позовною заявою Дочірнього підприємства фірма "Альтфатер Тернопіль"

до Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Тернопільській області

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство фірма "Альтфатер Тернопіль" звернулось до суду з позовом до Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Тернопільській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 06 серпня 2014 року №0019821502.

В обгрунтування позову зазначено, що висновок податкового органу в акті перевірки від 18.07.2014 №240/15-02/22601875 про порушення позивачем, ДП Фірма «Альтфатер Тернопіль», терміну сплати самостійно визначеного грошового зобов'язання з податку на прибуток за 2013 рік в сумі 133828 грн. протягом строків, визначених п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України є безпідставним. Позивач вважає, що податковим органом невірно застосовано норми Податкового кодексу України щодо визначення граничного строку сплати податкового зобов'язання по податку на прибуток, оскільки не взято до уваги положення п.49.20 ст.49 Податкового кодексу України.

Зокрема, позивач стверджує, що оскільки останній день строку подання податкової декларації з вказаного податку за 2013 рік, з урахуванням п.49.20 ст.49 Податкового кодексу України, є 03.03.2014, то відповідно до п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України, граничним строком сплати податку на прибуток є 13.03.2013. Податкове зобов'язання по податку на прибуток в сумі 133828 грн. сплачено позивачем 12.03.2014, а відтак, на думку позивача, у податкового органу були відсутні підстави для застосування штрафної санкції шляхом винесення оскарженого податкового повідомлення-рішення.

Представники позивача в судовому засіданні позов підтримали з мотивів вказаних у позовній заяві.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнала, подала письмові заперечення. Вважає, що п.49.20 ст.49 Податкового кодексу України не застосовується при визначенні граничного строку сплати податкового зобов'язання, оскільки, вказана норма стосується лише строків подання податкової декларації, а не строків сплати податку.

Таким чином, на думку відповідача, платник податків повинен самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації, без урахуванням перенесення термінів подання звітності у зв'язку з вихідними чи святковими днями.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд встановив наступне.

17 липня 2014 року працівниками ТОДПІ Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проведено камеральну перевірку податкової звітності Дочірнього підприємства Фірма "Альтфатер Тернопіль" з податку на прибуток за 2013 рік.

За результатами перевірки складено акт перевірки від 18.07.2014 №240/15-02/22601875, в якому податковим органом зроблено висновок про порушення ДП Фірма «Альтфатер Тернопіль» терміну сплати самостійно визначеного грошового зобов'язання з податку на прибуток за 2013 рік протягом строків, визначених п.57.1 ст. 57 Податкового кодексу України.

Як зазначено в акті перевірки, податковим органом виявлено порушення платником податку вимог пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, щодо дотримання граничного строку сплати самостійно визначеного грошового зобов'язання з податку на прибуток за декларацією по податку на прибуток за 2013р. на 1 день в розмірі 133828 грн.

Зокрема, в акті зазначено, що граничний термін сплати грошового зобов'язання з податку на прибуток за декларацією по податку на прибуток за 2013р. - 11.03.2014, а ДП Фірма «Альтфатер Тернопіль» сплатило вказані кошти 12.03.2014.

06 серпня 2014 року за результатами перевірки на підставі статті 126 Податкового кодексу України відповідачем прийнято оскаржуване податкове повідомлення-рішення №0019821502, яким до позивача застосовано штрафні санкції на суму 13382,80 грн. (10% погашеної суми податкового боргу) .

Не погодившись із вказаним рішенням позивач оскаржив його у адміністративному порядку.

Рішенням Головного управління Міндоходів у Тернопільській області про результати розгляду первинної скарги від 03.09.2014 №10093/10/19-00-10-02-06/277 залишено оскаржуване податкове повідомлення-рішення без змін, а скаргу Дочірнього підприємства Фірма "Альтфатер Тернопіль" - без задоволення.

Рішенням Державної фіскальної служби України про результати розгляду повторної скарги від 18.09.2014 №3647/6/99-99-10-01-02-15 залишено оскаржуване податкове повідомлення-рішення без змін, а скаргу Дочірнього підприємства Фірма "Альтфатер Тернопіль" - без задоволення.

Однак, висновок податкового органу щодо порушення платником податку строку сплати вказаної суми податку на прибуток підприємств є безпідставним, оскільки не грунтується на вимогах закону.

Так, відповідно до пп.49.18.3 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України, податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, зокрема, що дорівнює календарному року, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Згідно п.49.20 ст.49 Податкового кодексу України, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Оскільки згідно з пунктом 49.18.3 статті 49 Податкового кодексу України платник податку (позивач) подає податкову декларацію з податку на прибуток за 2013 рік протягом 60 календарних днів, що настають за звітним роком, то останній день подання податкової декларації за 2013 рік припав на 01.03.2014, вихідний день - субота, тому, враховуючи положення п.49.20 ст.49 Податкового кодексу України, останнім днем строку подання такої податкової декларації вважається операційний банківський день, що настає за вихідним або святковим днем, тобто 03.03.2014.

Пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Поряд з цим, вказана норма не містить посилання конкретно на пп.49.18.3 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України щодо визначення строків подання податкової декларації, а містить лише загальне поняття: "граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим кодексом".

Натомість, п.49.20 ст.49 Податкового кодексу України чітко визначає, що, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

У вказаному пункті ст.49 Податкового кодексу України відсутнє поняття "переноситься", а вжито термін "вважається", що не допускає будь-яких двозначних трактувань.

Аналізуючи наведене, якщо строк подання податкової декларації, який визначений пп.49.18.3 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем, і саме від цього строку протягом 10 календарних днів платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації.

Крім цього, відповідно до п.56.21 ст.56 Податкового кодексу України, у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Таким чином, з твердженням податкового органу, що останнім днем граничного строку для сплати податку на прибуток за 2013 рік є 11.03.2014 суд не погоджується, оскільки, судом встановлено, що останнім днем граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації з податку на прибуток за 2013 рік, є 03.03.2014, а відтак, суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій податковій декларації, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити протягом 10 календарних днів, що настають за вказаним днем, тобто до 13.03.2014.

Платіжним дорученням №2628 від 12.03.2014р. позивач сплатив суму податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 133 828 грн.

Враховуючи наведене, висновок відповідача в акті перевірки від 18.07.2014 №240/15-02/22601875 про порушення позивачем, ДП Фірма «Альтфатер Тернопіль», терміну сплати самостійно визначеного грошового зобов'язання з податку на прибуток за 2013 рік не відповідає дійсності та спростовується матеріалами справи.

Суд вважає, що податковим органом невірно застосовано норми Податкового кодексу України щодо визначення граничного строку сплати податкового зобов'язання по податку на прибуток, оскільки не взято до уваги положення п.49.20 ст.49 Податкового кодексу України.

Відтак, у податкового органу були відсутні підстави для застосування до позивача штрафної санкції шляхом винесення оскарженого податкового повідомлення-рішення від 06 серпня 2014 року №0019821502, у зв'язку з чим, вказане рішення є протиправним і підлягає скасуванню.

З вказаного слідує, що заявлений позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 94, 158-167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити.

2. Визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Тернопільській області від 06 серпня 2014 року №0019821502.

Постанова суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Тернопільський окружний адміністративний суд в порядку і строки, передбачені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України та набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

В повному обсязі постанова складена 10 листопада 2014 року.

Головуючий суддя Баб'юк П.М.

копія вірна:

Суддя Баб'юк П.М.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.01.2001
ПІБ судді:
Баб'юк П.М.
Реєстраційний № рішення
819/2403/14-a
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Адміністративний позов задоволено. Податкове повідомлення-рішення визнано протиправним і скасовано.
Подальше оскарження
Постанова Тернопільського окружного адміністративного суду була оскаржена у Львівському апеляційному адміністративному суді, який залишив її без змін.
Замовити персональну презентацію