Постанова Сумського окружного адміністративного суду від 21.01.2015 у справі № 818/3699/14
Державний герб України

Копія:

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

21 січня 2015 р. справа №818/3699/14

Сумський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Бондаря С.О.

за участю секретаря судового засідання - Алексеєнко Є.А.

представника позивача - Похилько Л.В.,

представника відповідача - Васильченко М.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу №818/3699/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівельне науково-виробниче об'єднання"

до Головного управління державної фіскальної служби у Сумській області

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівельне науково-виробниче об'єднання" звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління державної фіскальної служби у Сумській області  (далі - Відповідач, ГУ ДФС у Сумській області) про визнання протиправним та скасування рішення  від 24.11.2014р. №534/10/18-28-10-03-04-293 про залишення скарги ТОВ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" №439 від 17.11.2014р. без розгляду та зобов'язання прийняти до розгляду вказану скаргу. Свої вимоги мотивує тим, що відповідачем безпідставно залишена без розгляду та повернута скарга товариства на податкові повідомлення-рішення ДПІ у м.Сумах у зв'язку з тим, що до скарги не доданий документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала скаргу. Проте, відповідачем не враховано, що до скарги була додана відповідна довіреність на особу, яка підписала скаргу.

Головне управління державної фіскальної служби у Сумській області, заперечуючи проти позову, свою позицію обґрунтовує тим, що до скарги ТОВ "СМНВО", підписаної ОСОБА_3, не долучено оригінала або належним чином завіреної копії документа, який засвідчує повноваження представника товариства, відповідно до законодавства. Тому скарга на законних підставах була залишена без розгляду та повернута особі, яка її подала (а.с.21-22).

Представник позивача Похилько Л.В. в судовому засіданні позовні вимоги підтримала у повному обсязі.

Представник відповідача Васильченко М.П. позов не визнала з підстав, викладених у письмовому запереченні.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, вивчивши письмові матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного. В судовому засіданні встановлено, що 17.11.2014р. ТОВ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" подало до Головного управління Міндоходів у Сумської області скаргу на податкові повідомлення-рішення ДПІ у м.Сумах 04 листопада 2014 року:  №0010491502/57785 про сплату штрафу у розмірі 20% у сумі 78 505,11грн. за порушення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість та  №0010501205/57786 про сплату штрафу у розмірі 10% у сумі 16782,19грн. за порушення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість (а.с.7-8).

Рішенням ГУ ДФС у Сумській області від 24.11.2014р. №534/10/18-28-10-03-04-293 скарга товариства залишена без розгляду та повернута заявнику (а.с.13).

На думку податкового органу, позивачем до скарги, підписаної першим заступником директора ТОВ "СМНВО" ОСОБА_3, не долучено оригінала або належним чином завіреної копії документа, який засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства, а тому не можливо встановити повноваження цього представника.

Суд вважає вказані висновки необґрунтованими, з огляду на таке.

Відповідно до п. 56.1 ст.56 Податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Пунктом 56.3 статті 56 Податкового кодексу України передбачено, що скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

За приписом п.56.8 ст.56 Податкового кодексу України контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Вимоги до оформлення скарги викладені в п.4 Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013р.  №848 (далі по тексту - Порядок).

Так, відповідно до вимоги вказаного пункту,  скарга платника податку подається в письмовій формі та має включати таку інформацію:

- найменування платника податку, його місцезнаходження, податкова адреса для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання для фізичної особи - платника податків;

- найменування органу доходів і зборів, яким прийнято оскаржуване рішення, дата і номер, назва та сума податку, збору та/або штрафної (фінансової) санкції;

- підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які, на думку заявника, встановлені органом доходів і зборів неправильно чи не встановлені взагалі;

- обґрунтування незгоди платника податків із рішенням органу доходів і зборів з посиланням на норми законодавства;

- суть вимог та клопотань платника податку;

- відомості про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу доходів і зборів про подання скарги до органу доходів і зборів вищого рівня;

- відомості про подання чи неподання позовної заяви про оскарження рішення органу доходів і зборів до суду;

- адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;

- перелік документів, які додаються до скарги.

Платник податку може додавати до скарги розрахунки та докази, які він вважає за необхідне надати. Копії документів, які додаються до скарги, повинні бути належним чином засвідчені.

Підпунктом 4.3 пункту 4 вказаного Порядку передбачено, що скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, уповноваженим на підписання скарги. Якщо скарга підписується представником платника податків, до неї долучається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "Сумське машинобудівельне науково-виробниче об'єднання" 17.11.2014р. подало скаргу до Головного управління Міндоходів у Сумської області на податкові повідомлення-рішення ДПІ у м.Сумах від 04 листопада 2014року №0010491502/57785 та №0010501205/57786.

Скарга підписана першим заступником директора ТОВ "СМНВО" ОСОБА_3, а тому до неї була додана копія документа, що засвідчує повноваження представника, а саме: копія довіреності 20.02.2014р. на 2-х арк. (а.с.9-10).

Отже, враховуючи положення Податкового кодексу України, Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, позивачем була подана до податкової інспекції скарга з додатком на 2-х арк.

Заяви відповідача про відсутність довіреності на першого заступника директора ТОВ "СМНВО" ОСОБА_3 є безпідставними та спростовуються матеріалами справи.

Порядок приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до установи урегульований Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ №1242 від 30.11.2011р. (далі - Інструкція).

Відповідно до п.149 Інструкції усі документи, що надходять до установи, приймаються централізовано в службі діловодства.

Частиною 2 пункту 151 Інструкції передбачено, що у разі виявлення відсутності додатків, зазначених у документі, або окремих аркушів, а також помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису, відбитку печатки, грифу затвердження тощо) документ не реєструється і відправникові надсилається письмовий запит або йому повідомляється про це телефоном. При цьому на документі робиться відповідна відмітка із зазначенням дати запиту (розмови телефоном), посади та прізвища особи, якій зроблено запит, підпису, ініціалів (ініціалу імені) та прізвища особи, що здійснила запит.

У разі відсутності або нецілісності вкладень, пошкодження конверта, упакування, що призвело до неможливості прочитання тексту документа, складається акт у двох примірниках. Один примірник акта надсилається відправникові, інший - зберігається у службі діловодства.

Відповідно до п.153 Інструкції факт і дата надходження документа до установи обов'язково фіксуються за правилами, зазначеними в пункті 82 цієї Інструкції.

Так, згідно п. 82 Інструкції відмітка про надходження документа до установи проставляється від руки або за допомогою штампа, автоматичного нумератора на лицьовому полі у правому кутку нижнього поля першого аркуша оригіналу документа. Елементами зазначеного реквізиту є скорочене найменування установи - одержувача документа, реєстраційний індекс, дата (у разі потреби - година і хвилини) надходження документа. У разі застосування автоматизованої системи реєстрації зазначена інформація наноситься за допомогою штрих-коду. Якщо кореспонденція не розкривається відповідно до пункту 150 цієї Інструкції, відмітка про надходження документа проставляється на конвертах (упакуваннях). У разі надходження зброшурованих документів разом із супровідним листом відмітка ставиться на супровідному листі. У разі коли установа - автор документа подає службі діловодства документ разом з його копією, на копії документа, що повертається установі - авторові, реєстраційний штамп не проставляється.

Як вбачається з матеріалів справи, скарга була подана до Головного управління Міндоходів у Сумської області особисто представником товариства.

Відповідно до вимог Інструкції, уповноваженою особою відповідача - Рибалко Л.В.  були перевірені надані документи та на копії скарги поставлений підпис, що засвідчує прийняття документа від ТОВ "СМНВО" з додатком - копія довіреності.

При цьому, на оригіналі скарги поставлений штамп Головного управління Міндоходів у Сумській області, реєстраційний номер та дату вхідного документа, а саме: №368/ск, "17.11.14", зазначено про наявність додатку на 2-х аркушах (а.с.11).

Отже, дії відповідача щодо залишення скарги без розгляду суперечать положенням Податкового кодексу України, а тому рішення Головного управління державної фіскальної служби у Сумській області від 24.11.2014р. №534/10/18-28-10-03-04-293 про залишення скарги без розгляду є протиправним та підлягає скасуванню.

Відповідно до вимог ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Головне управління ДФС у Сумської області, як суб'єкт владних повноважень, не довело правомірності рішення.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне визнати протиправним та скасувати рішення Головного управління ДФС у Сумської області від 24.11.2014р. №534/10/18-28-10-03-04-293 про залишення скарги без розгляду та зобов'язати прийняти до розгляду скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" №439 від 17.11.2014р.

На підставі ст. 94 КАС України з Державного бюджету України необхідно стягнути судовий збір в розмірі  73,08 грн., сплачений позивачем при подачі позову до суду.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівельне науково-виробниче об'єднання" до Головного управління державної фіскальної служби у Сумській області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Головного управління ДФС у Сумської області від 24.11.2014р. №534/10/18-28-10-03-04-293 про залишення скарги без розгляду.

Зобов'язати Головне управління ДФС у Сумської області прийняти до розгляду скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» №439 від 17.11.2014р.

Стягнути з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівельне науково-виробниче об'єднання" (40004, м.Суми, вул. Горького, 58, код 34013028) судовий збір в сумі 73,08 грн. (сімдесят три грн. 08 коп.).

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя (підпис) С.О. Бондар

Повний текст постанови складено 23 січня 2015 року.

З оригіналом згідно:

Суддя С.О. Бондар

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
21.01.2015
ПІБ судді:
Бондар С.О.
Реєстраційний № рішення
818/3699/14
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Суд повністю задовольнив позовні вимоги платника податків. 
Подальше оскарження
Справа розглядалася судом апеляційної інстанції, який залишив без змін постанову суду першої інстанції. У відкритті касаційного провадження контролюючому органу було відмовлено. 
Замовити персональну презентацію