Постанова Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 20.08.2013 у справі № 801/1498/13-а
Державний герб України

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Постанова

Іменем України

20.08.13 м. Севастополь

Справа № 801/1498/13-а

Севастопольський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Мунтян О.І.,

суддів Дудкіної Т.М. , Цикуренка А.С.

розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу Сакської об'єднаної державної податкової інспекції АР Крим Державної податкової служби

на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим (суддя Кисельова О.М.)

від 19.03.13

у справі № 801/1498/13-а

за позовом Самозайнятої особи ОСОБА_2 (АДРЕСА_1)

до Сакської об'єднаної державної податкової інспекції АР Крим Державної податкової служби (вул. Курортна, 57, м.Саки, Сакський район, Автономна Республіка Крим, 96500)

про скасування податкового повідомлення-рішення,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Окружного адміністративного суду  Автономної Республіки Крим від 19.03.2013 року позовні вимоги Самозайнятої особи ОСОБА_2 до Сакської об'єднаної державної податкової інспекції АР Крим Державної податкової служби про скасування податкового повідомлення-рішення - задоволено.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення - рішення Сакської об'єднаної державної податкової інспекції АР Крим Державної податкової служби від 25.01.2013 року №56.

Стягнуто на користь Самозайнятої особи ОСОБА_2 з Державного бюджету України витрати по сплаті судового збору у розмірі 34,41 гривень, шляхом списання органами Державного казначейства з відповідних рахунків  відповідача.

На зазначене судове рішення від відповідача надійшла апеляційна скарга, в якій ставиться питання про його скасування та ухвалення нового рішення, яким у задоволенні адміністративного позову відмовити.

Апеляційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 197 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній доказів, у разі неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

У судове засідання 20.08.2013 року сторони, їх представники не з'явились, про дату, час та місце апеляційного розгляду справи сповіщені належно.

Згідно з частиною четвертою статті 196 Кодексу адміністративного судочинства України, неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Суд, керуючись положеннями пункту 2 частини першої статті 197 Кодексу адміністративного судочинства України, визнав за можливе перейти до письмового провадження по справі.

Колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, вважає, що апеляційна скарга підлягає  задоволенню з наступних підстав.

Колегією суддів та судом першої інстанції встановлено, що за результатами перевірки самозайнятої особи ОСОБА_2   щодо дотримання встановленого порядку взяття на податковий облік Сакською ОДПІ АР Крим ДПС складено акт від 24.01.2013 року №56, висновком якого встановлено порушення позивачем  порядку взяття на податковий облік, передбачений ст. 65, п.178.1 ст.178 Податкового кодексу України, а саме: самозайнятою особою ОСОБА_2 свідоцтво про  незалежну професійну діяльність   отримано  23.01.2004 року, на облік до  Сакської ОДПІ його взято 10.01.2013 року.

На підставі вказаного акту перевірки Сакською ОДПІ АР Крим ДПС винесено податкове повідомлення - рішення від 25.01.2013 року №000038/1702/НОМЕР_1, яким до позивача в порядку ст. 117 Податкового кодексу України застосовано штрафні санкції в розмірі 170,00 грн.

Висновки суду першої інстанції мотивовано тим, що згідно з положеннями вищенаведених статей позивач, отримавши свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 23.01.2004 року повинен був би після такої реєстрації протягом 10 календарних днів стати на облік в органи державної податкової служби. Також зроблено висновок, що оскільки позивачем отримано свідоцтво до набрання чинності Податковим кодексом України, при тому що іншим Законом не визначалась відповідальність за інкриміноване  порушення, застосування до нього штрафних санкцій суперечить Розділу ХХ перехідних положень Податкового кодексу України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіряючи відповідність висновків суду першої інстанції матеріалам справи, колегією суддів встановлено наступне.

23.01.2004 року позивач отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю НОМЕР_2.  

З 01 січня 2011 року основним нормативним актом, що регулює питання оподаткування, є Податковий кодекс України.  

Відповідно до 14.1.226. Податкового кодексу України, самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Відповідно до ч. 2 п.65.1 ст. 65 Податкового кодексу України  приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов'язані стати на облік в органі державної податкової служби за місцем свого постійного проживання.

Згідно з п. 178.1 ст. 178 Податкового кодексу України  особи, які мають намір дійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік в органах державної податкової служби за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із статтею 65 цього Кодексу.

18 березня 2011 року Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури також визначено про необхідність реєстрації адвокатів, як самозайнятих осіб, в органах податкової служби за місцем свого постійного проживання. Зазначено, що Порядок реєстрації адвокатів, як самозайнятих осіб встановлений розділом VІ Порядку обліку платників податків і зборів, затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 року № 979, набрав чинності з 14.01.2011 року. Наголошено на важливість підтвердження своєї реєстрації в податковому органі.

Як вбачається з матеріалів справи, свідоцтво НОМЕР_2 про незалежну професійну діяльність позивачем отримано 23.01.04р., однак на облік до Сакській ОДПІ АР Крим позивача було взято 10.01.2013 року, тобто з пропуском строку встановленого чинним законодавством.

Враховуючи викладене, судова колегія зазначає, що правових підстав для нереєтрації позивачем, як самозайнятої особи, у податковому органі протягом двох років не існує. Отримання свідоцтва у 2004 році не є тією обставиною, що звільняє позивача від такого обов'язку.    

За порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби в порядку статті 117 Податкового кодексу України визначено відповідальність  у вигляді накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень.

За таких обставин, судова колегія зазначає, що посилання позивача на порушення відповідачем вимог статті 58 Конституції України та відсутність у діючому законі імперативної вимоги взяття на облік задоволенню не підлягають, а відповідачем правомірно нараховані позивачу штрафні санкції за порушення ним у 2011 -2012 роках порядку взяття на податковий облік, передбаченого ст. 65, п.178.1 ст.178 Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 202 КАС України підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є: 1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; 3) невідповідність висновків суду обставинам справи; 4) порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання, а так само розгляд і вирішення справи неповноважним судом; участь в ухваленні постанови судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою; ухвалення чи підписання постанови не тим суддею, який розглянув справу.

Таким чином, доводи апеляційної скарги та матеріали справи дають підставу колегії судів для висновку про помилкове застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи. Тому, апеляційна скарга підлягає задоволенню, а постанова - скасуванню з ухваленням нової постанови про відмову у задоволенні позову.

Керуючись статтями ст.ст. 195, 196, п. 3 ч. 1 ст. 198, п. 2 ч. 1 ст. 202, п. 3 ч. 1 ст. 205, ст.207  Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:          

Апеляційну скаргу Сакської об'єднаної державної податкової інспекції АР Крим Державної податкової служби на постанову Окружного адміністративного суду  Автономної Республіки Крим (суддя Кисельова О.М.) від 19.03.13 у справі № 801/1498/13-а - задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду  Автономної Республіки Крим (суддя Кисельова О.М.) від 19.03.13 у справі № 801/1498/13-а - скасувати.

Прийняти нову постанову.

В задоволенні позовних вимог - відмовити.

Постанова  набирає законної сили через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.

Постанову може бути оскаржено до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Головуючий суддя О.І. Мунтян

Судді Т.М. Дудкіна  А.С. Цикуренко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
19.08.2013
ПІБ судді:
Мунтян О.І.
Реєстраційний № рішення
801/1498/13-а
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційна скарга задоволена. Рішення суду першої інстанції скасоване.
Подальше оскарження
Відмовлено у відкритті касаційного провадження.
Замовити персональну презентацію