Постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 05.12.2017 у справі № 816/1589/17

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м. Полтава Справа № 816/1589/17

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Сич С.С.,

за участю:

секретаря судового засідання Костіної А.В.,

представника позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Біопрепарат"

до Головного управління ДФС у Полтавській області

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

в с т а н о в и в:

19 вересня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Біопрепарат" (надалі ТОВ "ВК "Біопрепарат", позивач) звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління ДФС у Полтавській області (надалі ГУ ДФС у Полтавській області, відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.09.2016 №0003431403.

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що господарські операції з ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" (Об'єднані Арабські Емірати) здійснені у 2015 році не є контрольованими, оскільки контрагент-нерезидент був виключений з переліку передбаченого підпунктом 39.2.1.2 Податкового кодексу України. Тому, на переконання позивача, останній був звільнений від обов'язку щодо подання звіту про контрольовані операції, у зв'язку з чим вважає застосування контролюючим органом штрафних санкцій за неподання відповідного звіту неправомірним. Крім того, зазначає, що при прийнятті оскаржуваного податкового повідомлення-рішення відповідачем не взято до уваги, що у кожному еміраті діє своя ставка податку, а саме, в Дубаї, до якого відноситься контрагент позивача ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС", ставка податку перевищує ставки аналогічних податків в Україні та досягає до 50 %.

11 жовтня 2017 року до суду від ГУ ДФС у Полтавській області надійшли письмові заперечення проти адміністративного позову (а.с.38-39 т.1), у яких відповідач просить відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі, посилаючись на те, що у 2015 році позивачем здійснювалися господарські операції з нерезидентом ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" (Об'єднані Арабські Емірати) на загальну суму 15491386 грн., які підпадають під визначення контрольованих. Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток за 2015 рік ТОВ "ВК "Біопрепарат" відображено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку в розмірі 181,94 млн. грн. За наслідками проведеної перевірки встановлено, що ТОВ "ВК "Біопрепарат" несвоєчасно подано звіт про контрольовані операції за 2015 рік, що стало підставою для застосування штрафних санкцій.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позову заперечував, просив відмовити у його задоволенні.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, вивчивши та дослідивши матеріали справи, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, оцінивши докази, що мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив такі обставини та відповідні до них правовідносини.

Судом встановлено, що ТОВ "ВК "Біопрепарат", ідентифікаційний код 34815758, зареєстроване як юридична особа 31.08.2007 (а.с.9-12 т.1).

У термін з 22.08.2016 по 29.08.2016 ГУ ДФС у Полтавській області проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "ВК "Біопрепарат" з питання подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік, за результатами якої складено акт від 02.09.2016 №376/16-31-14-03-09/34815758 (а.с.14-21, 73-87 т.1).

Перевіркою встановлено та зафіксовано в акті перевірки від 02.09.2016 №376/16-31-14-03-09/34815758 порушення позивачем вимог підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України, а саме несвоєчасне неподання ТОВ "ВК "Біопрепарат" звіту про контрольовані операції за 2015 рік.

Головним управлінням ДФС у Полтавській області на підставі акта перевірки від 02.09.2016 №376/16-31-14-03-09/34815758 винесено податкове повідомлення-рішення №0003431403 від 15.09.2016, яким до ТОВ "ВК "Біопрепарат" застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 365400 грн. (а.с.26 т.1).

Рішенням Державної фіскальної служба України від 21.11.2016 № 25028/6/99-99-11-03-01-25 податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Полтавській області №0003431403 від 15.09.2016 залишено без змін, а скаргу позивача - без задоволення (а.с.29-30 т.1).

Позивач не погодився з податковим повідомленням-рішенням ГУ ДФС у Полтавській області №0003431403 від 15.09.2016, у зв'язку з чим звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Надаючи оцінку оскаржуваному податковому повідомленню-рішенню ГУ ДФС у Полтавській області №0003431403 від 15.09.2016, суд виходить з наступного.

Відповідачем зроблено висновок про порушення ТОВ "ВК "Біопрепарат" підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України, що полягає у несвоєчасному поданні звіту про контрольовані операції за 2015 рік. Відповідач посилається на те, що Об'єднані Арабські Емірати у 2015 році були включені до переліку держав (територій), що затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 1042-р "Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 449-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України", а також обсяг такої господарської операції платника податків з контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, а річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Тому такі господарські операції контролюючий орган вважає контрольованими, а отже позивач зобов'язаний був своєчасно подати про них зазначений звіт у строк, встановлений підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України, тоді як ТОВ "ВК "Біопрепарат" подано звіт про контрольовані операції за 2015 рік - 29.07.2016.

Позивач вважає, що господарські операції з ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" не є контрольованими у розумінні статті 39 Податкового кодексу України, оскільки з 16.09.2015 Об'єднані Арабські Емірати були виключені з переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, у зв'язку із вступом в дію розпорядження Кабінету Міністрів України №977-р від 16.09.2015 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України". Крім того, зазначає, що при прийнятті оскаржуваного податкового повідомлення-рішення відповідачем не взято до уваги, що у кожному еміраті діє своя ставка податку, а саме, в Дубаї, до якого відноситься контрагент позивача ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС", ставка податку перевищує ставки аналогічних податків в Україні та досягає до 50%.

Трансфертне ціноутворення врегульовано статтею 39 Податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

а) господарські операції, що впливають на обєкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з повязаними особами - нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.

Підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України встановлено, що для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Протягом 2015 року діяли наступні розпорядження Кабінету Міністрів України:

- від 25.12.2013 №1042-р "Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні" (діяв до 14.05.2015);

- від 14.05.2015 № 449-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.1.2 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України" (діяв з 14.05.2015 до 16.09.2015);

- від 16.09.2015 № 977-р " Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України" (діє з 16.09.2015).

Підпунктом 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

- обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (в редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин) платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Отже, господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими за умови, якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік та обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. При цьому, однією із сторін такої операції є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Матеріалами справи підтверджено, що обсяг господарських операцій позивача з контрагентом-нерезидентом ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" за 2015 рік становить 15491386 грн., що перевищує 5 мільйонів гривень (а.с. 55 т.1).

Згідно фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ТОВ "ВК "Біопрепарат" доходи позивача у 2015 році складають 181936200 тис. грн.

ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" є нерезидентом зареєстрованим в Об'єднаних Арабських Еміратах.

12.11.2014 між ТОВ "ВК "Біопрепарат" (продавець) та ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" (покупець) укладено контракт №10/CRN_11/11, за умовами якого продавець зобов'язується поставити, а покупець прийняти і оплатити кукурудзу для кормових цілей, насипом, врожаю 2014 року, країна походження - Україна (а.с. 161-163, 202-205 т.1). Згідно п. 2.1 цього контракту кількість товару 3477,40 (три тисячі чотириста сімдесят сім метричних тони та чотириста кілограмів)+/-5% на вибір покупця і за ціною контракту. Відповідно до пункту 4.2 контракту загальна ціна контракту складає 431197,60 (чотириста тридцять одна тисяча сто дев'яносто сім доларів США та шістдесят центів)+/-5% в опціоні покупця.

ТОВ "ВК "Біопрепарат" надано копії наступних вантажних митних декларацій:

- № 504050000/2014/106863 від 15.12.2014 на кукурудзу вагою 754130 кг (а.с.128-130 т.1);

- № 504050000/2014/107260 від 29.12.2014 на кукурудзу вагою 1181925 кг (а.с.125-127 т.1);

- № 504050000/2015/100025 від 05.01.2015 на кукурудзу вагою 834170 кг (а.с.133-135 т.1);

- № 504050000/2015/100136 від 12.01.2015 на кукурудзу вагою 691430 кг (а.с.131-132 т.1).

Відповідно до виписок банку АТ ОТП Банк на розрахунковий рахунок позивача надійшло: 17.11.2014 - 150000 дол. США /2311862,55 грн./ (а.с.228 т.1); 25.11.2014 - 100000 дол. США /1506079,40 грн./ (а.с.226 т.1); 04.12.2014 - 30000 дол. США /458899,71 грн./ (а.с.225 т.1); 19.12.2014 - 99965 дол. США /1576385,07 грн./ (а.с.224 т.1); 18.02.2015 - 33241,47 дол. США /890860,56 грн./ (а.с.229 т.1); 31.03.2015 - 16639,53 дол. США /390074,26 грн./ (а.с.227 т.1).

19.12.2014 між ТОВ "ВК "Біопрепарат" (продавець) та ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" (покупець) укладено контракт №11/SBN_19/12 (а.с.181-183, 206-208 т.1), за умовами якого продавець зобов'язується поставити, а покупець прийняти і оплатити сою, насипом, врожаю 2014 року, країна походження - Україна. Згідно п. 2.1 цього контракту кількість товару 1000 (одна тисяча метричних тонн)+/-5% на вибір покупця і за ціною контракту. Відповідно до пункту 4.2 контракту загальна ціна контракту складає 377000 (триста сімдесят сім тисяч доларів США)+/-5% в опціоні покупця.

ТОВ "ВК "Біопрепарат" надано копію вантажної митної декларації №500010003/2015/000329 від 14.01.2015 на сою вагою 1000290 кг (а.с.139-140 т.1).

Згідно виписок банку АТ ОТП Банк на розрахунковий рахунок позивача надійшло: 25.12.2014 - 230000 дол. США /3627155,43 грн./ (а.с.220 т.1); 18.02.2015 - 148244,10 дол. США /3972893,55 грн./ (а.с.122 т.1).

15.04.2015 між ТОВ "ВК "Біопрепарат" (продавець) та ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" (покупець) укладено контракт №15/WHT/15 (а.с.142-150, 209-213 т.1), за умовами якого продавець бажає продати, покупець бажає купити у продавця пшеницю 2 класу і 3 класу українського виробництва, врожаю 2015 року, насипом у відповідності з умовами даного контракту. Відповідно до пункту 2.2 контракту загальна кількість товару 5000 (п'ять тисяч тон) +/-5% мт опціон покупця. Згідно пунктів 6.2, 6.3 цього договору орієнтована загальна вартість контракту 900000,00 доларів США (дев'ятсот тисяч доларів США) доларів США +/-5% мт опціон покупця. Сторони домовилися, що кінцева вартість товару буде сформована з 10 по 31 липня 2015 року в залежності від класу пшениці згідно ринкової ціни мінус 9 доларів США на тону, і буде зафіксована додатковою угодою.

Додатковою угодою № 1 до контракту від 15.04.2015 №15/WHT/15 від 18.05.2015 сторони домовилися зменшити об'єм пшениці шляхом внесення змін у контракт, серед іншого, п. 2.2 викласти у наступній редакції: Загальна кількість товару 1667 (одна тисяча шістсот шістдесят сім тон) +/-5% мт опціон покупця; п. 6.2 викласти в наступній редакції: Загальна вартість товару по даному контракту 300000 доларів США (триста тисяч) доларів США +/-5% мт опціон покупця (а.с. 24 т.1).

Додатковою угодою № 3 до контракту від 15.04.2015 №15/WHT/15 від 07.08.2015 сторони домовилися збільшити об'єм пшениці шляхом внесення змін у контракт, серед іншого, п. 2.2 викласти у наступній редакції: Загальна кількість товару 2215 (дві тисячі двісті п'ятнадцять тон) +/-5% мт опціон покупця; п. 6.2 викласти в наступній редакції: Загальна вартість товару по даному контракту 350000 доларів США (триста п'ятдесят тисяч) доларів США +/-5% мт опціон покупця (а.с.151-152 т.1).

ТОВ "ВК "Біопрепарат" надано копію вантажної митної декларації №504050002/2015/105398 від 31.08.2015 на пшеницю вагою 2137275 кг (а.с.136-137 т.1).

Відповідно до виписок банку АТ ОТП Банк на розрахунковий рахунок позивача надійшло: 17.04.2015 - 300000 дол. США /6433756,80 грн./ (а.с.223 т.1); 24.04.2015 - 50000 дол. США /1126553,15 грн./ (а.с.222 т.1); 23.09.2015 - 38036 дол. США /826630,63 грн./ (а.с.221 т.1).

Згідно з приписами підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку. Під час визначення переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі критерії: держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні; держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією. Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни.

Таким чином, операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №1042-р та від 14.05.2015 №449-р Об'єднані Арабські Емірати були включені до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України.

З огляду на викладене, суд не бере до уваги твердження позивача про те, що при прийнятті оскаржуваного податкового повідомлення-рішення відповідачем не враховано, що у кожному еміраті діє своя ставка податку, а саме, в Дубаї, до якого відноситься контрагент позивача ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС", ставка податку перевищує ставки аналогічних податків в Україні та досягає до 50 %.

Стосовно доводів позивача про відсутність підстав для подання ним звіту про контрольовані операції за 2015 рік, оскільки Об'єднані Арабські Емірати були включені до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №449-р, яке діяло до 16.09.2015, а в подальшому зазначена держава була виключена з такого переліку, суд зазначає наступне.

Відповідно до підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

Як встановлено підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (в редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин) платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Таким чином, звіт про контрольовані операції повинен подаватися за звітний період, яким відповідно до статті 39 Податкового кодексу України є календарний рік, а не проміжок часу, в якому безпосередньо здійснювались господарські операції.

Як вбачається з матеріалів справи, зовнішньоекономічні операції з експорту товарів до Об'єднаних Арабських Еміратах відбувалися на час дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №1042-р "Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №449-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України", до яких включено Об'єднані Арабські Емірати.

Враховуючи викладене, господарські операції, здійснені ТОВ "ВК "Біопрепарат" з нерезидентом ОСОБА_3 "НІЛЛЕКС ТРЕЙДІНГ ДМСС" (Об'єднані Арабські Емірати) у 2015 році є контрольованими операціями у розумінні підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати Звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Форма звіту про контрольовані операції та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за №187/28317.

З урахуванням вихідних та святкових днів, останнім днем для подання платниками податків звіту про контрольовані операції за 2015 рік є 04.05.2016.

Однак, звіт про контрольовані операції за 2015 рік ТОВ "ВК "Біопрепарат" подано 29.07.2016 (а.с.43, 51-53 т.1).

Таким чином, у порушення підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України позивачем не було подано Звіт про контрольовані операції за 2015 рік до 1 травня року, що настає за звітним, натомість позивачем подано звіт про контрольовані операції за 2015 рік несвоєчасно - 29.07.2016.

Відповідно до пункту 120.3 статті 120 Податкового кодексу України неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;

1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;

3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Статтею 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" установлено у 2015 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня - 1218 гривень.

Податковим повідомленням-рішенням ГУ ДФС у Полтавській області №0003431403 від 15.09.2016 до ТОВ "ВК "Біопрепарат" застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 365400 грн. (300 х 1218 грн.).

Підсумовуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що податкове повідомлення - рішення №0003431403 від 15.09.2016 винесене Головним управлінням ДФС у Полтавській області на підставі, в межах повноважень, у спосіб, що передбачені законодавством України, та з урахуванням всіх обставин, необхідних для прийняття рішення.

Таким чином, позовні вимоги необґрунтовані та задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Біопрепарат" до Головного управління ДФС у Полтавській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - відмовити.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним надісланням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови складено 11 грудня 2017 року.

Суддя С.С. Сич

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
05.12.2017
ПІБ судді:
Сич С.С.
Реєстраційний № рішення
816/1589/17
Інстанція
Перша
Ключові статті:
  • [>>>] 39
  • Резолютивна частина
    У задоволенні позову платникові податку відмовлено.
    Подальше оскарження
    Рішення у даній справі станом на 23.01.2018 не переглядалося.
    Замовити персональну презентацію