Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 08.10.2015 у справі № 826/14070/15
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

місто Київ

08 жовтня 2015 року №826/14070/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів:

головуючого судді Літвінової А.В.,

суддів Кротюка О.В., Мазур А.С.,

розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Явіртранс»

до третя особа Державної фіскальної служби України державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві

про визнання дій протиправними дій та зобов'язання вчинити дії,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Явіртранс» звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державної фіскальної служби України, третя особа: державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві про:

визнання протиправною відмову Державної фіскальної служби України у реєстрації податкових накладних ТОВ Явіртранс» ( ЄДРПОУ 39519835) №25, 26 від 22.06.2015, № 27, 28, 29 від 23.06.2015 № 30, 31 від 24.06.2015, № 32, 33, 34 від 25.06.2015, № 35, 36 від 26.06.2015, № 37, 38 від 27.06.2015, №39 від 28.06.2015, №40, 41 від 29.06.2015, №42, 43, 44 від 30.06.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних;

зобов'язання Державної фіскальної служби України прийняти та зареєструвати податкові накладі ТОВ «Явіртранс» ( ЄДРПОУ 39519835) №25, 26 від 22.06.2015, № 27, 28, 29 від 23.06.2015 № 30, 31 від 24.06.2015, № 32, 33, 34 від 25.06.2015, № 35, 36 від 26.06.2015, № 37, 38 від 27.06.2015, № 39 від 28.06.2015, № 40, 41 від 29.06.2015, № 42, 43, 44 від 30.06.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних;

визнання податкових накладних № 25, 26 від 22.06.2015, № 27, 28, 29 від 23.06.2015, № 30, 31 від 24.06.2015, № 32, 33, 34 від 25.06.2015, № 35, 36 від 26.06.2015, № 37, 38 від 27.06.2015 такими, що зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних 03.07.2015, податкові накладні № 39 від 28.06.2015, № 40, 41 від 29.06.2015, № 42, 43, 44 від 30.06.2015 такими, що зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних 07.07.2015.

Позовні вимоги мотивовано тим, що оскільки податкові накладні складені у строк до 01.07.2015 до них застосовуються правила реєстрації, які були чинні на момент їх складання.

Відповідач проти позову заперечив із посиланням на приписи статті 2001 Податкового кодексу України, згідно яких з 1 липня 2015 року здійснюється удосконалене електронне адміністрування податку на додану вартість. Оскільки податкові накладні, які є предметом судового спору, надіслані до Єдиного реєстру податкових накладних 03.07.2015 та 07.07.2015, застосовувались правила реєстрації, встановлені нормою на день подання відповідних накладних на реєстрацію.

Справу №826/14070/15 розглянуто в письмовому провадженні згідно із приписами частини 4 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Явіртранс» засобами електронного зв'язку подало до Державної фіскальної служби України податкові накладні №25, 26 від 22.06.2015, № 27, 28, 29 від 23.06.2015 № 30, 31 від 24.06.2015, № 32, 33, 34 від 25.06.2015, № 35, 36 від 26.06.2015, № 37, 38 від 27.06.2015, № 39 від 28.06.2015, № 40, 41 від 29.06.2015, № 42, 43, 44 від 30.06.2015 для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, що були доставлені до Державної фіскальної служби України, однак відповідно до квитанцій №1 подані документи підприємства не прийнято. Виявлені помилки: сума ПДВ в документах не може перевищувати суму ліміту на рахунках ПДВ продавця.

Позивач посилаючись на протиправність контролюючого органу щодо неприйняття поданих документів, звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з даним позовом.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України, платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата виписування податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/ послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/ придбання філією (структурним підрозділом) товарів/ послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

ґ) виключено;

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/ послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/ послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

и) виключено;

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Згідно пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України, податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Згідно пункту 201.10 статті 201.10 при здійсненні операцій з постачання товарів/ послуг платник податку - продавець товарів/ послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/ послуг, є для покупця таких товарів/ послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/ послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

З метою отримання податкової накладної /розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/ розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/ розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем.

Покупцю товарів/ послуг податкова накладна / розрахунок коригування можуть бути надані продавцем таких товарів/ послуг в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.

Якщо сума, визначена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Так, приписами пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України визначені правила обчислення податку на додану вартість в податкових накладних.

Як вбачається з матеріалів справи, подані позивачем для реєстрації податкові накладні №25, 26 від 22.06.2015, № 27, 28, 29 від 23.06.2015 № 30, 31 від 24.06.2015, № 32, 33, 34 від 25.06.2015, № 35, 36 від 26.06.2015, № 37, 38 від 27.06.2015, № 39 від 28.06.2015, № 40, 41 від 29.06.2015, № 42, 43, 44 від 30.06.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних, контролюючим органом прийняті не були у зв'язку тим, що сума податку на додану вартість в документах не може перевищувати суму ліміту на рахунках податку на додану вартість продавця.

Зазначені податкові накладні були подані позивачем для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 03.07.2015 та 07.07.2015, що підтверджується квитанціями №1, що містяться в матеріалах справи.

З 1 липня 2015 року набрали чинності положення Податкового кодексу України щодо удосконаленого електронного адміністрування податку на додану вартість.

З урахуванням змін внесених до Податкового кодексу України, в контексті електронного адміністрування податку на додану вартість, до накладних виписаних до 01.07.2015, але які направлені на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних після вказаної дати, застосовуються умови реєстрації встановлені Податковим кодексом України, а тому платник податку повинен мати достатню суму податку на додану вартість на рахунку.

Так, реєстрація податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється в межах суми, обчисленої за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України, тобто для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних платник податку повинен мати достатню суму податкового кредиту, підтверджену зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних "вхідними" податковими накладними, сплатою податку на додану вартість при імпорті товарів та (за недостатності таких сум) коштами на його рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

При цьому, термін реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не змінився та становить 15 календарних днів з дати складання податкової накладної /розрахунку коригування (пункт 201.10 статті 201 Податкового кодексу України).

Отже, враховуючи, що спірні податкові накладні були направлені до Державної фіскальної служби України для реєстрації в Єдиному державному реєстрі податкових накладних 03.07.2015 та 07.07.2015, що у свою чергу підтверджується квитанціями, наявними в матеріалах справи, суд приходить до висновку, що контролюючим органом правомірно відмовлено позивачу в реєстрації таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, з огляду на правила реєстрації з встановленими обмеженнями суми податку.

З огляду на зазначене, позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Явіртранс» є необґрунтованими, недоведеними та такими, що задоволенню не підлягають.

Згідно з вимогами статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Керуючись статтями 69, 70, 71 та 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні позову відмовити повністю.

Постанова набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України. Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Літвінова А.В.

Судді Кротюк О.В., Мазур А.С.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
08.10.2015
ПІБ судді:
Літвінова А.В.
Реєстраційний № рішення
826/14070/15
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
У задоволенні позовних вимог платника податків відмовлено повністю.
Подальше оскарження
Апеляційна інстанція відмовила платнику податків у відкритті провадження за апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції у даній справі.
Замовити персональну презентацію