Постанова Окружного адміністративного суду м.Києва від 19.02.2015 у справі № 826/1255/15

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

м. Київ

19 лютого 2015 року 10:57 № 826/1255/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Аблова Є.В.

при секретарі Мальчик І.Ю.,

за участю:

представника позивача: Ткач І.М.,

представника відповідача: Дрозд І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик»

до Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків

про скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків про скасування винесених Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків податкового повідомлення - рішення від 25.12.2014р. №0000773920 («Р»), яким ТОВ «Баядера Логістик» збільшено суму грошового зобов'язання за штрафними санкціями за платежем податок на додану вартість, 14010100 у розмірі 1020,00грн. та податкового повідомлення-рішення від 25.12.14р. №000783920 («Р»), яким ТОВ «Баядера Логістик» збільшено суму грошового зобов'язання за штрафними санкціями за платежем збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, 19060100 у розмірі 1020,00грн.

Адміністративний позов позивач мотивує безпідставністю застосування до позивача штрафних санкцій за порушення строків подання податкової звітності, оскільки порушення строків подання податкової звітності з боку ТОВ «Баядера Логістик» було зумовлено дією обставин непереборної сили, що в силу п.102.6 ст.102 Податкового кодексу, підлягають продовженню.

В судовому засіданні, представником позивача, позовні вимоги були підтримані в повному обсязі.

Представник відповідача, в судовому засіданні, проти позову заперечував, просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що чинним законодавством передбачено продовження керівником контролюючого органу за письмовим запитом платника податків граничного строку для подання податкової декларації, лише за умови наявності обставин непереборної сили, підтверджених документально, що не було дотримано позивачем. У зв'язку з чим, податковим органом не продовжено вказаний строк, а отже застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання податкової звітності є правомірним.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши представника позивача, представника відповідача, суд дійшов наступних висновків:

Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків відповідно до ст.76 Податкового кодексу проведено камеральну перевірку податкової звітності по податку на додану вартість товариства з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик», код ЄДРПОУ 35871504, за липень 2014р., за результатами якої складено акт від 09.12.2014р. №1445/28/10-39-20/35871504.

В ході проведення перевірки встановлено порушення: несвоєчасне подання ТОВ «Баядера Логістик» податкової звітності з податку на додану вартість за липень 2014 року (реєстраційний номер №9067299181 від 19.11.14р.).

На підставі акту перевірки від 09.12.2014р. №1445/28/10-39-20/35871504 Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків прийнято податкове повідомлення-рішення, форма «Р» від 25.12.14р. №0000773920, у відповідності до якого, до ТОВ «Баядера Логістик» застосовано штрафні (фінансові) санкції в розмірі 1020,00грн. за платежем податок на додану вартість.

Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків відповідно до ст.76 Податкового кодексу проведено камеральну перевірку податкової звітності зі збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, товариства з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик», код ЄДРПОУ 35871504, за липень 2014р., за результатами якої складено акт від 09.12.2014р. №1444/28-10-39-20/35871504.

В ході проведення перевірки встановлено порушення: несвоєчасне подання ТОВ «Баядера Логістик» податкової звітності зі збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

На підставі акту перевірки від 09.12.2014р. №1444/28-10-39-20/35871504 Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків прийнято податкове повідомлення -рішення, форма «Р» від 25.12.14р. №0000783920, у відповідності до якого до ТОВ «Баядера Логістик» застосовано штрафні (фінансові) санкції в розмірі 1020,00грн. за платежем збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

При проведенні перевірки термінів подання податкової звітності встановлено подання ТОВ «Баядера Логістик» податкової звітності за липень 2014р., 19.11.2014р., в той час як граничний термін 20.08.2014р., що свідчить про несвоєчасне подання податкової звітності.

Позивач не погодився з прийнятими податковими повідомленнями-рішеннями і оскаржив їх в адміністративному порядку до Державної фіскальної служби України.

За результатами розгляду скарг позивача, Державна фіскальна служба України прийняла рішення від 19.01.2015р. №752/6/99-99-10-01-02-25 та від 20.01.15р. №888/6/99-99-10-01-02-25, якими залишила податкові-повідомлення-рішення - без змін, а скарги - без задоволення.

Згідно з підпунктом 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів.

Відповідно до змісту ст.46 Податкового кодексу, податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування та/або сплати податкових зобов'язань.

Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

У складі фінансової звітності платник податків має право зазначати тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

Якщо згідно з правилами, визначеними цим Кодексом, податкова звітність з окремого податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації. У такому разі річна податкова декларація не подається.

Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов'язковими для застосування їх платниками (податковими агентами). Форма декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) встановлюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 179.9 статті 179 цього Кодексу. Форма спрощеної податкової декларації, що передбачена пунктом 49.2 статті 49 цього Кодексу, та порядок переходу платників податків на подання такої декларації встановлюються Кабінетом Міністрів України. Форма, порядок та строки подання митної декларації, а також порядок прийняття контролюючим органом митної декларації визначаються з урахуванням вимог митного законодавства України. Державні органи, які встановлюють відповідно до цього пункту форми податкових декларацій, зобов'язані оприлюднити такі форми для використання їх платниками податків.

Згідно п.47.1.1 п.47.1 ст.47 Податкового кодексу, відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи.

Відповідно до п.п. 48.1 ст.48 Податкового кодексу, податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

За змістом п.49.2 ст.49 Податкового кодексу, платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Відповідно до пп.49.18.1 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу, податкові декларації, крім випадків, передбачених цих цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Відповідно до п.120.1 ст.120 Податкового кодексу, неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

За положеннями п.102.6.4 ст.102 Податкового кодексу, граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків, зокрема,- мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач звертався до відповідача із заявою від 19.08.14р. №88 про продовження граничних строків для подання податкових декларацій та звітності за липень 2014 року, а саме: податкової декларації з ПДВ, розрахунку збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, звіту по єдиному соціальному внеску, на період дії обставин непереборної сили.

За результатами розгляду вказаної заяви Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків листом від 28.08.14р. №15852/10/28-10-39-2-11 повідомлено про залишення заяви без розгляду, у зв'язку з відсутністю документального підтвердження та неможливістю встановити період дії обставин непоборної сили.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044 затверджено Порядок застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, яким визначено механізм продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань відповідно до норм Податкового кодексу України.

За положеннями Порядку №1044, документальне підтвердження - подання платником податків разом із заявою про продовження граничних строків документів, що підтверджують його право на таке продовження;

обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) - непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.

Продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань для фізичної особи здійснюється, якщо такий платник податків був позбавлений можливості у визначений Кодексом строк виконати грошове зобов'язання та/або скористатися податковими правами. (п.4 Положення №1044).

Згідно положень п.5.4 Положення №1044, обмеженою свободою пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально. У цьому разі документальним підтвердженням є: підтвердження уповноважених органів іншої держави, легалізованих консульськими установами України, на запит органу державної податкової служби; письмова відповідь Міністерства оборони України на запит органу державної податкової служби; підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України; довідки Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державної інспекції техногенної безпеки України або їх територіальних підрозділів на запит органу державної податкової служби; рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від обставин непереборної сили; рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад - у випадках, встановлених Кодексом; висновки, рішення, повідомлення інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини непереборної сили.

Пунктом 10 Положення №1044 визначено, шо штрафні санкції, визначені статтею 120 розділу II Кодексу, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації.

Торгово-промисловою палатою України видано ТОВ «Баядера-Логістик» сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 03.12.14р. №5568/05-4, яким засвідчено настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 20.08.2014 ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» при здійсненні господарської діяльності на території Донецької області та дотриманні норм законодавчих актів України, які стосуються продовження граничних строків для подання податкової декларації. На момент видачі сертифікату Торгово-промисловою палатою України форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) тривають, дату закінчення їх терміну встановити неможливо.

З 22.04.2008р. позивач знаходиться на податковому обліку в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м.Донецьку Міжрегіонального ГУ Міндоходів, куди надаються звіти та сплачуються податки та інші обов'язкові платежі. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №236, №160 від 21 травня 2014 року та №311 від 6 серпня2014 року спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м.Донецьку Міжрегіонального головного управління Міндоходів була реорганізована та приєднана до спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м.Донецьку Міжрегіонального головного управління ДФС.

Указом Президента України від 14.04.2014 №405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Прийняття вищевказаного Указу Президента зумовило проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

Торгово-промисловою палатою України при розгляді запиту позивача, щодо засвідчення обставин непереборної сили, зазначено, за інформацією Служби безпеки України (листи від 13.06.2014 №33/2117. 04.07.2014 №16/3105) та Міністерства внутрішніх справ України (лист від 26.06.2014 №12/3-2428) 7 квітня 2014 року згідно з вимогами чинного законодавства України (ст.10, 11 Закону України «Про боротьбу з тероризмом») прийнято рішення щодо проведення антитерористичної Операції (далі - АТО) в Донецькій, Луганській і Харківській областях. У проведенні АТО в установленому законом порядку задіяні сили (особовий склад, спеціалісти) і засоби (зброя, транспортні, спеціальні та інші матеріально-технічні засоби) суб'єктів боротьби з тероризмом та інших суб'єктів, відповідно до законів України. При цьому в ході проведення АТО уповноваженими правоохоронними органами виявляються та розслідуються численні кримінальні правопорушення, які мають ознаки терористичних актів, диверсій, умисних вбивств, захоплень будівель і споруд, незаконного заволодіння транспортними засобами, незаконного позбавлення волі, захоплення заручників, блокування та пошкодження об'єктів транспортної системи тощо. Зазначені правопорушення, вчинювані озброєними організованими злочинними угрупованнями та окремими фізичними особами, створюють загрозу життю і здоров'ю людей, збереженню їх майна, обмежують свободу пересування територією зазначених областей. Станом на 3 грудня 2014 року заходи з проведення АТО тривають.

Згідно до положень ст.141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс- мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Таким чином, виходячи з матеріалів справи та аналізу вищенаведених норм, суд приходить до висновку про безпідставність застосування до позивача штрафу за несвоєчасне подання податкової звітності, оскільки внаслідок обставин непереборної сили, що підтверджено належними документами, позивач був позбавлений такої можливості.

За таких обставин, Окружний адміністративний суд міста Києва, за правилами, встановленими ст.86 Кодексу адміністративного судочинства України, перевіривши наявні у справі докази та заслухавши пояснення представників сторін, вважає заявлені позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого вирішує справи відповідно до Конституції України та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач по справі, як суб'єкт владних повноважень, не виконав покладений на нього обов'язок щодо доказування правомірності прийнятих ним оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 94, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик» в повному обсязі.

Визнати протиправними та скасувати винесені Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків податкове повідомлення - рішення від 25.12.2014р. №0000773920 («Р»), яким ТОВ «Баядера Логістик» збільшено суму грошового зобов'язання за штрафними санкціями за платежем податок на додану вартість, 14010100 у розмірі 1020,00грн. та податкове повідомлення-рішення від 25.12.14р. №000783920 («Р»), яким ТОВ «Баядера Логістик» збільшено суму грошового зобов'язання за штрафними санкціями за платежем збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, 19060100 у розмірі 1020,00грн.

Судові витрати в сумі 182,70 грн. присудити на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик» за рахунок Державного бюджету України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі в Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилаються особою, яка її подає, до Київського апеляційного адміністративного суду.

Якщо апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

Повний текст постанови складений та підписаний суддею 26.02.2014р.

Суддя Є.В. Аблов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
18.02.2015
ПІБ судді:
Аблов Є.В.
Реєстраційний № рішення
826/1255/15
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Суд першоїї інстанції задовольнив позов платника податків, визнав неправомірними та скасував податкові повідомлення-рішення контролюючого органу, оскільки внаслідок обставин непереборної сили, що підтверджено належними документами, латник був позбавлений такої можливості.
Подальше оскарження
Суд апеляційної інстанції залишив скаргу контролюючого органу без задоволення. У відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою контролюючого органу було відмовлено. Рішення судів попередніх інстанцій, винесених на користь платника податків, залишено в силі та без змін.
Замовити персональну презентацію