Постанова Окружного адміністративного суду м.Києва від 12.02.2015 у справі № 826/20978/14

Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

Справа №826/20978/14 12 лютого 2015 року м. Київ

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі

головуючого судді Огурцова О.П.

при секретарі судового засідання  Берко А.О.  

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик"

до Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби  - Центрального офісу з обслуговування великих платників

про скасування податкових повідомлень - рішень № 0000663920 від 20.11.2014  та № 0000693920 від 27.11.2014

за участю:

представника позивача: Далекої Т.В. (довіреність б/н від 31.12.2014),

представника відповідача: Дрозд І.С. (довіреність № 185/9/28-10-10-1-25 від 16.01.2015)

на підставі частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 12.02.2015 проголосив вступну та резолютивну частини постанови.

В С Т А Н О В И В:

Товариством з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик" до Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників було подано заяву про продовження граничних строків № 88 від 19.08.2014, в якій зазначено про те, що місцезнаходженням підприємства є Донецька обл., м. Горлівка,                            вул. Озерянівська, 2 де проводиться, у тому числі, антитерористична операція, тривають збройні сутички, які супроводжуються знищенням та руйнуванням майна, комунікацій та інфраструктур з огляду на що підприємство не має змоги у встановлені законом строки забезпечити формування та подання фінансової звітності до контролюючого органу  та викладено прохання продовжити граничний строк для подання податкових декларацій та звітності за липень 2014 року на весь період дії обставин непереборної сили.

Листом № 15852/10/28-10-39-2-11 від 28.08.2014 Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик"  про те, що заява № 88 від 19.08.2014 не підлягає розгляду, оскільки до неї не додано документального підтвердження наявності обставин для продовження граничних строків подання податкової звітності та з заяви встановити період дії обставин непереборної сили (дату завершення) є неможливим.

18.09.2014 Міжрегіональне головне управління Міндоходів  - Центральний офіс з обслуговування великих платників отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик" лист Вих. №58/с від 09.09.2014 в якому зазначено про те, що зважаючи на складну ситуацію пов'язану з терористичною загрозою, що склалася у Донецькій та Луганській областях в зазначених областях проводиться антитерористична операція, тривають збройні сутички, які супроводжуються знищенням та руйнуванням майна, комунікацій та інфраструктури. Особливо критична ситуація склалася у м. Горлівка, Донецької області, де знаходиться підприємство, і де руйнування є найбільш значними, через що паралізовано роботу більшості державних, комунальних та приватних підприємств, установ і організацій, в тому числі податкових інспекцій.

05.11.2014  Міжрегіональним головним управління Міндоходів  - Центральним офісом з обслуговування великих платників проведено камеральні перевірки податкової звітності з податку на додану вартість за серпень  2014 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик" за результатами якої складено акт № 1283/28-10-39-20/35871504 та податкової звітності зі збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства за серпень за серпень 2014 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик" за результатами якої складено акт № 1284/28-10-39-10/35871504.

За результатами камеральних перевірок встановлено порушення вимог підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України, яке полягає в несвоєчасному поданні податкової звітності, а саме, податкова звітність за серпень 2014 року з граничним строком подання - 22.09.2014 була подана 10.10.2014.

20.11.2014 на підставі акту № 1283/28-10-39-20/35871504 від 05.11.2014 прийнято податкове повідомлення - рішення № 0000663920, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) на 170,00 грн.

27.11.2014 на підставі акту № 1284/28-10-39-10/35871504 від 05.11.2014 прийнято податкове повідомлення - рішення № 0000693920, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) на 1020,00 грн.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з пунктами 49.1 та 49.2 статті 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Пунктом 2 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 встановлено, що платники збору самостійно обчислюють його суму, яку зазначають у розрахунку за формою, затвердженою наказом Мінфіну. Платники збору подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця, зазначений розрахунок органові державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку. Суму збору, зазначену в розрахунку, платник збору зобов'язаний сплатити протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання розрахунку.

Відповідно до підпункту 102.6.4 пункту 102.6 статті 102 Податкового кодексу України встановлено, що граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально. Штрафні санкції, визначені цим Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з цим пунктом.

Пунктом 8.1 Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України №1044 від 24.12.2010 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за №84/18822 встановлено, що заява подається платником податків протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин, визначених цим Порядком, у довільній формі із стислим та чітким обґрунтуванням підстав для продовження граничних строків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів. У заяві надається вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ). Заява подається платником податків тільки разом із документальним підтвердженням.

Отже, за наявності обставин непереборної сили, підтверджених документально граничні строки для подання податкової декларації підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, який оформлюється у вигляді заяви, яка подається платником податків протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення відповідних обставин.

Згідно з пунктом 2 Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України № 1044 від 24.12.2010 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 84/18822 обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) - непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.

Відповідно до пункту 5.4 зазначеного Порядку документальним підтвердженням  відсутності можливостей у платника податків подати у граничний строк податкові декларації внаслідок інших обставин непереборної сили, у тому числі  є підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України.

Статтею 141 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" встановлено, що Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Сертифікатом № 20148 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) виданим Торгівельно - промисловою палатою України 03.12.2014, копія якого наявна в матеріалах справи, засвідчено наступне: "Враховуючи вищезазначене та відповідно до пунктів 102.6-102.7 статті 102 Податкового кодексу України, на підставі наданих документів. Торгівельно - промислова палата України засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 20.08.2014 ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» при здійсненні господарської діяльності на території Донецької області та дотриманні норм законодавчих актів України, які стосуються продовження граничних строків для подання податкової декларації. На момент видачі сертифікату Торгово-промисловою палатою України форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) тривають, дату закінчення їх терміну встановити неможливо."

Отже, сертифікатом № 20148 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) виданим Торгівельно - промисловою палатою України 03.12.2014 засвідчено факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 20.08.2014 при здійсненні позивачем господарської діяльності на території Донецької області, які станом на 03.12.2014 тривають.

З огляду на зазначене, станом на 22.09.2014, граничний термін подання податкових декларацій з податку на додану вартість та зі збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за серпень 2014 року, та  на 10.10.2014, дату подання позивачем відповідних декларацій до податкового органу, так і станом на 05.11.2014, дату проведення камеральних перевірок позивача, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) , а отже відповідно до положень Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України № 1044 від 24.12.2010 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 84/18822 були відсутні правові підстави для подання заяви про продовження граничних строків для подання податкової декларації.

Отже, суд дійшов висновку про те, що встановлення факту порушення позивачем підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України станом на 05.11.2014 було передчасним.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Визначення поняття "верховенства права" викладено в абзаці другому підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року N 15-рп/2004: "Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо"

Також в зазначеному підпункті вказано наступне: "справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню.".

Обумовленість факту несвоєчасного подання позивачем декларацій   з податку на додану вартість та зі збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за серпень 2014 року наявністю форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлено судом, а отже у даному випадку допущення позивачем порушенням положень Податкового кодексу України зумовлено не протиправною поведінкою  позивача, а наявністю обставин, які позбавили позивача можливості виконати покладений на нього обов'язок.

Таким чином, у даному випадку, враховуючи положення статті 8   Конституції України та справедливість, як одну з основних засад права, суд дійшов висновку про відсутність підстав для притягнення позивача до відповідальності за  несвоєчасне подання ним податкових декларацій встановленої пунктом 120.1 статті 120 Податкового кодексу України, з огляду на відсутність вини в діях позивача.

З огляду на викладене, керуючись вимогами статей 69-71, 94, 160-165, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Адміністративний позов - задовольнити повністю.

2.Скасувати податкові повідомлення - рішення Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників №0000663920 від 20.11.2014  та №0000693920 від 27.11.2014.

Відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку для її апеляційного оскарження. У разі апеляційного оскарження постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя О.П. Огурцов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
11.02.2015
ПІБ судді:
Огурцов О.П.
Реєстраційний № рішення
826/20978/14
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Адміністративний позов - задоволено повністю. Податкові повідомлення – рішення скасовані.
Подальше оскарження
Київським апеляційним адміністративним судом постанову залишено без змін.
Замовити персональну презентацію