Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 23.10.2012 у справі № 2а-12330/12/2670

Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 23 жовтня 2012 року 15:06 № 2а-12330/12/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді

головуючого судді Кузьменка В.А.,

суддів Огурцова О.П., Саніна Б.В.,

за участю секретаря Калужського Д.О. та представників

позивача: Галанського Д.П.;

відповідача: Протас І.С.

розглянувши у судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Адвокатської фірми "Головань і партнери"

до Державної податкової служби Українипровизнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії

На підставі частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 23 жовтня 2012 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

04 вересня 2012 року (відповідно до поштової відмітки на конверті) Адвокатська фірма "Головань і партнери" (далі по тексту -позивач) звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Державної податкової служби України (далі по тексту -відповідач), в якому просить: 1) визнати протиправною бездіяльність відповідача в частині ненадання податкової консультації на лист Адвокатської фірми "Головань і партнери" від 01 серпня 2012 року №169/112; 2) зобов'язати відповідача надати позивачу податкову консультацію на лист від 01 серпня 2012 року №169/112.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10 вересня 2012 року відкрито провадження в адміністративній справі №2а-12330/12/2670 та призначено попереднє судове засідання на 17 вересня 2012 року.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 вересня 2012 року закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду на 01 жовтня 2012 року.

01 жовтня 2012 року у судове засідання не прибув представник позивача, у зв'язку з чим розгляд справи відкладено на 15 жовтня 2012 року; в судовому засіданні 15 жовтня 2012 року розгляд справи відкладено на 23 жовтня 2012 року.

У судовому засіданні 23 жовтня 2012 року представник позивача позовні вимоги підтримав, представник відповідача проти задоволення адміністративного позову заперечив.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокатська фірма "Головань і партнери" листом від 01 серпня 2012 року №169/112 звернулась до Державної податкової служби України із запитом про надання податкової консультації щодо врахування витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів у складі інших витрат при визначенні об'єкта оподаткування.

Згідно листа від 28 серпня 2012 року №947/0/61-12/15-1415 Державна податкова служба України направила копію вказаного вище листа позивача для розгляду та надання відповіді до Державної податкової служби у Донецькій області.

Позивач вважає протиправною бездіяльністю ненадання відповідачем податкової консультації на його запит, оскільки саме Державна податкова служба України має надати податкову консультацію у випадку адресування до неї запиту.

Відповідач проти позову заперечив з тих підстав, що пересилання запиту позивач за належністю до Державної податкової служби у Донецькій області узгоджується з нормами Податкового кодексу України та Регламенту Державної податкової служби України, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 27 жовтня 2011 року №95, поставлені у зверненні питання не стосуються правильності застосування конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів.

Окружний адміністративний суд міста Києва погоджується з позовними вимогами Адвокатської фірми "Головань і партнери" та вважає їх обґрунтованими, виходячи з наступних мотивів.

За визначенням підпункту 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 Податкового кодексу України визначено, що за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Згідно з пунктами 52.2, 52.3 статті 52 Податкового кодексу України податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі.

Пункт 52.4 статті 52 Податкового кодексу України встановлює, що консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, або митним органом за місцем митного оформлення товарів, або вищим органом державної податкової служби або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи.

Відповідно до пункту 52.5 статті 52 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Згідно з пунктом 1 Пункт 1 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №584/2011, Державна податкова служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр). Державна податкова служба України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію у цій сфері.

Згідно з підпунктом 12 пункту 4 вказаного Положення Державна податкова служба України відповідно до покладених на неї завдань надає податкові консультації відповідно до Податкового кодексу України.

Аналіз наведених правових норм вказує, що платник податків з метою отримання допомоги щодо практичного використання окремих норм податкового законодавства має право звернутись із запитом про надання податкової консультації на вибір до: органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку або вищого органу державної податкової служби якому такий орган адміністративно підпорядкований, або до Державної податкової служби України, як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідно, податкова консультація надається тим, органом, якому адресоване звернення.

При цьому колегія суддів звертає увагу, що платник податків має право самостійно на власний розсуд обрати до якого органу державної податкової служби звернутись із запитом для отримання податкової консультації, а Податковий кодекс України не встановлює черговості звернення до органів державної податкової служби у порядку їх підпорядкованості та не передбачає права Державної податкової служби України, як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, пересилати адресовані їй запити про надання податкової консультації до підпорядкованих органів державної податкової служби.

Таким чином, суд приходить до висновку, що отримавши від позивача звернення про надання податкової консультації, Державна податкова служба України, у відповідності до пункту 52.1 статті 52 Податкового кодексу України мала надати податкову консультацію протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення.

Суд не приймає доводи представника відповідача про те, що поставлені у запиті від 01 серпня 2012 року №169/112 позивачем питання не стосуються правильності застосування конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, оскільки зміст самого запиту Адвокатської фірми "Головань і партнери" свідчить про протилежне -позивач просить надати допомогу стосовно практичного використання підпункту "в" підпункту 138.10.2 пункту 138.10 статті 138 Податкового кодексу України в частині включення витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів до складу інших витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Помилковим є також посилання відповідач на норми Регламенту Державної податкової служби України, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 27 жовтня 2011 року №95, щодо пересилання запитів платників податків за належністю до відповідної регіональної Державної податкової служби, з огляду на те, що вказані норми Регламенту в частині пересилання регіональним Державним податковим службам запитів про надання податкової консультації, адресованих Державній податковій службі Україні, суперечить вимогам Податкового кодексу України.

Враховуючи викладене, на думку колегії суддів, бездіяльність Державної податкової служби України, що виявилась у не наданні податкової консультації на лист (запит про надання податкової консультації) Адвокатської фірми "Головань і партнери" від 01 серпня 2012 року №169/112, є протиправною та є підставою для зобов'язання відповідача надати позивачу відповідну податкову консультацію на його запит.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, Державною податковою службою України не доведена правомірність та обґрунтованість бездіяльності щодо не надання податкової консультації з урахуванням вимог, встановлених частиною другоюстатті 19 Конституції України та частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, в свою чергу позивач не довів суду обставин, на яких ґрунтуються його вимоги, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов Адвокатської фірми "Головань і партнери" підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа) .

Враховуючи викладене, керуючись статтями 69, 70, 71, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний позов Адвокатської фірми "Головань і партнери" задовольнити повністю.

2. Визнати протиправною бездіяльність Державної податкової служби України щодо ненадання податкової консультації на лист (запит про надання податкової консультації) Адвокатської фірми "Головань і партнери" від 01 серпня 2012 року №169/112.

3. Зобов'язати Державну податкову службу України надати Адвокатській фірми "Головань і партнери" податкову консультацію на лист (запит про надання податкової консультації) від 01 серпня 2012 року №169/112.

4. Присудити з Державного бюджету України за рахунок бюджетних асигнувань за зобов'язаннями Державної податкової служби України на користь Адвокатської фірми "Головань і партнери" понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 32,19 грн. (тридцять дві гривні дев'ятнадцять копійок).

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя В.А. Кузьменко

Судді О.П. Огурцов Б.В. Санін

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
22.10.2012
ПІБ судді:
Кузьменко В.А.
Реєстраційний № рішення
2а-12330/12/2670
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Позов платника податків задоволено повністю.
Подальше оскарження
Контролюючий орган оскаржував рішення першої інстанції по даній справі до суду апеляційного інстанції.
Замовити персональну презентацію