Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 23.09.2014 у справі № 815/3465/14
Державний герб України

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року м. Одеса Справа № 815/3465/14

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Вовченко O.A.,

секретар судового засідання Дубовик Г.В.,

за участі:

представника позивача - Фурса В.М.(за довіреностями) ;

представника відповідача - Шуваєвої А.В. (за довіреністю) ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу

за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Дистриб'юторська компанія "Європродукт"

до спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів

про скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю Дистриб'юторська компанія "Європродукт" звернулось до Одеського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів про скасування податкового повідомлення-рішення від 28.05.2014 року № 0000143900.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального Головного управління Міндоходів на підставі акту перевірки «Про результати позапланової документальної виїзної перевірки TOB «ДК Європродукт» (код за ЄДРПОУ 32575055) з питання достовірності формування та відображення показників у деклараціях з податку на додану вартість, з урахуванням уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, коригування сум податкових зобов'язань за період з січня по грудень 2013 року» за № 51/39-0-32575055/6 від 13.05.2014р. винесено податкове повідомлення-рішення від 28 травня 2014 року № 0000143900. На думку позивача, вказане рішення є незаконним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки, по-перше, на думку позивача, порушено процедуру проведення перевірки. По-друге, по суті виявлених порушень, позивач зазначає, що в акті перевірки зазначено про порушення TOB «ДК Європродукт» абз. 2 п.192.2 ст. 192 Податкового кодексу України, що призвело до завищень сум коригувань обсягів постачання та податкових зобов'язань за період січень-грудень 2013 року всього на суму 322240, 22 грн. Проте, згідно адміністративного позову, при поверненні товарів на загальну суму ПДВ 583,05 грн. фізичним особам-підприємцям мало місце надання отримувачу повної грошової компенсації вартості товарів. При цьому, як вказує позивач, умова стосовно одночасного повернення товару з наданням отримувачу грошової компенсації, на що посилався відповідач, не є обов'язковою для виконання та в абз. 2 п.192.2 ст. 192 Податкового кодексу України не міститься.

Крім того, позивач посилається на те, що в період з січня по грудень 2013 року у зв'язку з фактичною відмовою покупців від товару позивачем при складанні податкових декларацій з ПДВ були допущені помилки: помилкове включення податкових накладних на вказану вище суму ПДВ до розділу 1 Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, та як наслідок, помилкове включення вищезазначених сум ПДВ до Розділу І « Податкові зобов'язання» Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі -контрагентів (Д5) Податкових декларацій, та як наслідок, - помилкове зазначення в якості підстави для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість в 8-му рядку Додатку 1 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Повернення товару» замість «Коригування помилки».

Також, позивач зазначає, що в період січень-грудень 2013 року контрагенти позивача відмовлялись від отримання партій товару в частині, що не відповідала асортименту замовлення, вартості замовлення, несвоєчасності замовлення та в частині, що відповідала ознакам бракованого товару. Загальна сума ПДВ в роботі з такими контрагентами при постачанні товару склала - 4 120,28 грн.

Позивач, також, посилається й на те, що деякі контрагенти на момент постачання товару були платниками ПДВ та загальна сума ПДВ по роботі з такими контрагентами при постачанні товару склала 1534,62 грн.

Таким чином, позивач вважає, що висновки відповідача, наведені в акті перевірки стосовно порушення підприємством п. 192.2 ст.192 Податкового кодексу України, п.3.9. розділу V Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України 25.11.2011 №1492, є безпідставними, а оскаржуване рішення - незаконним та таким, що підлягає скасуванню.

Відповідач надав до суду заперечення на адміністративний позов (т.4 а.с.9-13), в яких, спростовуючи доводи позивача відносно порушення процедури проведення перевірки, податковий орган зазначає, що до позивача у відповідності до п.п. 72.1.1. 1 Податкового кодексу України направлявся запит про надання документів із визначенням обставин, за якими направлено запит та із зазначенням того, які документи необхідно надати.

По суті виявлених порушень відповідач зазначає, що в ході проведення перевірки встановлено, що у додаток № 1 « Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість» підприємством ТОВ «ДК Європродукт» включені розрахунки коригувань по неплатникам податку на додану вартість. Відповідач зазначає, що до перевірки та розгляду заперечень не надано документи, які б підтверджували або свідчили про списання грошових коштів з розрахункового рахунку в банку. Відтак, відповідач посилається на відсутність факту грошової компенсації, у зв'язку з чим й дійшов висновку про завищення позивачем показників рядку 8.1 Декларації «коригування згідно зі статтею 192 розділу Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань» всього у сумі 322240,22 грн.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі, посилаючись на обґрунтування, викладені в позовній заяві і просив задовольнити позовні вимоги.

В судовому засіданні представник відповідача заперечувала проти задоволення позову посилаючись на обґрунтування, що вказані в запереченнях на адміністративний позов.

Вислухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи та матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

У відповідності до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно п.п.75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Відповідно до п.п. 78.1.4. п. 78.1ст. 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється у разі виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Пунктом 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Як з'ясовано судом, спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів направлено до TOB «ДК Європродукт» запит від 20.01.2014 року № 318/10/39-0, у відповідь на який позивач направив лист до СДПІ з повідомленням про те, що вказаний запит складено з порушенням вимог Податкового кодексу України, оскільки у вказаному запиті відсутні посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації та відсутній перелік документів, які необхідно надати (т.1 а.с. 51).

Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів проведено позапланову документальну виїзну перевірку TOB «ДК Європродукт» (код за ЄДРПОУ 32575055) з питання достовірності формування та відображення показників у деклараціях з податку на додану вартість, з урахуванням уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, коригування сум податкових зобов'язань за період з січня по грудень 2013 року.

За результатами вказаної перевірки податковим органом складено акт перевірки від 13.05.2014 року № 51/39-0-32575055/6 (т.1 а.с. 18-34).

В описовій частині акту зазначено, що ТОВ «ДК Європродукт» до СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів засобами електронного зв'язку надано з 20.02.2013 року по 20.01.2014 року податкові декларації з податку на додану вартість та уточнюючі розрахунки. При цьому, згідно акту проведеною перевіркою відображення показників за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року в сумі 5138919,47 грн. встановлено завищення задекларованих ТОВ «ДК Європродукт» показників у рядку 8.1 Декларації «Коригування згідно зі ст. 192 розділу Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань» всього у сумі 322244,93 грн., ут.ч. за січень 2013 року у сумі 33 421,82 грн.; лютий 2013 року у сумі 56 725,01 грн.; березень 2013 року у сумі 32 140,98 грн.; квітень 2013 року у сумі 43 276,47 грн., травень 2013 року у сумі 14 132,95 грн.; червень 2013 року у сумі 4 381,82 грн., липень 2013 року у сумі 19 505,25 грн., серпень 2013 року у сумі 4 633,14 грн., вересень 2013 року у сумі 19 737,81 грн., у жовтні 2013 року у сумі 36 499,33 грн., листопад 2013 року у сумі 38 043,32 грн., грудень 2013 року у сумі 19 742,32 грн.

Згідно вказаного акту ТОВ «ДК Європродукт» відповідно до п.п.192.1 ст. 192 Податкового кодексу України здійснює коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань у зв'язку з поверненням від покупців раніше реалізованого товару. У податковій звітності підприємством щомісячно до податкової декларації з ПДВ заповнюється додаток №1, який надається разом з декларацією, де відображаються операції з повернення покупцями товару. СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУМ було надано запит від 20.01.2014р. №318/10/39-0 «Щодо надання пояснень та копій первинних документів по розрахункам коригування податкових зобов'язань, які вплинули на зменшення сум податкових зобов'язань у періоді з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.» підприємством TOB ДК Європродукт» відповідь не надано. Таким чином, згідно п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20, п.п.75.1.2 п.75.1 ст.75. л.78.1.4 п.78.1 ст.78, п.82.2 ст.82 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI проведена позапланова виїзна документальна перевірка TOB «ДК Європродукт» з питання правильності заповнення податкової звітності з податку на додану вартість у частині коригування податкових зобов'язань у додатку №1.

Як зазначено в акті, в ході проведення перевірки встановлено, що у додаток №1 « Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість. (Д1)» підприємством TOB «ДК Європродукт» включені розрахунки коригувань по неплатникам податку на додану вартість. Згідно до виписок банку, які були надані для перевірки та перевірені суцільним порядком не їстановлення повернення коштів покупцям, які здійснили повернення товарів та які не є платниками додатку на додану вартість, тобто грошової компенсації не відбувалось. Відтак, податковий орган дійшов висновку, що лише при обов'язковому одночасному виконанні двох умов - повернення товарів та надання повної грошової компенсації їх вартості - може відбуватися коригування податкових зобов'язань у разі зміни суми компенсації вартості товарів/ послуг, поставлених неплатникам ПДВ. У такому випадку постачальник - платник ПДВ має право виписати розрахунок коригування до додаткової накладної та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ. При цьому обидва примірники розрахунку коригування залишаються у продавця без підпису покупця - неплатника ПДВ.

На підставі зазначеного, податковий орган дійшов висновку про порушення позивачем п.п.192.2 ст. 192 Податкового кодексу України, п.3.9 Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 25.11.2011 року № 1492, в результаті чого встановлено заниження ПДВ в сумі 322244,93 грн.

Не погоджуючись з висновками вказаного акту, позивачем до спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів надано заперечення на акт перевірки від 13.05.2014 року № 51/39-0-32575055/6 (т. 1 а.с. 35-40), за розглядом яких висновки акту перевірки залишено без змін, а заперечення без задоволення, що вбачається з відповіді спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів від 26.05.2014 року № 2828/10/28-08-39-0 (т.1а.с. 41-44).

На підставі акту перевірки № 51/39-0-32575055/6 спеціалізованою державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів прийнято податкове-повідомлення рішення від 28.05.2014 року № 0000143900, яким за встановлене порушення п.п.192.2 ст. 192 Податкового кодексу України, п.3.9 Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 25.11.2011 року № 1492, встановлено суму грошового зобов'язання за основним платежем у розмірі 322244,93 грн. та за штрафними санкціями у розмірі 161122,47 грн. (т.1 а.с.17).

Не погоджуючись з винесеним спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів податковим-повідомленням рішенням від 28.05.2014 року № 0000143900, TOB «ДК Європродукт» звернулось до суду з даним адміністративним позовом.

Вирішуючи спір по суті заявлених позовних вимог, судом встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, TOB «ДК Європродукт» до СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів засобами електронного зв'язку надавались з 20.02.2013р. по 20.01.2014р. податкові декларації з податку на додану вартість.

Згідно п. 3.9. Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 N 1492 у рядку 8.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання та, відповідно, податкових зобов'язань, що здійснюється відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.

Так, за вказаний період позивачем надані до СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів:

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 14.06.20.13 p., за звітний період, за який виправляються помилки - січень 2013 року (т.4 а.с.100-104);

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 14.06.2013 p. за лютий 2013 року (т.4 а.с. 110-115);

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 08.11.2013 p. за лютий 2013 (т. 4 а.с. 120-125),

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 17.06.2013 p. за березень 2013 року (т. 4 а.с. 130-134),

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 19.06.2013 p. за квітень 2013 року (т. 4 а.с. 139-143),

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 19.06.2013 p. за квітень 2013 року (т. 4 а.с. 146-147),

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 08.11.2013 p. за квітень 2013 року (т.4 а.с. 149-153),

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 08.11.2013 p. за липень 2013 року (т.4 а.с. 159-163),

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за серпень від 22.10.2013 p. (т.4 а.с. 169-173), від 08.11.2013 p. (т.4 а.с. 178-182).

У відповідності до абз. 2 п. 192.2 ст. 192 Податкового кодексу України зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/ послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Так, як вбачається з платіжного доручення від 31.10.2013 року № 1017140 , TOB «ДК Європродукт» повернуто ФОП ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 554,03 грн. (т.1 а.с.45).

Згідно платіжного доручення від 30.09.2013 року № 1016198 ТОВ «ДК Європродукт» повернуто ФОП ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 302 грн. (т.1 а.с.46).

Крім того, платіжні доручення від 02.12.2013 року: № 1018138 (т.1 а.с. 47), № 1018139 (т.1 а.с. 48), № 1018140 (т.1 а.с. 49) та від 13.03.2013 року № 100230 (т.1 а.с. 50) підтверджують факт перерахування коштів позивачем фізичним особам-підприємцям: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Згідно п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України, якщо після постачання товарів/ послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/ послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/ послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Так, оскільки на дату отримання коштів від неплатників ПДВ позивачем були визначені податкові зобов'язання з ПДВ, та у зв'язку із здійсненням повернення цих коштів, суд дійшов висновку, що позивач вправі відкоригувати свої податкові зобов'язання з ПДВ за загальним правилом, визначеним ст. 192 Податкового кодексу України.

Крім того, суд зазначає, що згідно п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/ послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/ послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/ послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є операції платників податку ПДВ з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України…

Згідно п.п.14.1.191 п. 14.1 ст. 191 Податкового кодексу України постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Так, як свідчать матеріали справи в період з січня по грудень 2013 року контрагенти позивача відмовлялись від отримання партій товару в частині, що не відповідала асортименту замовлення, вартості замовлення, несвоєчасності замовлення та що відповідала ознакам бракованого товару (т.1 а.с. 54, 58, 61, 64, 67,70,75,78,81, 87, 88,94, 97,100, 103,106,110, 113, 116,119,122, 125,128, 134, 137, 140, 146, 149, 152, 155, 158, 161,164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200,203, 206, 209,212, 215,218, 221, 224, 227-229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 250, т.2 а.с. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 121, 124, 127, 133, 138, 144, 149, 152, 156, 162, 168, 174, 180, 184, 190, 195, 200, 204, 210, 215, 221, 224, 225, 228, 231, 234, 237, 240, т.3 а.с. 1, 6, 12, 17, 23, 28, 40, 43, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 167, 169, 172, 175, 178, 181, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 219, 225, 231, 242).

Згідно із ст.ст. 620, 666 Цивільного кодексу України у разі якщо умови договору купівлі-продажу не виконані та фактичної поставки товару не здійснено, то покупець вправі вимагати передачі проданої речі або відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків

В даному випадку, суд керується нормою п. 192.1 ст. 192 ПКУ, відповідно до якої якщо після постачання товарів/ послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/ послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/ послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню. А згідно п. 192.1.1, 192.1.2 ст. 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку; ... якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку; ...

При цьому абзац 2 п. 192.2 ст. 192 ПКУ встановлює додаткові вимоги, які стосуються лише тих випадків, коли покупець не є платником ПДВ на дату постачання товарів, і товар такому покупцю був поставлений.

Однак, якщо постачання товару покупцю - неплатнику ПДВ не відбулось, то й вимоги абзацу 2 п. 192.2 ст. 192 ПКУ не підлягають застосуванню, оскільки факт розірвання домовленостей щодо постачання товарів означає, що об'єкт оподаткування ПДВ не виникає взагалі.

Таким чином, оскільки відвантажений приватним підприємцям - неплатникам ПДВ товар, що не був ними оплачений, було повернуто, а компенсація не повинна відбуватись, оскільки товар не був оплачений, постачальник має право коригувати раніше нараховані податкові зобов'язання з податку на додану вартість.

Крім того, суд звертає увагу на те, що об'єктом оподаткування є операції платника, зокрема, по поставці товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, в даному випадку поставка фактично не є здійсненою до кінця, об'єкта оподаткування немає і раніш нараховані податкові зобов'язання слід відкоригувати в сторону зменшення.

Також, суд зазначає, що, як вбачається з матеріалів справи, TOB «ДК Європродукт» було здійснено коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних та на підтвердження сум податкових зобов'язань до суду надано позивачем реєстри виданих та отриманих податкових накладних .

На підставі вищезазначеного, суд вважає безпідставним висновок відповідача щодо порушення підприємством п. 192.2 ст. 192 ПКУ, у зв'язку із неправомірним коригуванням податкових зобов'язань з податку на додану вартість, та, відповідно, нарахування податку на додану вартість та штрафних санкцій.

Суд зазначає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Частиною 2 ст. 71 КАС України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладаються на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Проте, відповідачем не надано суду доказів, щодо правомірності та обґрунтованості оскаржуваного податкового повідомленння-рішенння, й відтак останнє підлягає скасуванню.

Судові витрати розподілити відповідно до статті 94 КАС України.

Керуючись ст.ст. 160-163 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Дистриб'юторська компанія "Європродукт" - задовольнити.

Скасувати податкове повідомлення-рішення спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів від 28.05.2014 року № 0000143900.

Постанова набирає законної сили згідно ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст. ст. 185 -187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови виготовлений та підписаний суддею 29.09.2014 року.

Суддя Вовченко O.A.

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Дистриб'юторська компанія "Європродукт" - задовольнити.

Скасувати податкове повідомлення-рішення спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального Головного управління Міндоходів від 28.05.2014 року № 0000143900.

29 вересня 2014 року.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
23.09.2014
ПІБ судді:
Вовченко О.А.
Реєстраційний № рішення
815/3465/14
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Позов платника податків задоволено.
Подальше оскарження
Рішення першої інстанції у даній справі оскаржувалось контролюючим органом у суді апеляційної інстанції, який відхилив відповідну скаргу. Касаційну скаргу контролюючого органу у даній справі також залишено без задоволення.
Замовити персональну презентацію