Постанова Одеського апеляційного адміністративного суду від 03.02.2014 у справі № 815/196/14
Державний герб України

Одеський окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2014 року Справа № 815/196/14 м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої судді Потоцької Н.В.

за участю секретаря Паровенко І.П.

сторін:

представника позивача Гідулянова К.В.

представника відповідача не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Південний Сенат»

до державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області

про скасування податкового повідомлення - рішення №0000982280 від 11.12.2013 року, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Одеського окружного адміністративного суду із зазначеним позовом до державної податкової інспекції в Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, в якому просить:

- скасувати податкове повідомлення - рішення  державної податкової інспекції у Приморському районі  м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області №0000982280 від 11.12.2013 року по податку на додану вартість у сумі 46    720, 00 грн. та штрафної (фінансової) санкції у розмірі 11 680, 00 грн.

В обґрунтування своєї правової позиції позивач зазначив, що зроблені у ході перевірки висновки не підлягають застосуванню до ТОВ «Південний Сенат», а податкове повідомлення-рішення підлягає скасуванню .

Зазначений податковий кредит виник в результаті отримання ТОВ «Південний Сенат» послуг перевалки вантажу від постачальника ДП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ». За зазначеною господарською операцією постачальником була виписана податкова накладна від 27.09.2013 року № 3133 на загальну суму 268 320,54 грн., у т.ч. ПДВ - 44 720,09 грн. Зазначена податкова накладна була включена ТОВ «Південний Сенат» до складу податкового кредиту, але у податковій звітності була допущена арифметична помилка (описка) й вказана загальна сума податкової накладної 280 320,53 грн., у т.ч. ПДВ - 46720,09 грн.

В результаті зробленої помилки платником податків була ненавмисно занижена сума податкових зобов'язань за вересень 2013 року на суму 2000,00 грн.  У ТОВ «Південний Сенат» не було ніяких намірів навмисного ухилення від сплати податкових зобов'язань, оскільки допущена помилка була виправлена шляхом надання уточнюючого розрахунку, а сума 2000 грн. сплачена до бюджету.

Представник позивача в судовому засіданні заявлені вимоги підтримав в повному обсязі з підстав, викладених в адміністративному позові та наданих в судовому засіданні поясненнях та просив їх задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином, що підтверджується  матеріалами справи.

Згідно частини 4 статті 128 КАС України, у разі неприбуття відповідача - суб'єкта владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

«Розгляд справи не відкладається» - зазначена норма є імперативною: суд повинен розпочати розгляд справ.

Відповідно до вимог статті 122 КАС України адміністративна  справа  має  бути  розглянута  і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Згідно приписів статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справ упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, якій вирішить спір щодо його прав та обов'язків.

При цьому вжиття заходів для прискорення процедури розгляду справ є обов'язком не тільки для держави, а й осіб, які беруть участь у справі. Так, Європейський суд з прав людини в рішенні від 21 грудня 2006 року у справі  «Мороз та інші проти України» зазначив, що розумність строку проваджень повинна оцінюватись у світлі обставин справи та з урахуванням наступних критеріїв: складність справи, поведінка заявників і відповідних органів державної влади та того, яку важливість для заявників мало питання, що розглядалося.

Отже, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про час і місце розгляду судової справи з його участю  для реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів.

Крім того, суд вважає за необхідне наголосити, на тому, що саме національним судам належить функція керування провадженнями таким чином, щоб вони були швидкими та ефективними (рішення Європейського суду з прав людини від 21 грудня 2006 року  справа «Мороз та інші проти України»).

З огляду на викладене суд вважає, що справу можливо розглянути без участі відповідача, суб'єкта владних повноважень,  належним чином повідомленого про розгляд справи,  на підставі наявних у ній доказів.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги, перевіривши їх доказами, судом встановлено наступне.

Головним державним ревізором - інспектором відділу проведення камеральних перевірок управління податкового аудиту ДПІ у Приморському районі м. Одесі Головного Управління Міндоходів в Одеській області Чудовою І. О., на підставі пункту 200.10 статті 200 розділу V Податкового кодексу України, у порядку статті 76 глави 8 розділу II Податкового кодексу України проведено камеральну (електронну) перевірку податкової звітності з податку на додану вартість за вересень 2013 року ТОВ «Південний Сенат» (код ЄДРПОУ 37351941).

При перевірці використано податкову декларацію з податку на додану вартість за вересень 2013 року (від 21.10.2013 року № 9066850883), додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за вересень 2013 року (від 21.10.2013 року № 9066850883), реєстр виданих та отриманих податкових накладних (від 21.10.2013 року №9066842001), надані до ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області шляхом подання звітності в електронному вигляді та бази даних Міністерства доходів і зборів України.

За результатами перевірки було складено акт № 2900/22-8/37351941 від 20.11.2013 р., яким встановлено порушення позивачем порушення п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, що призвело до заниження суми податкових зобов'язань за вересень 2013 року (таблиця 8) заявлених у податкової декларації за вересень 2013 року на суму 46720,09 грн. (а/с. 10-13).

Не погодившись з висновками акту перевірки, ТОВ «Південний Сенат»  29.11.2013 р. звернулось до ДПІ у Приморському районі м. Одесі Головного Управління Міндоходів в Одеській області з запереченнями до акту перевірки (а/с. 27-29).

06.12.2013р. вказані заперечення податковим органом були розглянуті та висновки акту перевірки  залишені без змін (а/с. 30-31).

Податковим органом на підставі  встановленого порушення прийнято податкове повідомлення-рішення №0000982280 від 11.12.2013 року (а/с. 14).

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам в судовому засіданні встановлено та матеріалами справи підтверджено наступне.

Згідно п.201.10. ст.201 Податкового кодексу України, визначено « Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/ послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товарів/ послуг платник податку - продавець товарів/ послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти

календарних днів, наступних за датою їх складання.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.

Відсутність  факту реєстрації  платником  податку  -  продавцем  товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

У разі відмови продавця товарів/ послуг надати податкову накладну або в разі - порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець яких товарів/ послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/ послуг або копії первинних документів, складених відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/ послуг.

Згідно Реєстру отриманих та виданих податкових накладних за вересень 2013 року до складу податкового кредиту включено податкову накладну від 27.09.2013 року № 3133 на загальну суму 280320,53 грн., у т.ч. ПДВ 46720,09 грн., виписану постачальником ДП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ  ПОРТ», (11256815054). Вказана сума відображена у розділі II додатку 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» по строчці 1 та включено до складу податкового кредиту вересня 2013 року, але не відповідає сумі   вказаній постачальником, оскільки відповідно до реєстру отриманих та виданих податкових накладних за вересень 2013 року ДП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ГОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  було включено податкову накладну від 27.09.2013 року № 3133 за загальну суму 268320,54 грн., у т.ч. ПДВ 44720,09 грн.

Крім того, податковий орган вказує, що ТОВ «Південний Сенат» не скористалось правом, наданим абзацом 11 пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України, а саме: разом зі звітною податковою декларацію з ПДВ за вересень 2013 року не надано додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в одному реєстрі податкових накладних) (Д8)».

Однак, суд вважає, що податковим органом не надано належної правової оцінки всім існуючим обставинам у спірних правовідносинах.

Так, 28.11.2013 року  ТОВ «Південний Сенат», було надано уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану  вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за вересень 2013 р. Згідно квитанції № 2 документ доставлений до ДПІ 28.11.2013 р. о 16:03 год. Та зареєстрований за № 9076828246 (а/с. 23).

Платіжним дорученням № 1389 від 28.11.2013 р. ТОВ «Південний Сенат» було перераховано 2  200 грн. (занижена сума податкових зобов'язань за вересень 2013 року).

Отже, вчинені позивачем дії вказують, що ніяких намірів навмисного ухилення від сплати податкових зобов'язань у ТОВ «Південний Сенат» не було, більш того, як вбачається з вищевказаного, позивачем виявлені помилки самостійно виправлені.

Податкова накладна у спірних правовідносинах була включена ТОВ «Південний Сенат» до складу податкового кредиту, але у податковій звітності була допущена арифметична помилка (описка) й вказана загальна сума податкової накладної 280 320,53 грн., у т.ч. ПДВ - 46720,09 грн.

Відповідно до роз'яснення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 20.03.2001 р. N 06-10/167 стосовно визначення терміну «арифметична помилка або описка» під терміном «арифметична помилка» слід розуміти помилки або описки, допущені платником податку при заповненні декларацій (розрахунків) або додатків до них, зокрема при виконанні арифметичних дій, передбачених при обчисленні об'єкта оподаткування з метою визначення податкових зобов'язань з податку, збору, обов'язкового платежу (додавання або вирахування відповідних рядків), а також описки, допущені при перенесенні даних із додатків, на підставі яких заповнюються відповідні рядки декларації (неправильно поставлена кома при застосуванні одиниці виміру, неправильно перенесений підсумок з додатка та ін.).

Крім того, відповідно до листа ДПАУ № 1399/7/15-3317 від 28.01.03 р., необхідно враховувати визначення помилки, наведене в Нормативі № 7 «Помилки та шахрайство», затвердженому рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 р. № 73 (пункт 6). У цьому документі під помилкою розуміється ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних чи логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в дотриманні повноти обліку, неправильного подання в обліку фактів господарської діяльності, наявності складу майна, вимог і зобов'язань, невідповідності відображення записів в обліку.

Відповідно до п. 4.2. Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ № 522 від 19.06.12 р., основними завданнями камеральної перевірки є опрацювання декларацій платників за такими напрямами: перевірка щодо наявності арифметичних або логічних помилок у декларації, у тому числі дотримання вимог підпункту 4.6.7 пункту 4.6 розділу V Порядку, затвердженого наказом № 1492, у частині відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації) з врахуванням результатів попередніх камеральних чи документальних перевірок, проведених органом державної податкової служби; вивчення обставин виникнення або стану усунення виявлених розбіжностей (заниження податкових зобов'язань, завищення податкового кредиту) у податкових періодах, починаючи з періоду виникнення від'ємного значення. Одночасно, керуючись пунктом 201.6 статті 201 Податкового кодексу України, за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомлення платника про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів (при цьому слід враховувати, що під час розрахунку відсотка загальної суми розбіжностей до суми ПДВ, задекларованої до відшкодування за наказом № 1178, такий показник береться до уваги станом на перше число місяця, наступного за звітним періодом, який сформовано впродовж трьох попередніх звітних періодів (кварталу)).

Листом від 06.07.2001 р. № 9018/7/23-3317 Державна податкова адміністрація України звертає увагу, що при прийнятті рішень за допущені арифметичні та методологічні помилки, які призвели до заниження об'єкта оподаткування, у кожному конкретному випадку слід об'єктивно враховувати причини та обставини, що призвели до виникнення таких помилок, і застосовувати штрафні санкції за наявності достатніх підстав щодо намірів навмисного ухилення від сплати податкових зобов'язань із врахуванням розмірів заниження об'єкта оподаткування.

З урахуванням викладеного суд вважає, що ТОВ «Південний Сенат» вчинило дієві (ефективні та результативні) вчинки за для встановлення у спірних правовідносинах законодавчо визначених приписів.

Керуючись  ст. ст. 6-8, 71, 86, 128, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

 ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Скасувати податкове повідомлення - рішення  державної податкової інспекції у Приморському районі  м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області №0000982280 від 11.12.2013 року.

Постанова набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст. 254 КАС.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з моменту отримання копії постанови з одночасним поданням    її копії до суду апеляційної інстанції.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
02.02.2014
ПІБ судді:
Потоцька Н.В.
Реєстраційний № рішення
815/196/14
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Адміністративний позов задоволено повністю.
Подальше оскарження
У задоволенні апеляційної скарги відмовлено. Рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Замовити персональну презентацію