Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 26.10.2017 у справі № 815/3883/17
Державний герб України
Справа № 815/3883/17
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2017 року
м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Танцюри К.О.,

за участю секретаря Потурнак А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Одесі справу

за адміністративним позовом Товариства з додатковою відповідальністю “ІНТЕРХІМ”

до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення – рішення,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з додатковою відповідальністю “ІНТЕРХІМ” звернулось до суду з адміністративним позовом до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення – рішення від 26.04.2017р. №0003804914.

В обґрунтування позовних вимог представник позивача зазначала, що оскарженим податковим повідомленням – рішенням до ТДВ “ІНТЕРХІМ” було застосовано штрафні санкції за порушення п.п. 39.4.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України у зв'язку з неподанням звіту про контрольовані операції, здійснені з нерезидентом Selectchemie AG (Швейцарія) за 2015 рік у строк до 04.05.2016р. Представник позивача зазначала, що дійсно на протязі 2015 року позивач перебував у взаємовідносинах з контрагентом-нерезидентом Selectchemie AG (Швейцарія), яка є резидентом м.Цюріх, на загальну суму 12091446,84грн. При цьому, представник позивача зазначала, що податкове навантаження у м.Цюріх (Швейцарія) вище ніж в Україні. На думку позивача, ТДВ “ІНТЕРХІМ” не підпадає під вимоги п. 39.4 ст.39 Податкового кодексу України, яким встановлено обов'язок платника податків раз на рік, при наявності операцій, які можуть бути визнанні контрольованими, подавати відповідний звіт до органів ДФС, оскільки станом на 01.05.2016р. Швейцарія була виключена з переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України та податкове навантаження у м.Цюріх вище ніж в Укріїні.

Представник відповідача заперечувала проти задоволення позовних вимог у повному обсязі, зазначивши, що Одеським управлінням Офісу великих платників податків ДФС було проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ТДВ “ІНТЕРХІМ” з питання подання звіту про контрольовані операції з нерезидентом Selectchemie AG (Швейцарія) за 2015 рік, якою встановлено порушення ТДВ “ІНТЕРХІМ” п.п. 39.4.2 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України, а саме неподання ТДВ “ІНТЕРХІМ” звіту про контрольовані операції за 2015 рік до центрального органу виконавчої влади. Представник відповідача зазначила, що Швейцарська Конфедерація була включена до переліку держав (територій), у яких ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, у період з 01.01.2015р. по 15.09.2015р., згідно розпоряджень Кабінетів Міністрів України від 25.12.2013р. №1042-р, від 14.05.2015р. №449-р. та оскільки ТДВ “ІНТЕРХІМ” 04.05.2016р. не було надано звіт про контрольовані операції за 2015 рік, відповідачем, у порядку п.120.3 ст.130 Податкового кодексу України оскарженим податковим повідомленнм – рішенням застосовано до ТДВ “ІНТЕРХІМ” штрафні санкції.

Заслухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали справи суд встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

У період з 05.04.2017р. по 11.04.2017р. Одеським управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби була проведена документальна позапланова невиїна перевірка ТДВ “ІНТЕРХІМ” з питання неподання звіту про контрольовані операції, здійснені з нерезидентом «Selectchemie AG» (Швейцарія) за 2015 рік, у строк до 04 травня 2016 року, за результатами якої складено акт перевірки від 18.04.2017р. №16/28-10-49-14/14325705/7.(а.с.8-12)

У ході перевірки було встановлено порушення ТДВ “ІНТЕРХІМ” пп. 39.4.2 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України, в частині неподання звіту про контрольовані операції за 2015рік.

На підставі висновків акту перевірки Офісом великих платників податків ДФС прийнято податкове повідомлення–рішення від 26.04.2017р. №0003804914, яким застосовано до ТДВ “ІНТЕРХІМ” штрафні санкції у розмірі 365 400,00грн.(а.с.14)

ТДВ “ІНТЕРХІМ” не погоджуючись із цим податковим повідомленням – рішенням звернулось до Державної фіскальної служби України зі скаргою, яка рішенням ДФС від 23.06.2017р. №13509/6/99-99-11-03-01-25 була залишена без задоволення, а податкове повідомлення-рішення без змін (а.с. 15-17).

Відповідно до підпункту 39.2.1.2. п.п. 39.2.1 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку. Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни.

Відповідно до підпункту 39.2.1.7. підпункту 39.2.1 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови: річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік; обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Підпунктами 39.4.1, 39.4.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік. Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Форма звіту про контрольовані операції встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

При цьому, п.120.3 ст.120 Податкового кодексу України визначено, що неподання платником податків звіту про контрольовані операції та /або документації з трансфертного ціноутворення відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Під час з'ясування офіційних обставин справи судом встановлено, що під час перевірки ТДВ “ІНТЕРХІМ” Одеським управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби використано контракти, укладені між Selectchemie AG (Швейцарія) та ТДВ «ІНТЕРХІМ», а саме: №Int-2014/10 від 16.10.2014р.; №Int-2014/9/1 від 25.09.2014р.; №Int-2013/1 від 11.01.2013р.; №Int-2015/4 від 21.04.2015р.; №Int-2014/10 від 16.10.2014р.; №Int-2015/1 від 12.01.2015р.; №Int-2014/9 від 16.09.2014р., про що зазначено в акті перевірки від 18.04.2017р. №16/28-10-49-14/14325705/7.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №1042-р Швейцарська Конфедерація була включена до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні.

Зазначене розпорядження втратило чинність на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2015 року №449-р, яким затверджено перелік держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим п. п. 39.2.1.2 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, у якому включено і Швейцарську Конфедерацію.

Розпорядження КМУ від 15.05.2015 року №449-р втратило чинність на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року №977-р, яким затверджено перелік держав (територій) які відповідають критеріям, встановленим п. п. 39.2.1.2 п. п. 39.2.1 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України, серед яких відсутня така держава, як Швейцарська Конфедерація

Таким чином, у 2015 році, а саме у період з 01.01.2015р. по 15.09.2015р. Швейцарська Конфедерація була включена до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим п. п. 39.2.1.2 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, а тому операції з компанією нерезидентом, зареєстрованим на її території в разі відповідності умовам, передбаченим п. п. 39.2.1.7 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України є контрольованими.

При цьому, загальний обсяг проведених операцій ТДВ «ІНТЕРХІМ» із компанією Selectchemie AG (Швейцарія) склала 12,18 млн. грн., а річний дохід ТДВ «ІНТЕРХІМ» складає 578,28 мільйонів гривень. Зазначене сторонами не заперечувалось.

Однак, ТДВ «ІНТЕРХІМ» звіт про контрольовані операції за 2015 рік центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку не подало.

Враховуючи викладене та те, що річний дохід ТДВ «ІНТЕРХІМ» у 2015 році від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень та обсяг господарських операцій ТДВ «ІНТЕРХІМ» з компанією Selectchemie AG (Швейцарія), визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень за 2015 рік, суд приходить висновку, що Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби правомірно застосовано штрафні санкції до позивача за неподання звіту про контрольовані операції за 2015 рік та прийнято податкове повідомлення – рішення від 26.04.2017р. №0003804914.

При цьому, суд не приймає до уваги посилання представника позивача на те, що податкове навантаження у м.Цюріх (Швейцарія) вище ніж в Україні та відповідно експортно-імпортні операції здійснені ТДВ «ІНТЕРХІМ» з компанією Selectchemie AG (Швейцарія) не можуть вважатись контрольованими, оскільки у період з 01.01.2015р. по 15.09.2015р. Швейцарська Конфедерація була включена до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим п. п. 39.2.1.2 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №1042-р та від 15.05.2015 року №449-р, а тому операції з компанією нерезидентом, зареєстрованим на її території є контрольованими.

Разом з тим, суд зазначає, що прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року №977-р, яким затверджено перелік держав (територій) які відповідають критеріям, встановленим п.п. 39.2.1.2 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, серед яких відсутня така держава, як Швейцарська Конфедерація не є підставою для звільнення платника податку від обов'язку подати вказаний звіт за 2015 рік, оскільки такий обов'язок у ТДВ «ІНТЕРХІМ» виник, у зв'язку з вчиненням у 2015 році зазначених контрольованих операцій до 16.09.2015р., та не перестають такими вважатись з настанням вказаної обставини і мав бути виконаний за закінченням звітного 2015 року до 01.05.2016р.

Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); добросовісно; розсудливо.

Частиною 1 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Згідно ст. 86 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Враховуючи викладене, суд вважає, що адміністративний позов Товариства з додатковою відповідальністю “ІНТЕРХІМ” задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 158 – 163,167 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні адміністративного позову Товариства з додатковою відповідальністю “ІНТЕРХІМ” - відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Повний текст постанови виготовлено 26.10.2017р.

Суддя К.О. Танцюра

У задоволенні адміністративного позову Товариства з додатковою відповідальністю “ІНТЕРХІМ” - відмовити.

26 жовтня 2017 року.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
26.10.2017
ПІБ судді:
Танцюра К.О.
Реєстраційний № рішення
815/3883/17
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
У задоволенні позову платникові податку відмовлено.
Подальше оскарження
Ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 24.11.2017 відкрито апеляційне провадження у даній справі.
Замовити персональну презентацію