Постанова Луганського окружного адміністративного суду від 14.02.2013 у справі № 812/973/13-а
Державний герб України

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 лютого 2013 року Справа № 812/973/13-а

Луганський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Ірметової О.В.,

при секретарі судового засідання: Іванович К.В.

за участю сторін:

представника позивача: Конкін В. В.

представник відповідача: Буркова О. М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАА Транс"

до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби

про визнання незаконними дій, скасування податкового боргу в сумі 197 980,00 грн.,

визначеного податковою вимогою від 22.01.2013 №2017/19.

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2013 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАА Транс» до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби про визнання незаконними дій, скасування податкового боргу в сумі 197980 грн., визначеного податковою вимогою від 22.01.2013 №2017/19.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем безпідставно було направлено податкову вимогу від 22.01.2013 №2017/9 про сплату авансових внесків з податку на прибуток на суму 197980,00 грн., оскільки товариство керуючись п.87.1 ст.87 ПК України визначило джерелом сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток у вигляді перерахування надмірно сплаченого податку на прибуток, про що було повідомлено відповідача заявою №9 від 18 січня 2013 року. Позивач вважає, що оскільки товариство станом на 18.01.2013 виконало свій обов'язок по сплаті авансового внеску шляхом направленням надміру сплаченого податку, товариство не мало простроченого та несплаченого грошового зобов'язання по сплаті авансових внесків з податку на прибуток а січень 2013 року, а тому не було підстав для надіслання податково вимоги.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги підтримав у повному обсязі, надав пояснення аналогічні позову, просив задовольнити позов у повному обсязі.

Представник відповідача заперечував проти задоволення адміністративного позову у повному обсязі. У своїх запереченнях представник відповідача зазначив, що у податковій декларації з податку на прибуток №9069339471 від 07.11.2012 позивачем було зазначено суму податку на прибуток за звітний період (рядок 14) у розмірі 1781822,00 грн. Таким чином позивач повинен сплатити авансовий внесок у розмірі 197980,00 грн. Відповідач вважає, що зазначена податкова декларація була проведена по картці особового рахунку платника податків, а тому на його думку, сума визначена в податковій декларації є узгодженою та підлягає сплаті до бюджету. Також представник відповідача зазначив, що згідно наказу ДПС України від 21.12.12 №117 «Про затвердження узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей подання декларації з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році», при розрахунку узгодженої суми грошових зобов'язань, в цілях сплати авансових внесків податку на прибуток надміру сплачені суми цього податку не враховуються. Крім того, на думку відповідача, з аналізу Узагальнюючої податкової консультації вбачається, що авансові внески, що сплачуються у січні та лютому 2013 року є узгодженими сумами податкових зобов'язань. Також відповідач зазначив, що згідно п.2.58 Наказу ДПА в Луганській області від 17.01.2013 №9 «Про організацію роботи у січні 2013 року» заборонено повернення надмірно сплачених сум податкових зобов'язань за податками без повідомлення управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС у Луганській області. ТОВ «ЛАА Транс» звернулося до Ленінської МДПІ з листом від 18.01.2013 №9 з проханням здійснити перерахування переплати по податку на прибуток, що рахується на картці особового рахунку у сумі 1125,2 тис.грн. в рахунок сплати авансових внесків податку на прибуток. Відповідач зазначив, що відповідно до п.7 Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженої наказом ДПА України, Міністерством фінансів України, Державної казначейської служби України від 21.10.2010 №974/1597/499, за платежами, належними державному бюджету, орган державної податкової служби у строк не пізніш ніж п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує та передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному територіальному органу Державної казначейської служби України. Тому, як зазначив відповідач, термін розгляду заяви ТОВ «ЛАА Транс» від 18.01.2013 не настав, пому податковий борг залишається не погашеним станом на 04.02.2013, а тому були законні підстави для винесення вимоги про сплату податкового боргу.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та оцінивши надані суду докази, суд виходить з наступного.

В судовому засіданні встановлено та незаперечувались сторонами наступні обставини.

07 листопада 2012 року ТОВ «ЛАА Транс» було подано податкову декларацію з податку на прибуток за три квартали 2012 року (а.с.7-9). В рядку 01 даної декларації позивачем самостійно зазначено суму доходів, що враховуються при визначені об'єкта оподаткування, у розмірі 82760305,00 грн. У рядку 14 даної декларації позивачем самостійно визначено суму податку на прибуток за звітний (податковий) період у розмірі 1781822 грн.

18 січня 2013 року ТОВ «ЛАА Транс» листом за №9 просила Ленінську МДПІ в м. Луганську Луганської області ДПС зарахувати переплату по податку на прибуток, яка залишилася станом на 01 січня 2013 року в сумі 1125207,00 грн. в рахунок нарахувань з податку на прибуток за 9 місяців 2012 року. (а.с.11). Вказаний лист було отримано відповідачем 18.01.2013 року, про що не заперечували сторони під час судового засідання.

Зазначена у листі ТОВ «ЛАА Транс» сума переплати по податку на прибуток у розмірі 1125207,58 грн. станом на 31.12.2012 також підтверджується обліковою карткою платника (а.с.30-32).

22 січня 2013 року Ленінською МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС було винесено податкову вимогу №107, в якій визначено суму податкового боргу станом на 22.01.2013 у розмірі 197980 грн. (зворотній бік а.с.34).

Спірне питання полягає у правомірності дій відповідача щодо формування та направлення податкової вимоги про сплату податкового боргу на адресу позивача з урахуванням суми переплати по податку на прибуток.

Законом України №5083 від 05.07.2012 пункт 57.1 статті 57 Податкового кодексу України доповнено абзацами такого змісту:

" Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців) та не сплачують авансового внеску.

Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.

У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал. Такий платник податку авансових внесків у другому - четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Форма розрахунку, передбачена у цьому пункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом".

Зазначені доповнення до п.57.1 ст.57 ПК України набрали чинності 01.01.2013 року.

Крім того, згідно з п. 2 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до п. 57.1 ПК України, мають сплачувати у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

З аналізу зазначених норм вбачається (для даного випадку), що платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 мільйонів гривень, мають сплачувати у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, без подання податкової декларації.

Згідно правил граматики української мови тире проставляється між двома словами на позначення просторових, часових або кількісних меж (замість словосполучень із прийменниками від... до).

Таким чином, п.2 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України надає право платнику податку сплатити авансовий внесок з податку на прибуток у період січень-лютий 2013 року у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року.

Порядок декларування податку на прибуток підприємства встановлений наказом Мінфіну від 28.09.11 № 1213. Відповідно до наказу Мінфіну від 05.12.2012 №1281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за №2192/22504, були внесені зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2011 року № 1213, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1215/19953 (із змінами), відносно розрахунку авансового внеску з податку на прибуток. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01 січня 2013 року. Офіційне опублікування змін до наказу Мінфіну від 28.09.11 №1213 відбулося у Офіційному віснику України від 22.01.2013.

Таким чином на день сплати авансового внеску по податку на прибуток у січні 2013 року податкова декларація з податку на прибуток з додатком розрахунку авансового внеску не подавалась, оскільки така форма декларації (зі змінами) не була затверджена.

Відповідно до п.59.1 ст.59 ПК У?країни у разі коли платник под?атків не сплачує узгодженої с?уми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимог?у в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з п.54.1 ст.54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством (нарахування податкового зобов'язання податковим органом), платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

З аналізу п.54.1 ст.54 та п.59.1 ст.59 ПК України вбачається, що у податкового органу виникає право надіслання податкової вимоги у разі не сплати платником податку суми грошового зобов'язання, визначену ним у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, в установлені строки.

Підпунктом 17.1.10 п.17.1 ст.17 ПК України встановлено, що платник податків має право на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Крім того, відповідно до п.87.1 ст.87 ПК України джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

Цією статтею не передбачено заборони погашення авансових платежів за рахунок надмірно сплачених сум відповідного платежу, що зайвий раз вказує на наявність норми закона, що має вищу юридчну сила у порівнянні з узагальнючою податковою консультацією, якою платнику податку надано право та можливість погашення податкового зобов'язання (в тому числі щодо авансових внесків з податку на прибуток) за рахунок наявності сум надмірної сплати грошовиї зобов'язань.

Посилання відповідача на наявність Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 року, затвердженої наказом ДПС України від 21.12.2012 №1171, є незмістовним з наступних підстав.

Згідно з п.п.41.1.1. п.41.1 ст.41 ПК України ст. 41 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2. цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Відповідно до п.п.14.1.172 п.14.1 ст.14 ПК України ст. 14 Податкового кодексу України, податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Згідно з п.п.14.1.173 .п.14.1 ст.14 ПК України узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків.

Статтями 52 та 53 Податкового кодексу України передбачені порядок надання та наслідки застосування податкових консультацій.

Відповідно із вищезазначеними нормами:

- за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства;

- податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію;

- за вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі;

- консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку;

- контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень;

- не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої у письмовій формі, зокрема на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована;

- платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору;

- визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Наслідком застосування податкової консультації згідно п. 53.1 ст.53 ст. 53 Податкового кодексу України є те, що платника податку не може бути притягнуто до відповідальності, якщо він діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована.

Відповідно до п. 53.3 ст.53 ст. 53 Податкового кодексу України, платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

До того ж, з аналізу вищезазначених норм Податкового кодексу України вбачається, що податкові консультації не мають сили нормативно-правового акта, а тому не можуть вступати в конкуренцію з іншими рішеннями (нормативно-правовими актами чи правовими актами індивідуальної дії) суб'єкта владних повноважень, оскільки за юридичною природою є відмінними від останніх. Також п.1.3 Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства, затвердженого наказом ДПА України № 176 від 12.04.2003, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2003 року за № 326/7647, зазначено, що узагальнюючі податкові роз'яснення і податкові роз'яснення не мають сили нормативно-правового акта.

Таким чином, така форма оприлюднення офіційного розуміння окремих положень законодавства, що регулює податкові правовідносини, не породжує для відповідних суб'єктів настання будь-яких юридичних наслідків, не впливає на їхні права та обов'язки, а також не є обов'язковою для виконання.

Також є немістовним посилання відповідача на наказ ДПА в Луганській області від 17.01.2013 №9 «Про організацію роботи у січні 2013 року» (а.с.36-37), відповідно до якого заборонено повернення надмірно сплачених сум податкових зобов'язань по податкам (повернення на розрахунковий рахунок, зарахування надміру сплачених сум у погашення податкових зобов'язань за іншими податками (обов'язковими платежами) без попереднього повідомлення управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС у Луганській області), оскільки цей наказ стосується лише дій працівників податкових служб Луганської області, а тому не створює права та обов'язки відносно позивача. Крім того, згідно змісту п.2.58 цього наказу не заборонено погашення авансових платежів за рахунок надмірно сплачених сум відповідного платежу.

Оскільки у судовому засіданні було встановлено, що узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 року не є нормативно-правовим актом, а відповідно до вимог п.87.1 ст.87 ПК України надміру сплачені суми податку на прибуток може бути джерелом погашення податкового зобов'язання зі сплати авансового внеску по податку на прибуток у січні-лютому 2013 року без подання відповідної заяви платником податку, за наявної надмірно сплаченої ТОВ «ЛАА Транс» суми податку на прибуток станом на 31.01.2013 року у розмірі 1125207,00 грн., що фактично перевищує суми авансового внеску по податку на прибуток у розмірі 197980,00 грн., суд дійшов висновку про протиправність дій відповідача в частині визначенння суми податкового боргу у розмірі 197980,00 грн.

Щодо вимог позивача в частині визнання дій Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області з приводу прийняття податкової вимоги від 22.01.2013 №2017/19 незаконними суд виходить з наступного.

Як було зазначено вище, відповідно до вимог п.54.1 ст.54 та п.59.1 ст.59 ПК України у податкового органу виникає право надіслання податкової вимоги у разі не сплати платником податку суми грошового зобов'язання, визначену ним у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, в установлені строки.

Законні дії - це і ті дії, які базуються на певних статтях цивільних або інших законів, й ті, на які особа має право. Законними для громадян є дії, що не заборонені законом, для посадових осіб - ті, що дозволені законом.

Таким чином, дії відповідача щодо прийняття та направлення податкової вимоги дозволені законом, а тому не можуть бути визнати протизаконними.

Відповідно до вимог ст.11 КАС України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

Оскільки у судовому засіданні було встановлено протиправність дій відповідача Ленінської МДПІ у м. Луганську з приводу прийняття податкової вимоги від 22.01.2013 №2017/19, з метою повного захисту прав, свобод та інтересів позивача також підлягає скасуванню зазначена податкова вимога.

Відповідно до ч.1 ст.94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа) .

Керуючись статтею 2, 11, 17, 18, 71, 87, 90, 94, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАА Транс" до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби про визнання незаконними дій, скасування податкового боргу в сумі 197 980,00 грн., визначеного податковою вимогою від 22.01.2013 №2017/19 задовольнити повністю.

Визнати протиправними дії Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби щодо прийняття податкової вимоги від 22.01.2013 р. № 2017/19.

Скасувати податковий борг у сумі 197980 грн., визначений Ленінською міжрайонною державною податковою інспекцією у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби податковою вимогою від 22.01.2013 р. № 2017/19.

Скасувати податкову вимогу від 22.01.2013 р. № 2017/19, сформовану Ленінською міжрайонною державною податковою інспекцією у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАА Транс" (код за ЄДРПОУ 31718995) з Державного бюджету України судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 34 грн. 41 коп.

Постанова суду може бути оскаржена до Донецького апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку скаргу не було подано.

Постанову складено та підписано у повному обсязі 19 лютого 2013 року.

Суддя О.В. Ірметова

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
02.01.2013
ПІБ судді:
Ірметова О.В.
Реєстраційний № рішення
812/973/13-а
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Позовні вимоги платика були задоволені в повному обсязі.
Подальше оскарження
Рішення суду оскажувалося в апеляційній інстанції. Ухвалою апеляційного суду в задоволені апеляційної скарги контролюючого органу було відмовлено, а рішення суду першої інстанції – було залишено без змін.
Замовити персональну презентацію