Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 20.06.2013 у справі № 2а-16486/12/2670

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2013 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого-судді: Літвіної Н.М.,

Суддів: Коротких А.Ю. Хрімлі О.Г.

при секретарі: Соловіцькій І.М.

Справа: № 2а-16486/12/2670

Головуючий у 1-й інстанції: Погрібніченко І.М.

Суддя-доповідач: Літвіна Н. М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрон»

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва

від 20 березня 2013 року

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрон»

до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби

про визнання дій протиправними,-

В С Т А Н О В И В:

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 березня 2013 року у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Петрон» до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ДПС про визнання дій протиправними - відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач - ТОВ «Петрон», звернувся з апеляційною скаргою в якій просить постанову суду першої - скасувати та прийняти нову, якою адміністративний позов задовольнити в повному обсязі.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, 19 листопада 2012 року начальником ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ДПС прийнято Наказ «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» № 2529 .

Вказаним наказом, начальника управління податкового контролю зобов'язано забезпечити проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Петрон», код ЄДРПОУ 36557270, з питань правильності нарахування та своєчасності сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в частині відображення податкового кредиту по взаємовідносинах з ПП «ОПТ-БЕСТ», код ЄДРПОУ 36832340, за період з 01 серпня 2011 року по 31 серпня 2011 року, тривалістю на 5 робочих днів з 20 листопада 2012 року.

В період з 20 листопада 2012 року по 26 листопада 2012 року ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ДПС проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Петрон», код ЄДРПОУ 36557270 з питань правильності нарахування та своєчасності сплати податку на прибуток, податку на додану вартість в частині відображення податкового кредиту по взаємовідносинах з ПП «ОПТ-БЕСТ», код за ЄДРПОУ 36832340, за період з 01 серпня 2011 року по 31 серпня 2011 року, за результатами якої складено Акт № 537/1-22-20-36557270 від 03 грудня 2012 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно до ст. 79 ПК України - документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Відповідно до п. п. 75.1.2. п. 75.1. ст.. 75 ПК України - документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Відповідно до п. п. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 ПК України - документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно до п. 77.1 ст. 77 ПК України - документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

Відповідно до п. 78.1 ст. 78 ПК України - документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б з однієї з таких обставин, які визначені в підпунктах 78.1.1-78.1.13 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Згідно з п. п. 78.1.1 п. 78.1. ст. 78 ПК України - документальна позапланова перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Виходячи з аналізу вказаної норми, однією із обставин, яка передує проведенню перевірки за наявності зазначених вище підстав, є письмовий запит податкової служби. Відсутність належного реагування, особи, якій він направлений чи вручений наручно, на протязі десяти робочих днів є підставою для проведення перевірки.

Отже, законодавець встановив сукупність двох обставин для проведення перевірки - порушення законодавства (недостовірність даних у податкових деклараціях) та ненадання платником податків пояснення та їх письмового підтвердження на письмовий запит ДПС.

Як вбачається з матеріалів справи, на адресу керівника ТОВ «Петрон» від ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ДПС надійшов запит № 17433/7/23-30 від 24 жовтня 2011 року, яким, для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість за період з 01 серпня 2011 року по 31 серпня 2011 року запрошувалися особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність, з обов'язковим наданням первинних документів.

TOB «Петрон» надав письмове пояснення на письмовий запит ДПІ Голосіївського району м. Києва ДПС № 17433/7/23-30 від 21 жовтня 2011 року надало відповідь № 276 від 16 листопада 2011 року та № 281 від 30 листопада 2011 року.

Як вбачається зі змісту вказаних відповідей у них надані детальні пояснення стосовно взаємовідносин між TOB «Петрон» та TOB «ОПТ-ВЕСТ».

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що позивач виконав вимоги п. п. 78.1.1 п. 78.1. ст. 78 ПК України, а тому наказ начальника ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ДПС «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» № 2529 від 19 листопада 2012 року прийнято за відсутності підстав для проведення такої перевірки, а тому він підлягає скасуванню.

Згідно до ст. 2 КАС України - завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, що позивач правомірно не допустив до проведення перевірки посадових осіб відповідача, а тому проведена перевірка є неправомірною.

Відповідно до ст. 71 КАС України - кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ст. ст. 198, 202 КАС України - підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення, зокрема, є неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, порушення норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст. ст. 160, 198, 202, 205, 206, 212, 254 КАС України суд,

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрон» - задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 березня 2013 року - скасувати.

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрон» до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби про визнання дій протиправними - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати наказ начальника Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» № 2529 від 19 листопада 2012 року.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрон» судові витрати у розмірі 24, 15 грн.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання в повному обсязі, тобто з 27 червня 2013 року, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя Літвіна Н. М.

Судді: Хрімлі О.Г.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
19.06.2013
ПІБ судді:
Літвіна Н.М.
Реєстраційний № рішення
2а-16486/12/2670
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Суд апеляційної інстанції задовольний скаргу платника податків та скасував рішення суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції було задоволено позов платника податку та винесено рішення на його користь.
Подальше оскарження
Рішення суду апеляційної інстанції було оскаржено до касаційної інстанції та скасовано. Залишено в силі рішення суду першої інстанції, винесеного на користь контролюючого органу.
Замовити персональну презентацію