Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 20.05.2014 у справі № 826/20885/13-а
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 826/20885/13-а

Головуючий у 1-й інстанції: Амельохін В.В.

Суддя-доповідач: Файдюк В.В.

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 травня 2014 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді Файдюка В.В.

суддів: Мєзєнцева Є.І., Чаку Є.В.

розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу ОСОБА_3

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 лютого 2014 року

у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3

до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва Головного управління Міністерства доходів і зборів

скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В :

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 лютого 2014 року адміністративний позов ОСОБА_3 до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва Головного управління Міністерства доходів і зборів скасування податкового повідомлення-рішення - залишено без задоволення.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач звернувся до суду з апеляційною скаргою в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухвалити нову, якою задовольнити позовні вимоги.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, відповідачем проведено перевірку позивача, за результатами якої 26 липня 2013 року складено акт №141/17-20/2488002018 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки щодо повноти та своєчасності сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб при отриманні доходу фізично особою ОСОБА_3 від продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ «Весняний Врожай» (код ЄДРПОУ 37514992) у 2012 році.

Зазначеним Актом встановлено порушення п. 176.1 статті 176, п. 170.2 статті 170, статті 36 ПК України, за результатами перевірки сума оподаткованого доходу за 2011 рік складає 783 085, 40 грн. (інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах); за 2012 рік складає 10 474 274, 78 грн. та донараховано податок з доходів фізичних осіб у сумі 1 730 233, 94 грн.

На підставі вказаного акта перевірки, відповідачем було винесено податкове повідомлення-рішення від 14 серпня 2013 року № 243/17-01, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток фізичних осіб в розмірі 2 669 561, 26 грн., в тому числі основний платіж - 1 779 707, 51 грн. та штрафні (фінансові) санкції - 889 853, 75 грн.

Не погоджуючись з вказаним податковим повідомленням-рішенням, позивач оскаржив його в судовому порядку.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем у 2004 році придбані наступні земельні ділянки за загальною ціною 281 000 грн.:

- земельна ділянка, що розташована за адресою АДРЕСА_1, кадастровий номер: 3223155400:03:025:0025, площею 0,3716 га, що була придбана на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12 серпня 2004 року №3034 за 196 000, 00 гривень;

- земельна ділянка, що розташована за адресою АДРЕСА_1, кадастровий номер: 3223155400:03:025:0021, площею 0,1000 га, придбана на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12 сетпня 2004 року №3030 за 53 000,00 гривень;

- земельна ділянка, що розташована за адресою АДРЕСА_1, кадастровий номер: 3223155400:03:025:0026, площею 0,0617 га, придбана на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12 серпня 2004 року №3037 за 32 000,00 гривень.

Сукупно на придбання таких об'єктів нерухомості, як земельні ділянки, позивачем у 2004 році було витрачено 281 000, 00 гривень.

У 2011 році позивачем засновано ТОВ «Весняний Врожай» із статутним капіталом у розмірі 950,00 грн. У цьому ж році позивачем прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Весняний Врожай», шляхом внесення до його складу зазначених земельних ділянок.

Із матеріалів справи вбачається, що оцінка вартості земельних ділянок при внесенні їх до статутного капіталу ТОВ «Весняний врожай» на суму 14 027 290,28 грн. здійснена згідно Акту оцінки та приймання-передачі майна, що вноситься учасником для збільшення статутного капіталу ТОВ «Весняний Врожай» від 25 січня 2011 року, складеного позивачем, а також п. 7.2. статуту ТОВ «Весняний врожай» затвердженого рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Весняний врожай» (протокол № 2 від 25 січня 2011 року), зареєстрованого державним реєстратором Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації 26 січня 2011 року.

6 грудня 2012 року між ОСОБА_3 (Продавець) та компанією «Грізелдіс Холдингз Лімітед» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу (відчуження), відповідно до якого компанія «Грізелдіс Холдингз Лімітед» набувала у власність частку статутного капіталу у розмірі 94,34%, що еквівалентна 13 234 241, 88грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу (відчуження) компанія «Грізелдіс Холдингз Лімітед» на банківський рахунок громадянина ОСОБА_3 у 2012 році перерахувала готівкові кошти в розмірі 10 394 474, 78 грн. Решту вартості корпоративних прав позивач отримав у 2013 році.

Колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги стосовно того, що інвестиційний прибуток, який позивач отримав внаслідок укладання договору купівлі-продажу склав 81 325, 97 (13 315 576,85 - 13 234 241,88) гривень. Оскільки витрати позивача на придбання 94,34% статутного капіталу ТОВ «Весняний Врожай» склали 13 234 241,88 грн. (94,34% від 14 028 240,28), а дохід, який він отримав за договором склав 13 315 576,85 грн., то інвестиційний прибуток, який позивач отримав внаслідок укладання Договору-2 складає 81 325, 97 (13 315 576,85 - 13 234 241,88) гривень.

Згідно п.п. 164.2.9 п. 164.2 статті 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, дериватами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 165.1.40 пункту 165.1 статті 165.

Відповідно до п.п. 170.2.2. п. 170.2 статті 170 ПК України, інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

Придбанням інвестиційного активу згідно п.п. 170.2.2 п. 170.2 статті 170 ПК України вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Підпунктом 170.2.7 п. 170.2 статті 170 ПК України визначено, що інвестиційний актив означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

Відповідно до п.п. 14.1.90 п. 14.1. статті 14 ПК України корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Витратами згідно п.п. 14.1.27. п. 14.1 статті 14 ПК України є сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

У відповідності до п. 44.1. статті 44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

З зазначених норм права вбачається, що витратами на придбання інвестиційного активу шляхом внесення майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права, є вартість майна, внесеного до статутного капіталу юридичної особи - резидента.

Згідно статті 13 Закону України «Про господарські товариства» грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

З матеріалів справи вбачається, що оцінка вартості земельних ділянок внесених позивачем до статутного капіталу ТОВ «Весняний врожай» у розмірі 14 027 290,28 грн. підтверджується Актом оцінки та приймання-передачі майна, що вноситься учасником для збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальність «Весняний Врожай» від 25 січня 2011 року та статутом ТОВ «Весняний врожай», затвердженого рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Весняний врожай» (протокол № 2 від 25 січня 2011 року), зареєстрованого державним реєстратором Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації 26 січня 2011 року.

При цьому колегія суддів зазначає, що законом не передбачено обов'язкової незалежної експертної перевірки оцінки вкладу учасника господарського товариства, здійсненого у формі земельних ділянок приватної власності.

З огляду на викладене вище, помилковими є висновки суду першої інстанції, що витратами позивача на придбання інвестиційного активу - корпоративних прав ТОВ «Весняний врожай», є витрати на придбання земельних ділянок, які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Весняний врожай» в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Крім того, витрати на придбання майна та витрати на придбання інвестиційного активу шляхом внесення такого майна до статутного капіталу - є різними видами витрат, і при визначенні інвестиційного прибутку враховуються лише витрати на придбання інвестиційного активу.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість та належне підтвердження позивачем витрат на придбання інвестиційного активу у формі внесення земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Весняний врожай» на суму 14 027 290,28 грн.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з доводами позивача, що інвестиційний прибуток і оподатковуваний дохід від продажу 94,34% корпоративних прав ТОВ «Весняний Врожай» повинен визначатись з урахуванням витрат на придбання таких корпоративних прав, виходячи із вартості майна внесеного до статутного капіталу ТОВ «Весняний Врожай», зазначеної у статуті «Весняний Врожай» та Акті оцінки та приймання-передачі майна, що вноситься учасником для збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальність «Весняний Врожай» від 25 січня 2011 року.

Таким чином, твердження відповідача про правомірність визначення податку з доходів фізичних осіб позивачу в розмірі 1 779 707,51 грн. та застосування штрафних санкцій на суму 889 853,75 грн. є необґрунтованим.

Враховуючи викладене, протиправним та необґрунтованим є висновок суду першої інстанції про відмову в задоволенні даного адміністративного позову.

Отже при винесенні оскаржуваної постанови судом першої інстанції було допущено порушення норм матеріального права, що призвело до невірного по суті вирішення справи.

Згідно до статті 202 КАС України - підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є, зокрема, невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Керуючись ст. ст. 160, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України суд,

ПОСТАНОВИВ :

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 - задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 лютого 2014 року - скасувати та ухвалити нову.

Адміністративний позов ОСОБА_3 до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва Головного управління Міністерства доходів і зборів скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва ДПС від 14 серпня 2013 року № 243/17-01 щодо нарахування ОСОБА_3 податкових зобов'язань із сплати податку з доходів фізичних осіб у сумі 1 779 707, 51 грн. за основним платежем та 889 853, 75 грн. за штрафними санкціями.

Стягнути за рахунок Державного бюджету України на користь ОСОБА_3 суму сплаченого судового збору.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому статтею 254 КАС України та може бути оскаржена безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції в порядку і строки, встановлені статтею 212 КАС України.

Головуючий суддя Файдюк В.В.

Судді: Чаку Є.В. Мєзєнцев Є.І.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
20.05.2014
ПІБ судді:
Файдюк В.В.
Реєстраційний № рішення
826/20885/13-а
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу платника податку задоволено, а рішення суду першої інстанції скасовано.
Подальше оскарження
Оскарження рішення суду апеляційної інстанції по даній справі у суді касаційної інстанції не здійснювалося.
Замовити персональну презентацію