Постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 27.06.2017 у справі № 809/818/17
Державний герб України
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ

"27" червня 2017 р.                                                                                  Справа № 809/818/17

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський  окружний адміністративний суд у складі:

судді  Григорука О.Б.,

при секретарі  Назарук В.М.,

за участю: представника позивача - Чехи М.В., представники відповідачів - не з'явилися,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративну справу

за позовом приватного підприємства "Євро-модуль"

до Офісу великих платників ДФС, Львівського управління Офісу великих платників ДФС

про скасування податкового повідомлення-рішення №0004014809 від 22.05.2017, -

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Євро-модуль" звернулося до суду з адміністративним позовом до Офісу великих платників ДФС, Львівського управління Офісу великих платників ДФС про скасування податкового повідомлення-рішення №0004014809 від 22.05.2017.

Позовні вимоги мотивовано тим, що відповідачем безпідставно нараховано штрафні санкції згідно оскаржувного податкового повідомлення-рішення, оскільки для розрахунку вартісного критерію та визнання господарських операцій контрольованими повинні використовуватись норми Податкового кодексу України у редакції, що діяла на момент здійснення господарських операцій, при цьому Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" №1797-VІІІ від 21.12.2016 не має зворотної сили. Водночас зазначено, що до 01.01.2017 Податковим кодексом України не були встановлені строки, у які платник податків повинен був подати звіт про контрольовані операції з імпорту в 2015 році після застосування штрафних санкцій, та не була встановлена відповідальність за таке порушення, при цьому за відповідне порушення позивачем сплачені штрафні санкції згідно з податковим повідомленням-рішенням від 31.10.2016 №0003011409 та 28.02.2017 приватним підприємством "Євро-модуль" було подано звіт про контрольовані операції з імпорту за 2015 рік.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав з підстав, викладених у позовній заяві. Просив позов задовольнити у повному обсязі.

Представники відповідачів в судове засідання не з'явилися. Про дату, час та місце розгляду справи відповідачі були повідомлені належним чином.

Відповідач - Офіс великих платників ДФС надіслав суду письмове заперечення на позовну заяву, у задоволені позову просив відмовити.

Відповідно до частини 4 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, якою передбачено, що у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів, - судом продовжено розгляд справи за відсутності відповідачів.

Розглянувши позовну заяву, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши докази, судом встановлено наступне.

Приватне підприємство "Євро-модуль" зареєстроване як юридична особа та взяте на податковий облік в органах державної податкової служби 06.04.2006, з 01.01.2017 перебуває на податковому обліку в Львівському управлінні Офісу великих платників ДФС.

З 05.05.2017 по 05.05.2017 Львівським управлінням Офісу великих платників ДФС проведено камеральну перевірку приватного підприємства "Євро-модуль" з питань встановлення факту подання/неподання звіту про контрольовані операції за 2015 та повноти відображення контрольованих операцій, проведених протягом 2015 року.

За результатами даної перевірки складено акт №164/28-10-48-09/34160661 від 05.05.2017, згідно висновку якого встановлено порушення підпункту 39.4.2 пункту 39.4. статті 39 Податкового кодексу України, у зв'язку з неподанням звіту про контрольовані операції за звітний період 2015 року після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу, що згідно абзацу сьомого пункту 120.3 статті 120 Податкового кодексу України тягне за собою накладення штрафу (а.с.11-14).

На підставі вказаного акту перевірки, 22.05.2017 Офісом великих платників ДФС прийнято оскаржуване податкове повідомлення-рішення в №0004014809 про застосування штрафних (фінансових) санкцій у сумі 353220,00 грн. (а.с.10).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює та визначає Податковий кодекс України.

Відповідно до підпунктів 39.4.1, 39.4.2 пункту 39.4. статті 39 Податкового кодексу України (в редакції від 29.07.2015, чинній на момент не подання звітності 2015 року), для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік. Платники податків (крім Національного банку України), які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інформацію про здійснені контрольовані операції одночасно з поданням декларації з податку на прибуток підприємств (додаток до декларації).

Пунктом 120.3 статті 120 Податкового кодексу України (в редакції від 01.08.2016) визначено, що неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі: 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції.

З матеріалів справи вбачається, що згідно акту перевірки Головного управління ДФС в Івано-Франківській області №591/09-19-14-01/34160661 від 17.10.2016 було встановлено порушення приватним підприємством "Євро-модуль" підпункту 39.4.2 пункту 39.4. статті 39 Податкового кодексу України щодо не подання звіту про контрольовані операції в 2015 році (від контрагента компанії "VOESTALPINE STAHL GMBH"), на підставі чого податковим повідомленням-рішенням №0003011409 від 31.10.2016 застосовано штрафні санкції в сумі 365400,00 грн., граничний строк сплати яких - 10.11.2016. Вказані штрафні санкції позивач сплатив 07.11.2016.

Слід зазначити, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №677-р від 01.07.2015, 01.08.2015 виключено Австрійську Республіку, де зареєстрований контрагент-нерезидент компанія "VOESTALPINE STAHL GMBH", з переліку держав, які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України".

Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" №1797-VIII від 21.12.2016 внесено зміни до Податкового кодексу України, в тому числі в новій редакції викладено підпункт 39.4.2 статті 39 та пункт 120.3 статті 120 Податкового кодексу України.

Так, відповідно до підпункту 39.4.2 статті 39 Податкового кодексу України в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016, платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Відповідно до пункту 120.3 статті 120 Податкового кодексу України в редакції Закону №1797-VIII від 21.12.2016, неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбаченого цим пунктом, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення.

При цьому, згідно пункту 11 підрозділу 10 Перехідних положень Податкового кодексу України, відповідно до якого прийнято оскаржуване податкове повідомлення, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій (з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу).

Суд звертає увагу на те, що попри подання приватним підприємством "Євро-модуль" звіту про контрольовані операції з імпорту за 2015 рік 28.02.2017, застосування відповідальності після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафних санкцій, яка не була нормативно визначена на час граничного строку сплати штрафних санкцій для позивача та при сплаті позивачем цих санкцій у граничний строк є безпідставним, оскільки згідно статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

При цьому, на момент спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), накладеного на позивача у 2016 році, чинним законодавством не було визначено такого правопорушення.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 №1/99-рп: "дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце".

Згідно статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За таких обставин, податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників ДФС №0004014809 від 22.05.2017 слід визнати протиправним та скасувати як таке, що прийняте без урахування всіх обставин, які мали значення для його прийняття.

Відповідно до частини 1 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Враховуючи те, що позовні вимоги підлягають задоволенню, слід стягнути з Офісу великих платників ДФС за рахунок його бюджетних асигнувань на користь приватного підприємства "Євро-модуль" судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 5298,30 грн.

На підставі статті 124 Конституції України, керуючись статтями 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

 ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників ДФС №0004014809 від 22.05.2017.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників ДФС (код 39440996) на користь приватного підприємства "Євро-модуль" (код 34160661) сплачений судовий збір у розмірі 5298 (п'ять тисяч двісті дев'яносто вісім) грн. 30 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку. Відповідно до статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Постанова набирає законної сили в порядку та строки встановлені статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Григорук О.Б.

Постанова складена в повному обсязі 03.07.2017.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
27.06.2017
ПІБ судді:
Григорук О.Б.
Реєстраційний № рішення
809/818/17
Інстанція
Перша
Ключові статті:
 • [>>>] 39
 • [>>>] 120
 • Резолютивна частина
  Позов платника податку задоволено.
  Подальше оскарження
  Справу призначено до апеляційного розгляду (станом на 22.09.2017).
  Замовити персональну презентацію