Постанова Херсонського окружного адміністративного суду від 19.09.2017 у справі № 821/1173/17
Державний герб України

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 р.м. ХерсонСправа № 821/1173/1716 год. 55 хв.

Колегія суддів Херсонського окружного адміністративного суду у складі:

головуючого судді: Попова В.Ф.,

суддів: Бездрабка О.І., Кузьменко Н.А.,

секретар: Васильєва В.В.,

за участю:

представників позивача - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника відповідачів - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом приватного підприємства "АТОЛ М"

до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області,  Державної фіскальної служби України

про скасування рішення, квитанції та зобов'язання вчинити певні дії,

встановила:

Приватне підприємство "АТОЛ М" (далі - позивач) звернувся до суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області (далі - відповідач - 1), Державної фіскальної служби України (далі - відповідач - 2, ДФС України), в якому, з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, просить:

визнати протиправним та скасувати Рішення Державної фіскальної служби України № 29310/34905998 від 31.07.2017 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 1 від 07.07.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних;

визнати податкову накладну № 1 від 07.07.2017 року, видану ТОВ "АТОЛ М" на адресу ТОВ "АДМ Трейдінг Україна" такою, що прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних датою фактичного отримання, а саме: - податкова накладна від 07.07.2017 № 1 прийнята та зареєстрована з 07.07.2017 року;

зобов'язати Державну фіскальну службу України, відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України, внести відповідні коригування в Єдиний реєстр податкових накладних.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначає, що всупереч приписів ст. 201 ПК України відповідачем - 2 зупинено реєстрацію податкової накладної, складеної за результатом виникнення податкових зобов'язань на підставі договору поставки від 07.07.2017 № 510/1-109738, згідно якого позивачем здійснено поставку сої урожаю 2016 року в кількості 75,540 тон на суму 796 131, 30 грн контрагенту ТОВ "АДМ Трейдінг Україна".

Після зупинення реєстрації податкових накладних, платником податків 20.07.2017 та 24.07.2017 року через авторизовану систему "Єдине вікно подання електронних документів" були надані усі належні документи, вичерпний перелік яких наведений Наказом Міністерства фінансів України № 567 від 13.06.2017 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (далі - Критерії оцінки ступеня ризиків) для підтвердження реальності здійснення операцій. Проте, останні не були взяті контролюючим органом до уваги, та натомість ДФС України квитанцією № 2 від 01.08.2017 повідомило позивача про прийняте комісією Рішення від 31.07.2017 № 29310/34905998 щодо відмови в реєстрації податкової накладної № 1 від 07.07.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Позивач вважає, що дане Рішення порушує його права та норми чинного законодавства, оскільки посилання відповідача - 2 на невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарам не відповідає дійсності, так як обсяги сільськогосподарської діяльності ПП "АТОЛ М" підтверджуються договорами з Державним підприємством "Дослідне господарство "Каховське" Інституту зрошувального землеробства НААН України щодо виконання польових робіт по вирощуванню сільгосппродукції та з ТОВ "Агробізнес" щодо її зберігання. Зазначені документи та пояснення не були розглянуті та досліджені відповідачем - 2 при прийнятті Рішення, що є підставою для визнання його необґрунтованим та протиправним.

Відповідач - 1 та відповідач - 2 проти задоволення позовних вимог заперечують, оскільки за результатами автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризику визначено, що податкова накладна № 1 відповідає умовам, визначеним п. 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, що стало підставою для зупинення реєстрації такої накладної відповідно до вимог п. 201.16 ст. 201 ПК України.

Платником податків 20.07.2017 подано на розгляд комісії ДФС України документи щодо підтвердження реальності здійснення операцій, але за результатами розгляду зазначених документів комісією прийнято Рішення про відмову в реєстрації зазначеної накладної.

Враховуючи зазначене, відповідачі вважають, що Рішення прийняте на підставі та з дотриманням вимог ст. 201 ПК України, умов Критеріїв оцінки ступеня ризиків та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом МФУ від 13.06.2017 № 567, а тому просять в задоволенні вимог відмовити.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши наявні у справі докази, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 02.01.2015 року ПП "АТОЛ М" уклало з Державним підприємством "Дослідне господарство "Каховське" Інституту зрошувального землеробства НААН України (далі - Виконавець за цим договором) договір № 11 на виконання польових робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу Виконавця строком на п'ять років. На виконання зазначеного договору Виконавцем було вирощено та передано Замовнику сою, що підтверджується Актами приймання - передачі сільгосппродукції від 22.08.2016 та від 31.10.2016 у початково - оприбуткованій вазі 5422, 6 тон (а.с. 52-53).

22.08.2016 року позивачем укладено договір № 232 з ТОВ "Агробізнес" на зберігання сої, де продукція й знаходилася до укладання договору поставки. Виконання умов договору підтверджується Актами приймання - передачі продукції від 22.08.2016, від 31.10.2016, Актами здачі - приймання робіт (надання послуг) № 116 від 30.11.2016, № 117 від 30.11.2016, № 1 від 31.01.2017, № 4 від 28.02.2017, № 27 від 31.03.2017, № 10 від 28.04.2017, № 29 від 31.05.2017, № 28 від 31.05.2017, № 37 від 30.06.2017, № 38 від 30.06.2017, що містяться в матеріалах справи (а.с. 55-66).

07.07.2017 року між ПП "АТОЛ М" та ТОВ "АДМ Трейдінг Україна" укладено договір поставки № 510/1-109738, згідно якого позивач здійснив поставку сої урожаю 2016 року в кількості 75,540 тон на суму 796 131, 30 грн.

Пунктом 201.10. статті 201 ПК України передбачено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

На виконання зазначених вимог Закону позивачем 07.07.2017 виписано податкову накладну № 1 та подано на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З інформації, зазначеної у Квитанції № 1 від 10.07.2017, направленої ДФС України через автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронних документів», версія 2.2.13.6» на адресу позивача, вбачається, що реєстрація документа була зупинена відповідно до пункту 201.16 статті 201 ПК України, оскільки ПН відповідає критеріям оцінки ступеня ризику, визначеному пунктом 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків та запропоновано позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН.

Позивачем на виконання вимог податкового органу, 20.07.2017 та 24.07.2017 направлено через автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронних документів», версія 2.2.13.13» повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій з підтверджуючими документами, а саме, договір поставки від 07.07.2017, видаткова накладна № 18 від 07.07.2017, довіреність покупця № 325 від 07.07.2017, таблиця даних платника податку.

Згідно Квитанції № 2 від 31.07.2017 Комісією Державної фіскальної служби України прийнято Рішення № 29310/34905998 від 31.07.2017 про відмову у реєстрації податкової накладної № 1 від 07.07.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Надаючи правову оцінку оскаржуваним діям та рішенням Державної фіскальної служби України, колегія суддів вважає за необхідне звернути увагу на наступні обставини та приписи законодавства.

Відповідно до п. 12 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246 (далі - Порядок № 1246) після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки з питань відповідності податкової накладної та/або розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту) та з інших питань.

Пунктом 13 Порядку № 1246 визначено, що за результатами зазначених перевірок, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

Згідно п. 74.2. статті 74 ПК України, в Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У відповідності до п.п. 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 ПК України, письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті "в" підпункту 201.16.1 цього пункту, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 201.16.3 пункту 201.16 статті 201 ПК України).

Зазначена комісія приймає рішення про:

реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів.

Постановою КМУ від 29.03.2017 № 190 "Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації" встановлено вичерпний перелік підстав для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування:

ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу;

ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу;

надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

В судовому засіданні представник позивача посилався на відсутність в оскаржуваному Рішенні обґрунтувань, на підставі яких Комісією відмовлено в реєстрації ПН. Зазначений факт унеможливлює та фактично позбавляє позивача права не тільки надати документи, підтверджуючі його господарську діяльність, але і належним чином оскаржити рішення податкового органу про відмову в реєстрації податкової накладної.

З матеріалів справи вбачається, що Рішення Комісії ДФС № 29310/34905998 від 31.07.2017 року про відмову в реєстрації ПН, зазначене в Квитанції № 2, не містить жодної конкретної інформації, щодо причин, підстав та обґрунтувань прийняття такого рішення.

Згідно вимог ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Суд зазначає, що орган влади зобов'язаний "виправдати" свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень. Вмотивоване рішення дає можливість його оскаржити та отримати перегляд в судовому порядку.

Оскаржуване позивачем Рішення Комісії ДФС України № 29310/34905998 від 31.07.2017 є актом індивідуальної дії.

Загальною рисою, яка відрізняє індивідуальні акти управління, є їх виражений правозастосовчий характер.

Головною рисою таких актів є їхня конкретність, а саме: чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлень суб'єктами адміністративного права, які видають такі акти; розв'язання за їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або питань, що виникають у сфері державного управління; чітка визначеність адресата - конкретної особи або осіб; виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених цими актами.

Дана позиція висловлена в правовому висновку Верховного суду України (постанова від 01.12.2009 року № 09/236).

А тому, суд вважає, що оскаржуване Рішення ДФС України є нечітким та незрозумілим, зокрема, не тільки для платника податків, а й для інших суб'єктів правовідносин та суду.

Суд дійшов висновку, що оскаржуване Рішення є необґрунтованим, оскільки платником податків надано всі необхідні документи, які засвідчують факт здійснення господарських операцій за податковою накладною у реєстрації якої було відмовлено.

В той же час, з Рішення контролюючого органу не зрозуміло чому не враховані пояснення позивача, не надана оцінка направленим ним документам та відсутнє посилання на норми Закону, якими відповідач обґрунтовує своє рішення.

Таким чином, заявлені позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 17, 94, 158, 161-163 КАС України, колегія суддів

постановила:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати Рішення Державної фіскальної служби України № 29310/34905998 від 31.07.2017 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 1 від 07.07.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Визнати податкову накладну № 1 від 07.07.2017 року, видану ТОВ "АТОЛ М" на адресу ТОВ "АДМ Трейдінг Україна" такою, що прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних датою фактичного отримання, а саме: - податкова накладна від 07.07.2017 № 1 прийнята та зареєстрована з 07.07.2017 року.

Зобов'язати Державну фіскальну службу України, відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України, внести відповідні коригування в Єдиний реєстр податкових накладних.

Стягнути з Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197) за рахунок її бюджетних асигнувань на користь приватного підприємства "АТОЛ М" (код ЄДРПОУ 34905998) суму витрат зі сплати судового збору у розмірі 4800 грн (чотири тисячі вісімсот гривень).

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України чи прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Повний текст постанови виготовлений та підписаний 25 вересня 2017 р.

Головуючий: Попов В.Ф.

Судді: Бездрабко О.І.

ОСОБА_4

кат. 8.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
19.09.2017
ПІБ судді:
Попов В.Ф.
Реєстраційний № рішення
821/1173/17
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Позов платника податку задоволено, скасовано рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкових накладних в ЄРПН, зобов’язано контролюючий орган зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні.
Подальше оскарження
Скарга на рішення суду першої інстанції у суді апеляційної інстанції ще не розглядалась.
Замовити персональну презентацію