Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 03.08.2017 у справі № 820/1752/17
Державний герб України
Харківський окружний адміністративний суд
61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua
ПОСТАНОВА
І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И
"03" серпня 2017 р. Харків № 820/1752/17

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Спірідонов М.О.

за участю секретаря судового засідання Стрєлка О.В.

розглянувши у відкритому судовому  засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративну справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Електромашина"

до Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області

про скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Публічне акціонерне товариство "Електромашина", звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому просить суд скасувати податкове повідомлення-рішення № 0000111407 від 12 квітня 2017 року, прийняте керівником Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області, згідно з яким застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 365400,00 грн.

Позивач вважає, що зазначене податкове повідомлення-рішення є неправомірним, необґрунтованим, безпідставним через відсутність доказів порушення підприємством податкового законодавства, а тому просить скасувати його в повному обсязі.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі, просив суд їх задовольнити, з посиланням на обставини викладені в позовній заяві.

В судовому засіданні представник відповідача проти позову заперечував, вказав, що винесені податкові повідомлення-рішення повністю відповідають вимогам діючого законодавства, а тому є законними та обґрунтованими, у задоволенні позовних вимог просив відмовити.

Суд заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, встановив наступні обставини справи.

Публічне акціонерне товариство «Електромашина» 10.04.1996 р. взято на податковий облік за № 52280 та перебуває на обліку у Центральній об»єднаній державній податковій інспекції м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

На підставі направлення від 23.02.2017 року № 984, виданого Головним управлінням ДФС у Харківській області головному державному ревізору-інспектору зідділу перевірок трансфертного ціноутворення управління аудиту Головного управління ДФС у Харківській області Макарущенко Ользі Анатоліївні, направлення від 23.02.2017 року № 985, виданого Головним управлінням ДФС у Харківській області головному державному ревізору-інспектору відділу перевірок трансфертного ціноутворення управління аудиту Головного управління ДФС у Харківській області Кутузовій Олені Вікторівні, відповідно до наказу ГУ ДФС у Харківській області від 23.02.2017 року № 642, проведена позапланова виїзна документальна перевірка позивача з питання неподання, відповідно до п..п. 39.4.2 п.39.4 ст.39 ПК України, Звіту про контрольовані операції за 2015 звітний рік.

За результатами перевірки складено акт № 1167/20-40-14-07-09/00214868 від 16.03.2017 року, яким встановлено порушення п.п. 39.4.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України в частині неподання Звіту про контрольовані операції за 2015 звітний рік з нерезидентом- пов»язаною особою ООО «ТД «Електромашина»(Російська Федерація).

На підставі вказаного акту перевірки винесено податкове повідомлення - рішення № 0000111407 від 12.04.2017 року, яким до позивача застосовано штрафні (фінансові) санкції у сумі 3654000,00 грн.

Підставами для винесення зазначеного податкового повідомлення-рішення став висновок податкового органу про те, що платник податків у 2015 році здійснював господарські операції з ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація), який є пов'язаною особою-нерезидентом, відповідно до вимог абзацу "а" п.п. 14.1.159 п.14.1 ст. 14 ПК України. Так, перевіркою встановлено, що ПАТ «Електромашина» згідно з контрактом постачання від 03.01.2012 року №1 (з доповненнями, додатками-специфікаціями) та митними деклараціями за період з 13.01.2015 року по 18.02.2015 року проведено операцій з експорту власної продукції, а саме: електричних двигунів постійного струму, частин до електричних двигунів постійного струму, на адресу юридичної особи - нерезидента ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація) на загальну суму 116 829 280,5 грн.

Матеріалами справи підтверджено, що дійсно, ПАТ «Електромашина», згідно контракту поставки від 03.01.2012 року № 1 та митних декларацій за період з 13.01.2015 по 18.12.2015, проведено операції з експорту власної продукції, а саме: електричних двигунів постійного струму, частин до електричних двигунів постійного струму, на адресу юридичної особи - нерезидента ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація) на загальну суму 116 829 280,5 грн.

Згідно податкової Декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, задекларований суб'єктом господарювання у сумі - 170 565 989,0 грн.

Дохід ПАТ «Електромашина» за 2015 рік, отриманий від експортних операцій, проведених на адресу ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація), складає 68,5 % від загального доходу платника податків від будь-якої діяльності за 2015 рік.

Судом встановлено, що Контракт поставки від 03.01.2012 року № 1 укладено ПАТ «Електромашина» в особі Генерального директора ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 з однієї сторони, та ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская,7, литера «К» реєстраційний номер 1117847052113), в особі Генерального директора ОСОБА_4, з другої сторони.

ОСОБА_3 (Україна, паспорт серія МК №691761, АДРЕСА_1) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ «Електромашина» та володіє 18 467 179 шт. (або 62,88%) простих бездокументарних іменних акцій, емітованих ПАТ «Електромашина».

В судовому засіданні знайшло своє підтвердження, що згідно рішення Наглядової ради від 17.04.2014 року (Протокол засідання Наглядової Ради №1 від 17.04.2014), ОСОБА_3 є Головою Наглядової Ради ПАТ «Електромашина» (рік народження 1949), ОСОБА_4 є членом Наглядової Ради ПАТ «Електромашина» (рік народження 1976), дата набуття повноважень 17.04.2014 року.

Суд вказує, що частиною 1 статті 160 Цивільного Кодексу України, від 16.01.2003 №435-ІУ, ч.І ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, ч. 1 ст. 46 Закону України «Про господарські товариства» від 16 січня 2003 року № 436- IV, визначено, що Наглядова рада акціонерного товариства контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада забезпечує в Акціонерному товаристві, зокрема:достатність, повноту, об'єктивність та своєчасність підготовки фінансової, бухгалтерської та іншої звітності;додержання норм нормативно-правових актів, стандартів, статутних та внутрішніх актів акціонерного товариства.

Відповідно до п.1) ч. 2 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить «затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства».

Також встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 та громадянин Росії ОСОБА_7 (року народження 1976, Росія, ИНН НОМЕР_1) являються засновниками Общества с ограниченной ответственностью «Торговий дом «Злектромашина» (Російська Федерація) (ОРГН 1117847052113, ИНН/КПП 7806448859/780601001), доля участі яких становить 1 710 000,00 рос.руб., (або 60%) та 1 140 000,00 рос. руб., або 40%, відповідно (Державний реєстраційний номер запису - 8137847303817, дата внесення в ЕГРЮЛ запису - 17.09.2013).

Вищенаведені дані підтверджуються інформацією розміщеною:на офіційному сайті Міністерства юстиції України (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);на інформаційному ресурсі 8МГОА (відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України,);у «Річній інформації емітента цінних паперів за 2015 рік», яку опубліковано у 78 Бюлетні Цінних паперів України 28.04.2016 та розміщено на власній сторінці підприємства в мережі Інтернет;на офіційному сайті Федеральної податкової служби Російської Федерації, сформованого з використанням сервісу «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальньїх предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»)

Суд вказує, що відповідно до розділу II п. 2.1 «Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635, підходи до класифікації пов'язаних сторін підприємство повинно відобразити в наказі про облікову політику.

Пунктом 2.23 «Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства» зазначено, що «Пов'язані особи визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 539/5730 (далі ПСБУ 23).

Суд зазначає, що пов'язаними сторонами вважаються: підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму (превалювання сутності над формою - ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 року №И 996-ХІУ), підприємство самостійно визначає перелік пов'язаних сторін.

Відносини між пов'язаними сторонами - це, зокрема, відносини:підприємства і фізичних осіб, які здійснюють контроль або мають суттєвий вплив на це підприємство, а також відносини цього підприємства з близькими членами родини кожної такої фізичної особи;підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського персоналу підприємства...».

Таким чином, відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінісігерства Фінансів від 27.06.2013 № 635 та ПСБУ 23, підприємство самостійно визначає перелік пов'язаних осіб, враховуючи сутність відносин, а не тільки юридичну форму.

Суд вказає, що в податковому законодавстві, для цілей трансфертного ціноутворення, пов'язаність осіб визначається п.п.14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, відповідно якого пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що підприємства ПАТ «Електромашина» та ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація) знаходяться під спільним контролем фізичної особи ОСОБА_3 (Україна) - частка володіння якого становить: ПАТ «Електромашина» (Україна) - 62,88%, ООО «ТД «Електромашина» (Російська Федерація) - 60%.

Обсяг взаємовідносин ПАТ «Електромашина» з ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація) складає 68,5 % від загального обсягу доходу ПАТ «Електромашина» за 2015 рік.

Відповідно до абзацу а) пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу для юридичних осіб, пов'язаними визнаються особи, у разі якщо:одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків.

Враховуючи критерії пов'язаності осіб, визначені абз. "а" пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу для цілей трансфертного ціноутворення підприємства ПАТ «Електромашина» (Україна) та ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація) є пов'язаними особами через фізичну особу - ОСОБА_3.

Враховуючи критерії віднесення господарських операцій до контрольованих, які встановлені абз. а) п.п. 39.2.1.1, п.п. 39.2.1.4, п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року)

та норм абз. "а" пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України щодо визначення пов'язаності осіб, операції, проведені між ПАТ «Електромашина» (Україна) та ООО «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація) визнаються контрольованими.

Суд зазначає, що відповідно до п.п.14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України «За наявності обставин, зазначених в абзаці першому цього підпункту, юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов'язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах «а» - «в» цього підпункту».

Суд вказує, що господарські операції проведені ПАТ «Електромашина» з пов'язаною особою - ООО «ТД«Злектромашина» (Російська Федерація) вплинули на об'єкт оподаткування ПАТ «Електромашина» ( абз. а) п.п. 39.2.1.1 п.39.2 ст.З9 Кодексу).

Встановлено, що загальний обсяг господарських операцій платника податків ПАТ «Електромашина» з 000 «ТД «Злектромашина» (Російська Федерація) проведених у 2015 звітному році складає 116 829 280,5 грн., що перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), та відповідає вартісному критерію визнання операцій контрольованими, визначеному абзацом третім п.п. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 Кодексу;

Річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку (за вирахуванням непрямих податків) за 2015_ звітний рік складає 170 565 989,0 грн., що перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний визначеному абзацом другим п.п. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.податковий (звітний) рік, та відповідає критерію визнання операцій контрольованими, визначеному абзацом другим п.п.39.2.1.7 п.39 ст.30 ПК України.

Таким чином, проаналізувавши наведені норми діючого законодавства, дослідивши надані до справи матеріали, суд приходить до висновку про правомірне винесення вищевказаного податкового повідомлення - рішення.

Суд вказує, що відповідно до ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

А згідно з ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач як суб'єкт владних повноважень довів правомірність прийнятого ним податкового повідомлення-рішення.

При зазначених обставинах, суд вважає вимоги позивача не правомірними та такими, що не ґрунтуються на положеннях діючого законодавства, належним чином не обґрунтовані, не підтверджені матеріалами справи, а тому не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 4, 7, 86, ч.1 ст.158, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України Харківський окружний адміністративний суд, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні адміністративного позову Публічного акціонерного товариства "Електромашина" до Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області про скасування податкового повідомлення-рішення - відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня її проголошення та з дня отримання копії постанови, у разі проголошення постанови суду, яка містить вступну та резолютивну частини, а також прийняття постанови у письмовому провадженні.

Якщо суб'єкта владних повноважень, у випадках та порядку, передбаченому частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Повний текст постанови виготовлено 07 серпня 2017 року.

Суддя Спірідонов М.О.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.08.2017
ПІБ судді:
Спірідонов М.О.
Реєстраційний № рішення
820/1752/17
Інстанція
Перша
Ключові статті:
  • [>>>] 39
  • Резолютивна частина
    У задоволенні позову платника податку відмовлено.
    Подальше оскарження
    Постановою Верховного Суду від 20 лютого 2018 року залишено в силі постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано постанову  Харківського окружного адміністративного суду від 03.08.2017 у справі № 820/1752/17.
    Замовити персональну презентацію