Постанова Донецького окружного адміністративного суду від 28.04.2015 у справі № 805/606/15-а

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2015 р. Справа № 805/606/15-а

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Кошкош О.О.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Славтрейд Браво"

до Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області

про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії.

30 березня 2015 року позивач надав заяву про зміну позовних вимог в якій просив визнати протиправною відмову Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області в списанні безнадійного податкового боргу з податку на додану вартість ТОВ «Славтрейд Браво»; зобов'язати відповідача прийняти рішення щодо списання безнадійного податкового боргу ТОВ «Славтрейд Браво» з податку на додану вартість у сумі 505 643,23 грн. В обґрунтування зазначив, що відмова в списанні безнадійного податкового боргу є протиправною та такою, що порушую законні права та інтереси, з огляду на те, що для списання безнадійного податкового боргу є всі необхідні умови, передбачені Податковим кодексом України та Порядком, а саме наявність форс-мажорних обставин, обставини непереборної сили, що вплинули на своєчасність сплати податкового зобов'язання, а також причинний зв'язок між діями непереборної сили і виникненням податкового боргу, що позбавило можливості позивача отримати доходи та сплатити своєчасно та в повному обсязі податки.

Представник позивача до судового засідання не з'явився, через відділ діловодства надав клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Представник відповідача до судового засідання не з'явився, через відділ діловодства надав заперечення, в якому зазначив, що терміном виникнення безнадійного податкового боргу за декларацією з податку на додану вартість за червень 2014 року, що виник внаслідок обставин непереборної сили відповідно до Порядку, в даному випадку є 01 серпня 2014 року, при цьому за даними інформаційних систем органів доходів зборів, станом на 01.08.2014 року за ТОВ «Славтрейд Браво» податковий борг не рахувався, тобто підстав для списання безнадійного податкового боргу у сумі 504 438,82 грн. не має. Просив відмовити у задоволені позовних вимог у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Славтрейд Браво» (код ЄДРПОУ 33705255, 84100, Донецька область, м. Словянськ, вул..Карла Маркса, б.28, кв.9) зареєстровано як юридична особа виконавчим комітетом 25.11.2005 року, перебуває на обліку у Слов'янській ОДПІ Донецької області, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків, є платником податку на додану вартість згідно свідоцтва №06587177.

1 грудня 2014 року сертифікатом №2023 Торгово-промислова палата України засвідчила настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) , що спричинили пошкодження та загибель майна ТОВ «Славтейд Браво» на 90 відсотків, яке знаходилося за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул.Комяхова, 71, (супермаркет Браво) станом на 23 червня 2014 року.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що пожежею знищено товарів підприємства на загальну суму 2528216,16 грн., обладнання на суму 500000 грн., що підтверджується наказом №24/06 від 24.06.2014 року, інвентаризаційним описом ТМЦ №МВСЖ-0459 від 24.06.2014 року. Вказані позиції списані підприємством з донарахуванням зобов'язань з податку на додану вартість згідно наказу №30/06 від 30.06.2014 року, акту списання №23 від 30.06.2014 року.

При цьому, списання пошкоджених основних фондів та ТМЦ товариства призвело до виникнення зобов'язання з ПДВ в сумі 605643,23 грн., яке задекларовано товариством у декларації з податку на додану вартість за червень 2014 року. Уточнюючим розрахунком податкових зобов'язань з податку на додану вартість за звітній період - серпень 2014 року суму зобов'язань відкореговано до 505643,23 грн.

23 грудня 2014 року позивач звернувся до Слов'янської ОДПІ із заявою №950 щодо списання безнадійного податкового боргу з ПДВ у сумі 504438,82 грн.

17 березня 2015 року листом №5252/10/05-22-25 позивачу відмовлено у прийнятті рішення про списання безнадійного податкового боргу, у зв'язку з відсутністю в інформаційних системах Слов'янської ОДПІ податкового боргу ТОВ «Славтрейд Браво» станом на 01.08.2014 року.

Суд не погоджується з рішенням про відмову у списанні безнадійного податкового боргу з огляду на наступне.

Відповідно до пп.101.1, 101.2.4 ст. 101 ПК України списанню підлягає безнадійний податковий борг, у том числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг, в тому числі податковий боргу платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Згідно п.101.5 ст. 101 ПК України контролюючі органи щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 року № 577 затверджено Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків.

У розділі ІІІ вказаного Порядку зазначено, що визначення сум безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню органами доходів і зборів, здійснюється на підставі даних інформаційних систем органів доходів і зборів (далі - ІС) станом на день виникнення безнадійного податкового боргу.

Днем виникнення безнадійного податкового боргу внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) вважається день, що настає за граничним терміном погашення грошових зобов'язань за період, на який припадає дата, зазначена в документі, що засвідчує факт непереборної сили.

Згідно п.п.203.1, 203.2 ст.203 ПК України податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Відповідно п.102.6 ст.102 ПК України граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально.

Судом встановлено, що 8 серпня 2014 року ТОВ «Славтейд Браво» звернулося до Слов'янської ОДПІ з заявою про продовження строків для подання декларації з ПДВ за травень 2014 року, червень 2014 року до 20.08.2014 року.

Декларацію з податку на додану вартість за червень 2014 року товариством подано до контролюючого органу 20.08.2014 року. Таким чином, враховуючи положення п. 203.2 ст.203 ПК України, граничний термін погашення задекларованих грошових зобов'язань товариства за червень 2014 року було продовжено до 01.09.2014 року.

Отже, враховуючи те, що граничний термін погашення грошових зобов'язань за період, на який припадає дата, зазначена в документі, що засвідчує факт непереборної сили (червень 2014 року) продовжено, терміном виникнення безнадійного податкового боргу за декларацією з ПДВ за червень 2014 року, що виник внаслідок обставин непереборної сили в даному випадку, є 01.09.2014 року.

Виходячи з положень частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, суд приходить до висновку, що відповідачем неправомірно прийнято відмову в списанні безнадійного податкового боргу з податку на додану вартість ТОВ «Славтрейд Браво».

Враховуючи вищевикладене, суд задовольняє позовні вимоги у повному обсязі.

Згідно з ч.1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені витрати з Державного бюджету України.

У зв'язку з цим, з Державного бюджету України на користь позивача підлягають стягненню витрати у вигляді судового збору в розмірі 487,20 грн.

На підставі викладеного та керуючись, ст. ст. 17, 18, 19, 20, 51, 69, 70, 71, 72, 86, 94, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Славтрейд Браво" до Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії задовольнити повністю.

Визнати протиправною відмову Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області в списанні безнадійного податкового боргу з податку на додану вартість ТОВ «Славтрейд Браво» .

Зобов'язати Слов'янську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Донецькій області прийняти рішення щодо списання безнадійного податкового боргу ТОВ «Славтрейд Браво» з податку на додану вартість в сумі 505 643,23 грн.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Славтрейд Браво" (ЕДРПОУ 33705255) судові витрати у розмірі 487 (чотириста вісімдесят сім) грн. 20 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови особами, які беруть участь у справі, з подачею її копії до суду апеляційної інстанції.

Суддя Кошкош О.О.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
27.04.2015
ПІБ судді:
Кошкош О.О.
Реєстраційний № рішення
805/606/15-а
Інстанція
Перша
Резолютивна частина
Суд першої інстанції задовольнив позов платника податків. 
Подальше оскарження
Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу контролюючого органу без задоволення, постанову суду першої інстанції - без змін.  
Замовити персональну презентацію